Kapitalomsättningshastighet

Kapitalomsättningshastighet

Kapitalomsättningshastighet visar förhållandet mellan bolagets omsättning och totala tillgångar. Nyckeltalet anger hur kapitalintensiv dess verksamhet är och därmed hur stor omsättning som varje krona, inom totala tillgångar, genererar.

Omsättningshastigheten är framförallt låg i kapitalintensiva branscher som exempelvis gruvindustri och viss annan produktion. Inom tjänstesektorn är istället omsättningshastigheten mycket hög.

Räkna ut kapitalomsättningshastighet

Kapitalomsättningshastighet beräknas genom att omsättningen divideras med totalt kapital. På detta sätt visas förhållandet mellan hur mycket intäkter bolaget får med hur mycket som är bundet i eget kapital.

Nyckeltalet anges alltid i decimalform.

Kapitalomsättningshastighet = Omsättning / Totalt Kapital (Balansomslutning)

  • Omsättning – Bolagets totala försäljning
  • Totalt Kapital – Summan av skulder och eget kapital

Exempel:

Arnes Tryckeri har en omsättning på 2 000 000 kr. Bolaget har totala tillgångar på 400 000 kr. I detta fall blir kapitalomsättningshastigheten 5. (2 000 000 / 400 000 = 5)

Vid en lågkonjunktur väljer han att sälja av vissa tillgångar samt betala av vissa skulder. Omsättningen året efter blir 1 600 000 kr och de totala tillgångarna 200 000 kr. Därmed är kapitalomsättningen 8. Han har därmed lyckats med att effektivisera bolagets kapital.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Vad anger nyckeltalet?

Nyckeltalet visar hur effektiv bolaget är på att använda sitt kapital. Detta genom att det visar förhållandet mellan kapital och omsättning.

Ett bolag med 5 i kapitalomsättningshastighet kommer omsätta bolagets totala tillgångar 5 gånger per år. (Omsättningen är x5 mot tillgångarna).

Nyckeltalet används även för att beräkna bolagets avkastning. Detta genom att ta kapitalomsättningshastighet multiplicerat med vinstmarginalen.

Hög/låg omsättningshastighet innebär…

Hög kapitalomsättningshastighet innebär att bolaget har ett litet bundet kapital. En skribent, IT-konsult eller städfirma har exempelvis betydligt lägre bundet kapital än en pappersfabrik eller oljeproducenten. Tjänstesektorn har i regel hög omsättningshastighet.

Även företag som lyckas att ha ett mindre lager kommer ha högre omsättningshastighet än de med stora lager.

Ofta har bolagen med hög omsättningshastighet även låg vinstmarginal – även om undantag finns.  Det krävs helt enkelt högre omsättning (per krona i totalt kapital) för att bolaget ska gå med vinst.

Påverkas exempelvis av ägande/hyra

Två ”identiska” bolag väljer att investera i en större maskin. Ena bolaget köper maskinen medan det andra bolaget leasar maskinen. Bägge får ungefär samma månadskostnad. I detta fall kommer bolaget som köper maskinen få en lägre kapitalomsättningshastighet eftersom ett större kapital är bundet. Det behöver däremot inte långsiktigt betyda bättre/sämre ekonomisk utveckling.

Vad är bra kapitalomsättningshastighet?

Som med alla nyckeltal bör de primärt användas för att se på bolaget ekonomiska utveckling över tid. Ett ökande nyckeltal visar att mindre kapital är bundet och därmed kan omsättning/vinst öka. Det går även att jämföra nyckeltalet mellan flera bolag inom samma bransch men det är då viktigt att även se till de bakomliggande orsakerna till de skillnader som går att se.

Målet – Att höja

Målet bör alltid vara att ha så hög kapitalomsättningshastighet som möjligt. Det betyder därmed att bolaget har så litet kapital bundet som möjligt i förhållande till bolagets omsättning.

För att nå högre vinst kan ett bolag öka vinstmarginalen och/eller omsättningen. Är vinstmarginalen på samma nivå och omsättningen ökar kommer detta speglas i en högre kapitalomsättningshastighet. Exempel på åtgärder som kan genomföras för att öka omsättningshastigheten är:

  • Förbättra situationen med lån/krediter
  • Minska varulager
  • Hyra istället för att köpa

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Fundamental analys

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023