ROD / RS (Return on debt)

Return on debt - avkastning på skuld

ROD (Return of debt) visar förhållandet mellan företagets vinst och dess totala långfristiga skulder – och anges i procent. Nyckeltalet kan delvis användas för att påvisa hur ett lånat kapital använts för att nå avkastning/vinst. Det kan även påvisa finansiell risk via hög belåning.

ROD används sällan inom finansiell analys av företag. Istället används ROE eller ROC betydligt oftare. Det är nyckeltal där lånat kapital ingår men som även ser till andra tillgångar.

Räkna ut ROD

ROD räknas ut genom att företagets nettoresultat divideras med dess genomsnittliga långfristiga skulder.

ROD = Nettoresultat / Genomsnittlig långfristig skuld

Nettoresultat – Resultat efter skatt

Långfristig skuld – Skulder som löper på minst 12 månader

Genomsnittlig långfristig skuld – (Skuld början på året + Skuld i slutet av året) / 2

Det är även möjligt att beräknas ROD på både kortsiktiga och långsiktiga skulder.

Exempel

Saras Silversmedja har ett nettoresultat på 250 000 kr år 2020. Under detta år var hennes genomsnittliga långfristiga skuld 1 800 000 kr. Detta på ett lån som använts till att köpa lokaler, maskiner och inventarier fler år tidigare. I detta fall blir ROD 13,89 %. Hon har därmed nått en avkastning på skulden på 13,89 %.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Vad anger nyckeltalet?

ROD anger förhållandet mellan nettovinst och genomsnittlig årlig skuld. Det kan exempelvis påvisa att ett företag har en hög risk för att uppnå den vinst som skapas. Är ROD lågt är bolaget högt belånat i förhållande till vinsten. Men nyckeltalet har även flera svagheter utifrån att det är så ”smalt”.

Visar risk med belåning

Två ”identiska” företag har samma nettoresultat (500 000 kr) och omsättning (10 000 000 kr).

  • Företag 1 – Med skuld på 20 000 000 kr

ROD på 2,5 %.  Detta företag tar alltså en stor finansiell risk för att uppnå denna vinst.

  • Företag 2 – Med skuld på 250 000 kr

ROD på 200 %. Företaget tar en mindre risk och kan hantera ändrade lånevillkor & räntor på ett bättre sätt. Små ränteökningar kan radera ut hela vinsten.

Påverkas av engångsposter

Om ett företag har stora engångsposter kommer det årliga nettoresultatet att gå ner. Därmed kommer även ROD att gå ner. Ett specifikt år kan till och med ha negativ ROD.

Samma problem kan uppstå om en förändrad skattesats uppstår eller andra kortsiktiga förändringar finns  som enbart påverkar företagets nettoresultat enstaka år.

Räkna med kassa eller inte?

ROD tar inte hänsyn till hur stor kassa & tillgångar som företaget har. I vissa fall kan man även beräkna ROD på ”avkastning på nettoskulden”. Med andra ord dras kassan bort från skulden innan ROD beräknas.

Väldigt avgränsande…

ROD visar visserligen förhållandet mellan vinst och skuld – men är svår att tolka utan att se djupare i företagets ekonomiska situation.

Egen tolkning- ej hittat fakta på detta någonstans

Exempel:

Ett helt nystartat företag lånar 2 000 000 kr och påbörjar därefter sin verksamhet. I detta fall är lånet/skulden helt avgörande för att få igång verksamheten. Det går även att använda ROD som ett nyckeltal som påvisar vinsten i förhållande till skulden.

Ett stort och etablerat företag lånar 10 000 000 kr och har ett nettoresultat på 30 000 000 kr. ROD är i detta fall 300 %. Men det betyder ju knappast att lånet/skulden gett en avkastning på den nivån.

Samtidigt kan nyckeltalet vara intressant att se på i det fall som nivån är mycket låg. Det innebär höga skulder i förhållande till företagets vinst. Dessa företag kan ha få ekonomisk instabilitet vid lågkonjunktur, högre ränta osv.

Bättre nyckeltal att använda:

ROD används sällan för att mäta ett företags ekonomiska effektivitet. Istället används exempelvis:

ROE – Avkastning på eget kapital

ROC – Förhållande mellan företagets vinst och investerat kapital

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Fundamental analys

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023