Social Tradig & Copy Trading – kopiera andra traders

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Social trading & copytrading
Social trading och copy trading

Via olika investeringsplattformar går det att följa duktiga investerare, se hur de investerar och vilken strategi de använder. Detta kallas för Social trading och kan liknad vid sociala medier för investeringar och handel med finansiella instrument. Ofta går det att kommentera och diskutera investeringarna och lära sig mer om hur de resonerar.

Social Trading och Copy Trading har flera likheter men den primära skillnaden är att Copy Trading innebär att en automatisk kopiering kan ske av en investerares investeringar. Ditt innehav ändras därmed direkt när den person som följs väljer att genomföra handel.

 • Följ duktiga investerare
 • Läs kommentarer och lär dig deras strategier
 • Kopiera positioner automatiskt eller manuellt
 • Utan extra kostnad

Social- och Copy Trading kan ske på:

eToro – Internationell handelsplattform med investerare från hela världen. Mycket stor på Copy Trading och Social Trading. Följ duktiga investerare och investera automatiskt som dem.

Se mer info om eToro längre ner

Disclaimer:
Copy Trading innebär inte investeringsrådgivning. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Du riskerar att förlora ditt kapital.

Disclaimer: Etoro är en multi-asset investeringsplattform. Värdet på dina investeringar kan gå både upp & ner. Du riskerar därmed att förlora ditt kapital. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar & om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Shareville/Nordnet – Nordens största plattform för Social Trading – för kunder hos Nordnet. Kommentera, diskutera och följ duktiga investerare för att få aktietips och analyser.

 Se mer info om Shareville/Nordnet längre ner

Vad är Social Trading?

Social Trading innebär att investerare interagerar med varandra via exempelvis diskussionsforum eller investeringsplattformar. Här diskuteras olika investeringar samtidigt som medlemmarna är transparenta med hur deras portföljer ser ut gällande innehav och historisk avkastning.

Lär dig av de duktigaste investerarna och förbättra din egen avkastning.

Den mest kända plattformen, i Sverige, för Social Trading är Shareville. Här finns främst investerare från Norden då det krävs konto på Nordnet för att kunna använda Shareville.

Via plattformen går det att se personers historiska avkastning, risknivå och portföljens sammansättning. Följ intressanta personer och få mail varje gång den personer genomför handel. Önskas portföljen ”kopieras” genomförs i så fall samma köp/försäljning.

(Läs mer om tjänsten längre ner)

 • Social Trading = Fokus på interaktion. Manuell ”kopiering” av innehavet
 • Copy Trading = Fokus på kopiering.  Automatisk kopiering av innehavet

Det finns plattformar som kombinerar Social- och Copy Trading. Däremot ligger tyngdpunkten oftast på ena eller andra tjänsten.

Vad är Copy Trading?

Copy Trading innebär att handel sker automatiskt utifrån hur en utvald investerare väljer att handla. Du väljer själv hur stor summa som ska investeras och därefter kommer ”kopiering” ske utifrån det innehav som investeraren har i sin portfölj.

Kopiera duktiga investerare och få samma avkastning

Den mest kända plattformen, i Sverige, för Copy Trading är eToro. Eftersom eToro är en internationell handelsplattform går det att följa, och kopiera, investerare från hela världen.

I likhet med Shareville går det att se användarnas avkastning, risk, portföljinnehav m.m. Välj en investerare, välj belopp och beloppet kommer automatiskt att följa denna personens handel.

(Läs om tjänsten längre ner)

Copy Trading – välj eToro

eToro erbjuder en tjänst som är en kombination av Copy Trading och Social Trading – med störst fokus på Copy.

 • Samma kostnad som om handel hade skett själv
 • Kopiera andra investerare på plattformen
 • Använd Stop-Loss, ändra innehavet osv.

4 videoklipp om Copytrading hos Etoro

Del 1
Del 2
Del 3
Del 4

Disclaimer: Etoro är en multi-asset investeringsplattform. Värdet på dina investeringar kan gå både upp & ner. Du riskerar därmed att förlora ditt kapital. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar & om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Avkastning hos de bästa

Följande bild är från mars 2021 och visar de fem personerna med bäst avkastning under de senaste 12 månaderna. Den person som hade allra högst avkastning var då ”Stocktown” från Danmark. Detta med den imponerande avkastningen på 28 582,68 %.

bäst avkastning etoro copy
Obs: Historiska resultat är inte en indikation på framtida avkastning.

(Bästa investerarna 12 månader bakåt på eToro, mars 2021. Samma personer låg på topp 3 även på 24 månader).

Med en extrem avkastning kan det vara lockande att följa Stocktown men vid noggrannare granskning av hans portfölj blir det inte lika uppenbart. Historisk avkastning visar med tydlighet att det är framförallt februari 2021 som skapat denna avkastning.

Det är alltså viktigt att inte bara se på avkastning utan även se på historisk avkastning, innehav i portföljen, risknivå m.m.

historisk avkastning etoro
Obs: Historiska resultat är inte en indikation på framtida avkastning.

Genom att se på ett urval av de mest populära, och mest lönsamma, investerarna ges en tydligare bild av viken avkastning som dessa ger.

Några av etoros mest lönsamma traders
Obs: Historiska resultat är inte en indikation på framtida avkastning.

Så fungerar det

Presentation av varje medlem

Alla medlemmar väljer själva hur mycket de vill presentera sig själva. De som har många följare är däremot mycket transparenta med identitet, historia och investeringsstrategi. En del av dessa gör till och med löpande Youtube-filmer om hur deras portföljer utvecklas.

Speglar innehavet i procent

Portföljernas innehav presenteras i % av portföljens totala värde. Vid en kopiering kommer därmed summan som investeras att fördelas utifrån denna procentuella fördelning. Väljer investeraren att köpa Astra Zeneca så att innehavet blir 10 % av portföljen kommer även ditt investerade belopp att vara 10 % i denna aktie.

Diskutera och kommentera

Gör inlägg och beskriv varför du gör specifika investeringar. Följ och läs andra personers inlägg och kommentera för att interagera med de duktiga investerarna. Eftersom det är en internationell plattform med värdepapper från hela världen är diskussionerna oftast på engelska.  

Vår åsikt om eToro
Vi anser att eToro är den överlägset bästa plattformen för automatisk Copy Trading. Det är mycket enkelt och medför inte några extrakostnader. Visserligen är de även stora inom Social Trading genom att investerarna kan skriva om sina beslut och alla har möjlighet att kommentera. Men på denna punkt är däremot Shareville bättre.

Så kommer du igång

1. Starta ett konto på eToro – Testa gratis med virtuell portfölj

Att starta ett konto på eToro är gratis. Ett demokonto kan direkt användas, med virtuella pengar, så att olika tjänster kan testas. Det går därmed att prova på Copy Trading med dessa ”låtsaspengar” innan eget kapital investeras.

🔗 Läs även: vår recension om eToro

Kom igång och börja kopiera andra traders

2. Filtrera fram investerare

Genom att klicka på ”Kopiera personer” visas samtliga personer som går att kopiera via eToro. I detta läge går det att sortera och filtrera dessa utifrån en rad olika faktorer. Det går exempelvis att filtrera utifrån risknivå, antal tillgångar i portföljen eller avkastning senaste året.

Tips
Att välja investerare kan liknas med att välja en aktiefond till sitt sparande. Se både på innehav, risknivå, historisk avkastning och läs på om ”förvaltaren”. Kontrollera även personens flöde för att se hur ofta personen skriver om investeringarna som sker och hur andra kommenterar detta.

presentation av framgångsrik trader på etoro
(Exempel på investeringspresentation som har +1600 följare)

3. Kopiera och Välj belopp

Vid varje investerare finns en blå knapp med texten ”Kopiera”. I detta läge anges önskat investeringsbelopp. Det går nu även att välja Stop Loss (på bilden nedan inställd på 300 USD) samt om öppna affärer ska kopieras eller inte. Observera att stop loss inte är garanterad hos Etoro vid slippage.

Om inte öppna affärer kopieras kommer investeringar att ske vid nästa tillfälle som personen genomför handel.

theo sanders framgångsrik trader
Obs: Historiska resultat är inte en indikation på framtida avkastning.

Kostnader

Någon extra kostnad uppstår inte vid Copy Trading. Skulle du genomfört exakt samma transaktioner på egen hand skulle din avkastning alltså varit identisk.

Få följare & få ersättning

Är du en duktig investerare, som även tycker om att skriva om dina investeringar, finns möjlighet att få ersättning via Copy Trading. Anmäl dig då till eToros ”Popular Investor-program” och få ersättning utifrån total förvaltad tillgång. Innan ansökan sker till programmet bör du:

 • Ha ett konto med pengar på eToro
 • Handlat och varit aktiv i diskussioner
 • Lagt in foto och profiltext
 • Ha minst en följare

Fördelar med eToro Copy Trading

Personligt och lärorikt

De flesta investerarna, som har ett flertal följare, väljer att regelbundet kommentera portföljens utveckling och varför olika köp eller försäljningar skett. På profilsidan finns ett ”Flöde” där investeraren skriver sina inlägg och samtliga medlemmar på eToro kan kommentera.

På detta sätt blir det ett mycket personligt sätt att investera då du hela tiden kan vara med och kommentera och följa strategin. Dessutom mycket lärorikt!

Alltid valbart

Även om kopiering sker automatiskt finns alltid möjlighet att ta egna beslut. Det går exempelvis att ange Stop Loss, pausa kopiering eller öka/minska exponering.

Nackdelar med eToro Copy Trading

Risken kan ändras över tid

Investerarna har inte några specifika regler att följa. De kan alltså ändra inriktning och risknivå relativt snabbt. Plötsligt kan din portfölj ha en betydligt högre risk, med färre tillgångar, än du från början hade tänkt dig…

Inte ISK

Handel som sker på eToro kan inte ske inom ett ISK. Därmed krävs att vinst/förlust räknas ut manuellt och att detta anges i deklarationen.

(Copy Trading via eToros app)

Disclaimer: Etoro är en multi-asset investeringsplattform. Värdet på dina investeringar kan gå både upp & ner. Du riskerar därmed att förlora ditt kapital. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar & om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Social Trading – Shareville via Nordnet

Shareville är ”Nordens största sociala nätverk inom sparande och investeringar”.

 • Följ duktiga nordiska investerare
 • Få notifiering när de du följer handlar
 • All handel sker via Nordnet
 • Diskutera, kommentera och läs inlägg

Så fungerar det

Presentation av varje medlem

Varje medlem presenterar sig själv och sin investeringsstrategi. Det går även att se portföljens innehav, historisk utveckling, historisk handel och rating (riskjusterad avkastning).

Speglar innehavet i procent

Innehavet speglas av vad personer har för tillgångar på Nordnet. Detta procentuellt av hela portföljen. Det går alltså aldrig att se portföljernas totala värde – enbart sammansättning.

Bilden nedan är från medlemmen ”Vinstvarjegång” och hennes portfölj ”Frihetsfonden”. En av de mer populära investerarna på plattformen med över 2900 följare.

Innehav nordnet shareville portfölj

Diskutera i grupper

Skapa en grupp, eller gå med i en befintlig grupp, och diskutera olika värdepapper. Här finns grupper för de flesta intressen, exempelvis Utdelningsaktier, Bear & Bull och Länkar och Lästips.

Följ värdepapper- alla kommentarer i nyhetsflöde

Utöver att följa duktiga investerare är det möjligt att följa ett specifikt värdepapper. Därmed kommer nyheter och kommentarer om detta värdepapper att presenteras i ditt nyhetsflöde.

Vår åsikt om Shareville
Vi anser att Shareville är den bästa plattformen för privatpersoner som vill diskutera investeringar, följa duktiga investerare och lära sig mer om olika värdepapper (Social Trading). Här finns alla funktioner för en mycket god användarupplevelse. Framförallt är vi imponerade av all statistik som presenteras om varje portfölj.

Det går visserligen inte att genomföra automatisk Copy Trading men samtidigt kan detta enkelt genomföras manuellt om notifieringar väljs av de investerare som önskas kopieras.

Så kommer du igång

1. Starta gratis konto hos Nordnet & Shareville

För att kunna använda Shareville krävs ett konto hos Nordnet. Det skapas gratis och inloggning sker därefter med Bank-ID. Någon investering behöver däremot inte ske för att tjänsterna ska bli tillgängliga.  

2. (Anslut depå)

Det smidigaste alternativet är att ansluta valfri depå hos Nordnet till Shareville. Exempelvis kan ett ISK kopplas varpå innehavet hos Nordnet speglas och återges på Shareville. Därmed kan alltså denna sociala plattform användas för att följa utvecklingen av de egna investeringarna. Om en depå ansluts kan även andra medlemmar se innehavet (procentuella innehavet, ej i kronor).

3. Skapa profil

Välj namn och profilbild samt beskriv din investeringsstrategi i profiltexten.  

4. Sortera och filtrera fram passande investerare

Det går att sortera medlemmarna utifrån en rad olika faktorer. Exempelvis sharpkvot, antal innehav, högst avkastning och antal avslut per månad. Det går även att ange tillgångar som måste eller inte får finnas i portföljen. Klicka på FÖLJ för att därmed följa personen och se dess aktivitet i ditt flöde.

sortera bland investerare shareville nordnet

5. ”Kopiera” innehavet via manuella köp

Många väljer att enbart följa duktiga investerare och läsa hur de kommenterar sina innehav. Men det finns även de som ”kopierar” handeln. Om notifieringar är påslagen skickas ett mail ut direkt när personen som följs genomför handel. Genom att därefter agera på samma sätt sker en manuell kopiering.

Kostnader

Att starta konto på Nordnet och Shareville är gratis.  

Tjäna pengar på att få följare?

Nej, till skillnad mot eToro ges ingen provision till de som har många följare på Shareville.

Fördelar med Social Trading på Shareville

Störst inom Social Trading i Norden

Är du intresserad av Social Trading och främst vill diskutera på svenska? Då är Shareville den självklara platsen att bli medlem på. Detta oavsett om du är nybörjare eller proffs.

Ger kunskap!

Lär dig mer om olika investeringar via diskussioner i ”Grupper” samt genom att följa duktiga investerare. Shareville ger en betydligt mer jordnära och personlig kunskap än vad som ges via stora aktiemäklares nyhetsbrev.

Enkelt att se och jämföra portföljer

Genom att koppla en egen depå hos Nordnet till Shareville går det mycket lätt att följa utvecklingen och ställa det mot index och andra medlemmar på plattformen.

Nackdelar med Social Trading på Shareville

Ingen automatisk kopiering

Till skillnad mot eToro kan ingen automatisk Copy Trading genomföras på Shareville. Följ och få notiser när investerare väljer att handla – men handeln måste du genomföra manuellt.

Dyrare på utländska aktier

Det är i regel dyrare att handla i utländska aktier via Nordnet än vad det är på exempelvis eToro. Önskar du främst investera i företag från andra länder kan andra plattformar vara bättre gällande både utbud och kostnad.

Välja eToro eller Shareville?

Välj Shareville om du primärt söker efter Social Trading. Det är plattformens överlägset största styrka. En annan stor fördel är att investeringar på Nordnet kan ske inom ett ISK vilket minskar skatten.

Det går att manuellt kopiera investerare – men Shareville är primärt en social plattform.

Välj eToro om du primärt söker efter Copy Trading som sker helt automatiskt. Dessutom har plattformen större utbud gällande värdepapper från olika delar av världen samt hävstångsprodukter.

Det går att diskutera olika investeringar – men eToros största styrka är Copy Trading.

Disclaimer: Etoro är en multi-asset investeringsplattform. Värdet på dina investeringar kan gå både upp & ner. Du riskerar därmed att förlora ditt kapital. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar & om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Lämna en kommentar