Investera i bomull

Investera i bomull

Investering i priset på bomull kan ske exempelvis via Trackers, Bull & Bear certifikat samt CFD. Det som skiljer dessa alternativ åt är bland annat möjlighet till hävstång, om handeln förväntas ske kort- eller långsiktigt samt om investeringen kan hållas inom ett ISK. 

Priset på bomull påverkas primärt av utbudet vilket i stor utsträckning påverkas av exportregler, statliga subventioner och handelsavtal. Det är en av de råvaror där statliga subventioner påverkar världsmarknadspriset allra mest. Som alla råvaror påverkas även utbudet av väderförhållanden (goda eller dåliga skördar). 

Lär dig mer om bomullsmarknaden, vad som påverkar priset och vilka olika investeringsalternativ som finns för privatpersoner. 

Handel sker i terminer

Den internationella handeln med bomull sker med terminer via börserna New York Mercantile Exchange (NYMEX) eller New York Board of Trade (NYBOT). Terminskontrakten är identiskt utformade och innebär att ett framtida pris bestäms, för en viss mängd bomull, på ett förutbestämt datum. Terminerna faller ut i mars, maj, juli och oktober. 

När privatpersoner investerar i värdepapper som följer bomullspriset, exempelvis trackers eller Bull & Bear certifikat, kan utgivarna av dessa värdepapper alltså handla på någon av de ovan nämnda börserna. Utöver investerare sker stor handel med dessa terminer av bomullshandlare och producenter utifrån terminernas möjlighet till hedge mot den fysiska tillgången. 

Terminspriset påverkas mycket av spekulation och vad som kan påverka priset ett par månader framåt i tiden. Det kan därmed vara relativt stor skillnad på priset på en termin och vad fysisk bomull kostar. Den fysiska varans pris påverkas även i stor grad av lokalt utbud och efterfrågan, transportkostnader m.m. 

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Vad påverkar priset?

Några av de faktorer som kännetecknar, och påverkar, priset på bomullsterminer är följande:

Hög volatilitet

I likhet med många råvaror är volatiliteten betydligt högre i bomull än i vanliga aktieindex. Bilden nedan visar exempelvis bomullspriset i förhållande till OMX30 över en period av 12 år. Som investerare är det viktigt att veta hur stor volatilitet som kan förväntas för att förstå marknaden bättre. 

bomullspriset
(Bomullspriset i blått i förhållande till OMX30 i orange)

Kina, Indien, USA

Kina är världens största producent av bomull och därefter kommer Indien och USA. Dessa tre länder står för en övervägande majoritet av all produktion. Länder som exempelvis Brasilien och Pakistan har ungefär hälften så stor produktion som USA. 

Med andra ord är det väderlek, naturkatastrofer, exportregler och subventioner i dessa tre länder som primärt påverkar priset. 

Exportavgifter & exportstopp

För att främja inhemsk konsumtion införs ibland exportavgifter och regler som innebär att exporten minskar kraftigt. Så var det exempelvis 2011 då Indien valde att förlänga sina avgifter samtidigt som marknaden hade räknat med att exporten skulle öka. 

Ännu ett steg är att införa totalt exportstopp, som Indien införde under en begränsad tid 2012. Målet var då att skydda den inhemska marknaden. Utifrån att landet är världens näst största producent gav det stora effekter på marknaden. 

Ytterligare ett exempel är när USA förbjöd import av bomull från Xinjiang provinsen i Kina. Detta efter att de anklagat företag i denna provins för att bryta mot mänskliga rättigheter. Eftersom Xinjiang är den region i Kina med överlägset störst bomullsproduktion i landet resulterade det i att Kina behövde importera bomull från USA för att kunna producera de kläder som sedan såldes tillbaka. En betydligt längre produktionskedjan än om de kunnat använda sin egen bomull. 

Logistiska problem

Under, och efter, coronapandemin uppstod stora störningar i leveranskedjan – inom allt från råvaror till konsumentprodukter. Vid liknande störningar uppstår ofta tillfälliga toppar på efterfrågan vilket därmed kan påverka priset. Om det enbart sker logistiska problem, och inte något annat påverkar priset, bör prisförändringarna däremot vara relativt övergående.

Väder

Som med de flesta råvaror påverkas utbudet av bra, eller dåliga, skördar vilket påverkas av väder och naturkatastrofer. Ett exempel på detta visade sig 2011 då mycket kraftiga översvämningar i Pakistan minskade utbudet och priset på bomull gick upp till årshögsta på 15 år. 

Efterfrågan

Bomull är den primära råvaran inom klädindustrin. Efterfrågan ökar utifrån en ökad befolkningsmängd men framförallt förändrat köpbeteende utifrån konjunktur. Vid ökad medelklass och/eller god ekonomisk tillväxt kan efterfrågan öka. Vid global lågkonjunktur kan däremot efterfrågan minska då konsumenterna håller hårdare i plånboken och väljer billigare material.  

Statliga subventioner

Genom att stödja bomullssektorn med subventioner bibehålls inhemsk produktion i länder som annars hade blivit utkonkurrerade av de lägre prisnivåerna i andra länder. Det innebär även att utbudet ökar ju större subventioner som ges – vilket påverkar världsmarknadspriset. 

Afrikanska odlare beräknas förlora miljardtals kronor om året på att västländer sänker världsmarknadspriserna med subventioner till sina jordbrukare. /Expressen 2004

Framförallt är det USA som brukar nämnas i samband med subventioner inom bomullsindustrin men det är även stort inom EU. Under vissa perioder gavs större subvention, per kilo, inom EU än i USA. Men utifrån att USA är betydligt större producent påverkas världsmarknadspriset i betydligt större grad av de subventioner som sker i det landet. 

USA har även, vid flera tillfällen, fått hård kritik från WTO (Världshandelsorganisationen) för att de brutit mot subventionsavtalen inom WTO´s regelverk. De investerare som följer bomullspriset bör alltså tydligt följa den amerikanska politiken kring subventioner på denna marknad. 

Efterfrågan på fairtrade

De statliga subventionerna (se ovan) innebär inte enbart ett sätt för länder att gynna de egna odlarna och inhemsk marknad. Det innebär även, i det långa perspektivet, att en ”prisdumpning” sker och de länder som inte kan införa egna subventioner enbart kan konkurrera med ännu lägre priser. Det i sig pressar fram barnarbete, miljömässig exploatering av mark och överanvändning av starka bekämpningsmedel. 

För att ge de fattigare länderna möjlighet att producera bomull till rimliga förutsättningar ges stöd exempelvis via Fairtrade. De betalar mer för deras bomull, vilket ger en förbättrad arbets- och levnadsstandard, och konsumenten betalar mer för de textilier som produceras. Utifrån att allt fler företag jobbar med tydliga etiska riktlinjer kan eventuellt marknaden med tiden förbättras och mer rimliga prisnivåer nås. 

bomull graf

Så investerar du i bomullpriset

Det finns flera värdepapper och alternativ att välja på om investering önskas ske i bomullspriset. Det som primärt skiljer dessa alternativ åt är:

 • Passar de för långsiktig eller kortsiktig handel?
 • Sker det med eller utan hävstång?
 • Kan handel ske inom ISK?

Tracker certifikat – Nordnet

 • Kort- eller långsiktig handel
 • Utan hävstång
 • Kan handlas inom ISK

Önskas investering ske utan hävstång är ett tracker-certifikat ett bra alternativ. Som namnet på detta värdepapper anger följer den värdet på den underliggande tillgången 1:1. Om bomull går upp 10 % över en 3-månaders period kommer även detta certifikat gå upp 10 %. 

Exempel:

WisdomTree Cotton är ett open-end tracker certifikat. Med open-end menas att det inte har något slutdatum. Certifikatet är utformat för att följa Bloomberg Cotton Subindex

CFD via IG eller Etoro

 • Kortsiktig handel
 • Hävstång x1 – x10
 • Kan inte handlas inom ISK

Disclaimer: Handel med hävstång innebär en hög risk för att du förlorar ditt kapital.

CFD:s kan ske med x1 – x10 i hävstång mot priset på bomull. Något courtage betalas inte utan istället tjänar företaget på spread, dvs. skillnaden mellan köp- och säljkurs. 

Vid handel i bomull hos Etoro sker detta med fast löptid. Det betyder att positionen automatiskt kommer att stängas ett visst datum. Önskas investeringar ske över längre tid behöver alltså en ny position öppnas efter detta datum. På IG.com/se finns bomulls-CFD:er utan löptid om du hellre vill ha det.

Exempel:

Vid CFD-handel rekommenderas Etoro & IG utifrån att de är några av världens största handelsplattformar för CFD:s och därmed har ett mycket brett utbud av exempelvis råvaror. Hemsidorna är på svenska och är väldigt användarvänliga.

Läs även vår jämförelse av CFD-mäklare

bomull etoro cfd
(En köpposition tas på eToro. Investerat kapital 100 USD och x10 i hävstång)

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Bull & Bear via Avanza

 • Kortsiktig handel
 • Hävstång x1 – x5
 • Kan handlas inom ISK

Bull & Bear certifikat handlas generellt med hävstång och hos Avanza erbjuds handel på x1 – x5. Bullcertifikat går upp i värde, medan Bearcertifikatet går ner i värde, om bomullspriset går upp. Detta multiplicerat med vald hävstång. 

Exempel:

Bear Bomull x4 – Går upp x4 i värde i förhållande till vad bomullspriset går ner. 

Bear Bomull x2 – Går upp x2 i värde i förhållande till vad bomullspriset går ner. 

Bull Bomull x3 – Går upp x3 i värde i förhållande till vad bomullspriset går upp. 

Bull Bomull x4 – Går upp x4 i värde i förhållande till vad bomullspriset går upp.

Värdet på Bull & Bear certifikat justeras utifrån daglig hävstång. Det är därmed dagens kursförändring som multipliceras med hävstången och därmed påverkar dess pris. Skulle bomull gå ner 20 % över ett par månader kommer därmed inte ett Bull x5 certifikat förlora 100 % av dess värde. Bull & Bear passar alltså främst för kortsiktig handel.  

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023