Vinstvarning & omvänd vinstvarning

Vinstvarning & omvänd vinstvarning

En vinstvarning innebär att ett företag går ut med information om att resultatet kommer att bli kraftigt försämrat mot analytikernas förväntan. Den offentliggörs vanligtvis 1 – 3 veckor före rapporten och innehåller information om det ändrade ekonomiska läget.

En omvänd vinstvarning innebär istället att resultatet förväntas bli högre än vad analytikerna förväntat sig. Den innehåller även information om vad som ligger bakom det förbättrade resultatet.  

Vinstvarning – Varning från företaget att vinsten kommer bli betydligt lägre än förväntad eller att förlusten blir större än förväntat – Negativt för aktiens pris.

Omvänd vinstvarningMeddelande från företaget att vinsten kommer betydligt högre än förväntat eller att förlusten blir betydligt mindre än förväntat – Positivt för aktiens pris.

Krav enligt börsens regler

Företag som finns på svenska börsen har skyldighet att omgående ge ut information som kan anses vara kurspåverkande. Det gäller exempelvis insiderhandel och vinstvarningar.

1.8 För det fall det finansiella resultatet eller den finansiella positionen för ett bolag på ett väsentligt sätt avviker från vad som rimligen kan förväntas baserat på, av bolaget, tidigare offentliggjord information kan information om sådan avvikelse utgöra insiderinformation och ska då offentliggöras så snart som möjligt.

1.34 Håller sig informationen i rapporten inom ramen för vad som kan anses utgöra ett normalt intervall mot bakgrund av vad emittenten tidigare har kommunicerat och andra kända omständigheter, föranleder inte det att emittenten måste vinstvarna.

Källa: / Nasdaq

Eftersom det är ”kurspåverkande information” är det samma regler som för exempelvis:

  • Företagsförvärv
  • Myndighetsbeslut
  • Forskningsresultat
  • Kredit- eller kundförluster

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Publiceras 1 – 3 veckor före rapporten

Generellt sker vinstvarningar 1 – 3 veckor innan den planerade ekonomiska rapporten är tänkt att offentliggöras. Även om företaget anar att resultatet kommer att bli sämre så är oftast inom denna tidsperiod som vinstvarningen kommer. I och med att det är så nära inpå kommande rapport bör inte några större ekonomiska förändringar hinna ske.

Vid avvikande vinst/förlust – men ingen gräns

Det vanligaste är att vinstvarning förknippas med att ett företag varnar för en lägre vinst men samma regel gäller om företaget förväntas få en betydligt större förlust än förväntat.

Vinstvarning = Sämre resultat än förväntat

Det är mycket vanligt att företag inte hamnar på den vinst som var förväntad men utan att någon vinstvarning genomförts inför rapporten. I vissa fall kan det till och med vara så kraftig minskad vinst att marknaden reagerar negativt. Men det betyder inte per automatik att en vinstvarning skulle ha utfärdats.

Det finns nämligen inte någon exakt gräns för när vinstvarning måste ske utan det är företagets uppgift att tolka den avvikande vinsten i förhållande till marknadens förväntningar och tidigare information. Det visar även några exempel:

Exempel på vinstvarningar genom åren

Ericsson 2012 – 30 % mindre vinst men ingen vinstvarning

vinstvarning ericsson
Vinstvarningen i Ericsson 2012

Att det är godtyckligt när vinstvarning ska ges, eller inte, visades tydligt när Ericsson inte valde att vinstvarna år 2012. Detta trots att vinsten bara nådde upp till 1/3 av förväntad nivå. Sparekonomen Claes Hemberg reagerade starkt – i likhet med många aktieägare. Ett par minuter efter börsöppning hade kursen rasat 14 %.

Enligt företagets VD, Hans Vestberg, var inte vinstvarningen relevant och han kommenterade att det försämrade resultatet skulle ses som en ”investering för att öka vårat ledarskap i den här industrin”.

På grund av den stora skillnaden i vinst beslöt Stockholmsbörsen att granska fallet för att avgöra om företaget borde ha gett vinstvarning eller inte.

Zalando 2018 – För varm sommar

zalando vinstvarning 2018
Vinstvarningen i Zalando 2018

Under hösten 2018 vinstvarnade klädföretaget Zalando och sänkte därmed prognosen för förväntad vinst under det året. De förmedlade att rörelseresultatet förväntades bli 150 – 190 miljoner euro istället för tidigare förväntningar på 220 – 270 miljoner. En ändring på ca 30 %.

Orsaken till varningen var att sommaren 2018 var ovanligt lång och varm, något som bland annat slog hårt på försäljningen av höstkollektionen.  

”Augusti och september 2018 har karakteriserats av fortsatt höga temperaturer i hela Europa vilket hämmat konsumentefterfrågan” (Pressmeddelande från Zalando)

I pressmeddelandet påtalade däremot att företaget gick ”bättre än den totala klädmodemarknaden”.

Ryan Air 2019 – Lägre flygpriser

ryan air vinstvarning 2019
Ryanair vinstvarning 2019

I början av 2019 vinstvarnade flygbolaget Ryan Air och sänkte vinstprognosen från 1,1 – 1,2 miljard till 1,0 – 1,1 miljard. En ändring på ca 10 %. Orsaken var främst lägre flygpriser under vintermånaderna. De angav i varningen att priserna förväntades sjunka med 7 % istället för tidigare förväntade 2%. Med andra ord en negativ utveckling som även framöver skulle kunna påverka företagets vinst. Däremot hade flygbolaget en starkare trafiktillväxt än förväntat.

Kesko 2020 – Coronapandemin

kesko vinstvarning 2020
Vinstvarningen i Kesko 2020

Det finska detaljhandelsbolaget Kesko vinstvarnade mars 2020. I varningen angavs att rörelseresultatet för 2020 förväntades bli 400 – 450 miljoner euro vilket då kan ställas mot året före på 469 miljoner euro. En ändring på ca 10 %. Orsaken till vinstvarningen var coronapandemin. En pandemi som i mars 2020 påverkade aktiemarknaden kraftigt och inte minst på grund av oro för hur länge pandemin skulle fortgå.

Vilken information skall vinstvarningen innehålla?

I likhet med att det inte finns någon tydlig gräns för när vinstvarning ska offentliggöras så finns inte heller regler för vad den ska bestå av. Det ska däremot framgå att vinsten förväntas bli lägre och någon orsak till detta.

Hur påverkas aktiekursen?

I regel påverkas kursen negativt av en vinstvarning och positivt av en omvänd vinstvarning. Men det beror delvis på vad som ligger bakom varningen. Är det en enskild händelse som inte kommer påverka företagets framtida ekonomiska utveckling eller en utveckling som innebär lägre vinst även kommande år?

Kan även påverka företag inom samma bransch

Beroende på vad som ligger bakom vinstvarningen kan en varning inte bara påverka företagets kurs utan även andra företag inom samma bransch. På bilden nedan (från Nordnet) visas exempelvis hur en vinstvarning från finska industrikoncernen Wärtsilä påverkade dess kurs. I varningen angavs att orderingången från den marina sektorn kraftigt hade minskat. Detta under hösten 2019 då världsekonomin överlag höll på att mattas av. En svensk aktie som ”följde med” i fallet var Alfa Laval som även de har exponering mot marina sektorn.

vinstvarningar

Ett ännu tydligare exempel som nämns i videon nedan är när det amerikanska företaget United States Steel Corp vinstvarnade vilket fick SSAB´s kurs att falla. 

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Skapas det köp- eller säljläge?

Det är inte ovanligt att vinstvarningar resulterar i en överreaktion på marknaden, dvs. en kraftig nedgång. De som investerar långsiktigt kan därmed se det som ett köptillfälle. Men allt handlar om vad som ligger bakom vinstvarningen och hur företaget förväntas hantera detta försämrade resultat. Kan de relativt snabbt komma tillbaka till samma vinstnivåer är det gyllene köpläge i aktien. Är det däremot en varning om en längre period av försämrat resultat är det inte något självklart köpläge.

  • Vad är orsaken till vinstvarningen?
  • Kan det ses som engångstillfälle eller marknadstrend?
  • Hur förmedlar företaget vilken lösning de valt?

Som alltid med företagsrapporter är det viktigt att se orsaken bakom de positiva/negativa siffrorna och dra slutsatser om hur detta påverkar företaget på lång sikt. 

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Aktiehandel

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023