Vindkraftsaktier

Aktier inom vindkraft

Artikelns innehåll - Klicka för att gå direkt ner till önskad rubrik

Vindkraftsaktier är aktier i bolag som är verksamma inom vindkraftssektorn. Det kan exempelvis vara producenter av vindkraftverk eller de som äger parker och där intäkterna primärt kommer från försäljning av el. Flera av de större bolagen är verksamma inom hela värdekedjan.

I Sverige, och i hela Europa, växer utbyggnationen av denna förnyelsebara energikälla kraftigt.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Bolag med olika inriktningar

Bolag inom vindkraftssektorn kan ha olika inriktning, vilket därmed både påverkar risk och vilka faktorer som gynnar bolagens ekonomiska utveckling. De större inriktningarna är exempelvis:

Produktion

En del bolag har enbart inriktning mot utveckling och produktion av vindkraftverk. Dessa säljs sedan exempelvis till företag som bygger upp stora vindkraftsparker och driver dem. Bland renodlade tillverkningsbolag finns exempelvis Danska Offshore Wind. Ett företag som specialiserat sig på produktion av vindkraftverk som installeras off-shore, dvs i vatten.

Service och underhåll

I likhet med alla energikällor finns företag inom vindkraftssektorn som uteslutande arbetar med service, reparationer, underhåll och logistik. Exempelvis krävs avancerad logistik för att kunna transportera och förflytta de stora delarna som vindkraftverket består av.

Drift och elproduktion

Företag som primärt äger och förvaltar vindkraftverk får sin huvudsakliga intäkt från försäljning el från dessa anläggningar. För dem kan därmed elpriset tydligt påverka intäkter och förtjänst.

Ofta kombination

Flera av de bolag som nämns nedan (se ”Exempel på aktier”) har verksamhet genom hela värdekedjan. Det är därmed större bolag som både genomför prospektering, ansökningar om att få montera anläggningar, installation och underhåll.

Även kombination med andra energikällor

Flera större bolag inom branschen har verksamhet inom flera olika energikällor. Att investera i dessa innebär en större diversifiering då exponeringen inte enbart blir specifikt mot vindkraft. Bland dessa kan exempelvis Innergex Renewable Energy nämnas som är aktiv inom sol-, vind-, och vattenkraft.

Exempel på aktier

Nedan presenteras ett urval av primärt svenska bolag inom vindkraftsektorn. Men även ett par utländska bolag nämns – som även de kan köpas via Avanza.

Arise

Arise är aktiva inom hela värdekedjan inom vindkraftverk. Det innebär att de arbetar med prospektering, tillstånd till drift, service och förvaltning. Elen produceras både vid egna anläggningar samt samägda anläggningar som hittas i Norden och övriga Europa.

Se kurs, nyckeltal och mer info på Avanza

Eolus Vind

Eolus Vind genomför projektering samt uppför vindkraftverk. Primärt består intäkterna av försäljning av färdiga anläggningar som andra företag inom branschen tar över och driver. Målet är däremot att på sikt vara aktiva inom hela värdekedjan. Verksamheten är störst i Europa och Nordamerika.

Se kurs, nyckeltal och mer info på Avanza

Slitevind

Slitevind äger och förvaltar vindkraftverk, främst i Norden. Intäktskällan är därmed primärt försäljning av el och elcertifikat. I likhet med flera andra företag inom branschen sker flera projekt i samarbete med andra företag inom branschen.

Se kurs, nyckeltal och mer info på Avanza

SeaTwirl

SeaTwirl utvecklar och producerar flytande vindkraftverk. Tack vare dess tekniska lösning kan vindkraftverken placeras längre ut från kusten och därmed inte påverka landskapet i lika stor grad som landbaserade vindkraftverk.

Se kurs, nyckeltal och mer info på Avanza

Ørsted (Danmark)’

Ørsted är ett danskt företag inom vindkraftssektorn. Detta med fokus på energiproduktion via vindkraftsparker i Norden och Europa. Utöver vindkraft har de även verksamhet inom naturgas och biogas samt genomför studier inom utvecklingen av energimarknaden. Ørsted är från början en sammanslagning av flera energiföretag från Danmark.

Se kurs, nyckeltal och mer info på Avanza

Aker Offshore Wind

Aker Offshore Wind producerar off-shore vindkraftverk. Med off-shore menas att de står i sjö- eller havsområden. De har verksamhet genom hela värdekedjan, dvs. från produktion och montering till service och försäljning. Utöver vindkraftverk har företaget även ett flertal kringliggande tjänster inom mätning och utvärdering.

Se kurs, nyckeltal och mer info på Avanza

Vestas Vind Systems (Danmark)

Vestas Vind Systems är en dansk producent av vindkraftverk och är även verksamma via hela värdekedjan. Försäljning sker över hela världen och utöver produktion säljs även en rad kringliggande konsulttjänster.

Se kurs, nyckeltal och mer info på Avanza

OX2

OX2 utvecklar både solkraftsparker och vindkraftsparker. Aktien noterades på Stockholmsbörsen år 2021. Inom vindkraft har de specialiserat sig på land- och havsbaserade alternativ. Utöver egen verksamhet genomför de exempelvis förvärv av projekträttigheter.

Se kurs, nyckeltal och mer info på Avanza

Innergex Renewable Energy

Innergex Renewable Energy är ett stort kanadensiskt företag som producerar el via både solkraft-, vindkraft-, och vattenkraftverk. Verksamheten finns främst i USA, Island, Kanada, Chile och Frankrike.

Se kurs, nyckeltal och mer info på Avanza

EDP Renovaveis (Portugal)

EDP Renovaveis är ett av största europeiska bolagen inom denna bransch. De driver vindkraftverk i exempelvis USA, Belgien, Kanada, Rumänien, Mexico och Polen.

Se kurs, nyckeltal och mer info på Avanza

Eller fonder

Det finns inte någon svensk aktiefond med enbart inriktning mot vindkraft. Däremot finns ett flertal med inriktning mot förnyelsebar energi så som vatten-, sol- och vindkraft samt ytterligare energikällor. Ett exempel är ”Handelsbanken Hållbar Energi A1”.

Marknad och trender

marknad och trend vindkraft

Negativa P/E-tal (förväntade framtida vinster)

Ett stort antal av bolagen inom vindkraftssektorn har negativt P/E-tal. Det innebär därmed att företaget än så länge inte börjat generera vinst. Värderingen av bolagen bygger därmed uteslutande på förväntad vinst när bolaget exempelvis har skalat upp, effektiviserat verksamheten eller gynnats av teknisk utveckling. De företag som har vinst har generellt mycket högt P/E-tal.

Teknisk utveckling ger lägre elpris

Även om utbyggnaden av vindkraft i Sverige tog fart i början av 2000-talet så kvarstod problemet med låg toppeffekt och ekonomisk bärighet. Utvecklingen har sedan snabbt gått framåt med bland annat större vindkraftverk och lägre kostnader. Energimyndigheten har gjort beräkningar att kostnaden för att producera el via vindkraftverk minskade med 44 % mellan 2008 och 2016. Även sedan dess har priset ytterligare pressats nedåt vilket har gjort att vindkraft blivit en allt mer konkurrenskraftig energikälla.

En växande marknad

När allt fler länder försöker att fasa ut olja, kol och kärnkraft läggs allt större fokus på solceller, vattenkraft och vindkraft. En studie av International Energy Agency (2018) visar att det är solceller och vindkraftverk som förväntas stå för den största procentuella ökningen.

ökning av vindkraft och solceller

(Bildkälla – IG.se vilka hänvisar till International Energy Agency 2018)

Trend – Flytta ut till havs

I artikeln ”Nya energitrenden – Flytande vindkraftverk” i Svd lyfts just problemet upp med den konflikt som uppstår mellan miljöpåverkan, protester av boende i närheten, den stora procenten avslag på ansökningar samt företagens vilja att expandera. En lösning skulle kunna vara att allt fler vindkraft byggs ute till havs. Detta är även något som ett par bolag specifikt riktat in sig på.

Ägs även av riskkapitalbolag, privatpersoner m.m

Många utgår från att all vindkraft ägs och drivs av energibolag eller bolag inom vindkraftssektorn. Men så är inte fallet. Utöver exempelvis riskkapitalbolag och delvis privatpersoner investerar även vissa fastighetsbolag inom denna sektor. Ett exempel är fastighetsbolaget Wallenstam som sedan 2013 är självförsörjande via förnybar el. Detta både till de egna behoven samt till dess hyresgäster. Det visar tydligt att vindkraftverk (likt solceller) blir allt vanligare att äga/driva även för företag utanför denna specifika sektorn. 

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023