Capex & Opex

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Capex och opex

Capex och Opex är begrepp som används för att förtydliga och klassificera kassaflödet inom ekonomisk förvaltning. Bokföringsmässigt skiljer de sig genom att Capex innebär avskrivningar vilket inte Opex gör.

Kassaflöde = Företagets in- och utbetalningar över en specifik period

Capex = (Capital Expenses eller Expenditures) Kapitalutgifter

Opex = (Operating expense ) Löpande driftskostnader

Finance storytel förklarar OPEX och CAPEX på engelska.

Det är helt gratis att öppna konton hos alla aktörer nedan.

🔗 IG.com/sv – Följ, handla & gör teknisk analys på världens alla marknader.
Plattform & mobil-app som håller världsklass & är helt gratis.
Erbjuder handel i kryptovalutor, råvaror, index, aktier osv i realtid 24/7.

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

🔗 Etoro.com/sv – Alltid 0 kr i courtage på aktiehandel.
Handla i olika sorters valutor, CFD:s, aktier, index, råvaror osv. ({etoroCFDrisk} % av de som handlar CFD:s förlorar pengar).

🔗 Levler.se – Ny svensk nätmäklare för aktier & fonder med 0 kr i courtage fram till år 2025
Erbjuder ISK-konto.

🔗 Avanza.se & Nordnet.se – Öppna konto hos båda och utnyttja deras erbjudanden.
Bägge två erbjuder 0 kr i courtage & 0 kr i fondavgifter för alla med upp till 50 000 kr på kontot.

🔗 Sigmastocks.se – ISK-konto där du låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig.
Väljer ut aktier med hjälp av algoritmer.
Minsta insättning = 1 kr.

Capex – Kapitalutgifter

 • Oftast engångskostnad med större kapital
 • Avskrivs på flera år
 • Underhåll eller expansion av produktionen
 • För att öka omsättning/vinst

Kapitalutgifter är de större investeringar som sker för att underhålla tillgångar alternativt expandera verksamheten. Dessa kostnader bokförs med avskrivningar över flera år. 

Capex översätts ibland lite slarvigt till ”Anläggningstillgångar” på svenska. Det är däremot bara delvis korrekt eftersom det även kan vara en investering för att utveckla eller ta fram en ny tjänst.

Målet med investeringen kan exempelvis vara att ta fram en ny produkt, öka kapaciteten eller effektivisera produktionen. Detta med målet att öka omsättning och vinst.

Exempel på kostnader är maskiner och verktyg, större reparationer, licenser, kontorsmöbler, patent, fastigheter, datorer. De kan därmed både vara materiella och immateriella tillgångar.

Några exempel på Capex investeringar:

 • Investeringar i maskiner & verktyg
 • Köp av immateriella tillgångar (till exempel patent eller licenser)
 • Investeringar i anläggningstillgångar (Byggnader, fastigheter, utrustning osv)
 • Ombyggnad/uppdragering av befintlig tillgång för att öka produktionen
 • Bygga om en maskin eller egendom till ett nytt eller annat användningsområde
 • Kostnader för uppdatering av IT (hårdvara och/eller programvara)

Capex delas generellt upp i två kategorier.

 • Underhållskostnader

Investeringar som sker för att underhålla andra större investeringar. Det handlar däremot inte om löpande service och underhåll utan inköp av en tillgång (dvs. högre summa som kan dras av under flera år). Denna tillgång skapar underhåll till en annan tillgång. Inom en fabrik kan det innebära en ny borr till en redan befintlig maskin.

 • Expansionskostnader

Investeringar som sker med målet att expandera. Inom en fabrik kan det innebära att en ny maskin köps in för att därmed öka produktionen.

Bokföring – Avskrivning

Kapitalutgifter bokförs vanligtvis med avskrivning över flera år. Därmed behöver investeringen lyftas upp som tillgång i balansräkningen varpå värdeminskning bokförs under ett förutbestämt antal år. Under hur många år som avskrivning får ske beror på vad det är samt till vilket belopp.  

Uträkning av Capex

Capex kan vara noterat i en kassaflödesanalys. I redovisningar av större företag brukar det inte vara svårt att hitta Capex och Opex. Är det däremot ett mindre företag behöver uträkningen ske utifrån företages balansräkning.

Exempel:
Hur mycket har företaget Olles Bygg investerat (capex) under 2019?

År 2018 angavs 2 000 000 kr i ”Materiella anläggningstillgångar” i balansräkningen.
År 2019 angavs 1 400 000 kr i ”Materiella anläggningstillgångar” i balansräkningen.

1 400 000 – 2 000 000 = – 600 000 kr

Nu kontrolleras avskrivningar under perioden vilket var 800 000 kr. Därmed har företaget investerat 200 000 kr under perioden.

Capex = Skillnaden på ”Materiella tillgångar” + avskrivningar

Detta kan sedan ställas mot andra byggföretag under samma år. Har Olles Bygg större/lägre investeringar än dess konkurrenter? Vad har investeringar skett i och hur påverkar det företagets långsiktiga ekonomiska utveckling?

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se & Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: Etoro är en multi-asset investeringsplattform. Värdet på dina investeringar kan gå både upp & ner. Du riskerar därmed att förlora ditt kapital. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar & om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Etoro är en global nätmäklare där man kan handla aktier utan courtage. Man kan även handla CFD:s vilket gör att man både kan gå lång och kort på ett smidigt sätt. Du kan även välja hävstång när du handlar CFD:s.

Disclaimer: Handel med hävstång innebär en hög risk för att du förlorar ditt kapital.

Hos Etoro kan du handla:

 • Råvaror
 • Index
 • Aktier (både vanligt och via CFD)
 • Alla olika sorters Valutor

Opex – Driftskostnader

 • Kostnader för att upprätthålla produktionen
 • Bokförs som kostnad och påverkar resultatet
 • Hyror, råvaror, löner m.m

Driftskostnader är de löpande kostnaderna som uppstår för att upprätthålla företagets verksamhet. Det kan vara råvaran (vid förädling), licenser, förbrukningsmaterial, löner m.m.

Några exempel på Opex kostnader:

 • Köp av förbrukningsmaterial
 • El & värme
 • Hyror
 • Löner
 • Kostnader för telefon
 • Försäkringar
 • Marknadsföring
 • Kostnader för underhåll
 • Administration
 • Rese- och fordonskostnader
 • Förvaltning och underhåll av fastighet

Bokföring – Löpande kostnad

Driftskostnader är löpande kostnader och bokförs därmed som detta. Det påverkar därmed direkt resultaträkningen och företagets skattemässiga resultat – vilket i sin tur påverkar bolagsskatten.

Genom att räkna ut Capex (se ovan) går det att urskilja Opex från företagets kassaflöde.

Att skilja på begreppen

Capex innebär investeringar som låser upp ett större kapital. Det kan vara en bra investering om den ger god avkastning/tillväxt. Nackdelen är just att kapitalet blir låst och därmed minskar årets kassaflöde.

Vid dåliga Capex investeringar blir det därmed en kostnad som företaget får ”bära med sig” under längre tid. Risken är extra stor i branscher där den tekniska utvecklingen är extra snabb och där investeringar som sker idag – kan vara föråldrade inom något år.

Opex är därmed motsatsen. Kostnader som direkt påverkar resultatet och som är tydligt kopplade till produktionskostnad. Skulle produktionen helt ligga nere kommer Capex finnas kvar medan Opex kan dras ner till lägre nivåer.

Kan företagen välja?

Delvis kan företag välja mellan att öka Capex eller Opex. Ett tydligt exempel är om maskiner ska köpas in (capex) eller om det ska ske via leasing (Opex). Bägge dessa vägar har sina fördelar.

Vid ekonomiskt oroliga tider försöker många företag att dra ner på långsiktiga investeringar och istället snabbt kunna anpassa sig utifrån de ändringar som sker på marknaden. Att då ha stort capex innebär att ett stort kapital är låst vilket därmed kan vara negativt.

Samtidigt kan kapitalinvestering vara en långsiktigt bättre ekonomiskt alternativ. Dessutom kan företag prioritera Capex i det fall som önskar få upp resultatet – vilket kan ske för att få fler investerare.

Jämföra företag inom samma bransch

Eftersom olika branscher är olika kapitalintensiva går det inte att jämföra nyckeltalen mellan företag inom helt olika branscher. För en rättvis jämförelse behöver företagen både vara inom samma bransch och ungefär lika etablerade.

Låg/Hög OPEX vs CAPEX

Låg CAPEX och hög OPEX

Företaget behöver inte investera någon större summa för att förbättra eller utöka produktionen. Den kan därmed snabbt anpassas till marknaden. Däremot är driftskostnaden hög per produkt.

Exempel: Konsultverksamhet har i regel mycket låg Capex och i gengäld hög Opex via lönekostnader.

Låg OPEX och hög CAPEX

Företaget behöver göra stora investeringar för att komma igång med eller förbättra produktionen. Därefter är driftskostnaden låg per såld produkt. Skulle marknaden ändras kan det vara svårt att göra snabba förändringar och möta det nya behovet.

Exempel – Det krävs enorma kapital för att starta oljeproduktion, men även produktion av ett flertal olika tekniska konsumtionsvaror. Därefter är rörelsekostnaden låg per enhet.

Ta del av hela marknaden via IG💡

IG.com/se erbjuder en kostnadsfri app & plattform
✅ Följ hela världens marknader dygnet runt i realtid
✅ Följ & handla på börsen även när den är stängd
✅ App & plattform är mycket bra för teknisk analys
✅ Lika smidigt att gå kort som att gå lång (satsa på uppgång eller nedgång)
✅ Följ & handla råvaror, index, valutor, aktier & kryptovalutor.

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

 • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
 • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
 • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Lämna en kommentar