Räntetäckningsgrad

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Ränteteckningsgrad

Räntetäckningsgrad visar ett företags förmåga att betala dess finansiella kostnader, dvs räntor, med årets resultat.

Nyckeltalet anges vanligtvis i decimalform men kan även anges i procentform. Räntetäckningsgrad under 1,0 innebär att vinsten är lägre än företagets finansiella kostnader. Det går därmed med förlust. Ibland benämns nyckeltalet med ”förräntningsmarginalen”.

Räkna ut räntetäckningsgrad

Räntetäckningsgraden påvisar att företagets resultat täcker dess finansiella kostnader. Därmed tas resultatet efter finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader.

Räntetäckningsgrad = Resultat efter finansiella intäkter / finansiella kostnader

 • Resultat efter finansiella intäkter = Resultat efter finansiella intäkter och kostnader
 • Finansiella kostnader = Räntekostnader på lånat kapital

Räkneexempel

Fyrans Fastigheter har ett rörelseresultat på 500 miljoner. Dess finansiella intäkter är på 50 miljoner. Samma år hade de finansiella kostnader på 120 miljoner.

Företagets räntetäckningsgrad är därmed 4,58. (550 / 120 = 4,58). Räntekostnaden skulle därmed kunna betalas i 4,58 år med årets resultat.

Det är helt gratis att öppna konton hos alla aktörer nedan.

🔗 IG.com/sv – Följ, handla & gör teknisk analys på världens alla marknader.
Plattform & mobil-app som håller världsklass & är helt gratis.
Erbjuder handel i kryptovalutor, råvaror, index, aktier osv i realtid 24/7.

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

🔗 Etoro.com/sv – Alltid 0 kr i courtage på aktiehandel.
Handla i olika sorters valutor, CFD:s, aktier, index, råvaror osv. ({etoroCFDrisk} % av de som handlar CFD:s förlorar pengar).

🔗 Levler.se – Ny svensk nätmäklare för aktier & fonder med 0 kr i courtage fram till år 2025
Erbjuder ISK-konto.

🔗 Avanza.se & Nordnet.se – Öppna konto hos båda och utnyttja deras erbjudanden.
Bägge två erbjuder 0 kr i courtage & 0 kr i fondavgifter för alla med upp till 50 000 kr på kontot.

🔗 Sigmastocks.se – ISK-konto där du låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig.
Väljer ut aktier med hjälp av algoritmer.
Minsta insättning = 1 kr.

Vad anger nyckeltalet?

Nyckeltalet anger om företaget kan betala de finansiella kostnaderna med dess vinst.

Under 1,0 – Vinsten räcker inte

Om räntetäckningsgraden är under 1,0 innebär detta att företaget inte har kapacitet att betala sina finansiella kostnader med vinsten. Företaget går alltså med förlust och kommer, om inte utvecklingen ändras, behöva mer kapital.

Men visar ej kassan

Räntetäckningsgraden tar inte hänsyn till företagets likviditet. Det skulle i teorin kunna innebära att företaget gått med stor vinst ett år och därefter förlust ett flertal år. Men den tidigare vinsten täcker upp de kommande årens, planerade, förlust. Att ett företag har låg räntetäckningsgrad betyder enbart att de inte kan betala räntorna med årets vinst.

Så kallade start-ups kan exempelvis gå med förlust ett flertal år innan de vänder till vinst. Detta är planerat och kapitalet som används under denna tid kan vara lån eller från aktieägarna.

Över 1,0

Om räntetäckningsgraden är över 1 kommer alltså företaget kunna täcka de finansiella kostnaderna med årets vinst. Om nivån exempelvis är 5,2 innebär det att de kan betala årets finansiella kostnader 5,2 gånger med årets resultat.

Kreditvärdighet

När banker och kreditgivare genomför en kreditbedömning kan de se på ett företags räntetäckningsgrad. Detta eftersom detta nyckeltal delvis påvisar hur stor sannolikhet det är att företaget klarar av att betala tillbaka lån och ränta.

Är nyckeltalet exempelvis bara på 1,2 innebär det att små ekonomiska förändringar kan innebära att företaget går med förlust och kan få likviditetsbrist. Ett högt nyckeltal påvisar större ekonomisk stabilitet och ökar därmed chansen att lånet kan beviljas. 

Finansiell risk

I likhet med att banker använder räntetäckningsgraden för att bedöma finansiella risken kan investerare använda nyckeltalet med samma intention. Att investera i ett företag med låg räntetäckningsgrad innebär en högre risk. Det krävs helt enkelt bara små förändringar i företagets ekonomi för att vinsten inte ska kunna bära de finansiella kostnaderna. Lyckas företaget inte vända utvecklingen, eller få in mer kapital, kan det i värsta fall resultera i konkurs.

Vanligt inom fastighetsbolag

Räntetäckningsgrad kan användas på alla företag men ger mest information om företag som har stora skulder. Det är därför som det passar speciellt bra att använda nyckeltalet vid analys av fastighetsföretag. Klarar företaget av att betala de löpande finansiella kostnaderna med dess vinst? Vilken ekonomisk stabilitet har de?

Tidningen Fastighetsvärlden genomförde en jämförelse (2017) av räntetäckningsgraden hos de större fastighetsbolagen i Sverige. I den jämförelsen hade Amasten lägsta nivån (1,4) medan Hufvudstaden högsta nivån (8,6). Självklart har nivåerna ändrats sedan dess men jämförelsen visar ändå tydligt på att det finns stora skillnader och att en investerare kan använda detta nyckeltal vid värdering av just fastighetsföretag.

Samtidigt kommenteras det även i artikeln att den låga räntetäckningsgraden kunde ha helt olika orsaker. I ”botten” på listan fanns exempelvis vissa nya bolag som med hög belåning var i en tillväxtfas. Men det fanns även de med lång historik som ”förmodligen får det kämpigt och står inför valet att dra ner på tillväxten eller överväga alternativa strategier för att kunna behålla ett positivt resultat”

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se & Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: Etoro är en multi-asset investeringsplattform. Värdet på dina investeringar kan gå både upp & ner. Du riskerar därmed att förlora ditt kapital. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar & om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Etoro är en global nätmäklare där man kan handla aktier utan courtage. Man kan även handla CFD:s vilket gör att man både kan gå lång och kort på ett smidigt sätt. Du kan även välja hävstång när du handlar CFD:s.

Disclaimer: Handel med hävstång innebär en hög risk för att du förlorar ditt kapital.

Hos Etoro kan du handla:

 • Råvaror
 • Index
 • Aktier (både vanligt och via CFD)
 • Alla olika sorters Valutor

Vad är en bra räntetäckningsgrad?

Vad som är bra räntetäckningsgrad beror helt på företagets ekonomiska situation. Men självklart är det bättre desto högre nivå som kan nås.

Genom att se på detta nyckeltal, tillsammans med närliggande, går det att få en tydligare bild av företagets skulder och möjligheter att återbetala dessa. Exempelvis är ett företag med låg räntetäckningsgrad och låg soliditet mycket finansiellt instabilt.

Förbättra den

För att förbättra räntetäckningsgraden kan företag:

 • Öka vinsten
 • Förhandla ner räntan

Att tillföra mer kapital, via lån eller aktiekapital, är inte ett sätt att förbättra räntetäckningsgraden. Däremot är det vad som långsiktigt behövs om nivån är under 1,0 under en längre tid.

Andra nyckeltal med fokus på lån/skuld

 • Soliditet – Visar andelen av företagets tillgångar som är eget kapital
 • Skuldsättningsgrad – Skulder i förhållande till eget kapital

Ta del av hela marknaden via IG💡

IG.com/se erbjuder en kostnadsfri app & plattform
✅ Följ hela världens marknader dygnet runt i realtid
✅ Följ & handla på börsen även när den är stängd
✅ App & plattform är mycket bra för teknisk analys
✅ Lika smidigt att gå kort som att gå lång (satsa på uppgång eller nedgång)
✅ Följ & handla råvaror, index, valutor, aktier & kryptovalutor.

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

 • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
 • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
 • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Lämna en kommentar