Vindkraftsaktier

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Aktier inom vindkraft

Vindkraftsaktier är aktier i bolag som är verksamma inom vindkraftssektorn. Det kan exempelvis vara producenter av vindkraftverk eller de som äger parker och där intäkterna primärt kommer från försäljning av el. Flera av de större bolagen är verksamma inom hela värdekedjan.

I Sverige, och i hela Europa, växer utbyggnationen av denna förnyelsebara energikälla kraftigt.

Det är helt gratis att öppna konton hos alla aktörer nedan.

🔗 IG.com/sv – Följ, handla & gör teknisk analys på världens alla marknader.
Plattform & mobil-app som håller världsklass & är helt gratis.
Erbjuder handel i kryptovalutor, råvaror, index, aktier osv i realtid 24/7.

🔗 Etoro.com/sv – Alltid 0 kr i courtage på aktiehandel.
Handla i olika sorters valutor, CFD:s, aktier, index, råvaror osv. ({etoroCFDrisk} % av de som handlar CFD:s förlorar pengar).

🔗 Levler.se – Ny svensk nätmäklare för aktier & fonder med 0 kr i courtage fram till år 2025
Erbjuder ISK-konto.

🔗 Avanza.se & Nordnet.se – Öppna konto hos båda och utnyttja deras erbjudanden.
Bägge två erbjuder 0 kr i courtage & 0 kr i fondavgifter för alla med upp till 50 000 kr på kontot.

🔗 Sigmastocks.se – ISK-konto där du låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig.
Väljer ut aktier med hjälp av algoritmer.
Minsta insättning = 1 kr.

Bolag med olika inriktningar

Bolag inom vindkraftssektorn kan ha olika inriktning, vilket därmed både påverkar risk och vilka faktorer som gynnar bolagens ekonomiska utveckling. De större inriktningarna är exempelvis:

Produktion

En del bolag har enbart inriktning mot utveckling och produktion av vindkraftverk. Dessa säljs sedan exempelvis till företag som bygger upp stora vindkraftsparker och driver dem. Bland renodlade tillverkningsbolag finns exempelvis Danska Offshore Wind. Ett företag som specialiserat sig på produktion av vindkraftverk som installeras off-shore, dvs i vatten.

Service och underhåll

I likhet med alla energikällor finns företag inom vindkraftssektorn som uteslutande arbetar med service, reparationer, underhåll och logistik. Exempelvis krävs avancerad logistik för att kunna transportera och förflytta de stora delarna som vindkraftverket består av.

Drift och elproduktion

Företag som primärt äger och förvaltar vindkraftverk får sin huvudsakliga intäkt från försäljning el från dessa anläggningar. För dem kan därmed elpriset tydligt påverka intäkter och förtjänst.

Ofta kombination

Flera av de bolag som nämns nedan (se ”Exempel på aktier”) har verksamhet genom hela värdekedjan. Det är därmed större bolag som både genomför prospektering, ansökningar om att få montera anläggningar, installation och underhåll.

Även kombination med andra energikällor

Flera större bolag inom branschen har verksamhet inom flera olika energikällor. Att investera i dessa innebär en större diversifiering då exponeringen inte enbart blir specifikt mot vindkraft. Bland dessa kan exempelvis Innergex Renewable Energy nämnas som är aktiv inom sol-, vind-, och vattenkraft.

Exempel på aktier

Nedan presenteras ett urval av primärt svenska bolag inom vindkraftsektorn. Men även ett par utländska bolag nämns – som även de kan köpas via Avanza.

Arise

Arise är aktiva inom hela värdekedjan inom vindkraftverk. Det innebär att de arbetar med prospektering, tillstånd till drift, service och förvaltning. Elen produceras både vid egna anläggningar samt samägda anläggningar som hittas i Norden och övriga Europa.

Se kurs, nyckeltal och mer info på Avanza

Eolus Vind

Eolus Vind genomför projektering samt uppför vindkraftverk. Primärt består intäkterna av försäljning av färdiga anläggningar som andra företag inom branschen tar över och driver. Målet är däremot att på sikt vara aktiva inom hela värdekedjan. Verksamheten är störst i Europa och Nordamerika.

Se kurs, nyckeltal och mer info på Avanza

Slitevind

Slitevind äger och förvaltar vindkraftverk, främst i Norden. Intäktskällan är därmed primärt försäljning av el och elcertifikat. I likhet med flera andra företag inom branschen sker flera projekt i samarbete med andra företag inom branschen.

Se kurs, nyckeltal och mer info på Avanza

SeaTwirl

SeaTwirl utvecklar och producerar flytande vindkraftverk. Tack vare dess tekniska lösning kan vindkraftverken placeras längre ut från kusten och därmed inte påverka landskapet i lika stor grad som landbaserade vindkraftverk.

Se kurs, nyckeltal och mer info på Avanza

Ørsted (Danmark)’

Ørsted är ett danskt företag inom vindkraftssektorn. Detta med fokus på energiproduktion via vindkraftsparker i Norden och Europa. Utöver vindkraft har de även verksamhet inom naturgas och biogas samt genomför studier inom utvecklingen av energimarknaden. Ørsted är från början en sammanslagning av flera energiföretag från Danmark.

Se kurs, nyckeltal och mer info på Avanza

Aker Offshore Wind

Aker Offshore Wind producerar off-shore vindkraftverk. Med off-shore menas att de står i sjö- eller havsområden. De har verksamhet genom hela värdekedjan, dvs. från produktion och montering till service och försäljning. Utöver vindkraftverk har företaget även ett flertal kringliggande tjänster inom mätning och utvärdering.

Se kurs, nyckeltal och mer info på Avanza

Vestas Vind Systems (Danmark)

Vestas Vind Systems är en dansk producent av vindkraftverk och är även verksamma via hela värdekedjan. Försäljning sker över hela världen och utöver produktion säljs även en rad kringliggande konsulttjänster.

Se kurs, nyckeltal och mer info på Avanza

OX2

OX2 utvecklar både solkraftsparker och vindkraftsparker. Aktien noterades på Stockholmsbörsen år 2021. Inom vindkraft har de specialiserat sig på land- och havsbaserade alternativ. Utöver egen verksamhet genomför de exempelvis förvärv av projekträttigheter.

Se kurs, nyckeltal och mer info på Avanza

Innergex Renewable Energy

Innergex Renewable Energy är ett stort kanadensiskt företag som producerar el via både solkraft-, vindkraft-, och vattenkraftverk. Verksamheten finns främst i USA, Island, Kanada, Chile och Frankrike.

Se kurs, nyckeltal och mer info på Avanza

EDP Renovaveis (Portugal)

EDP Renovaveis är ett av största europeiska bolagen inom denna bransch. De driver vindkraftverk i exempelvis USA, Belgien, Kanada, Rumänien, Mexico och Polen.

Se kurs, nyckeltal och mer info på Avanza

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se & Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Etoro är en global nätmäklare där man kan handla aktier utan courtage. Man kan även handla CFD:s vilket gör att man både kan gå lång och kort på ett smidigt sätt. Du kan även välja hävstång när du handlar CFD:s.

Disclaimer: Handel med hävstång innebär en hög risk för att du förlorar ditt kapital.

Hos Etoro kan du handla:

  • Råvaror
  • Index
  • Aktier (både vanligt och via CFD)
  • Alla olika sorters Valutor

Eller fonder

Det finns inte någon svensk aktiefond med enbart inriktning mot vindkraft. Däremot finns ett flertal med inriktning mot förnyelsebar energi så som vatten-, sol- och vindkraft samt ytterligare energikällor. Ett exempel är ”Handelsbanken Hållbar Energi A1”.

🔗 Läs om fler ”Energifonder”

Erbjudande:
Hos både Avanza.se & Nordnet.se behöver du inte betala några fondavgifter överhuvudtaget så länge du har under 50 000 kr i samlat sparande på kontot. För att utnyttja deras erbjudanden till max kan du öppna konto hos båda aktörerna. Då slipper du fondavgifterna för ett dubbelt så stort investerat belopp.

Det är gratis att öppna konto hos både Avanza och Nordnet

Erbjudandet gäller för alla kunder med maximalt 50 000 kr på kontot. Har du 100 000 kr kan du alltså sätta in 50 000 kr hos Avanza och 50 000 kr hos Nordnet och därmed investera totalt 100 000 kr i fonder och inte behöva en enda krona i fondavgifter.

Så här skriver Nordnet:
0 kr i courtage och fondavgifter. Ge ditt sparande en flygande start. Nordnet bjuder på courtaget och återbetalar alla dina fondavgifter upp till att du nått 50 000 kr i samlat kapital.

Så här skriver Avanza:
Vi vet hur viktigt det är att få en bra start på sitt sparande. Därför får du som ännu inte kommit över 50 000 kr i sparande hos oss tillbaka alla (ja, alla!) fondavgifter. Det sker helt automatiskt, oavsett vilka fonder du väljer. Dessutom handlar du aktier från 0 kr.* En bättre start på ditt sparande kan du inte få.


Marknad och trender

marknad och trend vindkraft

Negativa P/E-tal (förväntade framtida vinster)

Ett stort antal av bolagen inom vindkraftssektorn har negativt P/E-tal. Det innebär därmed att företaget än så länge inte börjat generera vinst. Värderingen av bolagen bygger därmed uteslutande på förväntad vinst när bolaget exempelvis har skalat upp, effektiviserat verksamheten eller gynnats av teknisk utveckling. De företag som har vinst har generellt mycket högt P/E-tal.

🔗 Läs mer om P/E-tal

Teknisk utveckling ger lägre elpris

Även om utbyggnaden av vindkraft i Sverige tog fart i början av 2000-talet så kvarstod problemet med låg toppeffekt och ekonomisk bärighet. Utvecklingen har sedan snabbt gått framåt med bland annat större vindkraftverk och lägre kostnader. Energimyndigheten har gjort beräkningar att kostnaden för att producera el via vindkraftverk minskade med 44 % mellan 2008 och 2016. Även sedan dess har priset ytterligare pressats nedåt vilket har gjort att vindkraft blivit en allt mer konkurrenskraftig energikälla.

En växande marknad

När allt fler länder försöker att fasa ut olja, kol och kärnkraft läggs allt större fokus på solceller, vattenkraft och vindkraft. En studie av International Energy Agency (2018) visar att det är solceller och vindkraftverk som förväntas stå för den största procentuella ökningen.

ökning av vindkraft och solceller

(Bildkälla – IG.se vilka hänvisar till International Energy Agency 2018)

Trend – Flytta ut till havs

I artikeln ”Nya energitrenden – Flytande vindkraftverk” i Svd lyfts just problemet upp med den konflikt som uppstår mellan miljöpåverkan, protester av boende i närheten, den stora procenten avslag på ansökningar samt företagens vilja att expandera. En lösning skulle kunna vara att allt fler vindkraft byggs ute till havs. Detta är även något som ett par bolag specifikt riktat in sig på.

Ägs även av riskkapitalbolag, privatpersoner m.m

Många utgår från att all vindkraft ägs och drivs av energibolag eller bolag inom vindkraftssektorn. Men så är inte fallet. Utöver exempelvis riskkapitalbolag och delvis privatpersoner investerar även vissa fastighetsbolag inom denna sektor. Ett exempel är fastighetsbolaget Wallenstam som sedan 2013 är självförsörjande via förnybar el. Detta både till de egna behoven samt till dess hyresgäster. Det visar tydligt att vindkraftverk (likt solceller) blir allt vanligare att äga/driva även för företag utanför denna specifika sektorn. 

Ta del av hela marknaden via IG💡

IG.com/se erbjuder en kostnadsfri app & plattform
✅ Följ hela världens marknader dygnet runt i realtid
✅ Följ & handla på börsen även när den är stängd
✅ App & plattform är mycket bra för teknisk analys
✅ Lika smidigt att gå kort som att gå lång (satsa på uppgång eller nedgång)
✅ Följ & handla råvaror, index, valutor, aktier & kryptovalutor.

  • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
  • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
  • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Lämna en kommentar