Kassaflödesanalys – Information och exempel

Kassaflödesanalys

Efter resultaträkning och balansräkning följer det som kallas för kassaflödesanalys i rapporter och årsredovisningar. I kassaflödesanalysen ges en bild av hur pengarna har kommit in och försvunnit ut ur bolaget. Här letar du som investerare efter positiva kassaflöden som kan generera pengar till framtida aktieutdelningar eller att aktiepriset stiger. Du ser i kassaflödet vad företagets … Läs mer