Investera i naturgas

Investera i naturgas

Artikelns innehåll - Klicka för att gå direkt ner till önskad rubrik

Investering i priset på naturgas kan bland annat ske via Bull & Bear-certifikat samt CFD. Detta både med och utan hävstång. I detta fall följer certifikaten värdeutvecklingen på det internationella priset på naturgas. Ett alternativ är att investera i bolag som är aktiva inom produktion, transport och distribution av gasen.

Gasen används primärt till energiförsörjning och efterfrågan förväntas öka på grund av behovet att minska beroendet av olja och kol. Men det är ett omdebatterat fossilt bränsle som har större miljöpåverkan än helt återvinningsbara energi.

Användningsområde

Naturgas används primärt som bränsle vid matlagning och till fordon samt till elproduktion. Inom tillverkningsindustrin används gasen som en, av många, kemiska råvaror vid plasttillverkning. Beräkningar anger att ca 25 % av all den naturgas som används går till energiförsörjning. Det innebär att gasen är världens tredje största energikälla – efter kol och olja. I Sverige är det däremot väldigt ovanligt då vi har andra mer tillgängliga energikällor.

  • Industri – Vid tillverkning av olika plaster
  • El & Värme – Gasen bränns för att skapa energi
  • Transport – Som ett alternativ till bensin och diesel
  • Hushåll – Till värme och gasspis
  • Foder & Gödsel – För att proteinrika djurfoder samt i processen för att tillverka ammoniak.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Vad påverkar värdet?

Världsproduktion

Gasen kan både utvinnas på land och på havsbotten. Detta genom borrning till de fickor i jordskorpan där gasen ansamlats. Utvinningen sker både i separata gasfyndigheter och vid oljeutvinning.

En del av produktionen sker via så kallad ”fracking”. Det är däremot en kraftigt omdebatterad process utifrån dess miljöpåverkan och i flera länder är denna arbetsmetod förbjuden.

De länder som har störst produktion är USA, Ryssland, Iran, Qatar, Norge och Kanada. I Europa är produktionen liten och både användning samt produktion minskas. Även om det i dagsläget inte utvinns någon gas i Sverige finns förslag på förbjud av både prospektering och utvinning.

Med ny teknik (exempelvis fracking) har utbudet kunnat ökas och med en mer utbyggd infrastruktur har distributionen kunnat ske mer globalt.

länder med produktion av naturgas

(Länder med gasproduktion. Källa: Wikipedia)

Efterfrågan

Naturgas används som energiförsörjning främst i nordliga länder så som Nordamerika och Europa. Synen på gasen är däremot delad.

Gasen ger betydligt renare utsläpp än vid förbränning av olja eller kol. Men det är fortfarande ett fossilt bränsle som skapar stor påverkan på naturen både vid utvinning (framförallt vid fracking) samt vid förbränning (koldioxid). Vissa ser det däremot som ett betydligt bättre alternativ än olja och kol och att gasen kan användas i en övergångsfas till ännu bättre alternativ.

I exempelvis Kina har efterfrågan ökat just utifrån miljöaspekten. Gasen ses som en väg att komma ifrån det stora behovet av exempelvis kol.

– ”Vi beräknar att den globala efterfrågan kommer att öka med 44 procent till år 2035. Och det finns gott om tillgångar, men risken är att den utvecklingen sker på bekostnad av förnybar energi” / Fatih Birol till sajten Riksdag&Departement.

Infrastruktur och världspolitik

Det mest effektiva sättet att transportera naturgas är via milslånga ledningar. Men det innebär även att vissa länder kan kontrollera viss distribution.

Gasledningen Nord Stream 2, som dubblar Nord Streams kapacitet, har kallats Europas mest kontroversiella energiprojekt, då den ökar Europas beroende av rysk energi / Wikpedia

För att inte vara beroende av en enda leverantör jobbar EU för en bredare import, exempelvis med flytande naturgas som kan transporteras i fartyg. Med allt fler LNG-terminaler kan även länder som inte nås av gasledningar börja använda gas som energikälla. Det är dessa terminaler som kan ta emot fartygstransporterad gas.

 LNG är en tillväxtmarknad och naturgas spelar en allt större roll för att säkerställa försörjningstryggheten och för att minska koldioxidutsläppen i det globala energisystemet. / CEO på LTEW i intervju till Energinyheter.se

Naturgaspriset från 2019 till 2022 – källa: Etoro

Är naturgas nästa generations stora energikälla – eller bara en övergångslösning till miljövänligare alternativ?

Så investerar du i naturgas

Vad tror du om en tabell här typ så här.Något som gör det enkelt att ställa de olika alternativen mot varandra

Spekulation i pris

MäklareInstrumentHävstångHandlas i ISK eller ej?
AvanzaBull & Bear1 – 12 daglig hävstångISK
IGCFD1 – 30 Linjär hävstångEj ISK

Investera i priset

Via olika certifikat går det att vara exponerad mot priset på naturgas. Det som bland annat skiljer de olika alternativen åt är om handel sker med hävstång eller inte samt om handel kan ske inom ISK.

Bull & Bearcertifikat

Hos bland annat Avanza kan börshandlade Bull & Bear-certifikat köpas med naturgas som underliggande tillgång. Certifikaten kan både handlas i köp- och säljposition och med 1 – 12 i hävstång. En del certifikat har däremot mycket låg omsättning. 

Passar för kortsiktig handel då de handlas med daglig hävstång. Urgröpningseffekten minskar nämligen avkastning på längre tidsperspektiv.

CFD

Hos bland annat IG kan CFD handlas med naturgas som underliggande tillgång. I likhet med Bull & Bear kan dessa certifikat både handlas i köp- och säljpositioner. Går att handla utan eller med hävstång (1 – 30). All handel sker direkt mot IG vilket gör att marknaden nästan alltid är tillgänglig. Det är alltså inte ett börshandlat certifikat.

Passar för långsiktig handel då hävstången är linjär oavsett tidsperspektiv. 

  • Läs vår djupgående artikel om: CFD

Investera i bolagens aktier

Bolag som är exponerade mot naturgas hittas både inom transport, produktion och distribution. På den amerikanska marknaden finns ett stort antal bolag att välja på. Detta eftersom många oljebolag även är producenter av naturgas. Exempel på bolag är:

Amerikanska Chen – Har LNG-terminaler för hantering av flytande naturgas inom USA

Amerikanska Tellurian – Tar ansvar för hela kedjan, från produktion till LNG-terminaler.

Norska Höegh – Bygger, servar och utvecklar LNG-terminaler

Tyska Linde – Mycket stor inom flera industrigaser. Har köpt upp AGA.

BP – Produktion av olja och gas

LNG-terminaler krävs för att kunna ta emot flytande naturgas som transporteras med fartyg. Med ett större nätverk av dessa terminaler skapas inte lika stort behov av distribution via gasledningar.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023