ROI

ROI - Return on investment

ROI (Return on Investment) anger den procentuella avkastningen på en investering. En investering på 1000 kr som är värd 1100 kr en månad senare har en ROI på 10 %. Nyckeltalet kan användas på valfri tidsperiod för att jämföra olika investeringars avkastning.

Räkna ut ROI

ROI räknas ut genom att bruttovinsten, minus investerat kapital, divideras med investerat kapital. Förenklat kan det förklaras med ”vinsten delat med investerat kapital”.

ROI= (Bruttovinst – Investerat kapital) / Investerat kapital

Bruttovinst = Totalt värde på investeringen vid mätperiodens slut

Investerat kapital = Totalt värde som investerades vid mätperiodens början

Räkneexempel:

Anna investerar i guld för 10 000 kr. Ett halvår senare är guldet värt 10 500kr. Hennes ROI är då 5%.

ROI = (10 500 – 10 000) / 10 000

0,05 = 5 %

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier & fonder courtagefritt (gratis). Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla med & utan hävstång i kryptovalutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Räkna ROI för aktier – med courtage & aktieutdelning

För att ställa olika investeringar (exempelvis olika aktier och värdepapper) mot varandra kan även courtage och aktieutdelning räknas in. Det är ett värdefullt sätt att ställa olika investeringar mot varandra utifrån dess faktiska avkastning – inte bara värdeuppgång.

Bruttovinst = Totalt värde vid årets slut + aktieutdelning – courtage

Exempel:
Anna köper 100 aktier i företaget ABC för totalt 10 000 kr (100 kr st) och betalar för detta 19 kr i courtage. Under året får hon aktieutdelning på 500 kr. I slutet av året är aktiekursen på 99 kr och hon säljer dem varpå hon betalar courtage på 19 kr igen.

Bruttovinst = 9900 + 500 – 19 – 19

ROI = 10 362 / 10 000

ROI = 3,62 %

Vad anger ROI?

ROI ett enkelt nyckeltal att använda för att mäta avkastningen på en investering under en viss period. Därmed kan även olika investeringar ställas mot varandra och dess förväntade ROI. Detta på valfria tidsperioder. Däremot är det mycket förenklat och anger inget om bakomliggande faktorer.

Risk?

Att en investering har högre ROI än en annan kan bero på att den var betydligt mer riskfylld. I detta fall är det viktigt att se på ett längre tidsperspektiv.

Att ett företag genomför en lyckad investering behöver inte heller betyda att en ökad investering kommer ge samma avkastning.

Årlig ROI

ROI anger enbart total avkastning på investeringen – men utan att ta hänsyn till tidsperspektivet. För att förtydliga detta används ibland begreppet årlig ROI (även kallat CAGR).

ROI – Total avkastning under den mätbara tiden.

Årlig ROI – Genomsnittlig ROI under de år som investeringen genomförts.

Exempel:
En investering på 100 000 kr sker i en dyrare klocka. Fem år senare säljs den för 120 000 kr.
ROI = 20 %
Årlig ROI = Knappt 4 %

För att räkna ut årlig ROI kan du använda vår kalkylator som vi byggt här på aktiekunskap.

ROI – ROIC – APR?

Det finns stora likheter mellan ROI och ROIC. Men två fundamentala skillnader.

ROI – Procentuella avkastningen på en specifik investering – under valfri period.

ROIC – Procentuella avkastningen på allt investerat kapital – vanligtvis under 1 år.

ROI kan därmed användas för att analysera specifika investeringar och på lång sikt förbättra ROIC.

APR – Procentuell årlig avkastning. Nyckeltalet räknas ut på ett år även om investeringen sker på kortare tid.

En investering som sker på exakt 1 år kommer alltså ha samma ROI som APR. Sker investeringen bara under 6 månader kommer APR vara ca dubbelt så stor som ROI. Detta utifrån att APR utgår från att samma investering hade behållits under ett år.

Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Avanza.se & Etoro.com/sv, där handlar du aktier och fonder utan courtage. (hos Avanza får du max ha 50 000 kr på kontot för att handla utan courtage, hos Etoro är det obegränsat).

Alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en fin avkastning på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Sigmastocks.se erbjuder en aktierobot som via algoritmer väljer ut aktier åt dig & sköter förvaltningen av aktieportföljen löpande. Du öppnar ett ISK-konto och svarar på några snabba frågor om hur du vill investera så sköter roboten resten.
Minsta insättning = 1 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar
Vi på Aktiekunskap (vi äger även sajten Ekonomifokus.se) har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Fundamental analys

Kommentera eller Fråga

Tips:


Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Etoro.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder utan courtage.

För trading och teknisk analys rekommenderar vi även den kostnadsfria plattformen & appen som IG.com/se erbjuder.

Tips på alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en hög ränta på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Savelend.se investerar du i lån till företag, privatpersoner, inkassoportföljer & fakturaköp. Där får du en hög avkastning & en bra riskspridning
Minsta insättning = 500 kr.

Copyright Aktiekunskap.nu 2021