Valutahandel

Hur fungerar valutahandel
Vad påverkar värdet?
Hur du kommer igång med handel

Hur handel med valuta fungerar

Valutahandel innebär spekulation i att en valuta ska öka eller minska i värde i förhållande till en annan valuta. Enklast sker handeln via derivat (värdepapper) som följer underliggande valutas värde. Därmed behöver man inte äga den valuta som investering ska ske i. 

Valutahandeln omsätter ungefär 220 miljarder dollar – per timme. Det betyder att valutahandel är världens största finansiella marknad. Man beräknar att ca 90 % består av spekulering och den största delen av handeln sker av företag, institutioner och stater. Främst sker valutahandel mot USD, Euro och Yen.

Valutahandel sker i par

Till skillnad mot aktier och liknande värdepapper sker valutahandel i par. Handel sker alltid genom att en valuta säljs samtidigt som en annan köps. Med valutaparet EUR/USD säljs Euro för att köpa USD.

Däremot behöver man inte ha tillgång till dessa valutor för att kunna handla i par. Detta genom att handla via olika certifikat, kontrakt och optioner.

Kryptovalutor växer

Under de senaste åren har valutahandeln i kryptovalutor ökat extremt kraftigt. I början av 2020 var marketcap (totalt värde på de 100 största kryptovalutorna) på totalt 191 miljarder dollar.

Även kryptovalutor handlas i par. De största valutorna, som exempelvis Bitcoin, Ether och Ripple kan handlas direkt mot SEK, Euro eller USD men de flesta kan enbart handlas i par mot Bitcoin (BTC). I likhet med annan valutahandel är enklaste sättet att investera i kryptovalutor via certifikat och kontrakt. Önskar man däremot använda kryptovalutan som betalningsmedel måste trading ske direkt i den önskade valutan.

Handlas främst med derivat

Vid valutahandel ur ett spekulativt syfte finns ingen anledning att växla och äga valutan som investering ska ske i. Istället sker handeln i olika derivatinstrument. Bland dessa finns exempelvis barriers, CFD och optioner.

Det är värdepapper som följer underliggande tillgångens värde. Dessa kan handlas med limiterade ordrar, stop-loss och andra finansiella funktioner som underlättar för riskhantering.

 • Turbowarrant– Certifikat som följer värdet på underliggande tillgång
 • Barriers – Option som följer värdet på underliggande tillgång
 • Vanilla optioner – Kontrakt som ger möjlighet (däremot inte skyldighet) att köpa/sälja till ett visst värden vid ett förutbestämt datum.
 • CFD – Kontrakt som bygger på skillnaden mellan öppnings- och stängningskursen för underliggande tillgång.

Förändringar anges i Pips

Värdeförändringar inom valutapar anges generellt med Pips. Hur många Pips som värdet ändrats anges av den fjärde decimalen.

Exempel: Valutaparet EUR/USD handlas för 1,0951 och ändras på ett dygn till 1,0949. I detta fall har en nedgång skett med 2 Pips.

Öka chansen/risken med hävstång

Eftersom det generellt sker mycket små procentuella förändringar på valutamarknaden används ofta hävstång. Det finns mäklare som erbjuder upp till 400:1 i hävstång vilket betyder att en minimal rörelse på 0,1 % motsvarar 40 %. Men det betyder även att rörelsen nedåt sker lika kraftigt.

Tjäna på valutans uppgång – eller nedgång

Genom att handla med derivat är det möjligt att både tjäna pengar på en valutas uppgång eller nedgång. Detta genom att ”gå lång” eller ”gå kort”.

Gå lång

Att ”gå lång” innebär att investering sker i en valuta som man tror kommer öka i värde i förhållande till valutan den handlas mot.

Gå kort

Att ”gå kort” innebär att investering sker i en valuta som man tror kommer minska i värde i förhållande till valutan den handlas mot. Går valutan ner 5 % kommer det alltså innebära en vinst på 5 % för investeraren.

Vad påverkar valutans värde?

 • Handelsbalansen

Handelsbalansen påverkar efterfrågan på en specifik valuta. Om svenska företag ska köpa bilar från USA behöver de betala i USD vilket innebär att SEK används för att köpa USD. Vid hög efterfrågan på en valuta kan priset gå uppåt.

 • Framtidstron

Det som främst avgör valutans värde är investerarnas framtidstro och bedömning av landets ekonomi. Här spelar därmed BNP, hur industrier växer och politiska beslut in. Mellan 90 och 95 % av handel sker på spekulation, kortsiktig eller långsiktig. Vid långsiktig spekulation är det just framtidsbedömningen av valutans värde som ligger till grund för investeringarna.

 • Räntan

Det är räntan som Riksbanken sätter i ett land som ligger till grund för inlåning och utlåningsräntan hos bankerna. Länder med en hög ränta ger bättre avkastning vilket därmed ökar efterfrågan och värdet på dess valuta. Samtidigt ska räntan ställas mot risken. I flera länder med svag ekonomi kan räntan vara kring 10 % utan att det påverkar landets valuta nämnvärt. I detta fall anser investerare att risken helt enkelt är för stor i förhållande till eventuell avkastning.

Så kommer du igång med valutahandel

 1. Öppna ett konto hos en valutahandlare

Det är gratis att starta konto hos alla seriösa valutahandlare. Generellt är det enda som krävs en mailadress och personuppgifter.

 1. Prova med låtsaspengar till du förstår handeln

De flesta erbjuder ”prova-på” konto där handel sker med låtsaspengar. Lär dig Stop-Loss, Limit order och andra funktioner.

Även när du sedan börjar handla med riktiga pengar är det lätt att återgå till prova-på-kontot. Så fort du stöter på en ny funktion eller börjar handla med nya värdepapper bör du först göra detta med låtsaspengar.

 1. Lär dig de olika kostnaderna

Den vanligaste kostnaden är spread, dvs skillnaden mellan köp- och säljkurs. Vid klassisk valutahandel är den extremt liten men inom handel med kryptovalutor kan det till och med vara ett par procent. Vid handel med exempelvis CFD kan det även förekomma natt- och helgavgifter. Även detta framgår tydligt när handel sker med låtsaspengar.

 1. Sätt in pengar och handla ”på riktigt”

När du känner dig trygg kan pengar sättas in och handel ske på riktigt.

Se alltid till att verifiera ditt konto innan pengar sätts in. Med verifiering menas att kopia på ID-handlingar skickas in som bevis på vem du är. Det är nämligen oftast möjligt att sätta in pengar innan verifiering skett – men det krävs sedan verifiering för att ett uttag ska kunna ske. Blir det problem med verifieringen kan alltså insatta pengar bli ”låsta”. Ett problem som undviks om verifiering sker innan insättning genomförs.

 1. Följ andra och lär dig på vägen

Följ bloggar, nyheter eller poddar inom området för att lära sig mer om trading. Men framförallt – prova dig fram i små steg. Skapa en strategi och håll dig till den oavsett vad som händer. Det är framförallt när känslorna får styra som felaktiga investeringsbeslut tas.

Ett alternativ är att skapa konto hos Etoro.com/sv och följa framgångsrika investerare via tjänsten ”CopyTrader”. Med denna tjänst sker köp/sälj automatiskt utifrån hur personen som följs väljer att agera på valutamarknaden. Ditt innehav ”speglas” därmed av investerarens portfölj oavsett om du vill investera 100 kr eller 100 000 kr.

Alla artiklar om Valutahandel