ROE – avkastning på eget kapital

Roe talet

Artikelns innehåll - Klicka för att gå direkt ner till önskad rubrik

Ett sätt att mäta hur bra ett företag presterar över tid är att beräkna nyckeltalet ROE, som är en förkortning från engelskans return on equity, eller på svenska avkastning på det egna kapitalet. Här har vi ett nyckeltal där du kan mäta hur väl företaget investerar sina egna pengar för att utvecklas. 

Definition ROE talet – Return on Equity

Nyckeltalet ROE beräknar du genom följande kvot:

$ ROE = \frac{\text{Vinst efter skatt}}{\text{Eget Kapital}} $

För att ta reda på vinsten efter skatt så använder du resultaträkningen från den senaste kvartalrapporten eller från årsredovisningen om du vill jämföra från år till år. Det egna kapitalet anger företaget i balansräkningen och i formeln här räknar vi med det så kallade bokförda värdet. Dvs Tillgångar minus skulder utan att ta med eventuella dolda värden.

Nyckeltalet brukar ibland kallas för avkastning på eget kapital eller räntabilitet på eget kapital. I många sammanhang används även det justerade egna kapitalet (JEK) i beräkningen. Då beräknas detta enligt JEK = Eget Kapital + Obeskattade reserver efter skatt. Du byter då ut EK i formen mot JEK.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Beräkning av ROE

Det kan vara bra att kika på hur avkastningen på det egna kapitalet har sett ut under ett antal år hos ett företag. Då får du en bra bild över hur bra företaget använder sitt egna kapital för att öka vinsten.

Vi kan exempelvis kika på hur H&M ROE har legat från 2007 – 2012 för att få en bild från ett företag som har legat ganska stabilt i sin avkastning.

 • 2007 – 45,4%
 • 2008 – 44,3 %
 • 2009 – 42,2%
 • 2010 – 44,1%
 • 2011 – 35,8 %
 • 2012 – 38,4 %

Visserligen har den mycket höga avkastningen minskat något de senaste åren men här är ett bolag som ändå ligger relativt stabilt i relationen mellan rörelseresultat och eget kapital.

Att göra analyser med hjälp av ROE talet

Avkastningen på det egna kapitalet (ROE) är ett intressant sätt att bedöma hur ett företag använder sina pengar och om de är på väg på en positiv väg uppåt. Låt säga att ett företag ligger på en ROE på 30 % stabilt under många år. Om detta kombineras med att det egna kapitalet ökar, resultatet förbättras och bolaget växer så berättar detta för aktieägaren att företaget och dess ledning är bra på att investera sig framåt.

Det är alltså bra att beräkna och analysera det här nyckeltalet för ett aktiebolag under flera år. På det viset vet du att bolaget är på väg framåt och växer.

Det kan också vara värt att nämna att det kan vara bra att undersöka vad företaget gör med pengarna som kommer in. Delas för stor del ut till aktieägarna eller har företaget stora skulder att betala? Visserligen behöver det inte vara negativt med stora utdelningar så långe som dessa inte tömmer bolaget på pengar. Däremot kan det vara intressant att kombinera ROE med en titt på skuldsättningsgraden och därmed även soliditeten. Om företaget har för hög skuldsättningsgrad kanske det inte blir så mycket pengar över att investera i tillväxt.

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Fundamental analys

Kommentera eller Fråga

6 Kommentarer

 1. Mikael skriver:

  Att titta på ROE talet ger alltså en bild på hur väl företaget investerar det egna kapitalet. Men är det mer intressant än att beakta hur de investerar det inlånande kapitalet? Förväntas man investera de lånade pengarna och de egna pengarna olika riskfyllt?

  • Aktiekunskap skriver:

   Hej
   Mycket bra fråga. Det är definitivt viktigt att kika på hur företaget gör med sina lånade pengar och även hur stor deras belåningsgrad är. Det händer ju även att företag vill ta in mer pengar i bolaget via tex en emission och då vill man som aktieägare verkligen veta att pengarna som kommer in i bolaget används på absolut bästa vis och kan ge framtida avkastning.

 2. WDB skriver:

  Hej
  I koncernbolag jag har arbetad i använde man oftast ”Totalt Sysselsatt Kapital” (dvs inte enbart ”Eget Kapital”). Lite skämtsamt såsom svar på frågan: ”Är det någon ide med det vi håller på med?”
  Vad är Din åsikt om detta?
  mvh

  • Aktiekunskap skriver:

   Som jag förstår det så är alltså totalt sysselsatt kapital ett nyckeltal som mäter hur väl företags pengar används. Dvs hur bra avkastning (rörelseresultat) får aktieägaren av kapitalet i bolaget. Tycker att det är ett intressant nyckeltal men som alla nyckeltal så bör det ju kombineras med flera sådana för att man skall få en bred bild.

   Så här räknar vi ut totalt sysselsatt kapital förenklat:
   Sysselsatt kapital: Eget kapital + räntebärande skulder
   Totalt sysselsatt kapital = (Rörelseresultat + finansiella intäkter)/(sysselsatt kapital)

 3. Michelle skriver:

  Är siffrorna i den här texten sanningsenliga? 🙂

  • Aktiekunskap skriver:

   Hej, när artikeln skrevs var väl siffrorna relativt aktuella, idag tjänar de mer som ett sätt att förstå ROE och skall absolut inte ses som en aktuell analys.

Copyright Aktiekunskap.nu 2023