Kapitalomsättningshastighet

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Kapitalomsättningshastighet

Kapitalomsättningshastighet visar förhållandet mellan bolagets omsättning och totala tillgångar. Nyckeltalet anger hur kapitalintensiv dess verksamhet är och därmed hur stor omsättning som varje krona, inom totala tillgångar, genererar.

Omsättningshastigheten är framförallt låg i kapitalintensiva branscher som exempelvis gruvindustri och viss annan produktion. Inom tjänstesektorn är istället omsättningshastigheten mycket hög.

Räkna ut kapitalomsättningshastighet

Kapitalomsättningshastighet beräknas genom att omsättningen divideras med totalt kapital. På detta sätt visas förhållandet mellan hur mycket intäkter bolaget får med hur mycket som är bundet i eget kapital.

Nyckeltalet anges alltid i decimalform.

Kapitalomsättningshastighet = Omsättning / Totalt Kapital (Balansomslutning)

  • Omsättning – Bolagets totala försäljning
  • Totalt Kapital – Summan av skulder och eget kapital

Exempel:

Arnes Tryckeri har en omsättning på 2 000 000 kr. Bolaget har totala tillgångar på 400 000 kr. I detta fall blir kapitalomsättningshastigheten 5. (2 000 000 / 400 000 = 5)

Vid en lågkonjunktur väljer han att sälja av vissa tillgångar samt betala av vissa skulder. Omsättningen året efter blir 1 600 000 kr och de totala tillgångarna 200 000 kr. Därmed är kapitalomsättningen 8. Han har därmed lyckats med att effektivisera bolagets kapital.

Det är helt gratis att öppna konton hos alla aktörer nedan.

🔗 IG.com/sv – Följ, handla & gör teknisk analys på världens alla marknader.
Plattform & mobil-app som håller världsklass & är helt gratis.
Erbjuder handel i kryptovalutor, råvaror, index, aktier osv i realtid 24/7.

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

🔗 Etoro.com/sv – Alltid 0 kr i courtage på aktiehandel.
Handla i olika sorters valutor, CFD:s, aktier, index, råvaror osv. ({etoroCFDrisk} % av de som handlar CFD:s förlorar pengar).

🔗 Levler.se – Ny svensk nätmäklare för aktier & fonder med 0 kr i courtage fram till år 2025
Erbjuder ISK-konto.

🔗 Avanza.se & Nordnet.se – Öppna konto hos båda och utnyttja deras erbjudanden.
Bägge två erbjuder 0 kr i courtage & 0 kr i fondavgifter för alla med upp till 50 000 kr på kontot.

🔗 Sigmastocks.se – ISK-konto där du låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig.
Väljer ut aktier med hjälp av algoritmer.
Minsta insättning = 1 kr.

Vad anger nyckeltalet?

Nyckeltalet visar hur effektiv bolaget är på att använda sitt kapital. Detta genom att det visar förhållandet mellan kapital och omsättning.

Ett bolag med 5 i kapitalomsättningshastighet kommer omsätta bolagets totala tillgångar 5 gånger per år. (Omsättningen är x5 mot tillgångarna).

Nyckeltalet används även för att beräkna bolagets avkastning. Detta genom att ta kapitalomsättningshastighet multiplicerat med vinstmarginalen.

Hög/låg omsättningshastighet innebär…

Hög kapitalomsättningshastighet innebär att bolaget har ett litet bundet kapital. En skribent, IT-konsult eller städfirma har exempelvis betydligt lägre bundet kapital än en pappersfabrik eller oljeproducenten. Tjänstesektorn har i regel hög omsättningshastighet.

Även företag som lyckas att ha ett mindre lager kommer ha högre omsättningshastighet än de med stora lager.

Ofta har bolagen med hög omsättningshastighet även låg vinstmarginal – även om undantag finns.  Det krävs helt enkelt högre omsättning (per krona i totalt kapital) för att bolaget ska gå med vinst.

Påverkas exempelvis av ägande/hyra

Två ”identiska” bolag väljer att investera i en större maskin. Ena bolaget köper maskinen medan det andra bolaget leasar maskinen. Bägge får ungefär samma månadskostnad. I detta fall kommer bolaget som köper maskinen få en lägre kapitalomsättningshastighet eftersom ett större kapital är bundet. Det behöver däremot inte långsiktigt betyda bättre/sämre ekonomisk utveckling.

Vad är bra kapitalomsättningshastighet?

Som med alla nyckeltal bör de primärt användas för att se på bolaget ekonomiska utveckling över tid. Ett ökande nyckeltal visar att mindre kapital är bundet och därmed kan omsättning/vinst öka. Det går även att jämföra nyckeltalet mellan flera bolag inom samma bransch men det är då viktigt att även se till de bakomliggande orsakerna till de skillnader som går att se.

Målet – Att höja

Målet bör alltid vara att ha så hög kapitalomsättningshastighet som möjligt. Det betyder därmed att bolaget har så litet kapital bundet som möjligt i förhållande till bolagets omsättning.

För att nå högre vinst kan ett bolag öka vinstmarginalen och/eller omsättningen. Är vinstmarginalen på samma nivå och omsättningen ökar kommer detta speglas i en högre kapitalomsättningshastighet. Exempel på åtgärder som kan genomföras för att öka omsättningshastigheten är:

  • Förbättra situationen med lån/krediter
  • Minska varulager
  • Hyra istället för att köpa

Ta del av hela marknaden via IG💡

IG.com/se erbjuder en kostnadsfri app & plattform
✅ Följ hela världens marknader dygnet runt i realtid
✅ Följ & handla på börsen även när den är stängd
✅ App & plattform är mycket bra för teknisk analys
✅ Lika smidigt att gå kort som att gå lång (satsa på uppgång eller nedgång)
✅ Följ & handla råvaror, index, valutor, aktier & kryptovalutor.

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

  • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
  • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
  • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Lämna en kommentar