Market maker

Market maker

En market maker (likviditetsgarant) är en aktör som erbjuder både köp- och säljkurser, för ett värdepapper, på en marknad. De säkerställer därmed att det finns en motpart för de som önskar genomföra handel. Förtjänsten blir skillnaden mellan köp- och säljkurs (spread).

  • Skapar marknad med köp/sälj-kurser
  • Främst institutioner och banker
  • Tjänar normalt sina pengar på spreaden

Hur fungerar det?

Här är marknaden för aktie A. Köporder ligger på 76 000 aktier till en kurs på 5,30 och säljorder på 2800 aktier till 5,35. Marknaden är därmed inte speciellt likvid och det är stor skillnad på kurserna. En person som har en miljon kronor att investera kommer att behöva köpa till 5,30 – 5,26 och ändå inte kunna fylla sin köporder.

market maker orderdjup

Nu går en market maker in på marknaden. (Se nästa bild) Det visas genom att det är två näst intill lika stora staplar på köp- och säljsidan. Här skapas nu en stabilare marknad med tight spread och stort utbud. De som vill köpa kan göra detta till 5,33 upp till en investering på ca 1,5 miljoner.

MM (market maker) orderdjup

En stabil marknad har skapats som gynnar alla parter. Market makern gör någon procent i förtjänst per handelspost samtidigt som investerarna får en mindre spread och stabilare marknad.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Hur tjänar de pengar?

En market maker gör vinst på den spread som erbjuds på marknaden. De får därmed en minimal vinst men på grund av stor omsättning av dessa värdepapper skapas en god lönsamhet.

Samtidigt tar de även en risk. Risken är att de värdepapper de handhar faller i värde på marknaden innan de hinner säljas, något de kan helt eller delvis kompensera med en hedge.

Spread = Skillnaden mellan köp och säljskurs på marknaden

Dåligt eller bra för marknaden?

En missuppfattning om market makers är att de ”manipulerar” marknaden och har som mål att skapa så stor spread som möjligt för att öka förtjänsten. Det är däremot en felaktig syn på deras uppgift på marknaden. De skapar en marknad med kurser som möter både köpare och säljare. Detta för att skapa så stor handel som möjligt. Utan dem kan marknaden bli för ”tunn” och inte tillräcklig likvid.

”The prices they set reflect market supply and demand” – Investopedia

Positioner kan alltid öppnas/stängas

Eftersom en market maker sätter köp- och säljkurs, samt är likvid, kan alltid positioner öppnas/stängas till angiven kurs. Detta är särskilt viktigt vid handel på marknader som inte är så likvida. De skapar därmed en marknad (make a market).

”Skapar stoppkloss”

Bland de som är negativa till market makers finns en kritik som menar att detta ”skapar stoppklossar” på marknaden. Det kan minska volatiliteten och marknadens naturliga rörelse.

Person eller algoritm

Market maker är både ett yrke och en väg att tjäna pengar inom daytrading. Eftersom det krävs större kapital är det främst institutioner och banker som kan ta denna roll. Ett exempel är den svenska aktieprofilen Eric Olaison som bland annat uppmärksammats av Svenska Dagbladet.

En normal dag kan det bli i snitt 1000 affärer per dag. En hektisk börsdag kan det bli mer. Eric Olaison är en så kallad market maker /Svd.

Handelsplatser som IG.com/sv (tidigare IG Markets) erbjuder alltid handel till fastställda köp- och säljkurser. Likheten med att handla av en market maker är därmed att det alltid går att öppna/stänga positioner. I detta fall är det algoritmer som räknar ut vilka kurser som ska erbjudas. Därmed kan dessa algoritmer sägas vara deras market maker. Det är dessa som ”skapar marknaden”.

IMC trading förklarar vad en market maker gör (på engelska)

Andra definitioner:

Market maker kan även benämnas som marknadsgarant eller likviditetsgarant.

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Aktiehandel

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023