Trendföljande vs bottenfiske

Trendföljande vs bottenfiske på börsen

Att följa trenden eller att bottenfiska är två helt olika investeringsstrategier – som på många punkter är motsatta till varandra. Vilken strategi passar dig?

Följer du trenden köper du aktier som befinner sig i en uppåtgående trend. Du följer därmed marknaden och behåller aktierna så länge som trenden håller i sig.

Väljer du att bottenfiska köper du aktier som befinner sig i en kraftigt nedåtgående trend. Du försöker därmed köpa aktier som anses vara ”billiga” inför en kommande stark vändning uppåt.

Vad är trendföljande?

Att följa trenden innebär att investera i värdepapper som har en tydlig uppåtgående trend. Ju längre och tydligare trend desto bättre. Det spelar därmed ingen roll om det kommer mindre korrigeringar i kursen så länge som den långtgående trenden pekar i rätt riktning.

Vid teknisk analys kan glidande medelvärde användas. Ibland användas även flera glidande medelvärden som ställs mot varandra.  En annan är Dual Momentum som presenteras i videon nedan.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Idén med att ”följa trenden” är att marknaden har rätt och speglar den allmänna synen på en aktie eller ett index. Enskilda analyser kan säga att det är köp, behåll eller sälj men marknaden visar med en längre trend åt vilket håll det sannolikt rör sig. Att följa trenden innebär även att du tar del av kraftiga kursrörelser som enbart bygger på förhoppningar, ”fomo” eller rykten. När sedan trenden viker nedåt säljs innehavet av.

Bilden nedan visar hur globalindex är i en uppåtgående trend under de 24 månader som mäts medan Sverigeindex ”står och hackar”. Genom att välja aktier, index och andra värdepapper som har en uppåtgående trend följs alltså trendens utveckling.

trend globalindex exempel
(Bildkälla: Nordnet)

Flertalet undersökningar på börsen tyder på effekten att det som har gått bra tenderar att fortsätta gå bra. / Alexander Gustafsson, investeringscoach på Nordnet

Exempel:

I bilden nedan visas OMX Index 30 med glidande medelvärde (blå linje). När kursen korsar glidande medelvärde nedåt, och fortsätter åt det hållet, skapas en säljindikation. När kursen korsar glidande medelvärde uppåt, och fortsätter åt det håller, skapas köpindikation.

Här visas när köp och säljpositioner skapades under coronakrisen 2020. Gula markeringar är köp och svarta sälj. Det är lätt att i efterhand se att denna strategi hade varit extremt lönsam under denna kris utan att några djupare analyser behövt genomföras.

Beroende på hur långsiktig handel som sker (från daytrading till pensionsspar) kan olika medelvärden användas.

Att följa trenden kräver inte analyser av specifika aktier – bara verktyg att läsa av trenden

köp och sälj under corona

Risken med att följa trenden är att strategin enbart grundar sig på teknisk analys och marknadens agerande. Någon analys av företagets ekonomi sker inte – du får förlita dig på att marknaden har rätt. Vid investering i mindre företag finns även risken att försäljning inte kan ske när trenden vänder. Det finns helt enkelt inte någon köpare. Detta undviks genom att istället välja större marknader eller handel via CFD och certifikat.

Fördelar och nackdelar med att följa trenden

 • Enkel strategi med tydliga regler
 • Mindre risk än många andra strategier
 • Undersökningar visar att det som gått bra ofta går bra
 • Du förlitar dig på marknaden
 • Enbart teknisk analys

Hur sker ”följa trenden”?

 • Välj långsiktighet i trenden

Först av allt behöver en investeringshorisont väljas. Är det daytrading, swingtrading eller långsiktig investering? Detta avgör vilka nyckeltal och medelvärden som kan användas för att avgöra köp- och säljpositioner.

 • Välja köp- och säljstrategi

Att skapa en strategi med tydliga regler skapar generellt bättre investeringar. Ska medelvärde användas och i så fall hur många dagarsmedelvärde ska följas? Skapa tydliga regler för när köp- och sälj ska ske. Använd gärna stop-loss, vilket passar utmärkt för denna strategi.

 • Välj risknivå och marknad

Det går att se trender i enskilda aktier likväl som branscher eller index. Genom att välja index minskas risknivån då enskilda händelser tydligare kan påverka en specifik aktie. Välj marknad och risknivå som passar dig.

Vad är ”bottenfiske”?

Bottenfiske innebär att du köper aktier, eller andra värdepapper, som anses vara översålda. Det har alltså skett en kraftig nedgång i kursen och du får därmed möjlighet att köpa aktien ”billigt”.

Målet är att göra relativt stor förtjänst på varje investering eftersom du förväntar dig att kursen, och trenden, kommer att vända. Du tror kort- eller långsiktigt på aktien och anser att nuvarande lägre kursnivåer är en överdrift av marknaden.

Vid teknisk analys kan RSI användas. RSI används främst för att upptäcka aktier som är översålda eller överköpta. Det går även att använda glidande medelvärde eller att exempelvis genomföra köp när sämre ekonomiska rapporter har blivit offentliga.

Idén bakom bottenfiske är att marknaden ofta har överdrivna rörelser. Vid ekonomisk oro (som exempelvis 9/11, finanskrisen, coronakrisen) skapas en stor oro vilket medför ett stort säljtryck. När många säljer skapas ytterligare oro och sänkta kurser. Det är nu som bottenfiskaren agerar och köper aktier som har ”slaktats” av marknaden och nu har ”reapris”.

Köpet måste inte ske på absoluta bottennivån men målet är att köpa aktier när kursen ligger i närheten av ”botten” dvs. inför att de sedan ska vända upp.

I bilden nedan visas Scandic A under coronakrisen. De som bottenfiskade aktien innan piken i april kunde köpa aktien till 16 – 22 kr. Två månader senare var kursen på 37,44 dvs en förtjänst på nästan 100 %.

scandic aktier under corona

En aktie som många småsparare bottenfiskade under maj samma år var flygbolaget Norwegian. Kursen låg under maj på mellan 0,40 och 0,50. I mitten av juni var kursen 0,35.  Samtidigt sker bottenfiske ofta med längre tidshorisont och vändningen kunde fortfarande komma. Vid bottenfiske bör det alltså alltid finnas både en köp- och säljstrategi. Hur länge ska de behållas om inte vändningen aldrig kommer?

bottenfiske i scandic

Exempel från IT-bubblan

Bilden nedan är NASDAQ-index år 2000 och en bit in på 2001. IT-bubblan har minst sagt spruckit och index har gått ner från 5000 till ca 1800 som lägst på bilden. Under detta fall har flera försökt att bottenfiska för att köpa aktier riktigt ”billigt”. När nu index har fallet mer än 60 % är det väl köpläge? Dessutom har både en vändning och viss stabilisering skapats.

IT bubblan graf

De enda som vann på bottenfiske under våren 2001 var de som sålde någon månad senare. För index skulle falla ytterligare och inte nå samma nivå förrän september/oktober 2003 dvs. ca 2,5 år senare. År 2009 nåddes återigen samma låga nivå vid finanskrisen. Därefter kom vändningen och index har gått kraftigt uppåt. Hur många bottenfiskare satt kvar så länge med sitt innehav?

Bottefiske it bubblan

Vid bottenfiske måste du veta något som inte marknaden vet – eller chansa

Risken med bottenfiske är att köp sker vid kraftiga nedgångar – som sedan fortsätter nedåt. Att en aktie är ”billig” innebär enbart att den kostar mindre än vad den gjort tidigare. Men det säger inget om dess framtida ekonomiska utveckling. 

Vid bottenfiske måste du veta något som inte marknaden vet – eller chansa. Hade marknaden sett den stora potential som du sett hade aktien inte varit översåld.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Fördelar och nackdelar med bottenfiske

 • Kan skapa stor förtjänst
 • Tillfälle att köpa billiga aktier i stabila företag
 • Kan användas vid kortsiktig och långsiktig investering
 • Svårt att veta var botten är nådd
 • Handlar ”mot” marknaden

Hur sker bottenfiske?

 • Ha likvida medel

För att kunna fiska krävs fiskeredskap – dvs. likvida medel. Kraftiga nedgångar kan komma oväntat och snabbt vilket innebär att du alltid bör ha likvida medel att använda när tillfälle ges.

 • Välj köpstrategi

Svårigheten med bottenfiske är att veta när botten är nådd. Det är omöjligt att köpa på exakt lägsta nivå men målet är att ”ringa in” de lägre nivåerna. Som med alla strategier handlar det om att ha tydliga regler för när köp ska ske och inte enbart gå på känsla.  Ska köp ske efter tekniska analys eller utifrån listor som presenteras aktuella översålda aktier?

 • Välj säljstrategi

Vid bottenfiske nämns framförallt köpstrategin, att köpa vid låga nivåer. Men det är minst lika viktigt att ha en säljstrategi. Hur länge ska du behålla aktierna om det visar sig att någon vändning inte kommer. Eller ska de behållas till pensionen oavsett utveckling?

 • Välj risknivå och marknad

Oavsett investeringsstrategi avgörs risknivån bland annat av bolagens storlek och aktiens volatilitet. Det är därmed mycket stor skillnad i att bottenfiska i aktier inom OMX30 mot att bottenfiska på First North. När det första kan anses vara långsiktig investering i stabila företag kan det andra alternativet snarare ses som chansningar på kursraketer.

Att välja risknivå innebär även att beslut tas kring hur stor varje investering får vara i förhållande till portföljens totala innehav. Ska varje bottenfiske vara på 2 % av portföljens värde – eller mer?

”Bottenfiske är en farlig sport men för den listiga kan det gå att hitta köplägen” / Peter Benson, SVD

Är du duktig på tekniska analyser och vågar ta större risk kan bottenfiske vara en del av portföljstrategin. I annat fall bör du hålla dig till att följa trenden – vilket är betydligt enklare och tryggare.

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Aktiehandel

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023