Vinstmarginal

Vinstmarginal

Vinstmarginal visar hur stor del av bolagets omsättning som blir till vinst. Detta anges alltid i en procentsats. Vanligtvis beräknas nyckeltalet ut genom att vinst före finansnetto divideras med omsättningen.

Räkna ut vinstmarginal

Det finns ett par olika sätt att räkna ut vinstmarginalen. Detta utifrån hur ”vinst” definieras. De två vanligaste alternativen är att utgå från Årets resultat alternativt från Vinst före finansnetto. Uträkning sker därmed genom att dividera resultatet/vinsten med omsättningen.

  • Vinstmarginal = Vinst före finansnetto / omsättningen
  • Vinstmarginal = Årets resultat / omsättningen

Vinst före finansnetto = Total försäljning – totala kostnader exklusive räntekostnader (right)

Årets resultat = Total försäljning – totala kostnader inklusive räntekostnader

Exempel:

Olles Husvagnar AB har sålt varor och tjänster för 50 000 000 kr under 2020. Under samma år hade de kostnader för 40 000 000 kr. Vinsten före finansnetto är därmed 10 000 000 kr.

10 000 000 / 50 000 000 = 20 %

Året efter höjer företaget priserna samt som de lyckas pressa leverantörskostnaderna. Omsättningen ökar till 55 000 000 kr medan kostnaderna minskar till 35 000 000 kr. Därmed ökar även dess vinstmarginal. Vinsten före finansnetto är därmed 20 000 000 kr. 

20 000 000 / 55 000 000 = 36,3 %

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier & fonder courtagefritt (gratis). Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla med & utan hävstång i digitala & vanliga valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. 67% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Vad anger vinstmarginalen?

Genom att räkna ut vinstmarginalen går det att se hur stor vinst ett bolag kan skapa per krona som de omsätter.

Tar ej hänsyn till finansiering

Nyckeltalet tar ingen hänsyn till vilken finansiering som skett för att uppnå omsättningen och vinsten. Om ett bolag har en vinstmarginal på 5 % kan det exempelvis ses som en god nivå men skulle det sedan visa sig att företaget har räntekostnader på 6 % är det knappast ekonomiskt hållbart.

Väldigt olika beroende på …

Vinstmarginalen är mycket olika mellan olika branscher. Exempelvis har butiker som säljer livsmedel en betydligt lägre marginal än de som säljer exklusiva modekläder eller parfymer.   

Det kan även skilja stort mellan bolag inom samma bransch. För att en rättvis jämförelse ska kunna ske bör bolagen ha mycket liknande verksamhet, i samma storlek och i vissa fall inom samma region. Samtidigt kan genomsnittliga nyckeltal användas inom en bransch för att förstå i vilket segment ett bolag hittas gällande dess vinstmarginal.

Negativ vinstmarginal

Ett bolag har som negativ vinstmarginal går med förlust. Men även i detta läge är det viktigt att se till orsaken till detta. Exempelvis är det vanligt att så kallade start-ups går med förlust under ett par år.

Vad är en bra vinstmarginal?

Vad som är bra vinstmarginal är svårt att säga. Ibland nämns 5 – 10 % men det beror på ett flertal olika faktorer. Detta så som konjunkturcykler, bolagets mål på tillväxt, tidigare vinstmarginal och genomsnittet inom den specifika branschen.

Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier, fonder & mycket mer
Avanza.se – gratis courtage-erbjudande.
(Gäller konton med max 50 000 kr på)
Nordnet.se – gratis courtage-erbjudande.
(Gäller nya konton med max 80 000 kr på)
Etoro.com/sv – alltid 0 kr i courtage på aktier, oavsett kontots storlek. Etoro erbjuder dessutom ”copytrading” samt handel i CFD:s, digitala & vanliga valutor, index, råvaror och mycket mer både med och utan hävstång.

”Alternativa” investeringar
Lendify.se – låna ut pengar till privatpersoner mot en fin ränta. Minsta insättning = 500 kr.
Sigmastocks.se – ISK-konto där du låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig & förvalta aktieportföljen med hjälp av algoritmer. Minsta insättning = 1 kr.
– Kameo.se – Investera i fastighetsprojekt & företagslån. Välj själv vilka projekt & företag du vill investera i på deras plattform. Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar
Vi på Aktiekunskap har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik/

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Fundamental analys

Kommentera eller Fråga

Senaste på Aktiekunskap

Tips:


Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Etoro.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder utan courtage.

För trading och teknisk analys rekommenderar vi även den kostnadsfria plattformen & appen som IG.com/se erbjuder.

Tips på alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en hög ränta på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Savelend.se investerar du i lån till företag, privatpersoner, inkassoportföljer & fakturaköp. Där får du en hög avkastning & en bra riskspridning
Minsta insättning = 500 kr.

Copyright Aktiekunskap.nu 2022