Vanliga misstag på börsen

vanliga misstag på börsen

Genom att undvika de 22 mest klassiska misstagen på börsen kommer dina investeringar sannolikt att ge en bättre avkastning. Jaga inte kursvinnarna – minimera misstagen istället.

Framförallt handlar det om att ha en tydlig strategi och riskhantering samt hålla sig till strategin även om kurserna svänger upp och ner. Att sära på känslomässiga och rationella beslut. Skydda dina investeringar – mot dig själv…

22 vanliga & klassiska misstag:

1. Sälja vinnare…

Att ”sälja vinnare” bör vara det största och vanligaste misstaget vid investeringar på börsen.

En aktie som du köpt har gått upp 50 % på några månader och du säljer för att ta hem vinsten. Men varför? Misstaget handlar om att se på kursens förändring eller den egna vinsten istället för företagets framtidsutsikt.

”Det allra vanligaste misstaget som småspararna gör är att sälja vinnaraktier för tidigt.” / Geri Linlökken, Investtech

evolution gaming utveckling 1

Exempel: Från juli 2019 till juli 2020 ökade Evolution Gaming från 192 kr till 662 kr. Självklart kan en sådan uppgång locka till försäljning. Men trenden fortsatte, mycket tack vare goda nyheter från företaget.

EVo exempel

Från juli 2020 till februari 2021 gick kursen från 662 till 1060. De som hade behållit aktien gjorde alltså ytterligare ca 50 % i vinst. Fortfarande var trenden positiv vilket kan tyda på att ytterligare kursuppgång skulle kunna ske.

2. Behålla förlorare

Du har köpt en aktie för 100 kr och kursen går ner till 90 kr. En klassisk tanke i detta läge är att ”en förlust inte uppstår förrän försäljning sker”. Du beslutar dig därför att inte sälja förrän kursen nått över ditt inköpspris.

Men ett företags ekonomiska utveckling, och marknadens syn på företaget, har INGET att göra med vad du köpt aktien för. Hade du kunnat tänka dig köpa aktien till den lägre kursen? I så fall – behåll dem. Om inte – sälj dem.

3. Tänka långsiktigt men agera kortsiktigt

Väldigt många säger att de investerar långsiktigt men väljer ändå att sälja innehavet efter 3 – 12 månader. Men det är inte att investera långsiktigt.

Har verkligen de ekonomiska förutsättningarna hunnit ändras så mycket, på så kort tid, att företaget inte längre är värd att äga?

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

4. Dras med i drevet…

Ett klassiskt fel, som framförallt småsparare gör, är att dras med i drevet. Under kraftiga börsuppgångar sker investeringar eftersom alla andra investerar – men utan att egna analyser har genomförts. När sedan kurserna faller säljs innehavet eftersom alla andra verkar sälja.

Det kan jämföras mot flera stora investerare som investerade stort när börskurserna hade fallit kraftigt i mars 2020 (Coronapandemin). De såg investeringsmöjlighet på bolag de analyserat och drogs inte med i ”säljdrevet”.

5. Stark Confirmation Bias

Confirmation Bias innebär att information eftersöks, och tolkas, som bekräftar valet av en investering. Du kanske har köpt en aktie och läser sedan positiva blogginlägg där andra personer hyllar aktien. Du har nu bekräftat för dig själv att du gjort ett rätt val.

En bättre strategi är istället att söka efter information som går emot den egna övertygelsen. Då behöver övertygelsen granskas noggrannare och ställas mot andra alternativ. Sök inte bekräftelse på din egen tes – gör istället tvärtom.

6. Trading istället för investering

Lockas du av daytrading eller swingtrading? Många drömmer om ”snabba” vinster vilket ska uppnås av den enkla strategin ”köp lågt – sälj högt”. Men statistiken är tydlig. De som köper och sedan håller sina aktier över flera år är de som statistiskt får bäst avkastning.

7. Lockas att handla i hävstång – för att nå högre vinst

Att investera med hävstång kan locka för att maximera vinsten. Med x10 i hävstång ges 10 gånger större värdeutveckling än dess underliggande tillgång. Går aktien upp 2 % kommer certifikatet öka med 20 %. Skulle aktien gå ner 10 % skulle certifikatet bli värdelöst…

Allt för många som handlar med hävstång förstår inte till fullo den högre risknivån. Det bör även vara orsaken till att en överväldigande majoritet av de som investerar via CFD (nästan alltid hävstång) förlorar sitt insatta kapital.

8. Övervärdera kunskap och otur

En analys har skett av ett företag och aktien köps utifrån att den anses vara undervärderad. När värdet sedan går upp tolkas detta som att analysen var rätt utförd. Du får en bekräftelse på att du har god kunskap inom aktieanalys.

Om värdet istället skulle gå ner tolkas detta, allt för ofta, som otur. Något specifikt har hänt, som du inte kunde förutse, och kursen går ner.

Ett klassiskt misstag är därmed att övervärdera sin kompetens inom analys och trading. Det i sig kan innebära att du investerar mer än du borde, tar högre risker osv.

9. Risk 1 – Alla ägg i samma korg

Investera inte hela ditt kapital i en enda aktie eller ett fåtal inom en och samma bransch. Det innebär att portföljens risk ökar avsevärt. Långsiktigt är det viktigare att sprida risken än att få maximal avkastning. Detta utifrån att maximal avkastning enbart kan nås via mycket hög risk.

Välj mellan 10 – 20 aktier, inom olika branscher och gärna inte enbart från Sverige. Investmentsbolag eller fonder kan även väljas för att skapa diversifiering i portföljen. 

10. Risk 2 – Allt kapital på en och samma gång

Ett annat ”riskmisstag” är att gå in med hela sitt kapital på en gång. Genom att köpa vid flera olika tillfällen minskas risken att köp sker på högsta nivån.

11. Risk 3 – Ingen omfördelning

Riskhantering handlar både om att ha en bred portfölj, inse riskerna med de olika innehaven samt genomföra omfördelning av innehavet vid behov.

När du köpte en specifik aktie var dess värde 5 % av din portföljs innehav – vilket gav en bred riskspridning. Den ökade sedan kraftigt i värde och stod därefter för 20 % av din portföljs totala innehav. En försäljning av delar av innehavet kan alltså behöva ske utifrån riskhantering av portföljen. I annat fall kanske 20 % av portföljen består av en högriskaktie.

12. Att inte ha en tydlig strategi

Inom vilka branscher ska du köpa aktier? Vilka företag ska du bevaka? Vid vilka nivåer ska du köpa eller ska köp ske via månadssparande? Vid vilken nivå ska försäljning ske?

Oavsett om strategin är ”köp och håll” eller om målet är att ta korta vinster så är det viktigt att ha en tydlig strategi. För många hjälper det att skriva ner strategin. Det finns därmed något att luta sig emot även när marknaden skakar och känslorna gärna vill ta över.

13. Köpa efter kraftiga ras

Om en aktie kostar 100 kr i januari och 42 kr i mars – är den billig då?

Det viktiga är att inte titta på kursutveckling utan på företagets framtidsutsikt. Att köpa efter kraftiga ras kallas för ”bottenfiske” och kan vara mycket riskfyllt. Ett annat uttryck för strategin är att försöka ”fånga en fallande kniv”. Det går fort nedåt och risken är att det gör väldigt ont…

”Det näst vanligaste misstaget som småsparare gör är att köpa aktier som har haft stora kursfall.” / Geri Linlökken, Investtech

14. Enbart se på direktavkastning

En investeringsstrategi är att välja aktier med hög direktavkastning. Strategin kan vara bra förutsatt att flera olika faktorer vägs in i val av bolag. Men att enbart se på direktavkastning och välja bolag utifrån detta kan bli mycket missvisande.

Vad är orsaken till den höga direktavkastningen och kan den förväntas vara hög i framtiden? Varför väljer inte bolaget att istället återinvestera?

15. Väntar på det rätta tillfället – istället för att månadsspara

Det är extremt svårt, om inte omöjligt, att tajma marknaden. Att vänta på det ”rätta tillfället” innebär ofta att man står utanför börsen och ”förlorar” avkastning. Oavsett om sparande sker i aktier, råvaror, fonder eller annat är månadssparande nästan alltid att rekommendera.

16. Vems aktietips lyssnar du på?

Ett vanligt förekommande råd är ”gör din egen analys” och förlita dig inte på andras råd. Det är däremot inte helt sant. Att köpa fonder innebär att du förlitar dig på andras råd och val av aktier. Det behöver inte vara fel att förlita sig på kapitalförvaltare eller duktiga investerare som delar med sig av sina råd via exempelvis Nordnets Shareville. Men då bör i så fall analys ske av vem som ger råden och dess historiska avkastning.

17. Att inte förstå hur vinster/förluster påverkar oss

De allra flesta blir betydligt mer påverkad av en förlust på 40 % än en vinst på 40 %. Det är något som därmed påverkar investeringsbeslut. Känslan av att inte vilja förlora kan resultera i att en för låg risk tas med kapitalet. För vissa innebär detta att pengarna istället får sitta på ett sparkonto eftersom det ”i alla fall är säkert”. Dessa personer missar i genomsnitt 8 – 10 % avkastning per år.

18. Investeringar sker utan kunskap om nyckeltal

Företag kan värderas med en rad olika nyckeltal. Bara genom att förstå ett par av dessa blir det lättare att förstå företagets värdering utifrån dess vinst m.m. Därmed sker investeringar utifrån egen analys – inte egen magkänsla.

19. Investera kapital som du egentligen behöver

Allt för många småsparare investerar kapital som de kommer behöva inom 1 – 2 år eller om en oförutsägbar utgift skulle uppstå. När bilen sedan går sönder behöver aktierna säljas för att de ska få råd med renoveringen. Att investera kapital som eventuellt behövs inom en snar framtid innebär allt för ofta att försäljning måste ske på förlustnivåer.

20. Låter dig påverkas av dagskursen

När kursen går uppåt är det lockande att kolla aktiekursen dag för dag för att följa värdestegringen. Det är inget fel att följa utvecklingen men ett klassiskt misstag är att små kursförändringar påverkar beslut om köp/försäljning. Förändringar som inte har något alls med det fundamentala – företagets ekonomiska utveckling – att göra.

21. Onödigt dyra avgifter

  • Courtage

Hos exempelvis nätmäklarna Avanza och Etoro kan aktier handlas utan courtage. Som småsparare finns ingen anledning att betala höga avgifter & courtage för sin handel. Köper du aktier hos en storbank som har betydligt högre courtage är det fördelaktigt att byta.

  • Förvaltningsavgift

På fonder är det framförallt förvaltningsavgiften som är viktig att kontrollera. Genom att spara via Savr.com/sv ges ofta betydligt lägre förvaltningsavgift än hos andra aktörer.

22. Värsta misstaget – att inte lära sig av sina misstag…

Misstag kan användas som en lärdom – eller skyllas bort på otur, dåliga aktietips eller misstag… Du väljer själv.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Videoklipp – så undviker du de vanligaste misstagen på börsen

I klippet går Niklas Andersson (investeraren) igenom hur man undviker de vanligaste misstagen på börsen.

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023