Kassaflödesanalys – Information och exempel

Kassaflödesanalys

Efter resultaträkning och balansräkning följer det som kallas för kassaflödesanalys i rapporter och årsredovisningar. I kassaflödesanalysen ges en bild av hur pengarna har kommit in och försvunnit ut ur bolaget. Här letar du som investerare efter positiva kassaflöden som kan generera pengar till framtida aktieutdelningar eller att aktiepriset stiger.

Du ser i kassaflödet vad företagets pengar används till. Står företaget på egna ekonomiska ben eller behöver det ta lån för att finansiera verksamheten?

Kassaflödesanalys och värdering

Bild för kassaflödesanalys

Jag börjar med en mycket enkel bild av vad ett kassaflöde är. Det kan beskrivas som innehållet i en kassaapparat. I kassaapparaten flödar det både in och ut pengar. Om det sätts in mer pengar i kassaapparaten än vad som tas ut så kommer detta att skapa ett positivt kassaflöde. Kassaapparaten (eller företaget) kommer då att ha pengar över. Dessa kan användas till investeringar eller för att dela ut till aktieägarna. Detta är förstås positivt för dig som investerare.

Kassaflödesanalysen kan dock fördjupas en hel del. Därför är det viktigt att bryta ner de olika delarna och förklara dessa.

Förenklad uppställning av kassaflödesanalysen

Vi kan göra en förenklad uppställning av kassaflödet för att förklara de olika delarna i detta. Vi kan då dela upp detta i tre delar.

1. Kassaflöde från den löpande verksamheten
Här får vi veta om företaget har fått in eller förlorat pengar från den löpande verksamheten. För de allra flesta företag så måste denna siffra vara positiv sett över ett längre perspektiv för att företaget skall kunna överleva.

2. Kassaflöde från investeringsverksamheten
Består av förvärv av anläggningstillgångar och andra typer av investeringar.

3. Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Denna består av emissioner, långa lån, utdelningar eller amorteringar av skulder.

Årets kassaflöde
Här summeras de tre olika kassaflödesposterna tillsammans.

Ett kassaflöde som är positivt behöver inte nödvändigtvis betyda att verksamheten går bra. Detta för att företaget kan finansieras av lån eller en yttre investering. Då blir det ett positivt kassaflöde även om försäljningen går minus. Detta förhållande kan en kassaflödesanalys avslöja även om ett börsbolag förstås oftast är ganska öppna med detta.

Fritt kassaflöde

Ett sätta att förenkla beräkningar av kassaflöde är genom att använda sig av det som kallas för fritt kassaflöde. En enkel definition av fritt kassaflöde är

Fritt kassaflöde = (Kassaflöde från den löpande verksamheten) – (Kassaflöde från investeringsverksamheten).

Anledningen till att du inte tar med finansieringsverksamheten är för denna till stora delar består av positiva saker för aktieägaren. Det kan exempelvis vara utdelningar.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Exempel på kassaflödesanalys

Nedan tar vi ett exempel på en kassaflödesanalys från bolaget Hennes & Mauritz (Klicka för större bild). Analysen baseras på en gammal rapport från 2015.

Om vi plockar ut de olika posterna ur rapporten (år 2015) så är de följande

KassaflödespostSumma
Löpande verksamhet24 067
Investeringsverksamhet-9 610
Finansieringsverksamhet (Utdelning)-16 137
Årets kassaflöde-1 680
Likvida medel årets början14 091
Valutakorrigering539
Likvida medel vid årets slut12 950

Visserligen är slutsumman här positiv vilket säkerställer att bolaget har pengar kvar. Men likvida medel har ändå minskat från årets början. Det behöver inte vara någon fara om bolaget anser sig ha tillräckligt. Det bolaget kan styra är bland annat mängden utdelning som som det tar ut.

Nyckeltal, värdering och mätning av kassaflöde

Det går att mäta kassaflödet för ett bolag. Ett sätt att göra det är att använda sig av det fria kassaflödet. I exemplet med H&M här ovan så blir det fria kassaflödet = 24 067 – 9 610 = 14 457.

Det finns 1 460 aktier i företaget så fritt kassaflöde/aktie = 14 457/1 460 = 9,9 kr/aktie. Om priset för aktien vid ett tillfälle är 166 kr så är det fria kassaflödet 9,9/166 ≈ 6 %

Du kan också uttrycka kassaflödet som en multipel av aktiepriset, då får du 166/9,9 ≈ 17. Det betyder att aktiepriset är 17 gånger det fria kassaflödet. Jämför gärna denna uträkning med P/E talet som är en slags vinstmultiplikator.

Hur kan ett företag gömma ett dåligt kassaflöde?

Ett företag kan med olika tekniker gömma negativa siffror. Några exempel på det är följande:

 • Företaget kan se till att betala vissa skulder sent för att det inte skall påverka kassaflödet i rapporten.
 • Det kan också sälja sin fakturor och på det viset snabbt få upp intäkterna.
 • Ett företaget kan ha sålt delar av sin verksamhet för att justera resultatet uppåt. Detta gör inte att själva kärnverksamheten fungerar bättre.
 • Se även upp med intäkter från värdepapper. Det är en osäkerhetsfaktor och något som inte rör kärnverksamheten.

Du kan undvika att göra en feltolkning av detta genom att gå igenom kassaflödet för företaget under ett flertal år.

Sammanfattning av artikeln

För dig som investerare så är alltså kassaflödet ett sätt att kunna undersöka företagets flöde av pengar. Här vill du förstås se att företaget kan generera ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten under en lång period. Undersök alltid kassaflödet under en längre period då tillfälliga tekniker kan justera siffror uppåt.

Personligen tycker jag att kassaflöde är ett intressant perspektiv att analysera för mindre företag/aktier som växer. Jag har gång på gång återkommit till kassaflödesanalysen när jag tittat på mindre bolag. För mig personligen skänker det alltså en fördjupad bild av hur verksamheten i företaget fungerar.

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Fundamental analys

Kommentera eller Fråga

19 Kommentarer

 1. Carl skriver:

  Uppskattar försöket men om du inte tar några konkreta exempel så blir det precis som alla andra sidor om fundamental analys som ger lite information men sen så redovisar alla olika så tycker det är svårt att jämföra företagen emellan. Kan du ge ett exempel på en bra kassaflödesanalys hos ett visst företag och sen ge oss ett exempel på en kassaflödesanalys som inte verkar lovande? Jag pratar om själva företaget och inte analysen alltså.

  • Aktiekunskap skriver:

   Hej
   Jag håller på med att uppdatera artiklarna om resultatrapport, balansrapport och kassaflödesanalys så din feedback på denna artikel är mycket uppskattad.
   Skall se till att få med några exempel i den nya artikeln!

 2. Aleks skriver:

  Hejsan.

  Kanonsida först och främst.

  Varför kan ett totalt negativt kassaflöde vara mycket starkare än ett positivt?
  Kan det bero på att man gjort investeringar med egna likvida medel utan upptagande av lån?

  tacksam för svar.

 3. Alicia skriver:

  Hej!

  För att räkna ut t.ex. kassaflödet mellan de materiella anläggningstillgångarna, hur gör man då? Enligt en modell jag hört ska man ta IB- (UB+avskrivningar) är det rätt?

  • Aktiekunskap skriver:

   Hej, Tack för din fråga. Kan tyvärr inte svara på detta på rak arm. Skall undersöka saken så får jag se om jag kan ge dig något råd kring detta.

 4. Alexis skriver:

  Hej,
  Om ett företag har ett negativt kassaflöde under en period. Vad ska man jämföra denna siffra med för att se om företaget är i behov av mer kapital?Är det i balansräkningen eller resultaträkningen?

  Grym sida för en nybörjare som jag! =)

  • Aktiekunskap skriver:

   Om kassaflödet är negativt så kan du alltid kika på hur mycket eget kapital bolaget har. Det är ju inte ovanligt att företag går bra vissa kvartal och sämre andra på grund av en mängd olika faktorer. Kika på helheten och några årsredovisningar om hur det har gått för bolaget för att få en helhetsbild. Kassaflödet är ju per regel nästan alltid negativt på mindre och nystartade bolag också.

 5. Mackan skriver:

  Riktigt bra förklaring av kassaflöde, tack!

 6. Karl skriver:

  Hej. Stort tack för det här inlägget, mycket enkelt och bra ilustrering/förklaring för oss nybörjare. Tack igen.

 7. Anders skriver:

  Hej, tack för en bra sida. Om man nu med kassaflöde bara vill visa pengar in jmf. pengar ut, varför tar man då med förändring av Working Capital? Inkluderar man inte värdering av ex. lager i WC?

  Vad är den största skillnaden mellan en resultaträkning och en kassaflödesanalys?

  Stort tack,
  Anders

  • Aktiekunskap skriver:

   Hej Anders och tack för din kommentar, det är nog inte riktigt så enkelt att allt bara är in och ut i kassaflödesanalysen utan mycket blandas med de poster som redovisas i de två andra stora delarna.

   Det är så att man kan binda rörelsekapitalet i tex lager eller kundfodringar eller helt enkelt reda pengar (likvida medel). Det som är intressant med kassaflödesanalysen är att du kan (om du tittar på flera rapporter i följd) se rörelserna i detta kapital. Det är helt enkelt en lite klarare (ärligare?!) fingervisning om var företaget är på väg.

 8. Adam skriver:

  Hej! Jag undrar om man tagit med opex (typ kostnader som lön, el etc.) i kassaflöde från den löpande verksamheten?

  //Adam

  • Aktiekunskap skriver:

   Hej Adam, Opex (Operating Expenditures) innebär alltså de utgifter som krävs för att underhålla en produkt eller tjänst och kan alltså vara precis som du skriver förbrukningsmaterial, underhållningsvaror eller löner till anställda. Opex brukar man också koppla samman med Capex (Capital Expenditures) som är den kostnad som krävs för att nyutveckla produkten eller tjänsten, dvs en typ av investering.

   Du hittar framförallt vilka rörliga kostnader som företaget har haft i resultatrapporten där den sista siffran där benämns resultat efter finansiella poster. Det är ofta den som man för över till kassaflödesanalysen och lägger in som siffra i den löpande verksamheten. Ibland har jag dock sett att man i rapporter lägger in mer info om detta även i kassaflödesanalysen. Jag tror att det kan se lite olika ut beroende på bolag och storleken på aktiebolaget.

 9. NyFiken skriver:

  Varför bör ett företags investeringar vara lika stora som dess avskrivningar?

  • admin skriver:

   I vilket sammanhang menar du? En investering bokföringsmässigt blir ju en kostnad för företaget och därmed också en avskrivning, eller hur menar du?

 10. Theres skriver:

  Tack för en grymt bra sida med bra förklaringar kring kassaflödesanalys !! 🙂

 11. admin skriver:

  Hej Mehdi,

  Vanligast är att börsbolagen i sina årsredovisningar använder ordet kassaflödesanalys för att lämna information eller en ”rapport” om detta detta till sina aktieägare. Så som aktieägare och investerare som gör analyser av olika företag så är det vanligaste att använda sig av ordet analys och jag tror att det är samma sak som syftas men att det ibland står rapport istället för analys. Möjligtvis kan det finnas vissa redovisningstekniska skillnader men som aktieägare kan du nog räkna detta som samma sak.

 12. Mehdi skriver:

  Hej.

  Jag undrar bara vilka skillnader det är mellan kassaflödesrapport och kassaflödesanalys? På nätet finner man betydligt fler hemsidor som använder sig av ordet kassaflödesanalys, men tyvärr finns det väldigt lite om kassaflödesrapport.
  Jag undrar även om det finns några vitala skillnad mellan kassaflödesrapport/analys inom företag/aktiebolag och kassaflödesrapport/analys inom organisationer?

Copyright Aktiekunskap.nu 2023