Vinstmarginal

Vinstmarginal

Vinstmarginal visar hur stor del av bolagets omsättning som blir till vinst. Detta anges alltid i en procentsats. Vanligtvis beräknas nyckeltalet ut genom att vinst före finansnetto divideras med omsättningen.

Räkna ut vinstmarginal

Det finns ett par olika sätt att räkna ut vinstmarginalen. Detta utifrån hur ”vinst” definieras. De två vanligaste alternativen är att utgå från Årets resultat alternativt från Vinst före finansnetto. Uträkning sker därmed genom att dividera resultatet/vinsten med omsättningen.

  • Vinstmarginal = Vinst före finansnetto / omsättningen
  • Vinstmarginal = Årets resultat / omsättningen

Vinst före finansnetto = Total försäljning – totala kostnader exklusive räntekostnader (right)

Årets resultat = Total försäljning – totala kostnader inklusive räntekostnader

Exempel:

Olles Husvagnar AB har sålt varor och tjänster för 50 000 000 kr under 2020. Under samma år hade de kostnader för 40 000 000 kr. Vinsten före finansnetto är därmed 10 000 000 kr.

10 000 000 / 50 000 000 = 20 %

Året efter höjer företaget priserna samt som de lyckas pressa leverantörskostnaderna. Omsättningen ökar till 55 000 000 kr medan kostnaderna minskar till 35 000 000 kr. Därmed ökar även dess vinstmarginal. Vinsten före finansnetto är därmed 20 000 000 kr. 

20 000 000 / 55 000 000 = 36,3 %

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Vad anger vinstmarginalen?

Genom att räkna ut vinstmarginalen går det att se hur stor vinst ett bolag kan skapa per krona som de omsätter.

Tar ej hänsyn till finansiering

Nyckeltalet tar ingen hänsyn till vilken finansiering som skett för att uppnå omsättningen och vinsten. Om ett bolag har en vinstmarginal på 5 % kan det exempelvis ses som en god nivå men skulle det sedan visa sig att företaget har räntekostnader på 6 % är det knappast ekonomiskt hållbart.

Väldigt olika beroende på …

Vinstmarginalen är mycket olika mellan olika branscher. Exempelvis har butiker som säljer livsmedel en betydligt lägre marginal än de som säljer exklusiva modekläder eller parfymer.   

Det kan även skilja stort mellan bolag inom samma bransch. För att en rättvis jämförelse ska kunna ske bör bolagen ha mycket liknande verksamhet, i samma storlek och i vissa fall inom samma region. Samtidigt kan genomsnittliga nyckeltal användas inom en bransch för att förstå i vilket segment ett bolag hittas gällande dess vinstmarginal.

Negativ vinstmarginal

Ett bolag har som negativ vinstmarginal går med förlust. Men även i detta läge är det viktigt att se till orsaken till detta. Exempelvis är det vanligt att så kallade start-ups går med förlust under ett par år.

Vad är en bra vinstmarginal?

Vad som är bra vinstmarginal är svårt att säga. Ibland nämns 5 – 10 % men det beror på ett flertal olika faktorer. Detta så som konjunkturcykler, bolagets mål på tillväxt, tidigare vinstmarginal och genomsnittet inom den specifika branschen.

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Fundamental analys

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023