Omsättningshastighet på varulager

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Omsättningshastighet på varulager

Omsättningshastighet anger hur många gånger företagets varulager hinner omsättas inom en specifik period (vanligtvis 12 månader). Vid för låg omsättningshastighet binds onödigt stort kapital i varulagret. För hög omsättningshastighet kan tyda på för litet lager eller likviditetsproblem.

Formel för uträkning

För att räkna ut omsättningshastigheten används kostnaden för de sålda varorna dividerat med genomsnittligt lagervärde under perioden. Genom att ta genomsnittligt lagervärde undviks toppar/dalar över året.

Omsättningshastighet = Kostnaden för sålda varor / Genomsnittligt lagervärde under perioden

Kostnaden för sålda varor: Kostnader för inköp eller tillverkning av de varor eller tjänster som säljes.

Genomsnittligt lagervärde: (Ingående lagersaldo + Utgående lagersaldo) dividerat med 2.

Exempel:
Saras skobutik har ett ingående lagersaldo på 100 000 kr den första januari 2020. Ett år senare är lagersaldot på 120 000 kr. Det genomsnittliga lagersaldot blir i detta fall 110 000 kr.
(100 000 + 120 000) /2=110 000 kr

Kostnaden för sålda varor under denna period var 1 000 000 kr.

Omsättningshastigheten blir i detta fall 1 000 000 / 110 000 = 9,09. Under ett år omsätter hon sitt lager drygt 9 gånger.

Det är helt gratis att öppna konton hos alla aktörer nedan.

🔗 IG.com/sv – Följ, handla & gör teknisk analys på världens alla marknader.
Plattform & mobil-app som håller världsklass & är helt gratis.
Erbjuder handel i kryptovalutor, råvaror, index, aktier osv i realtid 24/7.

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

🔗 Etoro.com/sv – Alltid 0 kr i courtage på aktiehandel.
Handla i olika sorters valutor, CFD:s, aktier, index, råvaror osv. ({etoroCFDrisk} % av de som handlar CFD:s förlorar pengar).

🔗 Levler.se – Ny svensk nätmäklare för aktier & fonder med 0 kr i courtage fram till år 2025
Erbjuder ISK-konto.

🔗 Avanza.se & Nordnet.se – Öppna konto hos båda och utnyttja deras erbjudanden.
Bägge två erbjuder 0 kr i courtage & 0 kr i fondavgifter för alla med upp till 50 000 kr på kontot.

🔗 Sigmastocks.se – ISK-konto där du låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig.
Väljer ut aktier med hjälp av algoritmer.
Minsta insättning = 1 kr.

Vad säger nyckeltalet?

Omsättningshastighet anger hur snabbt som företaget omsätter lagret. Genom att jämföra mot andra perioder i företagets historia eller andra liknande företag inom samma bransch kan nyckeltalet anses vara lågt eller högt. Det finns däremot inte någon generell nivå som gäller för alla branscher.

För att beräkna ett företags möjliga tillväxt.

Eftersom det visar hur snabbt företaget förväntas kunna sälja sitt lager kan det även användas för att beräkna dess tillväxt. Vid mycket låg omsättningshastighet kommer kapital att vara bundet i lagret istället för att användas till investeringar med bättre avkastning.                    

Banken kan se på omsättningshastigheten som säkerhet.

När lån tecknas kan omsättningstillgångar användas som säkerhet. Men det krävs då att dessa kan säljas i det fall som lånet inte återbetalas. Om ett företag har hög omsättningshastighet påvisar detta att lagret är lättsåld vilket därmed ger en större trygghet för banken än om lagret omsätts mycket långsamt.

Differentiering kan förtydliga

Om företaget har flera olika varugrupper kan behov finnas att räkna ut omsättningshastigheten på dessa olika grupper. Detta för att se hur lagerhanteringen kan ändras för vissa specifika varugrupper.

Låg omsättningshastighet

Låg omsättningshastighet kan påvisa att företaget har låg försäljning i förhållande till lagerhållningen.  Det kan i längden vara en bidragande orsak till likviditetsproblem. Detta utifrån att stora summor blir låsta i lagret.

Företag som har låg omsättningshastighet, i förhållande till liknande företag inom branschen, kan även riskera att ha lager kvar när exempelvis en säsong är över, vilket kan resultera i att lagret behöver reas ut.  

Företag som säljer produkter med höga priser och höga marginaler har generellt låg omsättningshastighet. Detta medan företag med låga priser och låg marginal måste ha hög omsättningshastighet för att nå lönsamhet (exempelvis matbutiker).

Fördelar med att öka

 • Mindre kapital blir bundet i lagret
 • Mindre lageryta behöver hyras/ägas
 • Lättare att anpassa lagerhållningen

Att öka omsättningshastigheten innebär främst att mindre kapital är bundet i lager. Kapital som därmed kan användas till andra investeringar. Det kapital som är bundet i lagret kan både skapa räntekostnader och värdeminskning. Med andra ord innebär ”stillastående lager” en ökad risk.

En annan fördel är att mindre lageryta krävs vilket i sin tur skapar lägre kostnad. Med ett mindre lager skapas även en större flexibilitet efter säsong och behov. 

Frigöra kapital till annat

Saras Skobutik har en omsättning på 5 000 000 kr och tillgångar på 500 000 kr. Det betyder i teorin att omsättningshastigheten är 10. Skulle hon kunna öka omsättningshastigheten till 15 skulle det innebära att enbart drygt 333 000 kr behövs i tillgångar. Resterande summa kan användas för att betala av lån (och minska räntekostnaden) eller genomföra andra investeringar.

I exemplet ovan handlar det alltså inte om att Sara ska sälja mer utan att mindre kapital blir låst i lagret. Med en kraftig ökning av omsättningshastigheten kan hon använda 167 000 kr för att få avkastning eller minskade kostnader.

Vägar till att öka

 • Öka försäljning via exempelvis marknadsföring
 • Minska lagerhållningen
 • Se över logistiken

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se & Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: Etoro är en multi-asset investeringsplattform. Värdet på dina investeringar kan gå både upp & ner. Du riskerar därmed att förlora ditt kapital. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar & om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Etoro är en global nätmäklare där man kan handla aktier utan courtage. Man kan även handla CFD:s vilket gör att man både kan gå lång och kort på ett smidigt sätt. Du kan även välja hävstång när du handlar CFD:s.

Disclaimer: Handel med hävstång innebär en hög risk för att du förlorar ditt kapital.

Hos Etoro kan du handla:

 • Råvaror
 • Index
 • Aktier (både vanligt och via CFD)
 • Alla olika sorters Valutor

Hög omsättningshastighet

Hög omsättningshastighet kan påvisa att företaget har hög försäljning och framförallt en effektiv lagerhållning, vilket är positivt.

En negativ sida är att för högt nyckeltal kan påvisa likviditetsproblem. Företaget håller ett mindre lager eftersom de inte har möjlighet att köpa in mer varor. Risken med detta är att ”flaskhalsar” uppstår där företaget inte kan leverera de varor som kunderna efterfrågar. Det finns även andra risker med att enbart fokusera på hög omsättningshastighet.

 • Lägre servicegrad

Det viktiga är att hitta den nivån som är mest gynnsam. Vilka krav har kunderna på utbud och tillgänglighet? Kan de vänta 3 – 4 dagar eller förväntar de sig att få produkterna direkt? Med allt för litet lager kommer alltså servicegraden att minska.

 • Större risk vid leverantörsproblem

Med hög omsättningshastighet kommer lagret snabbt ta slut om leverantörerna inte lyckas leverera önskade varor. Redan vid små leverantörsproblem kommer företaget inte att kunna leverera färdiga produkter till sina kunder. Här krävs därmed en pålitlig och stabil leverantörskedja.

Ta del av hela marknaden via IG💡

IG.com/se erbjuder en kostnadsfri app & plattform
✅ Följ hela världens marknader dygnet runt i realtid
✅ Följ & handla på börsen även när den är stängd
✅ App & plattform är mycket bra för teknisk analys
✅ Lika smidigt att gå kort som att gå lång (satsa på uppgång eller nedgång)
✅ Följ & handla råvaror, index, valutor, aktier & kryptovalutor.

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

 • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
 • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
 • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Lämna en kommentar