Due diligence / företagsbesiktning

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Due diligence

Due diligence är den process som genomförs för att granska ett företags ekonomi och verksamhet inför ett större köp av aktier i ett företag. Det sker främst för att en korrekt värdering ska kunna göras och att köparen ska vara medveten om vilka risker som följer med köpet.

I Sverige används ofta det engelska ordet due diligence (skälig aktsamhet) men även företagsbesiktning förekommer. De har alltså samma betydelse.  

Due diligence görs för att minimera riskerna inför förvärv av ett annat företag.

När sker en due diligence?

Att en due diligence genomförs innebär en trygghet både för köpare och säljare. Därmed kan företaget värderas utifrån bland annat dess ekonomiska och marknadsmässiga status. Information tas fram som kan användas vid förhandlingsbordet gällande hur affären ska genomföras.

Samtidigt är det ett mycket kritiskt steg inom förvärvsprocessen. Skulle besiktningen visa att målföretaget har betydligt sämre förutsättningar är förväntat kan det resultera i att affären helt avbryts.

Framförallt sker alltså due diligence inför förvärv samt som ett underlag för kommande förhandlingar parterna mellan.

Det är helt gratis att öppna konton hos alla aktörer nedan.

🔗 IG.com/sv – Följ, handla & gör teknisk analys på världens alla marknader.
Plattform & mobil-app som håller världsklass & är helt gratis.
Erbjuder handel i kryptovalutor, råvaror, index, aktier osv i realtid 24/7.

🔗 Etoro.com/sv – Alltid 0 kr i courtage på aktiehandel.
Handla i olika sorters valutor, CFD:s, aktier, index, råvaror osv. ({etoroCFDrisk} % av de som handlar CFD:s förlorar pengar).

🔗 Levler.se – Ny svensk nätmäklare för aktier & fonder med 0 kr i courtage fram till år 2025
Erbjuder ISK-konto.

🔗 Avanza.se & Nordnet.se – Öppna konto hos båda och utnyttja deras erbjudanden.
Bägge två erbjuder 0 kr i courtage & 0 kr i fondavgifter för alla med upp till 50 000 kr på kontot.

🔗 Sigmastocks.se – ISK-konto där du låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig.
Väljer ut aktier med hjälp av algoritmer.
Minsta insättning = 1 kr.

Vilka utför besiktningen?

Det vanligaste är att konsulter anlitas för att genomföra företagsbesiktningen. Det handlar både om att de kan ha spetskompetens inom området samt att de kan granska detaljer utan att vara påverkad av företagets egna intressen. Risken när en köpare granskar ett företag, inför ett förvärv, är att man ”ser vad man vill se”.

Vid större förvärv är det generellt ett flertal personer som ingår i ett konsortium där även representanter från det företag som ska säljas finns representerat.

Vad besiktas?

Även om det finns mallar att utgå ifrån så är alla besiktningar individuella utifrån verksamhet och köparens behov av information. Några av de delar inom besiktningen som ofta förekommer är däremot:

Finansiell information

Bland annat granskas balans- och resultaträkning samt hur detta har utvecklats över flera år. En jämförelse kan även behöva ske mot liknande företag inom samma bransch. Detta för att se om företaget exempelvis har vuxit tack vare en växande marknad eller genom att ha tagit större marknadsandelar. För den ekonomiska granskningen anlitas en revisionsbyrå.

Juridik

Den legala besiktningen innebär att granskning sker inom ett flertal juridiska frågor. Det kan exempelvis vara rättigheter, avtal, pågående/tidigare juridiska tvister och frågor inom associationsrätt. Målet är att granska vilka avtal som påverkar företaget även efter förvärv. För den juridiska granskningen anlitas en advokatbyrå.

Skattemässig information

Skattebesiktning innebär att granskning sker kring punktskatter, moms, inkomstskatter med mera. Därmed ges svar på om ytterligare skatter kan behöva betalas in, hur skatteoptimering kan ske samt om koncernbidrag kan användas. För den skattemässiga besiktningen anlitas en skatteexpert på en jurist- eller revisionsbyrå.

Teknisk information

Teknisk besiktning innebär att granskning sker av värdet på företaget, dess tillgångar samt exempelvis IT-struktur. Inom denna kategori hittas även vissa analyser av miljöpåverkan.

Information om marknad (kommersiell)

Marknadsanalys innebär att granskning sker av bolagets marknad, dess konkurrensfördelar och vilken position som företaget kan väntas ha på marknaden inom en framtid. För marknadsanalys kan en marknadsanalytiker anlitas.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se & Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: Etoro är en multi-asset investeringsplattform. Värdet på dina investeringar kan gå både upp & ner. Du riskerar därmed att förlora ditt kapital. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar & om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Etoro är en global nätmäklare där man kan handla aktier utan courtage. Man kan även handla CFD:s vilket gör att man både kan gå lång och kort på ett smidigt sätt. Du kan även välja hävstång när du handlar CFD:s.

Disclaimer: Handel med hävstång innebär en hög risk för att du förlorar ditt kapital.

Hos Etoro kan du handla:

 • Råvaror
 • Index
 • Aktier (både vanligt och via CFD)
 • Alla olika sorters Valutor

Process och verkställande

Det är vanligt att processen och tidsramen för due dilligence anges i ett letter of intent (avsiktsförklaring). Det är en preliminär överenskommelse och inte ett bindande avtal. Lite förenklat sker sedan processen enligt följande:

 • Förberedelser

Köpare och konsult/er träffas för att gå igenom vad målet är med företagsbesiktningen.

 • Informationsförfrågan

De som utför besiktningen sammanställer de områden där granskning behöver ske samt vilka dokument som behövs för att kunna utföra denna granskning. För ägarna av målföretaget är det viktigt att ha all information tillgänglig för att underlätta processen.

 • Analys

Med informationen, samt eventuellt intervjuer med personer i målföretaget, genomförs en analys över företaget. Nu analyseras information från de punkter som nämns ovan under rubriken ”Vad besiktas?”

 • Rapport

Konsulten avger till sist en rapport till uppdragsgivaren. Det är denna rapport som ligger till grund för det agerande som styrelsen beslutar sig för.

 • Implementering

Utifrån vad som kommit fram i företagsbesiktningen kan köparen agera på olika sätt. Det kan innebära att vissa klausuler behöver skrivas in i köpeavtalet likväl som att försäljningssumman justeras.

I köpeavtalet brukar det även skrivas information kring att besiktning genomförts, en besiktningsklausul. Målet är därmed att säljaren ska kunna friskriva sig mot avvikelser som i ett senare skede upptäcks. För köparen är det viktigt att denna text är utformad tydligt och inte enbart att det nämns att en due diligence har genomförts.

Förberedande due diligence

En förberedande due diligence innebär att säljaren (oftast via konsulter) genomför en granskning av det egna företaget för att därmed vara medveten om vilken information som köparen sedan kommer kunna ta del av.

Vad kan företagsbesiktningen resultera i?

En due diligence kan ses som en riskanalys. Frågan är därmed hur risken sedan hanteras. Kommer köparen att välja bort alternativet helt, minska risken via olika klausuler eller hantera risken på annat sätt. Bland annat kan besiktningen resultera i:

 • Köpet avbryts helt och hållet
 • Prisjustering krävs –uppåt eller nedåt
 • Ändring sker i transaktionens legala struktur
 • Klausuler och avtalsvillkor skapas i köpeavtalet
 • Fördjupad analys beställs inom de områden som ger upphov till frågetecken

Regleras av 17 § köplagen

En överlåtelse av aktier regleras av köplagen vilket innebär att köparen kan åberopa huvudregeln om företaget som köps är i ett helt annat skick än vad som rimligtvis kunnat förutses. Regeln gäller även om en grundlig due dilligence genomförs. Däremot kan aldrig köparen åberopa denna regel för felaktigheter som rimligen borde ha upptäckts vid besiktningen.

Samtidigt har säljaren skyldigheten att nämna uppenbara fel. En säljare kan alltså inte förlita sig på köparens besiktning och på grund av detta inte presentera information som i regel eftersträvas vid en aktieöverlåtelse.  Right – Så gäller i alla fall vid fastighetsöverlåtelser?

Sedvanlig-, utökad eller särskild företagsbesiktning

En sedvanlig företagsbesiktning innefattar generellt granskning av följande delar: Juridik, Kommersiellt & Finansiellt.

Utökad besiktning innefattar även Skatter, Teknisk besiktning, Miljö och Informationstekniskt.

Särskild besiktning innefattar även granskning gällande immaterialrätt.

Ta del av hela marknaden via IG💡

IG.com/se erbjuder en kostnadsfri app & plattform
✅ Följ hela världens marknader dygnet runt i realtid
✅ Följ & handla på börsen även när den är stängd
✅ App & plattform är mycket bra för teknisk analys
✅ Lika smidigt att gå kort som att gå lång (satsa på uppgång eller nedgång)
✅ Följ & handla råvaror, index, valutor, aktier & kryptovalutor.

 • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
 • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
 • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Lämna en kommentar