Nettoskuld / nettokassa

Nettoskuld Nettokassa

Artikelns innehåll - Klicka för att gå direkt ner till önskad rubrik

Nettoskuld visar förhållandet mellan ett företags räntebärande skulder och dess räntebärande tillgångar samt likvida medel. Med andra ord dess möjlighet att på kort sikt lösa sina skulder om detta skulle krävas.

Låg nettoskuld innebär stabil ekonomi och möjlighet till investeringar och expansion. Om företaget har mer i räntebärande tillgångar och likvida medel än skulder har de negativ nettoskuld, dvs. nettokassa.

Negativ nettoskuld = nettokassa

Formel för uträkningen

De poster som behövs för att räkna ut nettoskuld hittas i företagets balansräkning. Utöver räntebärande tillgångar, kassa och likvida medel hittas skulder under följande poster:

Långfristiga skulder – Det är främst under långfristiga skulder som räntebärande skulder hittas. Med långfristiga skulder menas skulder som ska återbetalas på mer än ett år.

Kortfristiga skulder – Kortfristiga skulder är främst leverantörsskulder, vilka sällan är räntebärande. Men här kan det både finnas räntebärande lån och andra skulder som är räntebärande.

Övriga skulder – Vid övriga skulder kan det finnas en not som hänvisar till en förklaring senare i årsredovisningen. Här kan det framgå om dessa övriga skulder är räntebärande eller inte. Är de räntebärande ska de även räknas med vid uträkning av företagets nettoskuld.

Nettoskuld = Räntebärande skulder – Räntebärande tillgångar – Likvida medel

Exempel:

Verkstadsföretaget NiFi har följande siffor:

Långfristiga skulder: 500 000 kr
Kortfristiga skulder: 150 000 kr
Varav räntebärande: 50 000 kr
Övriga skulder: 25 000 kr
Varav räntebärande: 0 kr
Summa räntebärande skulder: 550 000 kr

Räntebärande tillgångar: 50 000 kr
Likvida medel: 100 000 kr
Summa:150 000 kr

550 000 – 150 000 = 400 000 kr i nettoskuld

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier & fonder courtagefritt (gratis). Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla med & utan hävstång i digitala & vanliga valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. 67% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Vad anger företagets nettoskuld?

Nettoskuld påvisar företagets skuldsättning och är ett nyckeltal som bland annat används vid företagsvärdering och kreditgivning samt av aktieanalytiker.

Kortfattat visar företagets nettoskuld om de skulle klara av att betala av alla räntebärande skulder i det fall som de blir tvungna till detta.

En låg nettoskuld visar därmed på en låg skuldsättning vilket är positivt. Det visar både på stabilitet och möjlighet att låna vid exempelvis expansion.

Låg nettoskuld – Lågt belånat företag, låg risk, möjlighet att expandera och investera.

Hög nettoskuld – Högt belånat företag, hög risk, begränsade finansiella möjligheter.

Olika varianter

  • Justerad nettoskuld

Justerad nettoskuld är nettoskuld utan fastighetsrelaterade räntebärande skulder. Därmed visas enbart de skulder som finansierar inköp av inventarier och rörelsens verksamhet. En orsak är att lån på fastigheter tecknas med fastigheten som säkerhet. Med andra ord förväntas fastigheten teoretiskt sätt kunna säljas och lånet därmed lösas. Detta till skillnad mot andra skulder som varken har säkerhet eller lika enkelt kan lösas genom försäljning av specifik egendom.

  • Justerad nettoskuld / Justerad EBITDA

Genom att dividera justerad nettoskuld med justerad EBITDA visas hur många år det beräknas ta för företaget att tjäna ihop den summa som krävs för att lösa dess skulder. Eftersom beräkningen bygger på justerad nettoskuld ingår alltså inte fastighetsrelaterade skulder (Se punkten ovan).

  • Negativ nettoskuld

I det fall som räntebärande tillgångar och likvida medel är större än företagets räntebärande skulder skapas en negativ nettoskuld eller rättare sagt en nettokassa. Därmed skulle skulderna kunna betalas och företaget ändå ha kvar likvida medel för kommande investeringar.

Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier, fonder & mycket mer
Avanza.se – gratis courtage-erbjudande.
(Gäller konton med max 50 000 kr på)
Nordnet.se – gratis courtage-erbjudande.
(Gäller nya konton med max 80 000 kr på)
Etoro.com/sv – alltid 0 kr i courtage på aktier, oavsett kontots storlek. Etoro erbjuder dessutom ”copytrading” samt handel i CFD:s, digitala & vanliga valutor, index, råvaror och mycket mer både med och utan hävstång.

”Alternativa” investeringar
Lendify.se – låna ut pengar till privatpersoner mot en fin ränta. Minsta insättning = 500 kr.
Sigmastocks.se – ISK-konto där du låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig & förvalta aktieportföljen med hjälp av algoritmer. Minsta insättning = 1 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar
Vi på Aktiekunskap har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik/

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Fundamental analys

Kommentera eller Fråga

Senaste på Aktiekunskap

Tips:


Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Etoro.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder utan courtage.

För trading och teknisk analys rekommenderar vi även den kostnadsfria plattformen & appen som IG.com/se erbjuder.

Tips på alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en hög ränta på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Savelend.se investerar du i lån till företag, privatpersoner, inkassoportföljer & fakturaköp. Där får du en hög avkastning & en bra riskspridning
Minsta insättning = 500 kr.

Copyright Aktiekunskap.nu 2021