GAP – Teknisk analys

GAP innebär att en ”lucka” uppstår i prisgrafen utifrån att öppningskursen en handelsdag är på en annan nivå är föregående handelsdags stängningskurs.  

Stockholmsbörsen har öppet 09:00-17:30 på vardagar. Men både under kvällar och helger kan det hända mycket som påverkar investerarnas syn på aktier och andra värdepapper. Det är detta som ligger till grund för de GAP som uppstår på marknaden. För att GAP ska kunna uppstå behöver alltså marknaden ha tillfällen då den är stängd.

Oftast nämns GAP utifrån en handelsdag men det går även att applicera på betydligt kortare intervall.

GAP

Använd plattformen & appen som IG.com/sv erbjuder för teknisk analys. Deras verktyg är helt gratis att använda och håller världsklass.

Exempel:

En fredagskväll stänger ABB på kursen 234,7. Under helgen kommer nyheter som påverkar verkstadsbranschen mycket positivt varpå aktien direkt handlas på 242 kr vid öppning på måndagsmorgonen. Ett GAP har då uppstått.

Under dagen fortsätter aktien att vara stark. Inga avslut gjordes på kurser lägre än 240,10 kr vilket gör att GAP:et lämnas öppet.

Gap down – Gap up

Gap upp = priset öppnar högre än gårdagens stängningskurs.

Gap ner = priset öppnar lägre än gårdagens stängningskurs

(ClayTrader förklarar GAP)

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Nordnet.se så kan du handla courtagefritt (gratis) hos båda nätmäklarna upp till ett maxbelopp. Överstiger du maxbeloppet för courtagefri handel hos en av aktörerna kan du dela upp dina pengar mellan Avanza och Nordnet och därmed handla courtagefritt för en nästan dubbelt så stor summa

”GAP som stängs”

Ofta nämner analytiker att ett gap har stängts eller att det förväntas stängas inom en viss tidperiod. Med detta menas att ett ”hack” visserligen har uppstått i grafen men att denna lucka ”täpps igen” över tid.

Stängd GAP = Kursen når upp/ner till kursen där ett GAP:et uppstod.

GAp stängning

Exempel
I bilden ovan öppnas ett GAP den 28:e november när kursen öppnar lägre än stängningskursen dagen innan. GAP:et stängs sedan 5 handelsdagar senare när kursen handlas upp över 223,5 kr igen.

Orsaker till att GAP uppstår

När mycket stora innehav säljs kan GAP uppstå. Ett exempel kan tas ifrån när finska staten sålde ut 200 miljoner aktier i Telia Sonera. Det totala värdet av dessa aktier var då 20 gånger mer än vad en genomsnittlig dagsomsättning var på denna aktie. De kunde därmed omöjligtvis sälja hela innehavet till gällande aktiepris.

I detta fall såldes de till ett pris på ca 3 % under föregående stängningskurs. Därmed skapades ett GAP på börsen. Men det tog inte mer än någon dag förrän gapet var tilltäppt. Investerarna ansåg helt enkelt att statens försäljning av dessa aktier inte, långsiktigt, borde påverka värderingen av bolaget.

Ofta är det positiva/negativa nyheter som påverkar att investerare är villiga att lägga en köp/säljorder under helgen eller natten på en högre/lägre nivå än senaste avslut före helgen. De vill helt enkelt vara säkra på att kunna köpa/sälja tillgången.

Även låg omsättning är en bidragande orsak till att GAP uppstår. På aktier där det exempelvis inte alltid finns särskilt många avslut varje dag uppstår generellt både högre spread och oftare GAP än på aktier där omsättningen är mycket hög. 

Lång tid mellan handelstillfällen kan även självklart påverka hur ofta som GAP uppstår. Svenska aktier handlas enbart på helgfria vardagar medan vissa värdepapper kan handlas dygnet runt på andra handelsplatser. Onoterade aktier har mycket lång tid mellan handelstillfällena. Via Pepins kan det exempelvis ta månader mellan varje handelstillfälle. Då uppstår det nästan alltid GAP:s eftersom marknaden oftast har hunnit få ny information, tex nya rapporter som gör att de omvärderat tillgången eller företaget.

Olika slags GAP

Genom att identifiera vilket slags GAP det handlar om går det att ta strategiska positioner på marknaden. Svårigheten är däremot att avgöra om det exempelvis är ett utbrottsgap eller bara ett allmänt gap.

Allmänt gap – Ett GAP som uppstår utan att ha någon direkt koppling till trend. 

Utbrottsgap / Breakaway gap – Innebär att ett pris bryter ut ur en formation eller bryter igenom ett motstånd med ett GAP. Denna typ av GAP Uppstår ofta början av trender. Kan ske efter längre tids konsolidering.

Fortsättningsgap – Ett gap som uppstår inom en tydlig trend. Gapet bekräftar därmed styrkan i trenden.

Runaway gap – Ett gap som uppstår, efter ett tidigare gap, i en mycket stark trend. Det kan exempelvis ske av ”Fomo” (Fear of missing out). Med andra ord att kursen har rusat mycket varpå fler blivit intresserade för aktien. De skyndar sig att köpa/sälja för att ta del av den rådande trenden. Dessa gap uppstår ofta ungefär halvvägs till trendens topp eller botten.

Utmattningsgap – Ett gap som påvisar trendvändning. Föregås därmed ofta av ett runaway gap varpå ytterligare högre/lägre nivåer uppstått. Det kan exempelvis uppstå en tydlig pik i kursen vilket inte sällan lockar till sig investerare som inte är väl insatta i vad de investerar i. Det enda som lockar är den rusande kursen.

Utmattnings-GAP kan ofta uppstå i slutet av en stark uppåtgående trend då de sista blankarna skakas ur och tvingas köpa tillbaka sina aktier vilket tvingar upp kursen.

Ju fler gap som uppstått på vägen upp desto större risk är det för ett sista utmattningsgap som alltså påvisar en kraftig trendförändring.

Taktik

GAP har en hög sannolikhet att täppas till. Det innebär att du ofta kan ta en kortsiktig position i motsatt ritning mot GAP:et och sedan avyttra postionen när GAP:et täppts till.

Det är dock en lurig strategi eftersom det ibland kan dröja länge innan GAP:et stängs. Ibland stängs det inte alls så det gäller att ha en god money management om man skall handla GAP:s.

Det är även viktigt att ha en tydlig bild av vilken typ av GAP det är för att kunna ta kloka beslut i sin handel. Du vill till exempel inte satsa på att ett brak-out GAP skall stängas om GAP:et uppstått på grund av en riktigt bra bolagsnyhet.

Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) på ett större belopp.

Alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en fin avkastning på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Savelend.se investerar du i lån till företag, privatpersoner, inkassoportföljer och fakturaköp. Du får en fin avkastning & en bra riskspridning.
Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar
Vi på Aktiekunskap (vi äger även sajten Ekonomifokus.se) har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Trading & teknisk analys

Kommentera eller Fråga

Diversifiera alltid dina investeringar!

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över lång tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar. Du kan kostnadsfritt öppna konton hos Nordnet.se och
Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Vi kan även rekommendera plattformarna Lendify.se och Savelend.se där man agerar bank och lånar ut sina pengar till andra privatpersoner mot att man får en fin avkastning på pengarna. På Savelend kan du dessutom investera i företagslån, inkassoportföljer och fakturaköp.

Vi på Aktiekunskap (vi äger även sajten Ekonomifokus.se) har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Tips:


Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Utnyttja deras erbjudanden genom att skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) för ett dubbelt så stort belopp.

För trading och teknisk analys rekommenderar vi även den kostnadsfria plattformen & appen som IG.com/se erbjuder.

Tips på alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en hög ränta på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Savelend.se investerar du i lån till företag, privatpersoner, inkassoportföljer & fakturaköp. Där får du en hög avkastning & en bra riskspridning
Minsta insättning = 500 kr.

Copyright Aktiekunskap.nu 2021