Shiller P/E? (CAPE)

Shiller P E

Shiller P/E är ett nyckeltal som används för att påvisa om börsen, i dess helhet, är billig eller dyr. Detta genom att dividera börsens totala värde med inflationsjusterad genomsnittlig vinst under de senaste 10 åren.

Shiller P/E är en vidareutveckling på nyckeltalet P/E, vilket frekvent används för att avgöra hur en aktie värderas i förhållande till dess vinst. Nyckeltalet benämns även med ”CAPE (Cyclically adjusted Price Earnings) vilket tydligare anger vad nyckeltalet räknar ut. Orsaken att begreppet Shiller används är att dess upphovsmakare är Robert Shiller. Ett ytterligare namn är P/E 10 vilket syftar på att genomsnittlig vinst under 10 år används i uträkningen.

Formel

Shiller PE formel

Är börsen dyr eller billig? – Shiller P/E kan ge indikation

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Indikator på börsens värde & utveckling

År 1998 publicerade Robert Shiller och John Campbell en artikel där begreppet ”CAPE” användes för att förklara hur börsen kan värderas och även hur nyckeltalet kan påvisa framtida utveckling.

Artikeln heter ”Valuation Ratios and the Long-Run Stock Market Outlook” och kan läsas i helhet här. Värderingen genomfördes genom att vinsterna under de tio senaste åren räknades samman varpå ett medeltal skapas. Detta justeras mot inflation och ställs mot börsens totala värde.

Med ett högt CAPE-tal kan börsen därmed anses vara övervärderad och vinsthemtagning bör ske. Vad som är ”högt” avgörs av det historiska medeltalet av CAPE.

På detta sätt kan värderingen påvisa utvecklingen för de kommande åren, ofta nämns det att nyckeltalet påvisar de kommande 10 åren. Det är därmed en makroanalys av en större marknad (men kan även appliceras på enskilda aktier).

Historiskt sett har nyckeltalet både haft rätt och fel.

Kraschen 1929 – Kort innan börskraschen 1929 var Shiller P/E på 33 medan historiskt medeltal var på ca 16. En mycket stor skillnad mellan medeltalet och aktuellt nyckeltal pekade alltså starkt på kommande lågkonjunktur.  

40-50 tal – Från 1940 till 1955 låg Shiller P/E rejält under medeltalet vilket därmed skulle kunna påvisa en uppgång under kommande period, något som även skedde.

90-talets börsrally – 1998 var Shiller P/E för första gången över 30 sedan 1929 (strax innan kraschen). Med ett nyckeltal högt över dess medeltal samt på nivån som var inför kraschen 1929 fanns tydliga indikationer på kraftigt försämrad avkastning kommande 10 år. I det läget var det säkerligen inte många som höll med då börsen gick kraftigt uppåt med en allt mer växande IT-bubbla. Krysset i bilden nedan visar när Shiller P/E varnade för en övervärdering av börsen. Som grafen visar fortsatte utvecklingen positivt i nästan 2 år – innan ett kraftigt fall kom.

S&P 500 mellan 1950 och 2012
(Bildkälla Wikipedia)

Högt värderad sedan 2008

Ett tydligt exempel när Shiller P/E inte har gett rätt indikationer är tiden från 2008 till 2020. Redan 2009 var nyckeltalet över medeltalet och har sedan dess har ”gapet” ökat. De som enbart hade använt Shiller P/E som investeringsstrategi hade inte investerat en krona från 2008 till idag. Därmed hade personen missat den högsta genomsnittliga avkastningen per år som den amerikanska börsen gett över tid.

I en krönika av Gabriel Isskander på Börsveckan nämns svagheter i Shiller P/E-talet utifrån utvecklingen i världen. I början av 2000-talet var det fortfarande traditionell industri och banksektorn som stod för den största delen av vinsterna. Nu väger FANG-bolagen betydligt tyngre (FANG = Facebook, Amazon, Netflix, Google). Med andra ord har börsens fått en ny värdefördelning. För det andra är både räntan och inflationen på extremt låga nivåer, något som kraftigt eldar på börsen.

Är marknaden extremt övervärderad – eller bör inte Shiller P/E användas som enskild faktor i värdering av börsen?  Eller bör nyckeltalet ses som föråldrat när värdefördelning skett senaste 20 åren?

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Skillnaden mellan vanliga P/E och Shiller P/E

P/E

P/E används främst för att avgöra marknadens värdering av en enskild aktie. Talet utgår från ett enskilt år och tar inte hänsyn till inflation.

P/E-tal = Aktiens värde/Vinst per aktie

Shiller P/E

I detta nyckeltal jämförs börsvärdet (P) med inflationsjusterad snittvinst under de senaste 10 åren (E).

  1. Vinsten – Genomsnittlig vinst under 10 år istället för bara 1 år
  2. Inflationen – Här justeras vinsten till gällande inflation vilket visar på företagets reella vinst.

Vinsten

Eftersom vinst per aktie kan variera kraftigt år till år kan detta nyckeltal bli missvisande om börsens P/E-tal jämförs mellan olika år. För att skapa en tydligare, och mer rättvis, bild behöver en jämförelse ske av en längre period. Det är vad som sker med Shiller P/E.

Inflationen

Ett klassiskt P/E tal tar inte hänsyn till inflationen vilket på vissa marknader kan skapa mycket missvisande siffror. Skulle ett företag öka vinsten med 10% skulle det påverka P/E-talet positivt. Men är inflationen 10% innebär det inte någon reell ökning för aktieägarna. Detta problem tar Shiller P/E även hänsyn till.

Shiller P/E-tal = Börsensn pris / Genomsnittlig inflationsjusterad vinst för aktierna i 10 år

Vad används nyckeltalet till?

Shiller P/E kan användas för att värdera en större marknad, exempelvis svenska börsen i förhållande till indiska börsen. På detta sätt anses marknader med utvecklingspotential lättare kunna identifieras. Kartan visar värdet på nyckeltalet över nationer i världen och visar därmed att USA, Sverige, Finland, Irland och Indien i detta exempel har betydligt högre värderad börs än övriga delar av världen.

Men som exempel visar ovan är det inte säkert att enbart nyckeltalet kan användas för att göra denna analys. Det kan vara en indikator, som tillsammans med andra, skapar en bred bild av börsens värde.

karta shiller pe
(Källa: https://www.starcapital.de/en/research/stock-market-valuation/)

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Fundamental analys

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023