Investera i naturgas

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Investera i naturgas

Naturgas är en fossil gas som primärt används till energiförsörjning. Efterfrågan på naturgas förväntas öka på grund av behovet att minska beroendet av olja och kol. Men det är ett omdebatterat fossilt bränsle som har större miljöpåverkan än helt återvinningsbar energi.

Investering i priset på naturgas kan bland annat ske via Bull & Bear-certifikat samt CFD. Detta både med och utan hävstång. I detta fall följer certifikaten värdeutvecklingen på det internationella priset på naturgas. Ett alternativ är att köpa aktier i bolag som är aktiva inom produktion, transport och distribution av gasen.

Naturgaspriset – graf

6 st olika sätt att investera i naturgas

Här följer olika sätt att investera i naturgas. Läs om hur du får direkt exponering mot priset samt indirekt exponering via exempelvis aktier.

Hos IG & Etoro kan CFD handlas med naturgas som underliggande tillgång. Dessa certifikat kan både handlas i köp- och säljpositioner. Man kan alltså ta position för både uppgång och nedgång i naturgaspriset.

CFD:s går att handla utan eller med hävstång (1 – 30). All handel sker direkt mot IG & Etoro vilket gör att marknaden nästan alltid är tillgänglig, även på kvällar och helger. Det är alltså inte ett börshandlat certifikat.

CFD:s passar för kortsiktig och långsiktig handel då hävstången är linjär oavsett tidsperspektiv. 
Läs vår djupgående artikel om: CFD-handel 🔗

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Disclaimer: Handel med hävstång innebär en hög risk för att du förlorar ditt kapital.

Bolag som är exponerade mot naturgas hittas både inom transport, produktion och distribution. På den amerikanska marknaden finns ett stort antal bolag att välja på. Detta eftersom många oljebolag även är producenter av naturgas. Exempel på bolag är:

 • Cheniere Energy – Har LNG-terminaler* för hantering av flytande naturgas inom USA.
 • Tellurian – Tar ansvar för hela kedjan, från produktion till LNG-terminaler*.
 • Höegh Autoliners – Bygger, servar och utvecklar LNG-terminaler*.
 • Linde – Mycket stor inom flera industrigaser. Har köpt upp AGA.
 • BP – Produktion av olja och gas

*LNG-terminaler krävs för att kunna ta emot flytande naturgas som transporteras med fartyg. Med ett större nätverk av dessa terminaler skapas inte lika stort behov av distribution via gasledningar. LNG betyder Liquid Natural Gas.

Alla aktierna ovan kan du handla via Avanza. Klicka på respektive aktie för att komma direkt till aktiens information hos Avanza.

De aktier du inte hittar hos Avanza hittar du ofta hos Etoro.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se & Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Etoro är en global nätmäklare där man kan handla aktier utan courtage. Man kan även handla CFD:s vilket gör att man både kan gå lång och kort på ett smidigt sätt. Du kan även välja hävstång när du handlar CFD:s.

Disclaimer: Handel med hävstång innebär en hög risk för att du förlorar ditt kapital.

Hos Etoro kan du handla:

 • Råvaror
 • Index
 • Aktier (både vanligt och via CFD)
 • Alla olika sorters Valutor

Hos Avanza kan börshandlade Bull & Bear-certifikat köpas med naturgas som underliggande tillgång. Certifikaten kan både handlas i köp- och säljposition och med 1 – 12 i hävstång. En del certifikat har däremot mycket låg omsättning. 

Dessa certifikat passar för kortsiktig handel då de handlas med daglig hävstång. Urgröpningseffekten minskar nämligen avkastning på längre tidsperspektiv.
Läs vår artikel om: Bull och bear certifikat samt urgröpningseffekten 🔗 .

Bull och Bear certifikat handlar du enklast via Avanza.se.

 • Enkelt och tydlig prissättning
 • Följer silverpriset 1:1
 • Kan ske inom ISK

Trackers är ett mycket enkelt, tydligt och prisvärt sätt att exponera sitt kapital mot naturgaspriset. Som namnet anger ”trackas” värdet på en specifik tillgång, i detta fall silver. Handeln sker utan hävstång och priset återspeglas tydligt i priset på silver.

Nordnet har en tracker för Naturgas men det har tyvärr inte Avanza:

Trackerns namn hos Nordnet:

 • TRACKER US NATURGAS NORDNET
 • Hävstångshandel på olika nivåer
 • Gå kort eller lång

Minifutures handlas med hävstång på flera olika nivåer samt alltid med en inbyggd stop-loss nivå. Skulle priset på silver gå ner till nivån för stop-loss förfaller hela värdet på detta värdepapper. Det är tack vare stop-loss-nivån som handel kan ske med mycket hög hävstång.

Med både hävstång och stop-loss nivå krävs betydligt mer kunskap om hur värdepappret fungerar än vid handel i exempelvis en tracker.

🔗 Läs mer här på Aktiekunskap om Minifutures

 • Minilong – Går upp om silverpriset går upp
 • Minishort – Går upp om silverpriset går ner

🔗 Se lista med Minifutures i naturgas hos Avanza

En börshandlad fond (ETF) är en vanlig fond som handlas via börsen. Det innebär att du kan köpa och sälja den som du vill, direkt över marknaden.

Det finns ETF:er som ger en exponering mot naturgaspriset. Ett exempel är:

 • First Trust ISE-Revere Natural Gas Index ETF (handlas via IG)

🔗 Läs mer om hur ETF:er fungerar

Svenska och europeiska ETF:er handlar du enklast via Avanza.
Amerikanska ETF:er kan däremot inte handlas hos Avanza, de kan du handla via IG & Etoro.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Användningsområde

Naturgas används primärt som bränsle vid matlagning och till fordon samt till elproduktion. Inom tillverkningsindustrin används gasen som en, av många, kemiska råvaror vid plasttillverkning. Gasen är en av världens största energikällor. I Sverige är det däremot väldigt ovanligt då vi har andra mer tillgängliga energikällor.

 • Industri – Vid tillverkning av olika plaster
 • El & Värme – Gasen bränns för att skapa energi
 • Transport – Som ett alternativ till bensin och diesel
 • Hushåll – Till värme och gasspis
 • Foder & Gödsel – För att proteinrika djurfoder samt i processen för att tillverka ammoniak.

Vad påverkar priset?

Här går vi igenom vad som styr och påverkar priset på naturgas.

Världsproduktion

Gasen kan både utvinnas på land och på havsbotten. Detta genom borrning till de fickor i jordskorpan där gasen ansamlats. Utvinningen sker både i separata gasfyndigheter och vid oljeutvinning.

En del av produktionen sker via så kallad ”fracking”. Det är däremot en kraftigt omdebatterad process utifrån dess miljöpåverkan och i flera länder är denna arbetsmetod förbjuden.

De länder som har störst produktion är USA, Ryssland, Iran, Qatar, Norge och Kanada. I Europa är produktionen liten och både användning samt produktion minskas. Även om det i dagsläget inte utvinns någon gas i Sverige finns förslag på förbjud av både prospektering och utvinning.

Med ny teknik (exempelvis fracking) har utbudet kunnat ökas och med en mer utbyggd infrastruktur har distributionen kunnat ske mer globalt.

länder med produktion av naturgas

(Länder med gasproduktion. Källa: Wikipedia)

Efterfrågan

Naturgas används som energiförsörjning främst i nordliga länder så som Nordamerika och Europa. Synen på gasen är däremot delad.

Gasen ger betydligt renare utsläpp än vid förbränning av olja eller kol. Men det är fortfarande ett fossilt bränsle som skapar stor påverkan på naturen både vid utvinning (framförallt vid fracking) samt vid förbränning (koldioxid). Vissa ser det däremot som ett betydligt bättre alternativ än olja och kol och att gasen kan användas i en övergångsfas till ännu bättre alternativ.

I exempelvis Kina har efterfrågan ökat just utifrån miljöaspekten. Gasen ses som en väg att komma ifrån det stora behovet av exempelvis kol.

Handla råvaror & gör teknisk analys via IG

IG.com/sv erbjuder en app och en plattform som är mycket bra för:

✅ Gratis att öppna konto
✅ Teknisk analys i app & på pc-plattformen
✅ Ta position för uppgång eller nedgång
✅ Investera i råvaror, index, krypto osv
✅ Handla med eller utan hävstång
✅ Prova på med ett kostnadsfritt demokonto

 • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
 • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
 • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Infrastruktur och världspolitik

Det mest effektiva sättet att transportera naturgas är via milslånga ledningar. Men det innebär även att vissa länder kan kontrollera viss distribution. Se exempelvis ledningarna Nordstream och Nordstream 2.

EU arbetar för en bred import, exempelvis med flytande naturgas som kan transporteras i fartyg. Med allt fler LNG-terminaler kan även länder som inte nås av gasledningar börja använda gas som energikälla. Det är dessa terminaler som kan ta emot fartygstransporterad gas.

LNG är en tillväxtmarknad och naturgas spelar en allt större roll för att säkerställa försörjningstryggheten och för att minska koldioxidutsläppen i det globala energisystemet.

Är naturgas nästa generations stora energikälla – eller bara en övergångslösning till miljövänligare alternativ?

Ta del av hela marknaden via IG💡

IG.com/se erbjuder en kostnadsfri app & plattform
✅ Följ hela världens marknader dygnet runt i realtid
✅ Följ & handla på börsen även när den är stängd
✅ App & plattform är mycket bra för teknisk analys
✅ Lika smidigt att gå kort som att gå lång (satsa på uppgång eller nedgång)
✅ Följ & handla råvaror, index, valutor, aktier & kryptovalutor.

 • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
 • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
 • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Lämna en kommentar