Sharpekvot

Sharpekvot visar riskjusterad avkastning, dvs. hur hög risk en eller flera samlade investeringar har i förhållande till dess totala avkastning. Det är därmed ett mått som kan användas för att ställa olika aktier och fonder mot varandra utifrån ett riskperspektiv. Måttet kan även användas för att ställa en portfölj med olika investeringar mot en annan utifrån ett riskperspektiv.

En hög sharpekvot innebär att risken är låg i förhållande till avkastningen. Däremot betyder det inte per automatik att det är hög avkastning.

Sharpekvot visar förhållandet mellan avkastning och risk

Sharpekvot – Vilken risk tar du?

Vill du ha en avkastning på 5 % eller 150 %?

Väljer du 150 % är vägen att investera i ett biomedicinskt forskningsföretag som precis börsintroducerats och ännu inte har någon produkt att sälja. Lyckas de bra kan avkastningen mycket väl bli 150 %. Men lyckas de inte kan avkastningen bli närmare 0. Köper du denna aktie för hela ditt sparkapital tar du alltså en mycket stor risk. Men du har chansen att få hög avkastning.

Väljer du 5 % kan en korg av aktier/fonder köpas som alla har god historisk avkastning. Därmed minskar risken betydligt mot den riskfyllda forskningsaktien ovan.

Med alla investeringar är det viktigt att förstå risken och ställa den i förhållande till vilken avkastning kan som uppnås. Det är detta som sharpekvot svarar på.

Målet bör alltid vara att ha så hög avkastning som möjligt – till så låg risk som möjligt.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Nordnet.se så kan du handla courtagefritt (gratis) hos båda nätmäklarna upp till ett maxbelopp. Överstiger du maxbeloppet för courtagefri handel hos en av aktörerna kan du dela upp dina pengar mellan Avanza och Nordnet och därmed handla courtagefritt för en nästan dubbelt så stor summa

Räkna ut sharpekvot – kalkylator

Sharpekvot = (Avkastning – riskfri ränta) / standardavvikelse

Avkastning – Procentuell vinst, före skatt, på investeringen. Exempelvis 10 %

Riskfri ränta –Den ränta du skulle ha fått om du valt 0 % i risk. Därmed visas hur mycket bättre avkastning du har fått än den riskfria avkastning som erbjuds på marknaden. Generellt används räntan på 3 månaders statsskuldväxlar i denna uträkning.

Att få 8 % i avkastning på aktier kan tyckas vara bra men om riskfria räntan är 7 % väger knappast den större avkastningen upp den ökade risken med aktier. Det är detta som denna uträkning därmed tar hänsyn till. 

Standardavvikelse – Hur mycket värdet rört sig från dess medelvärde under vald period.  Stor volatilitet (stora kursrörelser) innebär en större risk. Då är alltså standardavvikelsen hög.

Att räkna ut standardavvikelse manuellt är ganska krångligt. Men tack vare att sharpekvot är ett internationellt använt begrepp presenteras det i samband med aktier och fonder hos aktiemäklare. Det är därmed inget som du själv behöver räkna ut.

För handel på kort och medellång sikt och teknisk analys använder vi oss av plattformen IG.com/sv. Där kan du gå både lång och kort i aktier, index, råvaror, valutor osv via CFD:s på ett smidigt sätt och du kan använda plattformen kostnadsfritt för teknisk analys. Är du osäker på hur CFD:s fungerar så kan du läsa vår CFD-guide och lära dig allt du behöver veta.

Exempel som illustrerar risknivån

På bilden nedan illustreras två investeringar som över samma tidsperiod nått exakt samma avkastning. Genom att enbart se på avkastning kan de två investeringarna uppfattas som likvärdiga. Men vägen framåt har sett helt olika ut. Medan ”Grön” investering har gett en lugn och stabil resa (låg standardavvikelse) har ”Röd” investering svängt rejält i värde (hög standardavvikelse).

I detta fall kommer Grön ha betydligt högre sharpekvot vilket alltså innebär att det är en tryggare investering. Den har en bättre riskjusterad avkastning.

Skulle däremot standardavvikelsen vara samma på de bägge investeringarna är det tydligare vilken investering som är bäst – något som bilden nedan visar.

Det är sällan som två aktier har exakt samma avkastning eller standardavvikelse. I detta fall kan sharpekvot användas för att tydliggöra vilken investering som har bäst avkastning i förhållande till risk.

Är den högre risken värd den ökade avkastningen? Det är denna fråga som sharpekvot besvarar. Alla söker hög avkastning men allt för många tar en för hög risk utan att vara medveten om det.

Långsiktig investering handlar inte om att söka hög avkastning – utan att minimera riskerna

Exempel i siffror

Aktie A

  • Avkastning 10 %
  • Riskfri ränta 1 %
  • Standardavvikelse 5 %
  • Sharpekvot 1,8

Aktie B

  • Avkastning 20 %
  • Riskfri ränta 1 %
  • Standardavvikelse 15 %
  • Sharpekvot 1,26

Även om aktie B vissa år kommer ge högre avkastning än aktie A så är A en säkrare investering på lång sikt. Det visas genom att aktien har högre sharpekvot vilket framförallt är ett resultat av en betydligt lägre standardavvikelse. 

Vad är en bra sharpekvot?

En hög sharpekvot innebär att risken är låg i förhållande till avkastningen. Däremot säger det inget om nivån på avkastningen. Ett sparkonto på en nischbank kan innebära högre sharpekvot än investeringar i aktier. Detta tack vare den extremt låga risken.

Många anger att 0,5 är en rimlig sharpekvot att sträva efter vid investeringar med längre horisont. Självklart kommer investeringar att både ha högre och lägre sharpekvot vissa år men det viktiga är att se talet över ett flertal år.

Att nå över 0,5 är alltså mycket bra. Däremot går det inte att enbart se på sharpekvot i val av investering då portföljen behöver viktas utifrån flera andra faktorer.

Stockholmsbörsens kvot

Mellan 2015 och 2020 var den genomsnittliga avkastningen 7,66 % och standardavvikelsen 12,60%. För att skapa en enkel uträkning räknas med en riskfri ränta på 1%.

Sharpekvot=(7,66-1)/12,60= 0,52

Viktigt vid jämförelse

Samma tidsperiod

Både aktiemäklare, banker och tradingprogram visar sharpekvot – men inte alltid med samma tidsperiod. Ju kortare tidsperiod desto mindre stabil och trovärdig kommer sharpekvoten att vara.

Samma riskfria ränta

Vid jämförelse krävs även att nivån på den riskfria räntan beräknas på samma sätt. Detta påverkar däremot betydligt mindre än olika tidsperioder.

Samma investeringsslag

Det är även viktigt att jämföra liknande investeringar. Om två Sverigefonder ställs mot varandra kan sharpekvot användas för att se dess olika risknivå. Att däremot ställa en räntefond mot en aktiefond i Sydamerika kan bli väldigt missvisande.

Risken att det oväntade händer

Sharpekvot tar inte hänsyn till att det oväntade händer. Tydliga exempel är hur terrorattentat som 11/9 alternativt Coronapandemin skapade kraftiga börsfall på grund av oro. Det var inte ekonomiska beslut hos företaget eller politiska förändringar som låg bakom kursrörelserna.  Det kan även vara förändringar som påverkar en enskild bransch eller ett enskilt företag.

Om någon ”oväntat” hänt under den period som mäts kan alltså sharpekvoten vara betydligt lägre än under perioder då detta inte skett. (Lite otydligt detta stycke)

Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) på ett större belopp.

Alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en fin avkastning på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Savelend.se investerar du i lån till företag, privatpersoner, inkassoportföljer och fakturaköp. Du får en fin avkastning & en bra riskspridning.
Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar
Vi på Aktiekunskap (vi äger även sajten Ekonomifokus.se) har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Aktiehandel

Kommentera eller Fråga

Diversifiera alltid dina investeringar!

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över lång tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar. Du kan kostnadsfritt öppna konton hos Nordnet.se och
Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Vi kan även rekommendera plattformarna Lendify.se och Savelend.se där man agerar bank och lånar ut sina pengar till andra privatpersoner mot att man får en fin avkastning på pengarna. På Savelend kan du dessutom investera i företagslån, inkassoportföljer och fakturaköp.

Vi på Aktiekunskap (vi äger även sajten Ekonomifokus.se) har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Senaste på Aktiekunskap

Tips:


Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Utnyttja deras erbjudanden genom att skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) för ett dubbelt så stort belopp.

För trading och teknisk analys rekommenderar vi även den kostnadsfria plattformen & appen som IG.com/se erbjuder.

Tips på alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en hög ränta på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Savelend.se investerar du i lån till företag, privatpersoner, inkassoportföljer & fakturaköp. Där får du en hög avkastning & en bra riskspridning
Minsta insättning = 500 kr.

Copyright Aktiekunskap.nu 2021