Resultaträkning

I resultaträkningen är målet att komma fram till Årets resultat genom att lista intäkter och kostnader. I grund och botten är det Intäkter – kostnader = resultat som beräknas. Man delar upp de olika intäkterna och kostnaderna för att förtydliga vilka olika intäkter och kostnader som finns.

Resultaträkning

I den här artikeln går vi igenom en grundläggande resultaträkning och förklarar de olika begreppen och ekonomiska orden i denna. Det är sällan det är nödvändigt att förstå alla delar i resultaträkningen men en översiktlig förståelse är bra för att kunna beräkna många nyckeltal.

Resultaträkningar från olika bolag kan se lite olika ut så det kan vara bra att läsa igenom och studera några stycken olika resultaträkningar. På slutet av den här artikeln tar vi också med några exempel på resultaträkningar.

Förenklad grunduppställning för en resultaträkning med förklaringar

Nedan så hittar du en grunduppställning för hur en resultaträkning kan se ut. Det är viktigt att förstå att uppställningen kan variera något beroende på vilket företag som redovisar.

En mycket förenklad variant kan vara:

Nettoomsättning (Försäljningen)
– Kostnader
= Rörelseresultat (även kallat ebit-resultat)
+/- Finansiella intäkter/kostnader (tex lån, räntor)
= Resultat efter finansiella poster
– Skatt
= Årets resultat

Fördjupad uppställning med förklaring kring olika poster

Det är dock sällan det är så enkelt som i uppställningen här ovan utan man brukar fördjupa och förtydliga resultaträkningen något mer. Så här nedan finner du en mer detaljerad beskrivning av en resultaträkning. Vi visar även två alternativ för att visa kostnadsposterna.

  Post Förklaring
+ Nettoomsättning Detta är företagets försäljning utan moms.
Kostnad för sålda varor Här ingår exempelvis löner, materiell och sådant som krävs för att sälja en vara.
= Bruttoresultat  
forsknings- och utvecklingskostnader

Här är ett exempel på hur kostnader kan redovisas. Det kan vara lite olika hur posterna visas här. Det här är ett exempel på hur olika funktioner kan redovisas och deras kostnader.

Man kan också dela in det i så kallade kostnadsslag med posterna

Råvaror och förnödenheter

Lönekostnader

Avskrivningar på materiella och immaterialla anläggningstillgångar.

Försäljningskostnader
Administrationskostnader
= Rörelseresultat  
+ Finansiella intäkter Finansiell intäkter och kostnader kan vara ränteintäkter och räntekostnader på lån och liknande.
Finansiella kostnader
= Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  
+/- Extraordinära intäkter och kostnader Detta är kostnader eller intäkter som inte har något med rörelsen att göra överhuvudtaget. Ett exempel skulle kunna vara en naturkatastrof som har påverkat verksamheten.
= Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  
+/- Bokslutsdispositioner Här kan företaget ordna till och utjämna resultatet. Antingen genom att återföra pengar från exempelvis en periodiseringsfond eller sätta av pengar som skall återföras ett senare år.
= Resultat före skatt  
Skatt Bolagsskatten är i Sverige år 2016 22 %
= Årets resultat Resultatet efter skatt.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Ett exempel på resultaträkning

Här nedan visas några bilder med kommentarer på några olika resultaträkningar.

Exempel 1 resultaträkning

Ovan hittar du H&M resultaträkning från årsredovisningen 2015. Den är ganska befriad från detaljer kring de olika kostnaderna och är enkel att läsa.

Exempel 2 resultaträkningar

Här ovan hittar vi resultaträkningen från företaget SCA (Svensk cellulosa aktiebolag) som tillverkar hygienprodukter, pappersmassa och jobbar med en mängd olika skogsprodukter. Denna liknar H&M resultaträkning men har något annorlunda redovisning av kostnaderna.

Exempel 3 på resultaträkning

Här är resultaträkningen från företaget Fortnox som har en molnlösning för bokföring, redovisning och lön för mindre och mellanstora företag. Här ser rörelsens kostnader lite annorlunda ut där de redovisar köpta tjänster, övriga externa kostnader, personalkostnader och avskrivningar/nedskrivningar.

Att tolka resultaträkningen

Förhoppningsvis har du som nu söker förståelse för resultaträkningen kommit en bit på vägen och känner att du har en övergripande bild av dessa siffror. När man är nybörjare på aktier tenderar alla siffror i årsredovisningar att vara ganska svåra att bemästra, men du kommer lära dig alltmer ju mer tid du lägger på att läsa dessa rapporter.

När du skall tolka resultaträkningen gäller det att förstå några saker. Dels är det viktigt att veta om att denna del av rapporten kan påverkas av företaget kortsiktigt genom att det genomför försäljningar av deras aktier, räntepapper eller tillgångar som fastigheter eller emissioner. Därför är det alltid viktigt att fundera igenom vart intäkterna kommer ifrån. Är det från organisk försäljning eller från kortsiktiga intäkter?

Nyckeltal där resultaträkningen används:

 1. PE talet
 2. PEG talet
 3. PS talet
 4. ROE talet
 5. Ebitda och ebit

Om ett företag ett år gör en bra vinst och har en bra omsättning så är det förstås inte så att de alltid kommer att göra detta. Därför bör alltid resultaträkningen läsas över flera år när du jobbar med fundamental analys. Undersök att företaget under en lång tid kan leverera en ökning av omsättning och resultat. Då är det ofta stor chans att det kan fortsätta på det viset!

Sammanfattning

Resultaträkningen vänder du dig alltså till när du vill se ett företags intäkter, kostnader och resultatet under ett kvartal eller under ett helt år. Resultatet är också något som ofta används vid beräkning av olika nyckeltal så det är förstås bra då att vara hemma på var detta presenteras i årsredovisningen.

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Fundamental analys

Kommentera eller Fråga

2 Kommentarer

 1. Bengt skriver:

  Hej,

  Jag undrar varför man inte redovisar avskrivningarna i resultaträkningen? Det riktiga resultatet erhålls ju inte förrän de är avdragna. Risk att många blir lurade av börsbolagens årsredovisningar.

  Lyssnade på Warren Buffet i detta ämne. Han tycker man inte vill se verkligheten när man inte tar med avskrivningarna. Det är ju riktiga pengar även om de var betalade för några år sedan.

  Mvh
  Bengt

  • Joakim Ryttersson skriver:

   Hej Bengt.

   Från Skatteverket:
   ”Avskrivningar ska redovisas som en kostnad i resultaträkningen, om det inte finns särskilda skäl för annan redovisning och det är förenligt med god redovisningssed och rättvisande bild (4 kap. 4 § tredje stycket ÅRL).”

   Har du några exempel på bolag som inte räknar med avskrivningar i sin resultaträkning?

   Mvh admin på aktiekunskap

Copyright Aktiekunskap.nu 2023