Balanslikviditet

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Balanslikviditet

Balanslikviditet visar förhållandet mellan företagets omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Därmed påvisas företagets betalningsförmåga för dessa skulder.

Nyckeltalet visar även på hur effektiv lagerhållning och försäljning som företaget har. Mycket hög balanslikviditet kan påvisa att omsättningstillgångarna inte utnyttjas effektivt.

Formel för uträkningen

Balanslikviditet = Omsättningstillgångar inkl. lager och pågående arbete / Kortfristiga skulder * 100

Önskas nyckeltalet presenteras i decimalform multipliceras det med 100 i slutet.

Omsättningstillgångar – Tillgångar som fortlöpande förbrukas, säljs eller kan omvandlas till likvida medel. För butiker brukar lager och likvida medel vara stora omsättningstillgångar. Men även kundfordringar är en omsättningstillgång.

Varulager – Inköpsvärde på varulagret.

Pågående arbeten – Arbeten som kommer att skapa kundfordring.

Kortfristig skuld – Skulder som har kortare löptid än 12 månader. Kan exempelvis vara vissa löner, skulder till leverantörer och korta lån/krediter.

Det är helt gratis att öppna konton hos alla aktörer nedan.

🔗 IG.com/sv – Följ, handla & gör teknisk analys på världens alla marknader.
Plattform & mobil-app som håller världsklass & är helt gratis.
Erbjuder handel i kryptovalutor, råvaror, index, aktier osv i realtid 24/7.

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

🔗 Etoro.com/sv – Alltid 0 kr i courtage på aktiehandel.
Handla i olika sorters valutor, CFD:s, aktier, index, råvaror osv. ({etoroCFDrisk} % av de som handlar CFD:s förlorar pengar).

🔗 Levler.se – Ny svensk nätmäklare för aktier & fonder med 0 kr i courtage fram till år 2025
Erbjuder ISK-konto.

🔗 Avanza.se & Nordnet.se – Öppna konto hos båda och utnyttja deras erbjudanden.
Bägge två erbjuder 0 kr i courtage & 0 kr i fondavgifter för alla med upp till 50 000 kr på kontot.

🔗 Sigmastocks.se – ISK-konto där du låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig.
Väljer ut aktier med hjälp av algoritmer.
Minsta insättning = 1 kr.

Exempel 1:

Skomakare Stefan har 300 000 kr i omsättningstillgångar samt 50 000 kr i kortfristiga skulder.

300 000 / 50 000 * 100 = 600 %

Hans balanslikviditet är mycket god och han bör inte få problem att betala dessa skulder.

Exempel 2:

Idas Inredningsbutik har 600 000 kr i omsättningstillgångar samt 700 000 kr i kortfristiga skulder.

600 000 / 700 000 * 100 = 85,7 %

Med ett värde under 100 % kan Ida får problem med betalningarna. Hon kan därmed behöva se över hur hennes betalningsförmåga på kort sikt kan förbättras.

Riktvärden

 • Under 100 % – Företaget kan få problem att betala sina kortfristiga skulder om inte åtgärd sker. Men det finns undantag.

Exempel med missvisande balanslikviditet:

En frukthandlare har kortfristiga skulder (främst leverantörsskulder) på 100 000 kr. Dessa har betalningsvillkor på 60 dagar.  Omsättningstillgångarna är främst frukt dvs. lagret. Av den inköpta frukten får 10 % slängas bort.

I detta läge har han omsättningstillgångar på 90 000 kr och kortfristiga skulder på 100 000 kr, dvs balanslikviditet under 100 %.

Frukten säljs på marknaden varje dag och eftersom frukten har kort hållbarhet köper han in ny frukt varje vecka. De får därmed betalt av sina kunder långt innan betalning ska ske till leverantören.

I detta fall kan balanslikviditeten vara 100 % eller till och med lägre utan att det påvisar att företaget har svårt att betala sina kortfristiga skulder.

Detta beroende på att varulagret hinner omsättas till likvida medel snabbare än de kortfristiga skulderna ska betalas.

Dessutom är det hög marginal på frukt. Det är alltså stor skillnad på inköpspriset (som används vid beräkningen) och försäljningspriset. Balanslikviditeten kan alltså i detta fall bli missvisande.

 • 100 %

Gränsen för vad som krävs för att kortfristiga skulder ska kunna lösas. Detta är därmed brytpunkten. Det räcker med att exempelvis en enda kundfordran inte betalas för att företaget ska få betalningssvårigheter.

 • 200 %

Nämns ofta som bra nivå. Detta för att företaget ska klara av oväntade kostnader eller intäktsbortfall. Däremot varierar det över olika branscher.

 • Mycket hög

Vad som klassa som ”mycket hög” kan variera mellan olika branscher. Men det kan tyda på att omsättningstillgångarna inte omsätts i önskad grad.

Vad förklarar detta nyckeltal?

Balanslikviditet anger företagets betalningsförmåga på kort sikt.

Förutsatt att omsättningstillgångarna enkelt kan omvandlas till likvida medel anger balanslikviditeten hur lätt som företaget kan lösa de kortfristiga skulderna. Balanslikviditet är därmed främst relevant nyckeltal för företag som enkelt omsätter omsättningstillgångarna, exempelvis inom handel.

Det visar även företagets effektivitet kring lagerhantering/försäljning.

Hög balanslikviditet visar god förmåga att betala kortfristiga skulder. Är omsättningstillgångarna till största delen lager kräver detta däremot att lagret enkelt kan säljas och därmed omvandlas till likvida medel.

Har företaget betydligt högre balanslikviditet än andra liknande företag i samma bransch kan det däremot vara ett tecken på att de har svårt att skapa effektiv omsättning på lagret.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se & Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: Etoro är en multi-asset investeringsplattform. Värdet på dina investeringar kan gå både upp & ner. Du riskerar därmed att förlora ditt kapital. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar & om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Etoro är en global nätmäklare där man kan handla aktier utan courtage. Man kan även handla CFD:s vilket gör att man både kan gå lång och kort på ett smidigt sätt. Du kan även välja hävstång när du handlar CFD:s.

Disclaimer: Handel med hävstång innebär en hög risk för att du förlorar ditt kapital.

Hos Etoro kan du handla:

 • Råvaror
 • Index
 • Aktier (både vanligt och via CFD)
 • Alla olika sorters Valutor

Åtgärder som förbättrar nyckeltalet

Teckna långfristiga skulder och lösa kortfristiga

Genom att teckna företagslån och lösa de kortfristiga skulderna minskar behovet av omsättningstillgångar kommande 12 månader. Detta förutsätter att lånen har flera års amorteringstid.

Sälja av varulagret

När balanslikviditet räknas ut beräknas lagrets värde till inköpsvärdet. Men när det säljs förväntas företaget ha en viss vinst. Genom att exempelvis sälja av lagervaror till ett värde av 100 000 kr kan likvida medel ökas med 250 000 kr. På så vis ökas omsättningstillgångarna och balanslikviditeten ökar.

Balanslikviditet vs Kassalikviditet

Både balanslikviditet och kassalikviditet påvisar företagets möjlighet att betala kortfristiga skulder. Vilket nyckeltal som bör användas beror främst på hur enkelt det är för företaget att omvandla lager och pågående arbete till likvida medel vilka därmed kan användas för att lösa skulderna.

Kassalikviditet

Omsättningstillgångar exkluderat. lager och pågående arbete / Kortfristiga skulder

Skillnaden mot balanslikviditet är alltså att här är lager och pågående arbete inte inkluderat.

Nyckeltalet används främst inom branscher där det är svårt att omvandla lager till likvida medel.

Balanslikviditet

Omsättningstillgångar inkl. lager och pågående arbete / Kortfristiga skulder

Nyckeltalet används främst inom detaljhandel och andra branscher där det är enkelt att omvandla lager och pågående arbete till likvida medel.

Skillnaden visar på lagervärde

Stor skillnad mellan kassalikviditet och balanslikviditet visar att företaget har stort lager som binder kapital samt som kan resultera i ränteförluster och värdeminskning.

Ta del av hela marknaden via IG💡

IG.com/se erbjuder en kostnadsfri app & plattform
✅ Följ hela världens marknader dygnet runt i realtid
✅ Följ & handla på börsen även när den är stängd
✅ App & plattform är mycket bra för teknisk analys
✅ Lika smidigt att gå kort som att gå lång (satsa på uppgång eller nedgång)
✅ Följ & handla råvaror, index, valutor, aktier & kryptovalutor.

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

 • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
 • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
 • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Lämna en kommentar