P/B talet

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
PB talet

Själva innebörden av nyckeltalet P/B tal eller PB tal kommer från engelskans price to book value och är ett sätt att jämföra priset på aktien på börsen mot det bokförda värdet.

Det bokförda värdet definieras som tillgångar minus skulder och hittas i balansräkningen i rapporten från aktiebolaget.

Räkna ut P/B talet

Innan vi ger oss in i definitionen så bör det nämnas att P/B – talet ofta benämns kurs/eget kapital i vissa sammanhang. Beräkningarna för dessa bägge nyckeltal är i grunden desamma.

På engelska börssajter så heter detta förstås alltid P/B (price to book value) och vi har på den här sajten valt att ha bägge beskrivningarna då bägge brukar användas.

Själva definitionen av detta nyckeltal är alltså

$ P/B = \frac{\text{Priset på aktien}}{\text{Bokfört värde}} $

Priset på aktien = aktiekursen
Bokfört värde = tillgångar minus skulder / antal aktier

PB-talet-formel

Alexander på Nordnet förklara P/B-talet på ett pedagogiskt sätt i videon ovan.

Det är helt gratis att öppna konton hos alla aktörer nedan.

🔗 IG.com/sv – Följ, handla & gör teknisk analys på världens alla marknader.
Plattform & mobil-app som håller världsklass & är helt gratis.
Erbjuder handel i kryptovalutor, råvaror, index, aktier osv i realtid 24/7.

🔗 Etoro.com/sv – Alltid 0 kr i courtage på aktiehandel.
Handla i olika sorters valutor, CFD:s, aktier, index, råvaror osv. ({etoroCFDrisk} % av de som handlar CFD:s förlorar pengar).

🔗 Levler.se – Ny svensk nätmäklare för aktier & fonder med 0 kr i courtage fram till år 2025
Erbjuder ISK-konto.

🔗 Avanza.se & Nordnet.se – Öppna konto hos båda och utnyttja deras erbjudanden.
Bägge två erbjuder 0 kr i courtage & 0 kr i fondavgifter för alla med upp till 50 000 kr på kontot.

🔗 Sigmastocks.se – ISK-konto där du låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig.
Väljer ut aktier med hjälp av algoritmer.
Minsta insättning = 1 kr.

En praktiskt beräkning av P/B talet

trelleborg-balansrakning

Bilden är ett skärmurklipp från den tredje kvartalsrapporten 2013 från aktien Trelleborg. Här kan vi se moderbolagets balansräkning och här finns en mängd information om materiella och immateriella tillgångar och mer därtill. I vårt fall så skall vi beräkna P/B och därför är vi intresserade av det bokförda värdet, dvs bolagets egna kapital (Tillgångar – skulder).

Vi ser här att summan för det egna kapitalet är 12 280 MSEK och eftersom det finns 242 571 783 aktier i bolaget så kan vi beräkna det egna kapitalet per aktie som blir:

12 280 000 000 / 242 571 783} ≈ 50,62

Det som återstår nu i denna beräkning av P/B är att kolla upp aktiekursen (vilken i skrivande stund är 124,3) och beräkna P/B:

P/B = 124,3 / 50,62 ≈ 2,4

Du hittar företagets eget kapital per aktie hos Avanza i aktiedatan enligt bilden nedan.

eget kapital per aktie - PB talet

Hur tolkar man nyckeltalet?

P/B – talet är framförallt ett av alla nyckeltal att mäta hur börsen värderar företaget för tillfället. Dvs är företaget lågt eller högt värderat på börsen jämfört med vad balansräkningen visar vid årsredovisning eller vid kvartalsrapporterna.

Med det här nyckeltalet så ställer du företagets egna kapital (Tillgångar – skulder) i relation mot aktiekursen. Ett lågt P/B skulle alltså kunna betyda att aktien är undervärderad av marknaden och du har ett bra köpläge. Ett högt P/B tal skulle kunna betyda att aktien är övervärderad, dvs det egna kapitalet motiverar inte aktiekursens höga värdering.

Men det finns förstås fallgropar och speciella fall där man kan luras av antingen högt eller lågt P/B tal. Några av dessa är följande:

 • Det är upp till aktiebolaget att värdera sina immateriella och materiella tillgångar. Om företaget värderar dessa antingen för högt eller för lågt kan detta få till följd att P/B talet är missvisande.
 • Det kan också vara svårt att värdera sina tillgångar på rätt vis. Ett bolag som äger mycket skog (tex sca) har oerhört stora materialla tillgångar som är svåra att värdera. Det är inte säkert att alla dessa tillgångar bokförts på ett värdemässigt korrekt sätt.
 • Ett bolag som säljer konsulttid har sitt värde i sina anställda, hur värderar man dem? Detta syns exempelvis inte i balansräkningen.
 • Det inte ovanligt med höga P/B när konjunkturen tuffar på uppåt. Bara för att PB talet är högt behöver detta alltså inte betyda att kursen inte skall fortsätta upp och vice versa då talet är lågt. Som alltid vid fundamental analys bör man kombinera en mängd olika nyckeltal och beräkna dessa över en längre period.

Läs också:

Ta del av hela marknaden via IG💡

IG.com/se erbjuder en kostnadsfri app & plattform
✅ Följ hela världens marknader dygnet runt i realtid
✅ Följ & handla på börsen även när den är stängd
✅ App & plattform är mycket bra för teknisk analys
✅ Lika smidigt att gå kort som att gå lång (satsa på uppgång eller nedgång)
✅ Följ & handla råvaror, index, valutor, aktier & kryptovalutor.

 • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
 • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
 • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

6 svar på ”P/B talet”

 1. Det är väl eget kapital per aktie som priset per aktie ska divideras med va? Så tillgångar – skulder dividerat med totalt antal aktier. Eller? Försöker lära mig detta och är lite osäker….

  Svara
  • Hej Johannes, skall lägga upp ett räkneexempel så att det blir tydligare. Detta gäller för fler av våra nyckeltalsbeskrivningar så vi fyller på allt eftersom.

   Svara
 2. ”Det är alltså inte helt olikt nyckeltalet Kurs genom eget kapital.”

  Nej, det är faktiskt samma sak!
  När du tar totala tillgångar – skulder står du igen med eget kapital. Det är alltså samma nyckeltal. P/B.

  Svara
 3. Bokfört värde är inte samma sak som eget kapital! En korrekt beskrivning för hur man beräknar P/B-talet finns här: vardeinvestering.se/nyckeltal/p-bv.html.

  Svara

Lämna en kommentar