Bruttoresultat

Bruttoresultat är ett företags försäljningsintäkter minus dess kostnader för de produkter/tjänster som säljs.

Resultatet används bland annat för att påvisa företagets effektivitet i produktion samt för att beräkna bruttomarginalen. Detta främst inom produktions och handelsföretag och inte inom tjänsteföretag.

Bruttoresultat = Försäljningsintäkter – Kostnader för sålda varor/tjänster

Försäljningsintäkter – Intäkter som är kopplade till försäljning, dvs. inte exempelvis ränteintäkter.

Kostnader – Kostnader som uppstått vid inköp av råvaror och produkter.

Hur används bruttoresultatet?

Visar effektivitet i produktion och försäljning

Bruttoresultat påvisar främst hur effektivt företaget kan skapa värde i de produkter som säljs. Detta exempelvis genom förädling (tillverkning) eller enbart genom inköp och återförsäljning (handel). Därmed är resultatet mest intressant att se på hos företag som primärt säljer produkter – inte tjänster.

Exempel:
Olles Trappor AB tillverkar och säljer trappor för inomhusbruk. Försäljningsintäkterna var 2 000 000 kr och kostnader för material var 500 000 kr.

Bruttoresultatet är därmed 1 500 000 kr. Det betyder däremot inte att Olle behöver ha en vinst. Detta utifrån att andra kostnader än materialkostnaden inte är medräknad. För att se vinsten ska istället nettoresultatet användas.

Beräkna bruttomarginalen

Bruttoresultatet används även för att beräkna bruttomarginalen. Ett nyckeltal som visar förhållandet mellan produkternas kostnad och försäljningsintäkt.  

Det används därmed för att jämföra olika företag inom samma bransch och se vilka som har bäst marginal och därmed är mest effektiva i sitt arbetssätt.

Bruttomarginal = Bruttoresultatet / Försäljning

Exempel:
I exemplet ovan hade Olle ett bruttoresultat på 1 500 000 kr samt försäljning på 2 000 000 kr.

1 500 000 / 2 000 000 = 0,75 = Bruttomarginal på 75 %

Bruttomarginal visar därmed hur många procent av försäljningsintäkten som kan läggas på andra kostnader (lokaler, försäkringar, förbrukningsvaror m.m.) eller bli vinst.

Läs mer här på aktiekunskap om: Bruttomarginal

Visar förväntad branschnivå

Även om det självklart kan skilja mellan olika bolag så är skillnaden störst mellan olika branscher. Exempelvis är det stor skillnad mellan matvaruhandel, bygghandeln, oljeindustrin och hemelektronik. Genom att se på bruttoresultat, och framförallt bruttomarginal, går det att skapa sig en uppfattning om hur marknaden ser ut inför etablering av ett nytt företag på marknaden.  

I förhållande till andra resultat

Bruttoresultatet är ett av de resultat som ofta hänvisas till när ett företags ekonomiska utveckling ska presenteras. Men det ger inte hela bilder. Det är därmed viktigt att även se på rörelseresultat och resultat efter finansiella poster samt årets resultat (nettoresultat).

Hittas i resultaträkningen

Bruttoresultatet är det första finansiella resultat som hittas på resultaträkningen. Var detta hittas beror på om resultaträkningen är uppbyggd utifrån kostnadsslagsindelning eller funktionsindelning.

BILD – jag kollade på min bokföring men det står inte BRUTTOresultat på den.

Vad påverkar resultatet?

Bruttoresultat = Intäkter – Kostnader för sålda varor/tjänster

Intäkter

Intäkterna påverkas av bland annat:

  • Valutaförändringar vid export
  • Försäljningspris

Kostnader

  • Råvaruinköp
  • Tillverkningsprocess (detta fattar jag inte varför . Inköpspriset förändras ju inte beroende på hur företaget proccsserar produkten)

Bruttoresultat till skillnad mot nettoresultat (Årets resultat)

Vid uträkning av nettoresultat används företagets totala kostnader (inte enbart de som är kopplade till produkterna). Dessutom räknas vinstskatten bort.

Nettoresultatet visar därmed hur stort kapital som företaget kan återinvestera eller ge ut i aktieutdelning. 

Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) på ett större belopp.

Alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en fin avkastning på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Savelend.se investerar du i lån till företag, privatpersoner, inkassoportföljer och fakturaköp. Du får en fin avkastning & en bra riskspridning.
Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar
Vi på Aktiekunskap (vi äger även sajten Ekonomifokus.se) har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Fundamental analys

Kommentera eller Fråga

Diversifiera alltid dina investeringar!

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över lång tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar. Du kan kostnadsfritt öppna konton hos Nordnet.se och
Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Vi kan även rekommendera plattformarna Lendify.se och Savelend.se där man agerar bank och lånar ut sina pengar till andra privatpersoner mot att man får en fin avkastning på pengarna. På Savelend kan du dessutom investera i företagslån, inkassoportföljer och fakturaköp.

Vi på Aktiekunskap (vi äger även sajten Ekonomifokus.se) har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Senaste på Aktiekunskap

Tips:


Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Utnyttja deras erbjudanden genom att skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) för ett dubbelt så stort belopp.

För trading och teknisk analys rekommenderar vi även den kostnadsfria plattformen & appen som IG.com/se erbjuder.

Tips på alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en hög ränta på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Savelend.se investerar du i lån till företag, privatpersoner, inkassoportföljer & fakturaköp. Där får du en hög avkastning & en bra riskspridning
Minsta insättning = 500 kr.

Copyright Aktiekunskap.nu 2021