Börsnotering

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Börsnotering

Börsnotering innebär att ett bolag noteras på en börs och att dess aktier därmed kan handlas offentligt. Bolaget blir publikt och tillgängligt för alla. Den främsta orsaken att ett företag väljer börsnotering är att det underlättar kapitalanskaffning – vilket kan vara en förutsättning för att kunna växa.

Börsnotering kallas även för IPO, engelska förkortningen av Initial Public Offering.

Skillnader mellan noterade och onoterade bolag

Privat / Publikt

Ett onoterat bolag är privat, dvs handeln är inte öppen för vem som helst. Dessa bolag är vanligtvis ägda av ett fåtal personer som därmed tar besluten om bolagets verksamhet. Handeln med aktier sker mellan två eller fler personer och utan att något tydligt marknadsvärde kan avgöras. De lite större bolagen kan marknadsnoteras vilket innebär att handeln kan ske via specifika plattformar. Detta är däremot inte samma sak som börsnotering.

Noterade bolag är publika dvs. handeln sker på en öppen börs. Där är alla välkomna att handla vilket innebär att aktiens snabbt får ett tydligt marknadsvärde. Eftersom det finns riktlinjer för hur fördelad aktieinnehavet måste vara kommer det finnas ett stort antal aktieägare, vilka även kan rösta på bolagsstämman om viktiga frågor och styra vilka som ska leda företaget.

Regelverk

Onoterade bolag omfattas av väldigt få lagar och regler. För utomstående kan det därmed vara svårt att sätta sig in i bolagets ekonomi, affärsidé och utveckling. Dessutom kan en, eller ett par, personer äga samtliga aktier.

Noterade bolag omfattas av börsens regelverk. Om dessa inte uppfylls kommer bolaget att varnas och till sist utestängas från börsen. Bland dessa regelverk finns transparens gällande ekonomisk utveckling samt krav på exempelvis antal aktieägare.

Det är helt gratis att öppna konton hos alla aktörer nedan.

🔗 IG.com/sv – Följ, handla & gör teknisk analys på världens alla marknader.
Plattform & mobil-app som håller världsklass & är helt gratis.
Erbjuder handel i kryptovalutor, råvaror, index, aktier osv i realtid 24/7.

🔗 Etoro.com/sv – Alltid 0 kr i courtage på aktiehandel.
Handla i olika sorters valutor, CFD:s, aktier, index, råvaror osv. ({etoroCFDrisk} % av de som handlar CFD:s förlorar pengar).

🔗 Levler.se – Ny svensk nätmäklare för aktier & fonder med 0 kr i courtage fram till år 2025
Erbjuder ISK-konto.

🔗 Avanza.se & Nordnet.se – Öppna konto hos båda och utnyttja deras erbjudanden.
Bägge två erbjuder 0 kr i courtage & 0 kr i fondavgifter för alla med upp till 50 000 kr på kontot.

🔗 Sigmastocks.se – ISK-konto där du låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig.
Väljer ut aktier med hjälp av algoritmer.
Minsta insättning = 1 kr.

Börsnotering innebär

I korthet innebär börsnotering att ett bolag går från att vara privat till publikt. Detta genom att listas på någon av de nationella börserna.

För investerare innebär det att det blir betydligt enklare att nå information om företaget och investera i dess aktier. För bolaget handlar det framförallt om att få tillgång till kapital. Detta både genom försäljning av aktier, nyemission samt genom att företaget betydligt lättare kan låna pengar när de är börsnoterade.

Hur går börsnotering till?

Hur en börsnotering går till beror delvis på vilken lista som bolaget ska noteras på. Men förenklat kan processen förklaras med följande steg:

1. Uppfylla grundläggande krav

För att en börsnotering ska kunna genomföras krävs att bolaget uppfyller vissa kriterier. Första steget är därmed ofta att bolagets egna revisorer genomför en ”pre audit” vilket innebär att de granskar bolaget och påpekar vad som behöver ändras så att det uppfyller börsens krav.

(Källa: Nordnet ”Vad är en IPO?”

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se & Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: Etoro är en multi-asset investeringsplattform. Värdet på dina investeringar kan gå både upp & ner. Du riskerar därmed att förlora ditt kapital. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar & om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Etoro är en global nätmäklare där man kan handla aktier utan courtage. Man kan även handla CFD:s vilket gör att man både kan gå lång och kort på ett smidigt sätt. Du kan även välja hävstång när du handlar CFD:s.

Disclaimer: Handel med hävstång innebär en hög risk för att du förlorar ditt kapital.

Hos Etoro kan du handla:

 • Råvaror
 • Index
 • Aktier (både vanligt och via CFD)
 • Alla olika sorters Valutor

2. Granskas av börsrevisor

Företag som vill börsnoteras granskas alltid av en börsrevisor (utsedd av NASDAQ Stockholm). Revisorn ska exempelvis kontrollera företagets ekonomiska förutsättningar, om det förväntas kunna uppfylla de grundläggande kraven för att finnas på börsen samt om styrelse/ledning har kompetensen som krävs för att driva ett börsbolag.

Undersökningen används sedan som underlag när NASDAQ Stockholms bolagskommitté avgör om företaget får börsnoteras eller inte.

Även en due diligence genomförs  av en legal rådgivare (ofta advokat). Granskningen gäller exempelvis skattesituation och eventuella legala risker.

3. Prospekt upprättas

Ett prospekt är en handling som gör det enklare för investerare att förstå företagets affärsidé, ekonomi och marknad. Detta måste godkännas av Finansinspektionen innan den kan användas för att sprida information om börsnoteringen.

4. Värdering och Prissättning

Bolaget ska nu värderas och vid eventuell nyemission sätts även priset per aktie för emissionen. Priset kan antingen vara fast eller inom ett specifikt intervall (Book Building)

5. Försäljning och tilldelning

Antingen kan ägarna välja att sälja av delar av sitt innehav eller så kan nyemission genomföras. På detta sätt nås nya aktieägare i samband med noteringen. De som är intresserade får anmäla sitt intresse och utifrån intresset tilldelas aktierna till de nya aktieägarna. Dessa fördelas då automatiskt till investerarens konto vid notering.

Investera i en börsnotering

 • Information om när notering sker

Eftersom en börsnotering framförallt handlar om kapitalanskaffning är det viktigt för bolagen att nå ut med information om noteringen. Är du intresserad av att investera i börsnoteringar kan nyheter kring nya bolag på börsen nås exempelvis via nyhetsbrev (Avanza, Nordet) och börsforum. Relativt ofta sker även marknadsföring i exempelvis Privata Affärer.

(Det är inte alltid en börsnotering sker hos både Avanza och Nordnet så det kan vara värt att bevaka även på Nordnet.se.)

 • Bli kund hos mäklare

Första steget för att bli kund hos en nätmäklare eller bank.

 • Anmälan för intresse

Förutsatt att bolaget säljer av aktier, eller genomför emission, ges möjligheten att köpa dessa vid börsintroduktionen. Detta sker genom att anmäla sitt intresse till det emissionsinstitut som genomför själva introduktionen. Anmälan kan skickas in via en pappersblankett men enklast är att genomföra ansöka direkt från den bank där du sedan vill ha aktierna. Detta via bankens sida för börsnoteringar.

Hur lång tid som anmälan för intresse pågår kan variera – men en vanlig tidsperiod är 14 dagar.

Viktigt – Se till att ha tillräckligt med likvida medel på anmält konto. Vid tilldelning dras då beloppet direkt från kontot.

 • Tilldelning

De aktier som tilldelats, och betalats, kommer finnas tillgängliga på anmält konto på första handelsdagen. Därefter sker handeln på samma sätt som med resterande aktier.

Hur många aktier som tilldelas beror på intresse. Blir aktierna bokade till över 100 % (övertecknat) kommer fördelning att genomföras utifrån förutbestämd tilldelningsprocess.

När en IPO är het brukar man oftast får väldigt liten eller ingen tilldelning alls som småsparare.

Tips – Du kan öppna konton hos flera olika nätmäklare/banker och anmäla intresse på allihop för att få en större total tilldelning.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se & Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: Etoro är en multi-asset investeringsplattform. Värdet på dina investeringar kan gå både upp & ner. Du riskerar därmed att förlora ditt kapital. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar & om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Etoro är en global nätmäklare där man kan handla aktier utan courtage. Man kan även handla CFD:s vilket gör att man både kan gå lång och kort på ett smidigt sätt. Du kan även välja hävstång när du handlar CFD:s.

Disclaimer: Handel med hävstång innebär en hög risk för att du förlorar ditt kapital.

Hos Etoro kan du handla:

 • Råvaror
 • Index
 • Aktier (både vanligt och via CFD)
 • Alla olika sorters Valutor

Kommer aktien öka i värde?

Att investera i en börsnotering är i teorin samma sak som att investera i redan börsnoterade aktier. Det bör ske om du anser att bolaget är undervärderat och därmed har potential att öka i värde över tid.

Ett resonemang för att köpa in sig i börsnoteringar är att ”vara med från början”. Det är delvis rätt utifrån att bolaget får helt nya förutsättningar att växa om de finns på börsen. Men i grunden handlar det ändå om affärsidé, utveckling och inte minst hur det nya kapitalet används.    

Fördelar & Nackdelar

För bolaget

+ Kapitalanskaffning

Genom att delar av aktierna säljs, eller att emission genomförs, får bolaget kapital. Dessutom kan de lättare får lån. Ett större kapital kan vara nyckeln till expansion.

+ Underlättar handeln

Efter en börsnotering kommer handeln med företagets aktier bli betydligt lättare. Därmed skapas ett större intresse, anställda kan lätt köpa in sig i företaget och ett tydligare marknadsvärde skapas. Det betyder även att nuvarande ägare lättare kan sälja av delar av sitt innehav på en öppen marknad.

+ Kvalité och konkurrens

Ett börsnoterat bolag behöver följa en rad regler, exempelvis transparens kring ägande, information och ekonomisk utveckling. Det i sin tur ger en större trovärdighet (kvalité) för bolaget. Det är en, av flera, vägar för att stärka ett varumärke.

Kraven

Tid och pengar behöver läggas på att uppfylla de krav som finns på börsnoterade bolag. Det innebär även att ledningen inte alltid kan genomföra de åtgärder som önskas. Det finns exempel på bolag som valt att lämna börsen av just denna anledning.

Kontroll på aktiefördelningen

Alla kan investera i ett börsnoterat bolag – även konkurrenterna. När ett bolag är publikt är det inte längre möjligt att ha kontroll på vilka som köper/äger bolagets aktier.

För dig som investerare

+ ISK & Kapitalförsäkring

Onoterade aktier kan inte hållas inom ett ISK. Det är därmed en fördel för nuvarande investerare att bolaget börsnoteras vilket möjliggör handel inom ISK och kapitalförsäkring.

+ ”Vara med i början”

I och med att en börsnotering i regel innebär en stor kapitalanskaffning för bolaget ges tydliga möjligheter till utveckling och expansion. Det är fortfarande samma bolag – men förutsättningarna har ändrats betydligt. Att investera tidigt kan innebära mycket stor avkastning. Men med större chans kommer även större risk.

Kan vara värt att vänta

Bolagets aktier säljs, vid en börsnotering, till en förutbestämd nivå. Det är alltså inte den öppna marknaden som sätter priset. Det sker däremot efter att börsnoteringen är klar och handel sker över börsen. Det finns exempel på aktier (se exempelvis Telia och Facebook) som fallit kraftigt några dagar efter noteringen. Marknaden ansåg alltså att priset var för högt från början.

Börsnoteringar när börsen är het…

När börsen är högt värderad är det generellt fler bolag som väljer att börsnoteras. Det kan bero på att de förväntas kunna få in ett betydligt större kapital än vid en lågkonjunktur. Vissa anser därmed att ett stort antal börsnoteringar bör ses som en varning för en överhettad börs – vilket i sin tur innebär att dessa bolags aktier inom en snar framtid kan tappa i värde.

Du får bara stor tilldelning när noteringen inte är så het

Om en IPO är het kommer du inte att få hög tilldelning men aktien kommer sannolikt att stiga i pris direkt efter noteringen. Om den inte är het kommer du att få stor tilldelning och aktien lär sjunka i pris efter noteringen.

Detta innebär att du kommer få mycket aktier i de dåliga noteringarna och väldigt få eller inga aktier i de bra. Det blir således en dålig risk/reward att teckna sig på en massa noteringar i spekulationssyfte om man inte är väldigt duktig på att välja ut rätt bolag att teckna i.

Ta del av hela marknaden via IG💡

IG.com/se erbjuder en kostnadsfri app & plattform
✅ Följ hela världens marknader dygnet runt i realtid
✅ Följ & handla på börsen även när den är stängd
✅ App & plattform är mycket bra för teknisk analys
✅ Lika smidigt att gå kort som att gå lång (satsa på uppgång eller nedgång)
✅ Följ & handla råvaror, index, valutor, aktier & kryptovalutor.

 • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
 • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
 • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Lämna en kommentar