ROD / RS (Return on debt)

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Return on debt (ROD)

ROD (Return of debt) visar förhållandet mellan företagets vinst och dess totala långfristiga skulder – och anges i procent. Nyckeltalet kan delvis användas för att påvisa hur ett lånat kapital använts för att nå avkastning/vinst. Det kan även påvisa finansiell risk via hög belåning.

ROD används sällan inom finansiell analys av företag. Istället används ROE eller ROC betydligt oftare. Det är nyckeltal där lånat kapital ingår men som även ser till andra tillgångar.

Räkna ut ROD

ROD räknas ut genom att företagets nettoresultat divideras med dess genomsnittliga långfristiga skulder.

ROD = Nettoresultat / Genomsnittlig långfristig skuld

Nettoresultat – Resultat efter skatt

Långfristig skuld – Skulder som löper på minst 12 månader

Genomsnittlig långfristig skuld – (Skuld början på året + Skuld i slutet av året) / 2

Det är även möjligt att beräknas ROD på både kortsiktiga och långsiktiga skulder.

Exempel

Saras Silversmedja har ett nettoresultat på 250 000 kr år 2020. Under detta år var hennes genomsnittliga långfristiga skuld 1 800 000 kr. Detta på ett lån som använts till att köpa lokaler, maskiner och inventarier fler år tidigare. I detta fall blir ROD 13,89 %. Hon har därmed nått en avkastning på skulden på 13,89 %.

Det är helt gratis att öppna konton hos alla aktörer nedan.

🔗 IG.com/sv – Följ, handla & gör teknisk analys på världens alla marknader.
Plattform & mobil-app som håller världsklass & är helt gratis.
Erbjuder handel i kryptovalutor, råvaror, index, aktier osv i realtid 24/7.

🔗 Etoro.com/sv – Alltid 0 kr i courtage på aktiehandel.
Handla i olika sorters valutor, CFD:s, aktier, index, råvaror osv. ({etoroCFDrisk} % av de som handlar CFD:s förlorar pengar).

🔗 Levler.se – Ny svensk nätmäklare för aktier & fonder med 0 kr i courtage fram till år 2025
Erbjuder ISK-konto.

🔗 Avanza.se & Nordnet.se – Öppna konto hos båda och utnyttja deras erbjudanden.
Bägge två erbjuder 0 kr i courtage & 0 kr i fondavgifter för alla med upp till 50 000 kr på kontot.

🔗 Sigmastocks.se – ISK-konto där du låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig.
Väljer ut aktier med hjälp av algoritmer.
Minsta insättning = 1 kr.

Vad anger nyckeltalet?

ROD anger förhållandet mellan nettovinst och genomsnittlig årlig skuld. Det kan exempelvis påvisa att ett företag har en hög risk för att uppnå den vinst som skapas. Är ROD lågt är bolaget högt belånat i förhållande till vinsten. Men nyckeltalet har även flera svagheter utifrån att det är så ”smalt”.

Visar risk med belåning

Två ”identiska” företag har samma nettoresultat (500 000 kr) och omsättning (10 000 000 kr).

  • Företag 1 – Med skuld på 20 000 000 kr

ROD på 2,5 %.  Detta företag tar alltså en stor finansiell risk för att uppnå denna vinst.

  • Företag 2 – Med skuld på 250 000 kr

ROD på 200 %. Företaget tar en mindre risk och kan hantera ändrade lånevillkor & räntor på ett bättre sätt. Små ränteökningar kan radera ut hela vinsten.

Påverkas av engångsposter

Om ett företag har stora engångsposter kommer det årliga nettoresultatet att gå ner. Därmed kommer även ROD att gå ner. Ett specifikt år kan till och med ha negativ ROD.

Samma problem kan uppstå om en förändrad skattesats uppstår eller andra kortsiktiga förändringar finns  som enbart påverkar företagets nettoresultat enstaka år.

Räkna med kassa eller inte?

ROD tar inte hänsyn till hur stor kassa & tillgångar som företaget har. I vissa fall kan man även beräkna ROD på ”avkastning på nettoskulden”. Med andra ord dras kassan bort från skulden innan ROD beräknas.

Väldigt avgränsande…

ROD visar visserligen förhållandet mellan vinst och skuld – men är svår att tolka utan att se djupare i företagets ekonomiska situation.

Egen tolkning- ej hittat fakta på detta någonstans

Exempel:

Ett helt nystartat företag lånar 2 000 000 kr och påbörjar därefter sin verksamhet. I detta fall är lånet/skulden helt avgörande för att få igång verksamheten. Det går även att använda ROD som ett nyckeltal som påvisar vinsten i förhållande till skulden.

Ett stort och etablerat företag lånar 10 000 000 kr och har ett nettoresultat på 30 000 000 kr. ROD är i detta fall 300 %. Men det betyder ju knappast att lånet/skulden gett en avkastning på den nivån.

Samtidigt kan nyckeltalet vara intressant att se på i det fall som nivån är mycket låg. Det innebär höga skulder i förhållande till företagets vinst. Dessa företag kan ha få ekonomisk instabilitet vid lågkonjunktur, högre ränta osv.

Bättre nyckeltal att använda:

ROD används sällan för att mäta ett företags ekonomiska effektivitet. Istället används exempelvis:

ROE – Avkastning på eget kapital

ROC – Förhållande mellan företagets vinst och investerat kapital

Ta del av hela marknaden via IG💡

IG.com/se erbjuder en kostnadsfri app & plattform
✅ Följ hela världens marknader dygnet runt i realtid
✅ Följ & handla på börsen även när den är stängd
✅ App & plattform är mycket bra för teknisk analys
✅ Lika smidigt att gå kort som att gå lång (satsa på uppgång eller nedgång)
✅ Följ & handla råvaror, index, valutor, aktier & kryptovalutor.

  • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
  • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
  • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Lämna en kommentar