Investera i guld – 8 st olika sätt

Investera i guld

Guld är en av de tillgångar som går att investera i via flest olika investeringsalternativ. Detta med allt från fysiska små tackor som levereras med posten till turbowarranter med extrem hävstång.

Vill du investera i guld är första steget att avgöra vilka funktioner som är viktigt för dig och därefter investera i de finansiella instrument som passar din risknvå.

Vad är viktigt för dig när du skall investera i guld?

Det som framförallt skiljer de olika vägarna för att investera i guld är följande:

 • Riktigt guld eller värdeföljande

Vill du äga fysiskt guld och förvara det säkert på egen hand? Det är lite krångligare men innebär att du alltid har tillgång till guldet och inte behöver lita på en tredjeparts säkerhet. Alternativet är att köpa värdepapper som följer guldets värdeutveckling. Dessa kan köpas/säljas lättare och kan även handlas med hävstång.

 • Handla inom ISK och/eller kapitalförsäkring?

Det finns stora skattemässiga fördelar i att spara inom ett ISK eller i en kapitalförsäkring. Många av de värdepapper som nämns nedan kan handlas inom dessa konton – men inte alla. För en del kan detta vara helt avgörande i val av investeringsalternativ.

 • Önskas hävstång – hur stor?

Med hävstång kan du skapa en större exponering mot guldpriset än du har kapital att investera. Investerar du 5000 kr med x20 i hävstång innebär det en exponering på 100 000 kr mot priset. Att handla med hävstång skapar därmed betydligt större möjlighet till avkastning – och betydligt större risk.

Beroende på hur stor hävstång som önskas kan olika instrument väljas för investering med guld som underliggande tillgång.

 • Vill du kunna ”gå kort”?

Att ”gå kort” innebär att din position ökar i värde om guldpriset går ner. Det kan uppnås vid investeringar i bland annat Bearcertifikat, CFD, Turbowarranter och optioner.

För handel på kort och medellång sikt och teknisk analys använder vi oss av plattformen IG.com/sv. Där kan du gå både lång och kort i aktier, index, råvaror, valutor osv via CFD:s på ett smidigt sätt och du kan använda plattformen kostnadsfritt för teknisk analys. Är du osäker på hur CFD:s fungerar så kan du läsa vår CFD-guide och lära dig allt du behöver veta.

Följande sätt att investera i guld på går vi igenom i denna artikel:

 1. Fysiskt guld
 2. CFD
 3. Aktier
 4. ETF
 5. Certifikat
 6. Optioner / Terminer
 7. Turbowarranter
 8. Token Gold (Kryptovaluta)

1. Fysiskt guld

Via flera svenska och utländska aktörer kan fysiskt guld, och andra ädelmetaller, köpas. Hos flera av dessa kan även guldet säljas tillbaka om så önskas.

Att köpa fysiskt guld är krångligare, och ofta något dyrare, än att köpa certifikat. Men det ger en större trygghet. Guldet kan säljas till vilken upphandlare som helst och du är därmed inte beroende av säljarens kurser eller öppettider. Många ser även fysiskt guld som det tryggaste alternativet – inte minst i tider av finansiell oro.

Exempel

 • Guldcentralen – Erbjuder försäljning och månadssparande i ädelmetallar
 • Libertysilver.se  – Köper och säljer guld, silver och flera andra ädelmetaller

(Bildkälla: Liberty Silver)

Fördelar med fysiskt guld

 • Säkraste alternativet
 • Kan pantsättas
 • Ingen emittentrisk

Nackdelar med fysiskt guld

 • Kräver egen säkerhet (bankvalv, kassaskåp)
 • Kan bli dyrare än certifikat pga, fraktkostnader
 • Krångligare att hantera än värdepapper

2. CFD

CFD (contract for difference) följer värdeutvecklingen av det internationella guldpriset. Det som främst karaktäriserar CFD är att handel kan ske med hävstång samt både i köp- och säljpositioner. I likhet med aktier kan CFD handlas med Stop-Loss och andra funktioner vid orderläggning.

Beroende på vilken plattform som används erbjuds hävstång på olika nivåer. På bilden nedan visas en bild från eToro där 60USD används för en position med hävstång på x20. Detta innebär i realitet att en exponering skapas mot marknaden på 1200 USD. Men som bilden även visar går det att välja handel utan hävstång (x1)

Exempel:

IG (tidigare IG Markets) – Erbjuder handel i guld via CFD:s

cfd guld

Läs mer här på Aktiekunskap om: CFD-handel

Fördelar med CFD

 • Enkelt att handla med hävstång
 • Gå kort eller lång
 • Inget courtage och låg spread

Nackdelar med CFD

 • Kan inte handlas inom ISK/Kapitalförsäkring
 • Inte valbar hävstång hos vissa plattformar

3. Aktier inom guldsektorn

Att köpa aktier i företag som producerar och hanterar guld blir indirekt ett sätt att investera i guld. Går guldpriset upp kommer företaget att tjäna mer på det guld de lyckas producera. Samtidigt är det betydligt fler faktorer som avgör företagets vinst än enbart guldpriset. Det kan exempelvis vara processens effektivitet och ledningens förmåga att utveckla företaget framåt. Att köpa dessa aktier bör inte likställas med att investera direkt i guldpriset.

Exempel:

(Bildkälla: Lundingold.se)

Fördelar med aktier i guldföretag

 • Kan handlas inom ISK/Kapitalförsäkring
 • Kan ge direktavkastning
 • Flera inriktningar så som producent, återförsäljare osv.

Nackdelar med aktier i guldföretag

 • Få svenska företag
 • Värdet behöver inte följa guldpriset
 • Snarare investering i företag än i guld

Guld-aktier handlar du enklast via Nordnet och Avanza.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Nordnet.se så kan du handla courtagefritt (gratis) hos båda nätmäklarna upp till ett maxbelopp. Överstiger du maxbeloppet för courtagefri handel hos en av aktörerna kan du dela upp dina pengar mellan Avanza och Nordnet och därmed handla courtagefritt för en nästan dubbelt så stor summa

4. ETF

ETF (exchange traded fund) är fonder som bestå en rad olika värdepapper. Inom kategorin finns fonder med enbart fokus på guld. Däremot har utbudet minskat kraftigt efter att det inte längre är möjligt att investera i amerikanska ETF:er. Det är idag enklare att välja certifikat – se nästa rubrik

Fördelar med ETF

 • Möjligt inom ISK / Kapitalförsäkring
 • Mycket enkelt via Nordnet eller Avanza
 • Fonder som kan ha flera olika innehav

Nackdelar med ETF

 • Mindre utbud än certifikat
 • Viktigt att kontrollera vad fonden innehåller för värdepapper
 • Valutarisk vid värdering i utländsk valuta

Du kan handla till exempel ETF:en SPDR Gold Trust på Avanza och Nordnet.

Läs mer här på Aktiekunskap om: ETF

5. Certifikat

Certifikat är finansiella börshandlade instrument som följer värdet på en underliggande tillgång. Utbudet av certifikat, med guld som underliggande tillgång, är stort vilket gör det enkelt att hitta önskad hävstång och riktning (köp eller sälj). Certifikaten ges ut av emittenter så som exempelvis Nordea och Morgan Stanley.

Då det är en börshandlad produkt betalas courtage vid varje handelstillfälle. Det är därmed inte bästa alternativet vid små och återkommande köp.

Eftersom Bull- och Bearcertifikat handlas med daglig hävstång passar detta främst vid kortsiktig investering. Väljs däremot certifikat utan hävstång (x1) kan detta hållas som långsiktig investering.

guld certificat

(Bildkälla: Avanza.se)

Kan köpas: Bl.a Avanza & Nordnet

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Nordnet.se så kan du handla courtagefritt (gratis) hos båda nätmäklarna upp till ett maxbelopp. Överstiger du maxbeloppet för courtagefri handel hos en av aktörerna kan du dela upp dina pengar mellan Avanza och Nordnet och därmed handla courtagefritt för en nästan dubbelt så stor summa

Fördelar med certifikat

 • Kan enkelt handlas via Nordnet & Avanza
 • Finns med både Bull & Bear certifikat
 • Upp till 20 ggr daglig hävstång

Nackdelar med certifikat

 • Emittentrisken
 • Hävstången ger urholkningseffekt vid långsiktig investering
 • Courtage och spread

Läs mer här på aktiekunskap om: Bull- och Bear certifikat

6. Optioner / Terminer

Optioner och terminer innebär att ett löfte utfärdas att en tillgång (i detta fall guld) ska köpas/säljas till ett förutbestämt pris – på en förutbestämd tidpunkt i framtiden.

Företag använder optioner för att valutasäkra vid export och import. Investerare kan använda optioner och terminer för att handla med stor hävstångseffekt. Någon fast hävstång finns inte, så som finns på certifikat. Istället ges avkastning främst utifrån förfallodatumets kurs på underliggande tillgång i förhållande till när optionen tecknades. Det innebär även att mycket stora förluster/vinster kan uppstå. Önskas hävstångshandel mot guld rekommenderas däremot istället CFD eller certifikat då optioner är mer komplexa instrument att förstå risknivån på.

Exempel: IG erbjuder handel i Barrier-optioner och Vanilla-optioner med guld som underliggande tillgång. Detta på dag, vecka och månadsperioder.

IG guld optioner

Fördelar med optioner

 • Kan tecknas för köp- och säljpositioner
 • Flexibel risknivå
 • Kan användas som hedge

Nackdelar med optioner

 • Kan skapa stora förluster
 • Komplext att beräkna vinst/förlust
 • Krångligare än certifikat och CFD

7. Turbowarranter

I likhet med certifikat och optioner så påverkas värdet av en turbowarrant av hur underliggande tillgången ändras i värde. Utifrån vilken Knock-Out nivå som väljs (warranten förfaller och blir värdelös) ges olika hög hävstång. Det är inte ovanligt att turbowarranter erbjuds med allt från 10 till 200 i hävstång. Med andra ord en mycket riskfylld väg att investera i guldpriset. Samtidigt kan det vara väldigt lönsamt vid kortsiktig handel. Turbowarranter är inte för långsiktig investering.

Exempel: IG erbjuder Turbowarranter (inom ISK) med guld som underliggande tillgång

turbowarrant IG

Fördelar med Turbowarrant

 • Möjlighet till extrem hävstång
 • Bra vid daglig trading
 • Kan ske inom ISK (via IG)

Nackdelar med Turbowarrant

 • Mycket stor risk vid hög hävstång
 • Lätt att ”lockas” till för hög risk
 • Svårt att beräkna risk i förhållande till avkastning

Läs mer här på aktiekunskap om: Turbowarranter

8. Token gold (Kryptovaluta)

Det finns ett par så kallade stablecoin (kryptovalutor) som är knutna till guldpriset. Bland de mer etablerade finns Tether Gold och Pax Gold (PAXG). Värdet på den totala omsättningen av dessa token ska finnas uppbackad av fysiskt guld.

Dessa token representerar guldet – i likhet med att ett certifikat representerar värdet av guld – och kan användas inom flera olika tjänster på blockkedjor. De kan exempelvis skickas mellan olika plånböcker och kryptobörser samt användas inom P2P och ge extra avkastning.

Kan köpas: Pax och Tether kan köpas via större kryptobörser som Binance.com

Fördelar med tokengold

 • Kan ge ränta via P2P-plattformar
 • Kan lätt skickas, växlas, betalas med
 • Kan användas som stabilitet på en volatil marknad

Nackdelar med tokengold

 • Fortfarande tekniskt svårt med kryptovalutor
 • Kan begränsas av regleringar och lagar
 • Kräver tillit till utgivaren

 Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) på ett större belopp.

Alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en fin avkastning på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Savelend.se investerar du i lån till företag, privatpersoner, inkassoportföljer och fakturaköp. Du får en fin avkastning & en bra riskspridning.
Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar
Vi på Aktiekunskap (vi äger även sajten Ekonomifokus.se) har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Kommentera eller Fråga

Diversifiera alltid dina investeringar!

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över lång tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar. Du kan kostnadsfritt öppna konton hos Nordnet.se och
Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Vi kan även rekommendera plattformarna Lendify.se och Savelend.se där man agerar bank och lånar ut sina pengar till andra privatpersoner mot att man får en fin avkastning på pengarna. På Savelend kan du dessutom investera i företagslån, inkassoportföljer och fakturaköp.

Vi på Aktiekunskap (vi äger även sajten Ekonomifokus.se) har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Senaste på Aktiekunskap

Tips:


Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Utnyttja deras erbjudanden genom att skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) för ett dubbelt så stort belopp.

För trading och teknisk analys rekommenderar vi även den kostnadsfria plattformen & appen som IG.com/se erbjuder.

Tips på alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en hög ränta på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Savelend.se investerar du i lån till företag, privatpersoner, inkassoportföljer & fakturaköp. Där får du en hög avkastning & en bra riskspridning
Minsta insättning = 500 kr.

Copyright Aktiekunskap.nu 2021