Börja med trading – Guide för nybörjare

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Börja med trading - guide

Vill du börja med trading? Denna guide vänder sig till nybörjare som i små steg vill börja handla med exempelvis aktier, fonder, råvaror eller valutor. 

Med denna guide lär du dig bland annat hur ett tradingkonto öppnas, olika strategier och vad money management är. 

Kom igång med trading – I korthet

 1. Öppna gratis konto – Vi rekommenderar konto hos eToro.com/sv.
 2. Bestäm marknad att handla – Exempelvis aktier, råvaror eller valutor.
 3. Bestäm strategi – Börja med enkla och tydliga basstrategier. Se längre ner i guiden. 
 4. Utvärdera – Mät, utvärdera och förfina din egen strategi. 

Under kommande rubriker beskrivs punkterna ovan mer detaljerat. Med text, video och bilder visar vi pedagogiskt hur du kommer igång med trading.  

(Hur kommer man igång med trading? – Nordnet)

Börja med trading på ett demokonto eller ett vanligt konto hos Etoro
Hos Etoro.com/sv kan du satsa både på uppgång (gå lång) och nedgång (gå kort) i aktier, olika sorters valutor, index, råvaror osv. Öppna ett demokonto eller ett vanligt konto och kom igång med tradingen direkt.

Disclaimer: Etoro är en multi-asset investeringsplattform. Värdet på dina investeringar kan gå både upp & ner. Du riskerar därmed att förlora ditt kapital. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar & om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Vad är trading?

Trading innebär att aktiv handel sker i olika värdepapper. Med aktiv handel menas ett kortsiktigt perspektiv och att innehaven förväntas säljas efter allt från några timmar upp till något år. Detta till skillnad mot långsiktiga investeringar där tidsperspektivet oftast är minst fem år. 

 • Daytrading – Alla innehav förväntas säljas samma dag.  
 • Swingtrading – Alla innehav förväntas säljas inom ett par dagar, veckor eller månader. 

Vid trading tas köp- och säljbeslut utifrån tydliga strategier som exempelvis nyckeltal, teknisk analys eller kortsiktiga trender (läs mer om strategier nedan). Främst sker handel i specifika tillgångsslag så som råvaror, aktier eller olika sorters valutor men det finns även strategier som innefattar fonder. 

Sammanfattat: Trading handlar om att köpa och sälja värdepapper med kortsiktigt perspektiv och på detta sätt tjäna pengar på handeln.  

Videotips – A day in the life of a day traders life – IG

Börja med trading – Steg för steg guide

Denna steg för steg guide visar hur du öppnar konto och börjar med trading på handelsplattformen Etoro. Har du redan ett tradingkonto kan du hoppa till rubrik 2 ”Bestäm marknad”. 

Tips – Klicka här så öppnas Etoro i en ny flik i webbläsaren. Du kan nu följa med i varje steg i guiden och lättare förstå olika begrepp.

Disclaimer: Etoro är en multi-asset investeringsplattform. Värdet på dina investeringar kan gå både upp & ner. Du riskerar därmed att förlora ditt kapital. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar & om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

1. Starta ett tradingkonto

Trading kan ske hos storbanker, renodlade nätmäklare och ett flertal andra handelsplattformar. Det som primärt skiljer dessa åt är utbud av olika tillgångar att handla, möjlighet till hävstångsprodukter samt courtage (avgift vid handel). Välj en handelsplats som möter dina unika behov. 

Vi rekommenderar…

För dig som vill börja med trading rekommenderar vi Etoro. Detta primärt utifrån dess mycket breda utbud av handelstillgångar samt plattformens användarvänlighet – men det finns även andra fördelar med Etoro. 

Utbudet

Etoro har betydligt större utbud än klassiska svenska nätmäklare. Här kan handel ske i olika sorters valutor, aktier, råvaror och ETF:er. I de flesta fall kan du också välja om du vill handla i den underliggande tillgången eller om du vill ta position i tillgången via CFD istället och därmed kunna använda hävstång och att satsa på att tillgången skall gå ner i pris, dvs ”gå kort”.

Hävstång

Handel på Etoro kan nästan alltid ske med hävstång på flera olika nivåer. I de flesta tillgångar kan även handel ske utan hävstång. 

Disclaimer: Handel med hävstång innebär en hög risk för att du förlorar ditt kapital.

Gå kort eller lång

På samtliga tillgångar finns möjligheten att gå kort eller lång. Därmed är det möjligt att tjäna pengar oavsett om marknaden förväntas gå upp eller ner. 

⬇️ Gå kort – Värdet på innehavet går upp om tillgångens värde går ner. 

⬆️ Gå lång – Värdet på innehavet går upp om tillgångens värde går upp. 

Användarvänligheten

Vi anser att Etoro är den mest användarvänliga tradingplattformen. Detta framförallt för nybörjare då det är mycket intuitivt hur handel sker. Vid rubriken ”Så kommer du igång – trading hos Etoro” visas hur konto skapas och en första trade läggs. 

Antal användare

Etoro har över 20 miljoner registrerade användare och är därmed en av världens största handelsplattformar. En stark rekommendation är att välja en handelsplattform som är väletablerad, har gott rykte och ett brett utbud av tillgångar och analysverktyg. Dessutom kostar det inget att starta konto hos Etoro.

Så kommer du igång – trading hos Etoro

 1. Gå till Etoro och öppna konto

Det är gratis att öppna konto hos Etoro. Registrering sker med mailadress och lösenord. Vid registrering kommer sedan kopia på pass/ID-kort behöva laddas upp. Detta eftersom samtliga handelsplatser behöver ha ID-kontroll på användarna. 

Disclaimer: Etoro är en multi-asset investeringsplattform. Värdet på dina investeringar kan gå både upp & ner. Du riskerar därmed att förlora ditt kapital. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar & om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

 1. Sätt in pengar

Minsta insättning hos Etoro är 100 USD. Sätt inte in mer pengar än du har råd att förlora. Det är även en fördel att se den första insättningen som ”läropengar” dvs. pengar du kan förlora vid test av plattform och strategier. Insättning kan ske med bland annat kort, PayPal, Trustly och banköverföring. 

 1. Lär dig plattformen i demoläge

En stor fördel med Etoro är dess demoläge, även kallat för ”Virtuellt läge”. Ändring till virtuellt läge sker längst ner i menyn under knappen ”Sätt in pengar”.  I demoläget ges möjlighet att handla med 100 000 USD, dvs låtsaspengar. 

Etoro - sätt in pengar
Printscreen från Etoros plattform

Samtliga tradingfunktioner är tillgängliga och du kan skapa en portfölj av olika innehav samt se dess värdeutveckling. Använd demoläget för att testa trading i olika tillgångar, testa strategier och exempelvis Stop-Loss och hävstångshandel. 

Nedan visas en portfölj som skapats i demoläge. Investeringar har skett guld, Astra Zeneca och Nasdaq100 index. Lägg märke till att det står ”Säljer” vid investeringen vid NSDQ100 index. Det innebär en kort position dvs. värdet kommer gå upp om index går ner. 

Etoro demo portfölj
Printscreen från Etoros plattform
 1. Börja med småbelopp

Efter att ha testat demoläget är nästa steg att börja med trading med egna pengar. Börja alltid med små belopp och fokusera på den procentuella avkastningen samt att följa utvald strategi. 

Trading handlar i grunden om att få en god procentuell avkastning på totalt investerat kapital. En strategi som fungerar med små belopp kan sedan användas med lite större summor. Däremot bör varje trade aldrig bestå av en för stor del av hela kapitalet. Hur stort belopp varje trade får bestå av bör även ingå i din strategi.  

Hos Avanza kan aktiehandel ske courtagefritt om värdet på kontot maximalt är 50 000 kronor. Därefter är det möjligt att handla aktier med courtage på 1 krona. Den största fördelen är däremot att handel kan ske inom ISK vilket skattemässigt är en fördel. Nackdelen är att utbudet och handelsmöjligheterna är betydligt färre än hos Etoro. 

Hos Etoro erbjuds alltid courtagefri handel. Den största fördelen är det extremt breda utbudet och handelsmöjligheterna. Ta köp- eller säljpositioner, med eller utan hävstång, inom allt från aktier till råvaror. Dessutom erbjuds ett bredare utbud av olika aktier, råvaror och valutor.  Nackdelen är att handel inte kan ske inom ISK. 

Disclaimer: Etoro är en multi-asset investeringsplattform. Värdet på dina investeringar kan gå både upp & ner. Du riskerar därmed att förlora ditt kapital. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar & om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

2. Bestäm vilken marknad du vill handla

Aktier, guld, olja, index eller valutor? Det är lättare att börja med trading om fokus ligger på en enda marknad, alternativt två marknader som korrelerar med varandra – exempelvis räntor och aktier. Det gör det lättare att se mönster och följa strategier kopplade till just den marknaden. 

Kom ihåg att alltid börja med små belopp om du byter marknad. Strategier som fungerar på en marknad behöver inte alls fungera på en annan. 

Vi rekommenderar

En grundförutsättning för trading är att mycket god tillgång till information. Detta oavsett vilken strategi som testas. Som nybörjare är detta extra viktigt för att tydligt kunna skapa en strategi, utvärdera och förbättra den. 

Välj därför både tradingplattform och marknad där du snabbt kan ta del av löpande information. Detta oavsett om du väljer att handla i priset på vete och majs eller i aktieindex. 

Så kommer du igång

Har du intresse för tech-aktier eller mjuka råvaror? Börja i så fall med trading inom det segmentet. Det är alltid lättare att förstå en marknad om intresse finns för denna marknad. I början är det även lättast att hålla sig smal och inrikta sin handel mot ett fåtal tillgångar. Välj tillgång samt bestäm dig för vilka informationskanaler du primärt ska använda dig av. 

Olika tillgångar att handla hos Etoro
Printscreen från Etoros plattform

Är en nedgång på 5 % en krasch eller bara en mindre kurskorrektion? Allt beror på vilken tillgång det handlar om. De största börsbolagen har extremt sällan så stora rörelser medan det är vanligt inom andra tillgångsslag. 

Se på tillgångens historiska kurs för att se dess förväntade volatilitet. Med volatilitet menas i korthet hur mycket en kurs har förändrats uppåt/nedåt under en specifik tidsperiod. Genom att förstå volatiliteten på en specifik marknad blir det lättare att agera utifrån den. 

3. Bestäm strategi

Att börja med trading handlar inte primärt om att köpa och sälja värdepapper – utan att göra detta efter en tydlig strategi. Risken att inte lyckas ökar avsevärt om inte en tydlig strategi finns. Dessutom är det omöjligt att göra en korrekt utvärdering om det inte finns riktlinjer att följts. 

Strategin bör svara på frågorna:

 • När ska handel ske? Vilka faktorer ska vara uppfyllda för en köp- eller säljsignal? Varje köp ska ha en tydlig ”exit”. 
 • Hur ska handeln ske? Hur stort belopp ska investeras? Med utan hävstång? Riskhantering är A och O. Det är viktigast av allt.

Nedan beskrivs först olika strategier och därefter riskhantering (Money Management). 

Sju vanliga tradingstrategier 

Det viktigaste är att hitta en strategi som passar utifrån ditt eget sätt att handla, dina ekonomiska förutsättningar och förkunskaper. Nedan beskrivs några av de större tradingkategorierna – vilka självklart även kan kombineras. 

Makroperspektiv

Vid trading med makroperspektiv ligger fokus inte på enstaka aktier eller råvaror utan förändringar på makronivå. Det kan vara större ekonomiska händelser som exempelvis påverkar hela börsklimatet eller enstaka valutor. 

Ett exempel kan visas via värdet på Swedbanks Rysslandsfond under 2021 och våren 2022. Fram till oktober 2021 gynnades marknaden kraftigt av bland annat ökade råvarupriser. Under våren ökade risken för militär invasion av Ukraina och den 22:a februari började raset. Bara på några dagar hade den fonden fallit över 40%. 

Invasionen påverkade inte bara den ryska marknaden. Ett flertal börsindex gick ner och samtidigt gick priset på olja och ett flertal andra råvaror kraftigt upp. 

Swedbanks rysslandsfond vid ryska invasionen av ukraina

Nyckeltal

En enkel, och tydlig, tradingstrategi är att utgå från nyckeltal. Bevakning sker av vissa bolag och när specifika nyckeltal når förutbestämda nivåer sker köp eller försäljning. Ett exempel är P/E-talet som visar kursen i förhållande till vinsten. Framförallt bör nyckeltal användas för att analysera historisk utveckling på enskilda aktier. Om exempelvis P/E-talet ökar kraftigt visar detta en ökad förväntning på kommande högre vinster. Men förväntar du dig inte att företaget kommer att växa lika kraftigt kan aktien ses som övervärderad. 

(Vad är P/E-tal – Nordnet)

Teknisk analys

Teknisk analys handlar om att trading sker utifrån trender och handelsmönster på marknaden. Människor agerar ofta i flock, dvs. har ett liknande beteendemönster. Med teknisk analys förväntas dessa mönster ses i exempelvis aktiekurserna varpå handel kan ske utifrån detta. Exempel:

 • Glidande medelvärde

Glidande medelvärde är genomsnittlig kurs under exempelvis senaste 20, 50 eller 200 dagarna (eller annan valfri tidsperiod, exempelvis minut, timme eller vecka). Enligt en tradingstrategi uppstår köp- eller säljläge när 50-dagars medelvärde korsar 200 dagars-linjen. Detta utifrån att detta skulle påvisa än ändrad kortsiktig trend. 

På bilden nedan visas ett exempel från en aktie. Röd linje är glidande medelvärde på 200 dagar och blå är 50 dagar. I detta fall skulle en säljsignal uppstå i slutet av maj. 

🔗 Läs mer i vår djupgående artikel om glidande medelvärden

Exempel på glidande medelvärde inom trading
 • Formationer

Inom teknisk analys finns ett flertal formationer som används som stöd för att avgöra om en tillgång ska köpas/säljas på kort sikt. När kursen rört sig så att en sådan formation uppstår används strategierna utifrån den specifika formationen.

Några exempel på formationer:

Klicka på länkarna för att läsa mer djupgående om respektive formation

 • Stöd/Motstånd

Med stöd/motstånd menas att kursen på en tillgång ofta återkommer till tidigare nivåer. Det är dessa nivåer som kallas för stöd- och motståndsnivåer. En del traders lägger stor vikt vid dem och ser utbrott från dessa nivåer som tydliga köp- eller säljsignaler. 

🔗 Läs mer i vår djupgående artikel om stöd och motstånd

Insiderhandel

En strategi är att primärt handla utifrån hur personer med stor insyn i företagen agerar. När personer som har ledande ställning i ett börsnoterat bolag köper/säljer aktier behöver detta anges offentligt. All denna handel går därmed att följa på Finansinspektionens sida om insiderhandel. Exempelvis kan köptillfällen avgöras utifrån insiderhandel varpå egen riktkurs sedan sätts upp varpå försäljning sker när kursen når den nivån. 

Shorters

Att ”gå kort” innebär en spekulation på att en tillgång kommer att falla i värde. Har du en kort position på OMX30-index utan hävstång kommer värdet på din position gå upp 2 % om index går ner 2 %. Traders som primärt söker korta positioner söker marknader som för tillfälligt är övervärderade. 

Fundamental analys

Likt långsiktiga investerare kan traders göra grundliga (fundamentala) analyser av ett företags verksamhet och ekonomi. Utifrån detta tas beslut om en aktie är undervärderad, övervärderad eller skäligt värderad. Skillnaden är tidsperspektivet. En trader ser på förutsättningarna att kursen går upp på kort sikt medan investeraren fokuserar på företagets affärsidé och utveckling på lång sikt. 

Fundamental analys sker alltså främst vid långsiktig handel men kan vara ett verktyg även vid kortsiktig handel. 

”Nyhetshandlare”

En ”nyhetshandlare” bevakar nyhetsflödet och agerar snabbt när det kommer nyheter som förväntas påverka kursen. Genom att vara bland de första som tar del av informationen kan köp- och säljordrar läggas innan marknaden helt hunnit agera på dessa nyheter. Vid denna strategi finns en fördel att fokusera på ett, eller ett par, bolag, valutor eller råvaror. Nyhetsflödet blir helt enkelt för stort för att kunna bevaka hela börslistor osv. 

Exempel: Nedan visas grafen för en aktie under en vecka i juni. På morgonen den 10:e juni publicerade företaget ett pressmeddelande med omvänd vinstvarning. Med andra ord att vinsten förväntades bli betydligt högre än väntat. När börsen öppnade rusade kursen med ca 10 %. 

Exempel på aktie

De strategier som nämns ovan är enbart exempel på kategorier. De kan även kombineras och det viktiga är att själv skapa en tydlig strategi som passar utifrån egna förutsättningar. 

Vi rekommenderar:

Ta små steg i taget och låt det ta tid. Väljer du att fokusera på nyckeltal så välj ut ett par få att jobba med. Väljer du teknisk analys så kan glidande medelvärde vara ett bra första steg. Oavsett vilken strategi som väljs är vår rekommendation att ta det stegvis. Skapa strategi, håll dig till strategin, utvärdera osv. Glöm inte heller Money Management, riskhantering, vilket beskrivs längre ner i denna guide. 

Så kommer du igång:

När du nu valt tillgång och strategi är det dags att börja med trading – i liten skala. Bestäm både hur riskhantering ska ske och under hur lång tid du ska följa din strategi innan utvärdering sker. Det kan även finnas en fördel att ha ett tydligt avkastningsmål med handeln. 

Disclaimer: Etoro är en multi-asset investeringsplattform. Värdet på dina investeringar kan gå både upp & ner. Du riskerar därmed att förlora ditt kapital. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar & om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Det är extremt stor skillnad mellan fundamentala faktorer och spekulation. Inom trading är det alltså viktigt att förstå vad som kortsiktigt driver kursen och om handel önskas ske med tillgångar som primärt påverkas av fundamentala faktorer eller spekulation. 

Aktier styrs av fundamentala faktorer i det långa perspektivet men kan styras av spekulation under kortare tidsperioder.

Money Management – Riskhantering

Alla kan lyckas med trading under en kort tid – men för att lyckas och bli en vinnare under längre perioder krävs tydlig riskhantering. Det handlar om hur du hanterar ditt kapital, Money Management. En av de vanligaste misstagen för nybörjare är nämligen att handel sker med för stor risk och att stora förluster uppstår. Exempel på riskhanteringsstrategier är:

Belopp per trade

Handel sker alltid med ett fast belopp eller procentuell del av hela kapitalet. Skulle det resultera i förlust uppstår en begränsad nedgång av portföljens värde.  

Risk/Reward

Hur många procent förväntar du dig att kursen går upp innan du stänger din position? Hur mycket kan kursen förväntas gå ner under samma period? Att genomföra en trade där uppsidan förväntas vara 2% och nedsidan 10 % är inte statistisk smart. I detta fall är risken större än eventuell belöning. 

Innehav och korrelation

Att exempelvis äga fem aktier inom oljesektorn innebär en total exponering mot oljemarknaden. Skulle något ske som påverkar marknaden negativt kommer troligtvis samtliga innehav falla i kurs. Detsamma kan självklart sägas om andra marknader. 

Om du förväntas ha flera trades öppna samtidigt finns en fördel att fördela dessa på olika marknader. Genom att inte ha ”alla ägg i samma korg” minskas portföljens risknivå. 

Stop-Loss

Stop-Loss är en funktion som innebär att en position automatiskt stängs om förlusten når en förutbestämd nivå. Därmed begränsas förlusten till denna nivå. Genom att investera 10 000 kronor och ha en stop-loss vid ett värde av 8 000 kronor kan förlusten aldrig bli mer än 2 000 kronor. På detta sätt kan ett större belopp investeras samtidigt som ett begränsat belopp kan förloras.  

Tillgång och volatilitet

Att handla certifikat i olja med hävstång har betydligt högre risk än att investera i stora börsindex utan hävstång. Volatiliteten kommer att vara betydligt större. Välj en nivå på volatilitet (förväntade kursrörelser) som du kan hantera både känslomässigt och enligt din strategi. 

(Daytraderns Money Managemant Strategier, Ekka Lundn – Nordnet)

4. Följ din strategi – utvärdera

Genom att hålla sig till sin strategi, föra tradingdagbok och använda statistiska underlag kan en strategi över tid förbättras. Det låter kanske lätt men är en av de svåraste delarna inom trading. 

Följ din strategi!

Ett mycket vanligt misstag, framförallt för nybörjare, är att överge en strategi allt för snabbt. Det är då vanligt att ”skylla på” ändrade marknadsförutsättningar eller annat. Men enda sättet att kunna utvärdera är att genomföra handel under en förutbestämd period – utan att ändra på strategin under denna period. 

Att ha en tydlig strategi gör även att känslorna inte styr handeln. Du har redan bestämt dig i förväg när en förlust eller vinst ska tas. 

50/50 

Det finns bara två vägar för en kurs – uppåt eller nedåt. Chansen att kursen står exakt still under flera dagar är extremt liten. En person som inte kan något alls om trading bör alltså statistiskt lyckas få in varannan trade. Detta enbart genom att gissa utan att göra några analyser alls…

Att utvärdera sin tradingstrategi med enbart 3 -4  trades blir därmed statistiskt osäkert. Detta i alla fall utifrån ett vinst/förlust-perspektiv. Däremot kan alltid utvärdering ske utifrån exempelvis risk, långsiktighet, analysbehov osv. 

Tradingdagbok

Skriv gärna ner din strategi – så tydligt som möjligt. Gör noteringar om hur värdet utvecklas och hur du agerar löpande. Att ha en tradingdagbok kan vara extremt lärorikt. Dessutom blir det betydligt lättare att utvärdera sin strategi när både tankar och handlingar är nedskrivna. 

Disclaimer: Etoro är en multi-asset investeringsplattform. Värdet på dina investeringar kan gå både upp & ner. Du riskerar därmed att förlora ditt kapital. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar & om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Nästa steg – ta din trading till nästa nivå

 • Följ duktiga traders

Genom att följa duktiga traders på sociala medier går det att lära sig mer om olika strategier och marknaden överlag. Men kom ihåg att alltid ta deras råd med ”en nypa salt” och vi rekommenderar inte tradingkurser mot avgift. 

Ett alternativ är att följa duktiga traders på Twitter eller andra sociala medier. Du kan även följa och kopiera andra traders på Etoro via tjänsten ”Copy Trading”. Det går att se dessa personers historiska avkastning, risk och investeringar samt välja ett eget belopp som ”kopierar” hur de investerar. 

 • Kombinera

Duktiga traders arbetar nästan alltid med en kombination av olika strategier och nyckeltal för att hitta köp- eller säljtillfällen. Sök efter kombinationer som är logiska och där du förstår kopplingen mellan de olika indikatorerna. 

 • Om du inte klår index…

Om du över en längre tid, exempelvis 1 år, inte har gått med större vinst än börsindex bör du fundera på om trading är ett passande investeringsalternativ. Genom att investera i ett par olika indexfonder ges en bred riskspridning och en förväntad avkastning i nivå med de index som fonderna följer. Du kan därmed få bättre avkastning med mindre risk. Ett alternativ är att ha ett långsiktigt sparande i indexfonder och sedan ha trading som hobbyprojekt. 

Frågor och Svar – Trading för nybörjare

Hur stort kapital behövs för att börja med trading?

Det räcker med ett par hundra kronor för att börja testa olika tradingstrategier. När du känner dig trygg kan större belopp investeras. 

Vilka är de vanligaste tradingmisstagen?

Det vanligaste misstaget är att för stora risker tas. Det kan exempelvis vara hög hävstång, för stort investerat belopp eller missbedömning av potentiell kursnedgång. 

Vilken tradingstrategi fungerar?

Ingen strategi fungerar till 100 %. Annars hade alla redan använt den… Vid trading är det viktigaste att hitta en strategi som både ger god avkastning och som passar dina personliga förutsättningar och kunskaper. 

Vilken plattform är bäst för trading?

Vi rekommenderar Etoro utifrån dess mycket breda utbud av tillgångar att handla i samt användarvänlighet. Ska trading enbart ske med svenska aktier kan Avanza användas. Fördelen är att handeln sker inom ISK. 

Disclaimer: Etoro är en multi-asset investeringsplattform. Värdet på dina investeringar kan gå både upp & ner. Du riskerar därmed att förlora ditt kapital. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar & om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Läs mer:

🔗 Hur stort kapital behövs för att leva på trading?Uträkningar och råd på vägen. 
🔗 Teknisk analysSå kommer du igång med teknisk analys.
🔗 Fundamental analys – Så värderas en aktie

Disclaimer:
Etoro är en multi-asset plattform där man kan handla flera olika tillgångar. De erbjuder handel i aktier, valutor & handel med CFD:s

Observera att CFD:s är komplexa instrument och risk är hög att man förlorar pengar snabbt på grund av hävstång när man handlar med dessa instrument. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Denna kommunikation
är endast skapad i informations- och utbildningssyfte. Den ska inte ses som investeringsrådgivning eller investeringsrekommendationer. Tidigare resultat är inte en indikation på framtida utveckling.

Copy Trading innebär inte investeringsrådgivning. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Du riskerar att förlora ditt kapital.

Etoro USA LLC erbjuder inte CFD:s, representerar inte och tar därför inte ansvar för riktigheten eller innehållet i denna publikation som har arbetats fram av vår partner som använder icke enhetsspecifik information om etoro.

Lämna en kommentar