Investera i jordbruksråvaror / mjuka råvaror

Investera i mjuka råvaror / softs - jordbruksråvaror

Investering i jordbruksråvaror (kallas ofta för mjuka råvaror) kan både ske med kort- eller medellångt tidsperspektiv. Det är även vanligt att dessa råvaror används som hedge mot aktiemarknaden. Däremot ska investeringen inte ses som värdebevarande (som guld) eller att den ska ge avkastning (som aktier). Det är alltså endast prisets rörelser som gör att du tjänar pengar om du investerar i priset på en mjuk råvara.

Enklast sker investering via finansiella instrument som följer den valda råvarans internationella pris. Det kan därmed ske i CFD, Trackers, Bull & Bear certifikat eller MiniFutures. Störst utbud hittas vid handel i CFD.

Mjuka råvaror är på engelska Soft Commodities, kallas ofta enbart för softs.

Exempel på jordbruksråvaror

Softs är ett bra alternativ/hedge mot aktiemarknaden

Vad påverkar priset på jordbruksråvaror?

Som med alla råvaror är det utbud och efterfrågan som styr. Priset på flera av dessa råvaror påverkas även av prisutvecklingen av andra mjuka råvaror.

Utbud

 • Väder och vind

Även om utbudet av alla slags råvaror kan påverkas av naturkatastrofer så är jordbruksråvaror extremt mycket mer känsliga än exempelvis guld och järnmalm. Hur stor en skörd blir påverkas av både soltimmar, regn och skadedjursangrepp.

Ett exempel, som Anna Svahn nämner i videon nedan, är när en orkan förväntades slå in över Florida, år 2017, och priset på apelsinjuice ökade kraftigt.

(Så ska du tänka kring softs – EFN)

För handel på kort och medellång sikt och teknisk analys använder vi oss av plattformen IG.com/sv. Där kan du gå både lång och kort i aktier, index, råvaror, kryptovalutor osv via CFD:s på ett smidigt sätt och du kan använda plattformen kostnadsfritt för teknisk analys. Är du osäker på hur CFD:s fungerar så kan du läsa vår CFD-guide och lära dig allt du behöver veta.

 • Sjukdomar och epidemier

Från januari till mars 2019 ökade priset på fläskkött (Chicagobörsen) med 50 %. Detta utifrån att en kinesisk epedimi resulterade i att över en miljon grisar fick nödslaktas. Utbudet minskade alltså kraftigt vilket direkt avspeglades i priset.  Detta påverkade även priset på sojabönor eftersom det var den primära födan för grisarna i Kina.

 • Subventionerade råvaror

Det är inte ovanligt att jordbruksråvaror subventioneras av stater och att därmed efterfrågan ökar. Ett exempel kan tas från USA där majsproduktionen subventioneras för att premiera etanolproduktion. Därmed gynnas bönderna att odla majs istället för andra grödor. Inom EU ges stora bidrag till bönder att hålla viss djurhållning eller odla vissa grödor. Det blir därmed även något som påverkar efterfrågan och pris.

 • Politiska & ekonomiska oroligheter

Kina och Indien är de två största producenterna av bomull. Brasilien, Vietnam och Indonesien är största producenterna av kaffe. Vid politiska eller ekonomiska oroligheter i dessa länder kan självklart både produktion och export påverkas negativt vilket påverkar priset. Beroende på var produktionen sker finns även ett riskperspektiv. Investerare kan exempelvis se oroligheter i Honduras som värre än oroligheter i USA (stabilare ekonomi).

Efterfrågan

Mjuka råvaror har länge enbart förknippats med konsumtionsvaror/livsmedel. Därmed har efterfrågan varit främst styrts av detta. Men flera av dessa råvaror används idag inom betydligt fler områden vilket har gjort att efterfrågan ökat.

 • Alternativa energikällor

Alternativa energikällor är främst sol, vind och vatten. Men även delvis mjuka råvaror så som majs, soja och socker. Majs kan exempelvis användas vid framställning av etanol vilket delvis är ett alternativ till olja. Om oljepriset går upp mycket kan alltså fler vända sig till alternativa energikällor. Även socker har en liknande utveckling. Sockerrören kan vara grunden för att framställa etanol. 

Till stor del styrs även efterfrågan på etanol av politiska (ideologiska) beslut. Detta utifrån vilken väg stater väljer gällande att minska dess miljöpåverkan.

 • Köttkonsumtion ökar i utvecklade länder

I många länder är vegetabiliska produkter basföda och kött sekundärt. Detta inte minst i utvecklingsländer då priset är avgörande i val av föda. Det innebär även att ju fler länder som skapar en stabil och god ekonomi desto mer ökar efterfrågan (och eventuellt priset) på kött. Samtidigt kan därmed även spannmål som används som föda till boskap öka i pris utifrån ökad efterfrågan.

Samtidigt påverkar en ökad miljömedvetenhet att allt fler väljer bort köttet till förmån för de mer miljövänliga växtbaserade alternativen (exempelvis just soja).

 • Handelskrig

Som med alla råvaror kan priset påverkas av handelskonflikter eller handelskrig mellan olika parter. Med högre tullar eller förbjud för export av vissa råvaror kan efterfrågan i världen tydligt påverkas. 

 • Som ”säker” tillgång

Vid oro på börsmarknaden söker sig investerare generellt till tryggare tillgångar, som exempelvis mjuka råvaror. Oavsett ekonomisk utveckling kommer behovet av majs, socker, vete m.m. bestå. Det är därmed inte enbart efterfrågan på de specifika tillgångarna som driver priset utan även spekulation i priset i förhållande till andra tillgångars utveckling.

 • Ökad befolkning

En ökad befolkning innebär en ökad efterfrågan på softs. Men samma argument kan även användas för att påvisa ökad efterfrågan på ”hårda” råvaror så som stål och aluminium utifrån att fler bostäder och större infrastruktur behöver byggas.

En skillnad är däremot att ytan som odling kan ske på minskas vilket kräver effektivisering av produktionen och/eller högre priser.

Använd plattformen & appen som IG.com/sv erbjuder för teknisk analys. Deras verktyg är helt gratis att använda och håller världsklass.

Varför välja mjuka råvaror?

Diversifiering! Priset på jordbruksråvaror har väldigt liten korrelation med börsens utveckling. Genom att ha en del jordbruksråvaror i portföljen skapas därmed en mycket god diversifiering samtidigt som avkastningen (historiskt) har varit långt över att ha pengarna på ett sparkonto.

Hedge! Hur påverkas de bolag du äger om priset på en råvara skulle gå upp? Är det bolag som är beroende av stora mängder råvara kommer deras vinst att minska om priset på just den råvaran går uppåt. Genom att därmed äga den råvaran skapas en hedge.

Varför inte välja mjuka råvaror?

Till skillnad mot aktier ger inte mjuka råvaror någon direktavkastning. Det finns ingen tillväxt och därmed är det enbart utbud/efterfrågan som påverkar priset både på kort och lång sikt.  

Du ska inte långsiktigt investera i exempel sojabönor eller kakao och tänka att jag kommer få avkastning på det här kapitalet, eller utdelning. / Anna Svahn

(Anna Svahn om alternativa investeringar – Nordnet)

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Investera i mjuka råvaror / jordbruksprodukter

Hur investering bör ske i mjuka råvaror beror på flera faktorer:

 • Vilken råvara? – En del råvaror kan handlas inom CFD men inte inom trackers eller Bull & Bear osv.
 • Hävstång – Flera finansiella instrument erbjuder handel med hävstång, dvs ökad exponering utan att ett större kapital måste investeras.
 • Inom ISK – Genom att handla inom ett ISK eller Kapitalförsäkring betalas en lägre skattesats om vinst uppnås samtidigt som någon deklaration av affärerna inte behöver ske.
RåvaraInvestera via IGInvestera via
Nordnet & Avanza
SojaCFD (Soybeans)Tracker, Bull & Bear certifikat,
Mini futures
SockerCFD (Sugar)Bull & Bear certifikat, Mini futures
MajsCFD
(Majs)
Tracker, Bull & Bear certifikat
VeteCFD
(Wheat)
Tracker, Bull & Bear certifikat,
Mini futures, Turbowarrant.
BoskapCFD
(Live Cattle)
Inget instrument finns
FläskköttCFD
(Lean Hogs)
Inget instrument finns
TimmerCFD
(Timmer)
Inget instrument finns
KaffeCFD
(Coffe)
Tracker, Bull & Bear certifikat, Mini futures
KakaoCFD
(Cocoa)
Bull & Bear certifikat, Mini futures, Turbowarrant.
BomullCFD
(Cotton)
Bull & Bear certifikat
ApelsinjuiceCFD
(Orange juice)
Inget instrument finns
RårisCFD
(Råris)
Inget instrument finns
HavreCFD
(Havre)
Inget instrument finns

Terminer

En termin är ett kontrakt som innebär att köpare och säljare måste genomföra en transaktion till förutbestämt pris på förutbestämt datum. Det används därmed av många företag för att stabilisera inköpspriset av vissa råvaror.

Stora investerare handlar råvaror i terminer. Detta är däremot inget som privatpersoner i regel gör utifrån att dessa poster generellt är mycket stora.

CFD

+ Med linjär hävstång
+ Stort utbud
Inte inom ISK

Info om CFD

CFD är kontrakt som ges ut av den handelsplats där de handlas. Det är därmed handelsplatsen som sätter priset, ett pris som följer den underliggande tillgången. Hävstångshandel (linjär) erbjuds alltid även om nivån på hävstången kan vara olika mellan olika aktörer. Hos eToro går det exempelvis att handla socker med x1 – x30 i hävstång.

En stor fördel med CFD är att handeln med dessa certifikat ger ett mycket brett utbud av råvaror att välja på.

Exempel:
IG är en av de CFD-plattformar med störst utbud av hårda och mjuka råvaror. Hos IG finns ett stort antal mjuka råvaror (allt från bomull till havre). Det är betydligt bredare utbud än vad som erbjuds via certifikat hos Avanza och Nordnet.

Certifikat (Open End)

+ Med eller utan hävstång
+ Inom ISK
Färre råvaror att välja på än vid CFD-handel

Open end certifikat följer underliggande tillgångens värde och har inget slutdatum. De är börshandlade och kan därmed hittas hos bland annat Avanza och Nordnet. Certifikat kan handlas med eller utan hävstång samt i både korta och långa positioner. Ett certifikat med x1 i hävstång har därmed exakt samma värdeutveckling som en tracker.

Exempel:
Short Majs H (Avanza)
Vete AVA (Avanza)
Alla certifikat med X1 i hävstång på Avanza

Certifikat Bull & Bear

+ Handlas inom ISK
+ Hög daglig hävstång
Urholkningseffekt vid långsiktig investering

Bull & Bear-certifikat handlas med daglig hävstång. Sker handel med x3 i hävstång kommer därmed certifikatet öka 3 % en dag som den underliggande tillgången ökar 1 %. Men även gå ner 3 % en dag som tillgången går ner 1 %. Detta skapar en urholkningseffekt som innebär att certifikaten inte passar för långsiktig investering. Däremot passar de utmärkt för kortsiktig handel.

Exempel:
Bull Kaffe X5 Von (Avanza)
Bear Socker X12 AVA (Avanza)
Alla Bull & Bear certifikat i jordbruksråvaror (Avanza)

Trackers

+ Följer värdet 1:1
+ Kan handlas i ISK
Smalt utbud hos nätmäklarna

Trackers följer underliggande tillgången 1:1 och handlas alltså aldrig med hävstång. Ger en tydlig och enkel exponering mot vald råvara. Trackers ges ut av emittent som backar upp tillgången med egen tillgång.

I likhet med övriga alternativ är fördelen att exponering kan ske mot en råvara utan att denna råvara behöver ägas rent fysiskt.

Exempel:
Long Soja H (Avanza) – Följer världspriset på sojabönor
Vete AVA (Avanza) – Följer värdspriset på vete
Kaffe AVA (Avanza) – Följer priset på kaffe

Warranter & Minifuture

+ Möjlighet till mycket hög hävstång
+ Finns hos Avanza och Nordnet
Väldigt smalt utbud

Med warranter och minifutures ges tillgång till mycket hög hävstång. Samtidigt kan hela värdet förloras om underliggande tillgångens pris når knock-out nivån. Högriskplacering!

Utbudet av warrenter och minifutures med mjuka råvaror som underliggande tillgång är mycket litet. Önskas exponering mot dessa råvaror med mycket hög hävstång kan istället investeringar ske via CFD.

ETF

+ Bred riskspridning
+ Enkelt att månadsspara
Inte alltid enbart mjuka råvaror

En ETF en fond som du handlar på samma sätt som du handlar aktier, dvs du kan köpa och sälja ETF:er dagligen i realtid. Det finns ett antal ETF:er som inriktar sig på mjuka råvaror och råvaruindex.

Exempel:
– Invesco DB Agriculture Fund
– Teucrium Corn Fund
– Teucrium Wheat
– RICI-Agriculture ETN

Ovan nämnda ETF:er och fler kan du köpa via Etoro.com/sv.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Aktiefonder

+ Bred riskspridning
+ Enkelt att månadsspara
Inte enbart mjuka råvaror

Att investera i fonder är enkelt tack vare smidigt månadssparande. Dessutom ges en mycket bred diversifiering genom att fonden består av flera olika bolag eller råvaruindex.

Men det betyder även att fonden oftast innehåller mer än bara mjuka råvaror utan även hårda så som guld, silver, koppar och aluminium.

Exempel:
– Multicooperation GAM Commodity USD B (Nordnet) – Fonden investerar i råvaror
Pictet-Nutrition P EUR (Avanza) – Fonden investerar i bolag inom jordbrukssektorn
BGF Natural Resources Gr & Inc A2 USD(Avanza) – Fonden investerar i råvarubolag

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023