VD-ordet och Pilotskolan

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

I den har artikeln går vi igenom vad som är viktigt att analysera i VD ordet i årsredovisningen. Du lär dig även vad den så kallade pilotskolan är.

VD-ordet

Om det finns en person som är viktigare än alla andra på ett företag så är det nog VD:n. VD har en nyckelroll i ett aktiebolag. Det är är han eller hon som träffar de viktigaste kunderna, anställer nyckelpersoner, är med och fattar de viktigaste besluten.

Vad kan man få ut av VD ordet?

Så vad kan få ut av att läsa VD-ordet i årsredovisningen? Vad har VD:n för åsikt om aktiebolagets nuläge och framtid?

Det kan vara ganska givande att läsa igenom vad VD:n säger. ochäven försöka att fundera ut vad denne inte säger. En VD har ju alltid till uppgift att verka för företagets bästa. Detta innebär att också verka för bolagets ägare, dvs du som aktieägare. Men så är förstås inte alltid fallet, det finns många olika anledningar till att läsa VD ordet kritiskt. Du skall förstås inte tro på allt som skrivs där. VD:n vill ju förstås att så många aktieägare som möjligt skall ha kvar sitt ägande i bolaget. Så att att aktiekursen bibehålls eller ökar.

Samtidigt kan det visa på styrka av VD:n att vara tydlig och ärlig med hur läget för bolaget är. Detta oavsett om det har gått bra eller dåligt. Det viktiga är att du som aktieägare känner förtroende för VD:ns långsiktiga plan. Så att denne leder bolaget åt rätt håll.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

VD-ordet i mindre bolag

Det kan vara värt att nämna lite extra kring VD-ordet för mindre bolag. Här är det extra intressant att läsa VD kommentaren. Framförallt då ett mindre bolag är mycket mer beroende av att VD fattar rätt beslut. Så att denne tar bolaget åt rätt håll. I större bolag skrivs ofta kommentaren av en konsult. Så när det gäller mindre bolag kan man få lite mer personliga kommentarer kring bolagets nuläge och framtid. Det kan vara mycket givande att läsa detta.

Pilotskolan

Ett välkänt begrepp hos engagerade aktiesparare är den så kallade pilotskolan. Tanken här är att du är passagerare (aktieägare) på ett flygplan (Aktiebolaget) där piloten (VD:n) styr framgångsrikt.

En VD skall vara tungt investerad i bolaget personligen (eller via ägarbolag) för att anses vara med i pilotskolan. En VD som är tungt investerad har starka incitament att arbeta för maximalt aktieägarvärde eftersom han/hon också tjänar på det. Ni sitter i samma båt (eller flygplan) helt enkelt.

pilotskolan

För att man skall vilja ta rygg på en sådan VD är några faktorer mycket avgörande.

  1. VD:n skall ha ett betydande ägande i bolaget. Då är denne mycket mer motiverad att få aktien att utvecklas rätt för aktieägarna. En VD som inte har ett ägande är inte alls lika intressant ur detta perspektiv.
  2. Fortsätter VD:n att köpa mer aktier i det egna bolaget? Om en så kallad insider gör detta är detta mycket lovande.
  3. Har piloten (VD:n) en historik där denne under ett antal år har tagit ett bolag uppåt och framåt? Om denne historiskt sett har varit framgångsrik så är detta mycket positivt.

Lämna en kommentar