Rörelsemarginal

Rörelsemarginal

Rörelsemarginal = Rörelseresultat / Omsättning

Rörelsemarginal visar företagets lönsamhet. Nyckeltalet är ett procentuellt tal som visar förhållandet mellan omsättning och rörelseresultat. Med andra ord visar det hur stor del av omsättningen som kan användas till skatter, räntor, vinst och utdelning.

Formel & Exempel

Ett företag har en omsättning på 5 miljoner kronor. Dess resultat efter samtliga kostnader (men före räntor och skatter) är 500 000 kr. I detta fall divideras resultatet med omsättningen vilket innebär följande:
Rörelsemarginal = 500 000 / 5 000 000 = 0,1
0,1 översatt till procent är 10 %
(Rörelsemarginal anges alltid i procent)

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Påvisar företagets lönsamhet

I första hand påvisar rörelsemarginalen företagets årliga lönsamhet. En negativ rörelsemarginal visar därmed att företaget gått med förlust. Det behöver däremot inte betyda att företaget har en negativ utveckling då det inte är ovanligt med flera år av förlust inom vissa branscher samt vid uppstart.

För att få en tydligare bild av rörelsemarginalen bör man därför jämföra nyckeltalet mot tidigare år för företaget och även mot andra företag inom samma bransch.

Påvisar priskänslighet

Vad en vanlig nivå på rörelsemarginal är varierar kraftigt mellan olika branscher vilket även påvisar branschens priskänslighet och konkurrens.

Exempelvis är nyckeltalet betydligt lägre inom matvaruhandeln och elektronikhandeln än inom IT-tjänster. Branscher som generellt har lågt nyckeltal har alltså hög priskänslighet.

Ökad rörelsemarginal skapar stabilitet och ökad utdelning

En ökad rörelsemarginal innebär en större ekonomisk stabilitet för företaget. De blir inte lika konjunkturkänsliga vilket innebär en lägre risk. Dessutom finns möjligheter att genomföra investeringar. För dig som aktieägare kan en ökad rörelsemarginal innebära ökad aktieutdelning. Detta inte minst hos företag där utdelningen tydligt är kopplad till företagets resultat.

   Ökad marginal kan skapas via:

  • Höjda priser på varor och tjänster – Detta måste däremot balanseras mot risken för lägre försäljningsvolym.
  • Större försäljningsvolym – Finns möjlighet att sälja mer varor eller tjänster kommer både omsättning och resultat att öka vilket därmed påverkar rörelsemarginalen. Krävs det däremot investeringar för att öka produktionen kan det innebära att förhållandet mellan omsättning och resultat påverkas negativt. Även om bägge dessa ökar så behöver inte rörelsemarginalen bli bättre. Detta eftersom detta nyckeltal visar förhållandet mellan resultat och omsättning.
  • Sänka kostnaderna – I detta fall kommer omsättningen vara på samma nivå men resultatet bli bättre. Det resulterar i ett högre nyckeltal.

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Fundamental analys

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023