Rörelsemarginal

Rörelsemarginal

Rörelsemarginal = Rörelseresultat / Omsättning

Rörelsemarginal visar företagets lönsamhet. Nyckeltalet är ett procentuellt tal som visar förhållandet mellan omsättning och rörelseresultat. Med andra ord visar det hur stor del av omsättningen som kan användas till skatter, räntor, vinst och utdelning.

Formel & Exempel

Ett företag har en omsättning på 5 miljoner kronor. Dess resultat efter samtliga kostnader (men före räntor och skatter) är 500 000 kr. I detta fall divideras resultatet med omsättningen vilket innebär följande:
Rörelsemarginal = 500 000 / 5 000 000 = 0,1
0,1 översatt till procent är 10 %
(Rörelsemarginal anges alltid i procent)

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier & fonder courtagefritt (gratis). Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla med & utan hävstång i digitala & vanliga valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. 67% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Påvisar företagets lönsamhet

I första hand påvisar rörelsemarginalen företagets årliga lönsamhet. En negativ rörelsemarginal visar därmed att företaget gått med förlust. Det behöver däremot inte betyda att företaget har en negativ utveckling då det inte är ovanligt med flera år av förlust inom vissa branscher samt vid uppstart.

För att få en tydligare bild av rörelsemarginalen bör man därför jämföra nyckeltalet mot tidigare år för företaget och även mot andra företag inom samma bransch.

Påvisar priskänslighet

Vad en vanlig nivå på rörelsemarginal är varierar kraftigt mellan olika branscher vilket även påvisar branschens priskänslighet och konkurrens.

Exempelvis är nyckeltalet betydligt lägre inom matvaruhandeln och elektronikhandeln än inom IT-tjänster. Branscher som generellt har lågt nyckeltal har alltså hög priskänslighet.

Ökad rörelsemarginal skapar stabilitet och ökad utdelning

En ökad rörelsemarginal innebär en större ekonomisk stabilitet för företaget. De blir inte lika konjunkturkänsliga vilket innebär en lägre risk. Dessutom finns möjligheter att genomföra investeringar. För dig som aktieägare kan en ökad rörelsemarginal innebära ökad aktieutdelning. Detta inte minst hos företag där utdelningen tydligt är kopplad till företagets resultat.

   Ökad marginal kan skapas via:

  • Höjda priser på varor och tjänster – Detta måste däremot balanseras mot risken för lägre försäljningsvolym.
  • Större försäljningsvolym – Finns möjlighet att sälja mer varor eller tjänster kommer både omsättning och resultat att öka vilket därmed påverkar rörelsemarginalen. Krävs det däremot investeringar för att öka produktionen kan det innebära att förhållandet mellan omsättning och resultat påverkas negativt. Även om bägge dessa ökar så behöver inte rörelsemarginalen bli bättre. Detta eftersom detta nyckeltal visar förhållandet mellan resultat och omsättning.
  • Sänka kostnaderna – I detta fall kommer omsättningen vara på samma nivå men resultatet bli bättre. Det resulterar i ett högre nyckeltal.

Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier, fonder & mycket mer
Avanza.se – gratis courtage-erbjudande.
(Gäller konton med max 50 000 kr på)
Nordnet.se – gratis courtage-erbjudande.
(Gäller nya konton med max 80 000 kr på)
Etoro.com/sv – alltid 0 kr i courtage på aktier, oavsett kontots storlek. Etoro erbjuder dessutom ”copytrading” samt handel i CFD:s, digitala & vanliga valutor, index, råvaror och mycket mer både med och utan hävstång.

”Alternativa” investeringar
Lendify.se – låna ut pengar till privatpersoner mot en fin ränta. Minsta insättning = 500 kr.
Sigmastocks.se – ISK-konto där du låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig & förvalta aktieportföljen med hjälp av algoritmer. Minsta insättning = 1 kr.
– Kameo.se – Investera i fastighetsprojekt & företagslån. Välj själv vilka projekt & företag du vill investera i på deras plattform. Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar
Vi på Aktiekunskap har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik/

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Fundamental analys

Kommentera eller Fråga

Senaste på Aktiekunskap

Tips:


Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Etoro.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder utan courtage.

För trading och teknisk analys rekommenderar vi även den kostnadsfria plattformen & appen som IG.com/se erbjuder.

Tips på alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en hög ränta på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Savelend.se investerar du i lån till företag, privatpersoner, inkassoportföljer & fakturaköp. Där får du en hög avkastning & en bra riskspridning
Minsta insättning = 500 kr.

Copyright Aktiekunskap.nu 2021