Omsättningshastighet på varulager

Omsättningshastighet på varulager

Artikelns innehåll - Klicka för att gå direkt ner till önskad rubrik

Omsättningshastighet anger hur många gånger företagets varulager hinner omsättas inom en specifik period (vanligtvis 12 månader). Vid för låg omsättningshastighet binds onödigt stort kapital i varulagret. För hög omsättningshastighet kan tyda på för litet lager eller likviditetsproblem.

Formel för uträkning

För att räkna ut omsättningshastigheten används kostnaden för de sålda varorna dividerat med genomsnittligt lagervärde under perioden. Genom att ta genomsnittligt lagervärde undviks toppar/dalar över året.

Omsättningshastighet = Kostnaden för sålda varor / Genomsnittligt lagervärde under perioden

Kostnaden för sålda varor: Kostnader för inköp eller tillverkning av de varor eller tjänster som säljes.

Genomsnittligt lagervärde: (Ingående lagersaldo + Utgående lagersaldo) dividerat med 2.

Exempel:
Saras skobutik har ett ingående lagersaldo på 100 000 kr den första januari 2020. Ett år senare är lagersaldot på 120 000 kr. Det genomsnittliga lagersaldot blir i detta fall 110 000 kr.
(100 000 + 120 000) /2=110 000 kr

Kostnaden för sålda varor under denna period var 1 000 000 kr.

Omsättningshastigheten blir i detta fall 1 000 000 / 110 000 = 9,09. Under ett år omsätter hon sitt lager drygt 9 gånger.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Vad säger nyckeltalet?

Omsättningshastighet anger hur snabbt som företaget omsätter lagret. Genom att jämföra mot andra perioder i företagets historia eller andra liknande företag inom samma bransch kan nyckeltalet anses vara lågt eller högt. Det finns däremot inte någon generell nivå som gäller för alla branscher.

För att beräkna ett företags möjliga tillväxt.

Eftersom det visar hur snabbt företaget förväntas kunna sälja sitt lager kan det även användas för att beräkna dess tillväxt. Vid mycket låg omsättningshastighet kommer kapital att vara bundet i lagret istället för att användas till investeringar med bättre avkastning.                    

Banken kan se på omsättningshastigheten som säkerhet.

När lån tecknas kan omsättningstillgångar användas som säkerhet. Men det krävs då att dessa kan säljas i det fall som lånet inte återbetalas. Om ett företag har hög omsättningshastighet påvisar detta att lagret är lättsåld vilket därmed ger en större trygghet för banken än om lagret omsätts mycket långsamt.

Differentiering kan förtydliga

Om företaget har flera olika varugrupper kan behov finnas att räkna ut omsättningshastigheten på dessa olika grupper. Detta för att se hur lagerhanteringen kan ändras för vissa specifika varugrupper.

Låg omsättningshastighet

Låg omsättningshastighet kan påvisa att företaget har låg försäljning i förhållande till lagerhållningen.  Det kan i längden vara en bidragande orsak till likviditetsproblem. Detta utifrån att stora summor blir låsta i lagret.

Företag som har låg omsättningshastighet, i förhållande till liknande företag inom branschen, kan även riskera att ha lager kvar när exempelvis en säsong är över, vilket kan resultera i att lagret behöver reas ut.  

Företag som säljer produkter med höga priser och höga marginaler har generellt låg omsättningshastighet. Detta medan företag med låga priser och låg marginal måste ha hög omsättningshastighet för att nå lönsamhet (exempelvis matbutiker).

Fördelar med att öka

  • Mindre kapital blir bundet i lagret
  • Mindre lageryta behöver hyras/ägas
  • Lättare att anpassa lagerhållningen

Att öka omsättningshastigheten innebär främst att mindre kapital är bundet i lager. Kapital som därmed kan användas till andra investeringar. Det kapital som är bundet i lagret kan både skapa räntekostnader och värdeminskning. Med andra ord innebär ”stillastående lager” en ökad risk.

En annan fördel är att mindre lageryta krävs vilket i sin tur skapar lägre kostnad. Med ett mindre lager skapas även en större flexibilitet efter säsong och behov. 

Frigöra kapital till annat

Saras Skobutik har en omsättning på 5 000 000 kr och tillgångar på 500 000 kr. Det betyder i teorin att omsättningshastigheten är 10. Skulle hon kunna öka omsättningshastigheten till 15 skulle det innebära att enbart drygt 333 000 kr behövs i tillgångar. Resterande summa kan användas för att betala av lån (och minska räntekostnaden) eller genomföra andra investeringar.

I exemplet ovan handlar det alltså inte om att Sara ska sälja mer utan att mindre kapital blir låst i lagret. Med en kraftig ökning av omsättningshastigheten kan hon använda 167 000 kr för att få avkastning eller minskade kostnader.

Vägar till att öka

  • Öka försäljning via exempelvis marknadsföring
  • Minska lagerhållningen
  • Se över logistiken

Hög omsättningshastighet

Hög omsättningshastighet kan påvisa att företaget har hög försäljning och framförallt en effektiv lagerhållning, vilket är positivt.

En negativ sida är att för högt nyckeltal kan påvisa likviditetsproblem. Företaget håller ett mindre lager eftersom de inte har möjlighet att köpa in mer varor. Risken med detta är att ”flaskhalsar” uppstår där företaget inte kan leverera de varor som kunderna efterfrågar. Det finns även andra risker med att enbart fokusera på hög omsättningshastighet.

  • Lägre servicegrad

Det viktiga är att hitta den nivån som är mest gynnsam. Vilka krav har kunderna på utbud och tillgänglighet? Kan de vänta 3 – 4 dagar eller förväntar de sig att få produkterna direkt? Med allt för litet lager kommer alltså servicegraden att minska.

  • Större risk vid leverantörsproblem

Med hög omsättningshastighet kommer lagret snabbt ta slut om leverantörerna inte lyckas leverera önskade varor. Redan vid små leverantörsproblem kommer företaget inte att kunna leverera färdiga produkter till sina kunder. Här krävs därmed en pålitlig och stabil leverantörskedja.

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Fundamental analys

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023