Resultaträkning

I resultaträkningen är målet att komma fram till Årets resultat genom att lista intäkter och kostnader. I grund och botten är det Intäkter – kostnader = resultat som beräknas. Man delar upp de olika intäkterna och kostnaderna för att förtydliga vilka olika intäkter och kostnader som finns.

Resultaträkning

I den här artikeln går vi igenom en grundläggande resultaträkning och förklarar de olika begreppen och ekonomiska orden i denna. Det är sällan det är nödvändigt att förstå alla delar i resultaträkningen men en översiktlig förståelse är bra för att kunna beräkna många nyckeltal.

Resultaträkningar från olika bolag kan se lite olika ut så det kan vara bra att läsa igenom och studera några stycken olika resultaträkningar. På slutet av den här artikeln tar vi också med några exempel på resultaträkningar.

Förenklad grunduppställning för en resultaträkning med förklaringar

Nedan så hittar du en grunduppställning för hur en resultaträkning kan se ut. Det är viktigt att förstå att uppställningen kan variera något beroende på vilket företag som redovisar.

En mycket förenklad variant kan vara:

Nettoomsättning (Försäljningen)
– Kostnader
= Rörelseresultat (även kallat ebit-resultat)
+/- Finansiella intäkter/kostnader (tex lån, räntor)
= Resultat efter finansiella poster
– Skatt
= Årets resultat

Fördjupad uppställning med förklaring kring olika poster

Det är dock sällan det är så enkelt som i uppställningen här ovan utan man brukar fördjupa och förtydliga resultaträkningen något mer. Så här nedan finner du en mer detaljerad beskrivning av en resultaträkning. Vi visar även två alternativ för att visa kostnadsposterna.

 PostFörklaring
+NettoomsättningDetta är företagets försäljning utan moms.
Kostnad för sålda varorHär ingår exempelvis löner, materiell och sådant som krävs för att sälja en vara.
=Bruttoresultat 
forsknings- och utvecklingskostnader

Här är ett exempel på hur kostnader kan redovisas. Det kan vara lite olika hur posterna visas här. Det här är ett exempel på hur olika funktioner kan redovisas och deras kostnader.

Man kan också dela in det i så kallade kostnadsslag med posterna

Råvaror och förnödenheter

Lönekostnader

Avskrivningar på materiella och immaterialla anläggningstillgångar.

Försäljningskostnader
Administrationskostnader
=Rörelseresultat 
+Finansiella intäkterFinansiell intäkter och kostnader kan vara ränteintäkter och räntekostnader på lån och liknande.
Finansiella kostnader
=Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 
+/-Extraordinära intäkter och kostnaderDetta är kostnader eller intäkter som inte har något med rörelsen att göra överhuvudtaget. Ett exempel skulle kunna vara en naturkatastrof som har påverkat verksamheten.
=Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 
+/-BokslutsdispositionerHär kan företaget ordna till och utjämna resultatet. Antingen genom att återföra pengar från exempelvis en periodiseringsfond eller sätta av pengar som skall återföras ett senare år.
=Resultat före skatt 
SkattBolagsskatten är i Sverige år 2016 22 %
=Årets resultatResultatet efter skatt.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier & fonder courtagefritt (gratis). Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla med & utan hävstång i kryptovalutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Ett exempel på resultaträkning

Här nedan visas några bilder med kommentarer på några olika resultaträkningar.

Exempel 1 resultaträkning

Ovan hittar du H&M resultaträkning från årsredovisningen 2015. Den är ganska befriad från detaljer kring de olika kostnaderna och är enkel att läsa.

Exempel 2 resultaträkningar

Här ovan hittar vi resultaträkningen från företaget SCA (Svensk cellulosa aktiebolag) som tillverkar hygienprodukter, pappersmassa och jobbar med en mängd olika skogsprodukter. Denna liknar H&M resultaträkning men har något annorlunda redovisning av kostnaderna.

Exempel 3 på resultaträkning

Här är resultaträkningen från företaget Fortnox som har en molnlösning för bokföring, redovisning och lön för mindre och mellanstora företag. Här ser rörelsens kostnader lite annorlunda ut där de redovisar köpta tjänster, övriga externa kostnader, personalkostnader och avskrivningar/nedskrivningar.

Att tolka resultaträkningen

Förhoppningsvis har du som nu söker förståelse för resultaträkningen kommit en bit på vägen och känner att du har en övergripande bild av dessa siffror. När man är nybörjare på aktier tenderar alla siffror i årsredovisningar att vara ganska svåra att bemästra, men du kommer lära dig alltmer ju mer tid du lägger på att läsa dessa rapporter.

När du skall tolka resultaträkningen gäller det att förstå några saker. Dels är det viktigt att veta om att denna del av rapporten kan påverkas av företaget kortsiktigt genom att det genomför försäljningar av deras aktier, räntepapper eller tillgångar som fastigheter eller emissioner. Därför är det alltid viktigt att fundera igenom vart intäkterna kommer ifrån. Är det från organisk försäljning eller från kortsiktiga intäkter?

Nyckeltal där resultaträkningen används:

  1. PE talet
  2. PEG talet
  3. PS talet
  4. ROE talet
  5. Ebitda och ebit

Om ett företag ett år gör en bra vinst och har en bra omsättning så är det förstås inte så att de alltid kommer att göra detta. Därför bör alltid resultaträkningen läsas över flera år när du jobbar med fundamental analys. Undersök att företaget under en lång tid kan leverera en ökning av omsättning och resultat. Då är det ofta stor chans att det kan fortsätta på det viset!

Sammanfattning

Resultaträkningen vänder du dig alltså till när du vill se ett företags intäkter, kostnader och resultatet under ett kvartal eller under ett helt år. Resultatet är också något som ofta används vid beräkning av olika nyckeltal så det är förstås bra då att vara hemma på var detta presenteras i årsredovisningen.

Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Avanza.se & Etoro.com/sv, där handlar du aktier och fonder utan courtage. (hos Avanza får du max ha 50 000 kr på kontot för att handla utan courtage, hos Etoro är det obegränsat).

Alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en fin avkastning på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Sigmastocks.se erbjuder en aktierobot som via algoritmer väljer ut aktier åt dig & sköter förvaltningen av aktieportföljen löpande. Du öppnar ett ISK-konto och svarar på några snabba frågor om hur du vill investera så sköter roboten resten.
Minsta insättning = 1 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar
Vi på Aktiekunskap (vi äger även sajten Ekonomifokus.se) har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Fundamental analys

Kommentera eller Fråga

Tips:


Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Etoro.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder utan courtage.

För trading och teknisk analys rekommenderar vi även den kostnadsfria plattformen & appen som IG.com/se erbjuder.

Tips på alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en hög ränta på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Savelend.se investerar du i lån till företag, privatpersoner, inkassoportföljer & fakturaköp. Där får du en hög avkastning & en bra riskspridning
Minsta insättning = 500 kr.

Copyright Aktiekunskap.nu 2021