ROE – avkastning på eget kapital

Roe talet

Ett sätt att mäta hur bra ett företag presterar över tid är att beräkna nyckeltalet ROE, som är en förkortning från engelskans return on equity, eller på svenska avkastning på det egna kapitalet. Här har vi ett nyckeltal där du kan mäta hur väl företaget investerar sina egna pengar för att utvecklas.  Definition ROE talet … Läs mer