Investera i jordbruksråvaror / mjuka råvaror

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Investera i mjuka råvaror / softs - jordbruksråvaror

Investering i jordbruksråvaror (kallas ofta för mjuka råvaror) kan både ske med kort- eller medellångt tidsperspektiv. Det är även vanligt att dessa råvaror används som hedge mot aktiemarknaden. Däremot ska investeringen inte ses som värdebevarande (som guld) eller att den ska ge avkastning (som aktier). Det är alltså endast prisets rörelser som gör att du tjänar pengar om du investerar i priset på en mjuk råvara.

Enklast sker investering via finansiella instrument som följer den valda råvarans internationella pris. Det kan därmed ske i CFD, Trackers, Bull & Bear certifikat eller MiniFutures. Störst utbud hittas vid handel i CFD.

Mjuka råvaror är på engelska Soft Commodities, kallas ofta enbart för softs.

Exempel på jordbruksråvaror

Softs är ett bra alternativ/hedge mot aktiemarknaden

Handla råvaror & gör teknisk analys via IG

IG.com/sv erbjuder en app och en plattform som är mycket bra för:

✅ Gratis att öppna konto
✅ Teknisk analys i app & på pc-plattformen
✅ Ta position för uppgång eller nedgång
✅ Investera i råvaror, index, krypto osv
✅ Handla med eller utan hävstång
✅ Prova på med ett kostnadsfritt demokonto

 • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
 • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
 • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Vad påverkar priset på jordbruksråvaror?

Som med alla råvaror är det utbud och efterfrågan som styr. Priset på flera av dessa råvaror påverkas även av prisutvecklingen av andra mjuka råvaror.

Utbud

 • Väder och vind

Även om utbudet av alla slags råvaror kan påverkas av naturkatastrofer så är jordbruksråvaror extremt mycket mer känsliga än exempelvis guld och järnmalm. Hur stor en skörd blir påverkas av både soltimmar, regn och skadedjursangrepp.

Ett exempel, som Anna Svahn nämner i videon nedan, är när en orkan förväntades slå in över Florida, år 2017, och priset på apelsinjuice ökade kraftigt.

(Så ska du tänka kring softs – EFN)

 • Sjukdomar och epidemier

Från januari till mars 2019 ökade priset på fläskkött (Chicagobörsen) med 50 %. Detta utifrån att en kinesisk epedimi resulterade i att över en miljon grisar fick nödslaktas. Utbudet minskade alltså kraftigt vilket direkt avspeglades i priset.  Detta påverkade även priset på sojabönor eftersom det var den primära födan för grisarna i Kina.

 • Subventionerade råvaror

Det är inte ovanligt att jordbruksråvaror subventioneras av stater och att därmed efterfrågan ökar. Ett exempel kan tas från USA där majsproduktionen subventioneras för att premiera etanolproduktion. Därmed gynnas bönderna att odla majs istället för andra grödor. Inom EU ges stora bidrag till bönder att hålla viss djurhållning eller odla vissa grödor. Det blir därmed även något som påverkar efterfrågan och pris.

 • Politiska & ekonomiska oroligheter

Kina och Indien är de två största producenterna av bomull. Brasilien, Vietnam och Indonesien är största producenterna av kaffe. Vid politiska eller ekonomiska oroligheter i dessa länder kan självklart både produktion och export påverkas negativt vilket påverkar priset. Beroende på var produktionen sker finns även ett riskperspektiv. Investerare kan exempelvis se oroligheter i Honduras som värre än oroligheter i USA (stabilare ekonomi).

Efterfrågan

Mjuka råvaror har länge enbart förknippats med konsumtionsvaror/livsmedel. Därmed har efterfrågan varit främst styrts av detta. Men flera av dessa råvaror används idag inom betydligt fler områden vilket har gjort att efterfrågan ökat.

 • Alternativa energikällor

Alternativa energikällor är främst sol, vind och vatten. Men även delvis mjuka råvaror så som majs, soja och socker. Majs kan exempelvis användas vid framställning av etanol vilket delvis är ett alternativ till olja. Om oljepriset går upp mycket kan alltså fler vända sig till alternativa energikällor. Även socker har en liknande utveckling. Sockerrören kan vara grunden för att framställa etanol. 

Till stor del styrs även efterfrågan på etanol av politiska (ideologiska) beslut. Detta utifrån vilken väg stater väljer gällande att minska dess miljöpåverkan.

 • Köttkonsumtion ökar i utvecklade länder

I många länder är vegetabiliska produkter basföda och kött sekundärt. Detta inte minst i utvecklingsländer då priset är avgörande i val av föda. Det innebär även att ju fler länder som skapar en stabil och god ekonomi desto mer ökar efterfrågan (och eventuellt priset) på kött. Samtidigt kan därmed även spannmål som används som föda till boskap öka i pris utifrån ökad efterfrågan.

Samtidigt påverkar en ökad miljömedvetenhet att allt fler väljer bort köttet till förmån för de mer miljövänliga växtbaserade alternativen (exempelvis just soja).

 • Handelskrig

Som med alla råvaror kan priset påverkas av handelskonflikter eller handelskrig mellan olika parter. Med högre tullar eller förbjud för export av vissa råvaror kan efterfrågan i världen tydligt påverkas. 

 • Som ”säker” tillgång

Vid oro på börsmarknaden söker sig investerare generellt till tryggare tillgångar, som exempelvis mjuka råvaror. Oavsett ekonomisk utveckling kommer behovet av majs, socker, vete m.m. bestå. Det är därmed inte enbart efterfrågan på de specifika tillgångarna som driver priset utan även spekulation i priset i förhållande till andra tillgångars utveckling.

 • Ökad befolkning

En ökad befolkning innebär en ökad efterfrågan på softs. Men samma argument kan även användas för att påvisa ökad efterfrågan på ”hårda” råvaror så som stål och aluminium utifrån att fler bostäder och större infrastruktur behöver byggas.

En skillnad är däremot att ytan som odling kan ske på minskas vilket kräver effektivisering av produktionen och/eller högre priser.

Handla råvaror & gör teknisk analys via IG

IG.com/sv erbjuder en app och en plattform som är mycket bra för:

✅ Gratis att öppna konto
✅ Teknisk analys i app & på pc-plattformen
✅ Ta position för uppgång eller nedgång
✅ Investera i råvaror, index, krypto osv
✅ Handla med eller utan hävstång
✅ Prova på med ett kostnadsfritt demokonto

 • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
 • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
 • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Varför välja mjuka råvaror?

Diversifiering! Priset på jordbruksråvaror har väldigt liten korrelation med börsens utveckling. Genom att ha en del jordbruksråvaror i portföljen skapas därmed en mycket god diversifiering samtidigt som avkastningen (historiskt) har varit långt över att ha pengarna på ett sparkonto.

Hedge! Hur påverkas de bolag du äger om priset på en råvara skulle gå upp? Är det bolag som är beroende av stora mängder råvara kommer deras vinst att minska om priset på just den råvaran går uppåt. Genom att därmed äga den råvaran skapas en hedge.

Varför inte välja mjuka råvaror?

Till skillnad mot aktier ger inte mjuka råvaror någon direktavkastning. Det finns ingen tillväxt och därmed är det enbart utbud/efterfrågan som påverkar priset både på kort och lång sikt.  

Du ska inte långsiktigt investera i exempel sojabönor eller kakao och tänka att jag kommer få avkastning på det här kapitalet, eller utdelning. / Anna Svahn

(Anna Svahn om alternativa investeringar – Nordnet)

Gratis plattform för teknisk analys

IG.com/sv erbjuder en plattform och app för teknisk analys & trading. Det är helt gratis att öppna konto hos IG och att använda deras plattform. Där kan du även följa & handla på världens marknader i realtid dygnet runt, även när börsen är stängd.

 • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
 • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
 • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Investera i mjuka råvaror / jordbruksprodukter

Hur investering bör ske i mjuka råvaror beror på flera faktorer:

 • Vilken råvara? – En del råvaror kan handlas inom CFD men inte inom trackers eller Bull & Bear osv.
 • Hävstång – Flera finansiella instrument erbjuder handel med hävstång, dvs ökad exponering utan att ett större kapital måste investeras.
 • Inom ISK – Genom att handla inom ett ISK eller Kapitalförsäkring betalas en lägre skattesats om vinst uppnås samtidigt som någon deklaration av affärerna inte behöver ske.
RåvaraInvestera via IGInvestera via
Nordnet & Avanza
SojaCFD (Soybeans)Tracker, Bull & Bear certifikat,
Mini futures
SockerCFD (Sugar)Bull & Bear certifikat, Mini futures
MajsCFD
(Majs)
Tracker, Bull & Bear certifikat
VeteCFD
(Wheat)
Tracker, Bull & Bear certifikat,
Mini futures, Turbowarrant.
BoskapCFD
(Live Cattle)
Inget instrument finns
FläskköttCFD
(Lean Hogs)
Inget instrument finns
TimmerCFD
(Timmer)
Inget instrument finns
KaffeCFD
(Coffe)
Tracker, Bull & Bear certifikat, Mini futures
KakaoCFD
(Cocoa)
Bull & Bear certifikat, Mini futures, Turbowarrant.
BomullCFD
(Cotton)
Bull & Bear certifikat
ApelsinjuiceCFD
(Orange juice)
Inget instrument finns
RårisCFD
(Råris)
Inget instrument finns
HavreCFD
(Havre)
Inget instrument finns

Terminer

En termin är ett kontrakt som innebär att köpare och säljare måste genomföra en transaktion till förutbestämt pris på förutbestämt datum. Det används därmed av många företag för att stabilisera inköpspriset av vissa råvaror.

Stora investerare handlar råvaror i terminer. Detta är däremot inget som privatpersoner i regel gör utifrån att dessa poster generellt är mycket stora.

CFD

+ Med linjär hävstång
+ Stort utbud
Inte inom ISK

Info om CFD

CFD är kontrakt som ges ut av den handelsplats där de handlas. Det är därmed handelsplatsen som sätter priset, ett pris som följer den underliggande tillgången. Hävstångshandel (linjär) erbjuds alltid även om nivån på hävstången kan vara olika mellan olika aktörer. Hos eToro går det exempelvis att handla socker med x1 – x30 i hävstång.

En stor fördel med CFD är att handeln med dessa certifikat ger ett mycket brett utbud av råvaror att välja på.

Exempel:
IG är en av de CFD-plattformar med störst utbud av hårda och mjuka råvaror. Hos IG finns ett stort antal mjuka råvaror (allt från bomull till havre). Det är betydligt bredare utbud än vad som erbjuds via certifikat hos Avanza och Nordnet.

Certifikat (Open End)

+ Med eller utan hävstång
+ Inom ISK
Färre råvaror att välja på än vid CFD-handel

Open end certifikat följer underliggande tillgångens värde och har inget slutdatum. De är börshandlade och kan därmed hittas hos bland annat Avanza och Nordnet. Certifikat kan handlas med eller utan hävstång samt i både korta och långa positioner. Ett certifikat med x1 i hävstång har därmed exakt samma värdeutveckling som en tracker.

Exempel:
Short Majs H (Avanza)
Vete AVA (Avanza)
Alla certifikat med X1 i hävstång på Avanza

Certifikat Bull & Bear

+ Handlas inom ISK
+ Hög daglig hävstång
Urholkningseffekt vid långsiktig investering

Bull & Bear-certifikat handlas med daglig hävstång. Sker handel med x3 i hävstång kommer därmed certifikatet öka 3 % en dag som den underliggande tillgången ökar 1 %. Men även gå ner 3 % en dag som tillgången går ner 1 %. Detta skapar en urholkningseffekt som innebär att certifikaten inte passar för långsiktig investering. Däremot passar de utmärkt för kortsiktig handel.

Exempel:
Bull Kaffe X5 Von (Avanza)
Bear Socker X12 AVA (Avanza)
Alla Bull & Bear certifikat i jordbruksråvaror (Avanza)

Trackers

+ Följer värdet 1:1
+ Kan handlas i ISK
Smalt utbud hos nätmäklarna

Trackers följer underliggande tillgången 1:1 och handlas alltså aldrig med hävstång. Ger en tydlig och enkel exponering mot vald råvara. Trackers ges ut av emittent som backar upp tillgången med egen tillgång.

I likhet med övriga alternativ är fördelen att exponering kan ske mot en råvara utan att denna råvara behöver ägas rent fysiskt.

Exempel:
Long Soja H (Avanza) – Följer världspriset på sojabönor
Vete AVA (Avanza) – Följer värdspriset på vete
Kaffe AVA (Avanza) – Följer priset på kaffe

Warranter & Minifuture

+ Möjlighet till mycket hög hävstång
+ Finns hos Avanza och Nordnet
Väldigt smalt utbud

Med warranter och minifutures ges tillgång till mycket hög hävstång. Samtidigt kan hela värdet förloras om underliggande tillgångens pris når knock-out nivån. Högriskplacering!

Utbudet av warrenter och minifutures med mjuka råvaror som underliggande tillgång är mycket litet. Önskas exponering mot dessa råvaror med mycket hög hävstång kan istället investeringar ske via CFD.

ETF

+ Bred riskspridning
+ Enkelt att månadsspara
Inte alltid enbart mjuka råvaror

En ETF en fond som du handlar på samma sätt som du handlar aktier, dvs du kan köpa och sälja ETF:er dagligen i realtid. Det finns ett antal ETF:er som inriktar sig på mjuka råvaror och råvaruindex.

Exempel:
– Invesco DB Agriculture Fund
– Teucrium Corn Fund
– Teucrium Wheat
– RICI-Agriculture ETN

Ovan nämnda ETF:er och fler kan du köpa via Etoro.com/sv.

Disclaimer: Etoro är en multi-asset investeringsplattform. Värdet på dina investeringar kan gå både upp & ner. Du riskerar därmed att förlora ditt kapital. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar & om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Aktiefonder

+ Bred riskspridning
+ Enkelt att månadsspara
Inte enbart mjuka råvaror

Att investera i fonder är enkelt tack vare smidigt månadssparande. Dessutom ges en mycket bred diversifiering genom att fonden består av flera olika bolag eller råvaruindex.

Men det betyder även att fonden oftast innehåller mer än bara mjuka råvaror utan även hårda så som guld, silver, koppar och aluminium.

Exempel:
– Multicooperation GAM Commodity USD B (Nordnet) – Fonden investerar i råvaror
Pictet-Nutrition P EUR (Avanza) – Fonden investerar i bolag inom jordbrukssektorn
BGF Natural Resources Gr & Inc A2 USD(Avanza) – Fonden investerar i råvarubolag

Erbjudande:
Hos både Avanza.se & Nordnet.se behöver du inte betala några fondavgifter överhuvudtaget så länge du har under 50 000 kr i samlat sparande på kontot. För att utnyttja deras erbjudanden till max kan du öppna konto hos båda aktörerna. Då slipper du fondavgifterna för ett dubbelt så stort investerat belopp.

Det är gratis att öppna konto hos både Avanza och Nordnet

Erbjudandet gäller för alla kunder med maximalt 50 000 kr på kontot. Har du 100 000 kr kan du alltså sätta in 50 000 kr hos Avanza och 50 000 kr hos Nordnet och därmed investera totalt 100 000 kr i fonder och inte behöva en enda krona i fondavgifter.

Så här skriver Nordnet:
0 kr i courtage och fondavgifter. Ge ditt sparande en flygande start. Nordnet bjuder på courtaget och återbetalar alla dina fondavgifter upp till att du nått 50 000 kr i samlat kapital.

Så här skriver Avanza:
Vi vet hur viktigt det är att få en bra start på sitt sparande. Därför får du som ännu inte kommit över 50 000 kr i sparande hos oss tillbaka alla (ja, alla!) fondavgifter. Det sker helt automatiskt, oavsett vilka fonder du väljer. Dessutom handlar du aktier från 0 kr.* En bättre start på ditt sparande kan du inte få.


Lämna en kommentar