Värderingsmultiplar – aktier

Värderingsmultiplar

När man värderar aktier och företag så använder man till stor del multiplar. Dessa multiplar baseras på omsättning, vinst, tillväxt osv. Multiplarna används för att bedöma värderingen i ett företag men även för att jämföra företaget med andra liknande företag.

I denna artikel skall vi gå igenom några av de vanligaste och mest använda multiplarna.

P/E-talet

P/E-talet är en vinstmultipel. Den visar hur företaget värderas i förhållande till företagets vinst. För att räkna fram P/E-talet så dividerar man aktiens pris med företagets vinst per aktie efter skatt.

P/E = Aktiekurs / Vinst per aktie.

P/S-talet

P/S-talet är en omsättningsmultipel. Den visar hur företaget värderas i förhållande till företagets omsättning. För att räkna fram P/S-talet så dividerar man aktiens pris med företagets omsättning per aktie.

P/S = Aktiekurs / Omsättning per aktie.

P/B-talet

P/B-talet är en multipel som baseras på ett företags tillgångar minus skulder (bokfört värde). Den visar hur företaget värderas i förhållande till företagets bokförda värde. För att räkna fram P/B-talet så dividerar man aktiens pris med företagets bokförda värde (tillgångar – skulder).

P/B = Aktiekurs / Bokfört värde

PEG-talet

PEG-talet är en vinstmultipel, precis som P/E-talet men som även räknar med vinsttillväxt i ekvationen. Den visar hur företaget värderas i förhållande till företagets vinst och vinsttillväxt. För att räkna fram PEG-talet så dividerar man aktiens P/E-tal med företagets vinsttillväxt.

PEG = P/E-talet / Vinsttillväxten

EV/EBIT

EV/EBIT är en vinstmultipel, precis som P/E-talet men som även räknar med skuldsättning i ekvationen. Den visar hur företaget värderas i förhållande till företagets vinst och skuldsättning.

EV = Företagets börsvärde + nettoskuld
EBIT = Resultat exklusive räntor och skatter (EBIT = rörelseresultat)

För att räkna fram EV/EBIT så räknar man i två steg:
Steg 1. Börsvärde + nettoskuld = EV.
Steg 2. Dividera sedan EV med EBIT-resultatet (även kallat rörelseresultatet).

EV/EBIT = (Börsvärde + Nettoskuld) / (Resultatet – räntor – skatter)

Direktavkastning

Direktavkastning är en avkastningsmultipel. Den visar hur företaget värderas i förhållande till företagets utdelning. För att räkna fram direktavkastningen så dividerar man företagets utdelning per aktie med aktiepriset. Sedan multiplicerar man svaret med 100 för att få fram en procentsats. Direktavkastning anges i procent (%).

Direktavkastning = (Utdelning per aktie / Aktiekurs) * 100

Hur man använder multiplar

För att förstå sig på alla multiplar så måste man räkna och försöka värdera en massa olika företag. Ju fler företag man räknar på desto bättre grepp får man om hur multiplarna fungerar och hur man kan se skillnader mellan olika företag men även på olika branscher.

De viktigaste nyckeltalen enligt andra

George från Börsdata gästar Nordnet och går igenom sina favorit-nyckeltal i detta videoklipp.

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Fundamental analys

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023