ROI

ROI - Return on investment

ROI (Return on Investment) anger den procentuella avkastningen på en investering. En investering på 1000 kr som är värd 1100 kr en månad senare har en ROI på 10 %. Nyckeltalet kan användas på valfri tidsperiod för att jämföra olika investeringars avkastning.

Räkna ut ROI

ROI räknas ut genom att bruttovinsten, minus investerat kapital, divideras med investerat kapital. Förenklat kan det förklaras med ”vinsten delat med investerat kapital”.

ROI= (Bruttovinst – Investerat kapital) / Investerat kapital

Bruttovinst = Totalt värde på investeringen vid mätperiodens slut

Investerat kapital = Totalt värde som investerades vid mätperiodens början

Räkneexempel:

Anna investerar i guld för 10 000 kr. Ett halvår senare är guldet värt 10 500kr. Hennes ROI är då 5%.

ROI = (10 500 – 10 000) / 10 000

0,05 = 5 %

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Räkna ROI för aktier – med courtage & aktieutdelning

För att ställa olika investeringar (exempelvis olika aktier och värdepapper) mot varandra kan även courtage och aktieutdelning räknas in. Det är ett värdefullt sätt att ställa olika investeringar mot varandra utifrån dess faktiska avkastning – inte bara värdeuppgång.

Bruttovinst = Totalt värde vid årets slut + aktieutdelning – courtage

Exempel:
Anna köper 100 aktier i företaget ABC för totalt 10 000 kr (100 kr st) och betalar för detta 19 kr i courtage. Under året får hon aktieutdelning på 500 kr. I slutet av året är aktiekursen på 99 kr och hon säljer dem varpå hon betalar courtage på 19 kr igen.

Bruttovinst = 9900 + 500 – 19 – 19

ROI = 10 362 / 10 000

ROI = 3,62 %

Vad anger ROI?

ROI ett enkelt nyckeltal att använda för att mäta avkastningen på en investering under en viss period. Därmed kan även olika investeringar ställas mot varandra och dess förväntade ROI. Detta på valfria tidsperioder. Däremot är det mycket förenklat och anger inget om bakomliggande faktorer.

Risk?

Att en investering har högre ROI än en annan kan bero på att den var betydligt mer riskfylld. I detta fall är det viktigt att se på ett längre tidsperspektiv.

Att ett företag genomför en lyckad investering behöver inte heller betyda att en ökad investering kommer ge samma avkastning.

Årlig ROI

ROI anger enbart total avkastning på investeringen – men utan att ta hänsyn till tidsperspektivet. För att förtydliga detta används ibland begreppet årlig ROI (även kallat CAGR).

ROI – Total avkastning under den mätbara tiden.

Årlig ROI – Genomsnittlig ROI under de år som investeringen genomförts.

Exempel:
En investering på 100 000 kr sker i en dyrare klocka. Fem år senare säljs den för 120 000 kr.
ROI = 20 %
Årlig ROI = Knappt 4 %

För att räkna ut årlig ROI kan du använda vår kalkylator som vi byggt här på aktiekunskap.

ROI – ROIC – APR?

Det finns stora likheter mellan ROI och ROIC. Men två fundamentala skillnader.

ROI – Procentuella avkastningen på en specifik investering – under valfri period.

ROIC Procentuella avkastningen på allt investerat kapital – vanligtvis under 1 år.

ROI kan därmed användas för att analysera specifika investeringar och på lång sikt förbättra ROIC.

APR – Procentuell årlig avkastning. Nyckeltalet räknas ut på ett år även om investeringen sker på kortare tid.

En investering som sker på exakt 1 år kommer alltså ha samma ROI som APR. Sker investeringen bara under 6 månader kommer APR vara ca dubbelt så stor som ROI. Detta utifrån att APR utgår från att samma investering hade behållits under ett år.

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Fundamental analys

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023