Räntetäckningsgrad

Ränteteckningsgrad

Räntetäckningsgrad visar ett företags förmåga att betala dess finansiella kostnader, dvs räntor, med årets resultat.

Nyckeltalet anges vanligtvis i decimalform men kan även anges i procentform. Räntetäckningsgrad under 1,0 innebär att vinsten är lägre än företagets finansiella kostnader. Det går därmed med förlust. Ibland benämns nyckeltalet med ”förräntningsmarginalen”.

Räkna ut räntetäckningsgrad

Räntetäckningsgraden påvisar att företagets resultat täcker dess finansiella kostnader. Därmed tas resultatet efter finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader.

Räntetäckningsgrad = Resultat efter finansiella intäkter / finansiella kostnader

Resultat efter finansiella intäkter = Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

Finansiella kostnader = Räntekostnader på lånat kapital

Exempel

Fyrans Fastigheter har ett rörelseresultat på 500 miljoner. Dess finansiella intäkter är på 50 miljoner. Samma år hade de finansiella kostnader på 120 miljoner.

Företagets räntetäckningsgrad är därmed 4,58. (550 / 120 = 4,58). Räntekostnaden skulle därmed kunna betalas i 4,58 år med årets resultat.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier & fonder courtagefritt (gratis). Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla med & utan hävstång i kryptovalutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. 67% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Vad anger nyckeltalet?

Nyckeltalet anger om företaget kan betala de finansiella kostnaderna med dess vinst.

Under 1,0 – Vinsten räcker inte

Om räntetäckningsgraden är under 1,0 innebär detta att företaget inte har kapacitet att betala sina finansiella kostnader med vinsten. Företaget går alltså med förlust och kommer, om inte utvecklingen ändras, behöva mer kapital.

Men visar ej kassan

Räntetäckningsgraden tar inte hänsyn till företagets likviditet. Det skulle i teorin kunna innebära att företaget gått med stor vinst ett år och därefter förlust ett flertal år. Men den tidigare vinsten täcker upp de kommande årens, planerade, förlust. Att ett företag har låg räntetäckningsgrad betyder enbart att de inte kan betala räntorna med årets vinst.

Så kallade start-ups kan exempelvis gå med förlust ett flertal år innan de vänder till vinst. Detta är planerat och kapitalet som används under denna tid kan vara lån eller från aktieägarna.

Över 1,0

Om räntetäckningsgraden är över 1 kommer alltså företaget kunna täcka de finansiella kostnaderna med årets vinst. Om nivån exempelvis är 5,2 innebär det att de kan betala årets finansiella kostnader 5,2 gånger med årets resultat.

Kreditvärdighet

När banker och kreditgivare genomför en kreditbedömning kan de se på ett företags räntetäckningsgrad. Detta eftersom detta nyckeltal delvis påvisar hur stor sannolikhet det är att företaget klarar av att betala tillbaka lån och ränta.

Är nyckeltalet exempelvis bara på 1,2 innebär det att små ekonomiska förändringar kan innebära att företaget går med förlust och kan få likviditetsbrist. Ett högt nyckeltal påvisar större ekonomisk stabilitet och ökar därmed chansen att lånet kan beviljas. 

Finansiell risk

I likhet med att banker använder räntetäckningsgraden för att bedöma finansiella risken kan investerare använda nyckeltalet med samma intention. Att investera i ett företag med låg räntetäckningsgrad innebär en högre risk. Det krävs helt enkelt bara små förändringar i företagets ekonomi för att vinsten inte ska kunna bära de finansiella kostnaderna. Lyckas företaget inte vända utvecklingen, eller få in mer kapital, kan det i värsta fall resultera i konkurs.

Vanligt inom fastighetsbolag

Räntetäckningsgrad kan användas på alla företag men ger mest information om företag som har stora skulder. Det är därför som det passar speciellt bra att använda nyckeltalet vid analys av fastighetsföretag. Klarar företaget av att betala de löpande finansiella kostnaderna med dess vinst? Vilken ekonomisk stabilitet har de?

Tidningen Fastighetsvärlden genomförde en jämförelse (2017) av räntetäckningsgraden hos de större fastighetsbolagen i Sverige. I den jämförelsen hade Amasten lägsta nivån (1,4) medan Hufvudstaden högsta nivån (8,6). Självklart har nivåerna ändrats sedan dess men jämförelsen visar ändå tydligt på att det finns stora skillnader och att en investerare kan använda detta nyckeltal vid värdering av just fastighetsföretag.

Samtidigt kommenteras det även i artikeln att den låga räntetäckningsgraden kunde ha helt olika orsaker. I ”botten” på listan fanns exempelvis vissa nya bolag som med hög belåning var i en tillväxtfas. Men det fanns även de med lång historik som ”förmodligen får det kämpigt och står inför valet att dra ner på tillväxten eller överväga alternativa strategier för att kunna behålla ett positivt resultat”

Vad är en bra räntetäckningsgrad?

Vad som är bra räntetäckningsgrad beror helt på företagets ekonomiska situation. Men självklart är det bättre desto högre nivå som kan nås.

Genom att se på detta nyckeltal, tillsammans med närliggande, går det att få en tydligare bild av företagets skulder och möjligheter att återbetala dessa. Exempelvis är ett företag med låg räntetäckningsgrad och låg soliditet mycket finansiellt instabilt.

Medianvärde för olika branscher

Statistik från SCB (2019) visar att medianen på räntetäckningsgraden är mycket olika mellan olika branscher. Detta framförallt om det är kapitalintensiva branscher (stora lån) eller inte.

Genomsnitt alla branscher (utom fastighet)49,1
Fastighetsbolag5,5
Mark-, bygg-, anläggningsarbete22,7
Detaljhandel (ej fordon) 9,2
Transport och magasinering7,2
Utbildning, Sjukvård och andra tjänster280,6
Juridiska och ekonomiska konsultbyråer  472,4
Källa: Björn Lunden AB

Förbättra

För att förbättra räntetäckningsgraden kan företag:

  • Öka vinsten
  • Förhandla ner räntan

Att tillföra mer kapital, via lån eller aktiekapital, är inte ett sätt att förbättra räntetäckningsgraden. Däremot är det vad som långsiktigt behövs om nivån är under 1,0 under en längre tid.

Andra nyckeltal med fokus på lån/skuld

Soliditet – Visar andelen av företagets tillgångar som är eget kapital

Skuldsättningsgrad – Skulder i förhållande till eget kapital

Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Avanza.se & Etoro.com/sv, där handlar du aktier och fonder utan courtage. (hos Avanza får du max ha 50 000 kr på kontot för att handla utan courtage, hos Etoro är det obegränsat).

Alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en fin avkastning på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Sigmastocks.se erbjuder en aktierobot som via algoritmer väljer ut aktier åt dig & sköter förvaltningen av aktieportföljen löpande. Du öppnar ett ISK-konto och svarar på några snabba frågor om hur du vill investera så sköter roboten resten.
Minsta insättning = 1 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar
Vi på Aktiekunskap har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik/

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Fundamental analys

Kommentera eller Fråga

Senaste på Aktiekunskap

Tips:


Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Etoro.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder utan courtage.

För trading och teknisk analys rekommenderar vi även den kostnadsfria plattformen & appen som IG.com/se erbjuder.

Tips på alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en hög ränta på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Savelend.se investerar du i lån till företag, privatpersoner, inkassoportföljer & fakturaköp. Där får du en hög avkastning & en bra riskspridning
Minsta insättning = 500 kr.

Copyright Aktiekunskap.nu 2021