P/B talet

P/B talet

Artikelns innehåll - Klicka för att gå direkt ner till önskad rubrik

Själva innebörden av nyckeltalet P/B tal eller PB tal kommer från engelskans price to book value och är ett sätt att jämföra priset på aktien på börsen mot det bokförda värdet.

Det bokförda värdet definieras som tillgångar minus skulder och hittas i balansräkningen i rapporten från aktiebolaget.

Räkna ut P/B talet

Innan vi ger oss in i definitionen så bör det nämnas att P/B – talet ofta benämns kurs/eget kapital i vissa sammanhang. Beräkningarna för dessa bägge nyckeltal är i grunden desamma.

På engelska börssajter så heter detta förstås alltid P/B (price to book value) och vi har på den här sajten valt att ha bägge beskrivningarna då bägge brukar användas.

Själva definitionen av detta nyckeltal är alltså

$ P/B = \frac{\text{Priset på aktien}}{\text{Bokfört värde}} $

Priset på aktien = aktiekursen
Bokfört värde = tillgångar minus skulder / antal aktier

PB-talet-formel

Alexander på Nordnet förklara P/B-talet på ett pedagogiskt sätt i videon ovan.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

En praktiskt beräkning av P/B talet

trelleborg-balansrakning

Bilden är ett skärmurklipp från den tredje kvartalsrapporten 2013 från aktien Trelleborg. Här kan vi se moderbolagets balansräkning och här finns en mängd information om materiella och immateriella tillgångar och mer därtill. I vårt fall så skall vi beräkna P/B och därför är vi intresserade av det bokförda värdet, dvs bolagets egna kapital (Tillgångar – skulder).

Vi ser här att summan för det egna kapitalet är 12 280 MSEK och eftersom det finns 242 571 783 aktier i bolaget så kan vi beräkna det egna kapitalet per aktie som blir:

$ \frac{12 280 000 000}{242 571 783} ≈ 50,62 $

Det som återstår nu i denna beräkning av P/B är att kolla upp aktiekursen (vilken i skrivande stund är 124,3) och beräkna P/B:

$ P/B = \frac{124,3}{50,62} ≈ 2,4 $

Du hittar företagets eget kapital per aktie hos Avanza i aktiedatan enligt bilden nedan.

eget kapital per aktie - PB talet

Hur tolkar man nyckeltalet?

P/B – talet är framförallt ett av alla nyckeltal att mäta hur börsen värderar företaget för tillfället. Dvs är företaget lågt eller högt värderat på börsen jämfört med vad balansräkningen visar vid årsredovisning eller vid kvartalsrapporterna.

Med det här nyckeltalet så ställer du företagets egna kapital (Tillgångar – skulder) i relation mot aktiekursen. Ett lågt P/B skulle alltså kunna betyda att aktien är undervärderad av marknaden och du har ett bra köpläge. Ett högt P/B tal skulle kunna betyda att aktien är övervärderad, dvs det egna kapitalet motiverar inte aktiekursens höga värdering.

Men det finns förstås fallgropar och speciella fall där man kan luras av antingen högt eller lågt P/B tal. Några av dessa är följande:

 • Det är upp till aktiebolaget att värdera sina immateriella och materiella tillgångar. Om företaget värderar dessa antingen för högt eller för lågt kan detta få till följd att P/B talet är missvisande.
 • Det kan också vara svårt att värdera sina tillgångar på rätt vis. Ett bolag som äger mycket skog (tex sca) har oerhört stora materialla tillgångar som är svåra att värdera. Det är inte säkert att alla dessa tillgångar bokförts på ett värdemässigt korrekt sätt.
 • Ett bolag som säljer konsulttid har sitt värde i sina anställda, hur värderar man dem? Detta syns exempelvis inte i balansräkningen.
 • Det inte ovanligt med höga P/B när konjunkturen tuffar på uppåt. Bara för att PB talet är högt behöver detta alltså inte betyda att kursen inte skall fortsätta upp och vice versa då talet är lågt. Som alltid vid fundamental analys bör man kombinera en mängd olika nyckeltal och beräkna dessa över en längre period.

Läs också:

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Fundamental analys

Kommentera eller Fråga

6 Kommentarer

 1. JN skriver:

  Bokfört värde är inte samma sak som eget kapital! En korrekt beskrivning för hur man beräknar P/B-talet finns här: vardeinvestering.se/nyckeltal/p-bv.html.

 2. Finansnovis skriver:

  ”Det är alltså inte helt olikt nyckeltalet Kurs genom eget kapital.”

  Nej, det är faktiskt samma sak!
  När du tar totala tillgångar – skulder står du igen med eget kapital. Det är alltså samma nyckeltal. P/B.

 3. Johannes skriver:

  Här behövs ett konkret räkneexempel på hur PB-talet tas fram.

  • Aktiekunskap skriver:

   Hej Johannes, skall lägga upp ett räkneexempel så att det blir tydligare. Detta gäller för fler av våra nyckeltalsbeskrivningar så vi fyller på allt eftersom.

 4. Håkan Liljeqvist skriver:

  Det är väl eget kapital per aktie som priset per aktie ska divideras med va? Så tillgångar – skulder dividerat med totalt antal aktier. Eller? Försöker lära mig detta och är lite osäker….

  • Aktiekunskap skriver:

   Hej, ja det stämmer, har uppdaterat med ett mycket konkret exempel här ovan så att man ser hur detta görs.

Copyright Aktiekunskap.nu 2023