Soliditet

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Soliditet

Soliditet är ett sätt att mäta hur ett företags tillgångar ser ut i relation till dess skulder. Här jämför man det egna kapitalet mot de totala tillgångarna.

Definition & förklaring

När man mäter soliditeten hos ett företag vill man räkna ut den procentuella andel som företagets egna kapital utgör av summan av alla tillgångar.

Man vill räkna ut hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Den del av tillgångarna som inte är finansierade med eget kapital är finansierade med lån.

Det kan redan nu vara bra att nämna att det inte behöver vara negativt för ett företag att ha en viss procentuell del skulder, tvärt om, ofta är det bra med lån. Många aktiebolag har nämligen högre avkastningskrav på sitt egna kapital än vad banken vill ha in i ränta. Vi diskuterar detta mer nedan.

Själva beräkningen av soliditet görs enligt:

Eget kapital / summa av företagets alla tillgångar = soliditet

Sedan får du multiplicera resultatet med 100 för att få ut soliditeten i procent.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

I videon går Bisnode igenom soliditet

Ett exempel på beräkning av soliditet

Exempel balansräkning skf
Exempel för aktien SKF

Som exempel här använder vi årsredovisningen från företaget SKF från 2012. I denna rapport letar vi upp balansräkningen där vi hittar information om totala tillgångar, skulder och hur stort det egna kapitalet är. Vi kan här se att tillgångarna, som består av både eget kapital tillsammans med skulderna, är 60 757 Mkr. Företagets egna kapital är 22 468 Mkr.

Med hjälp av denna information kan vi nu beräkna soliditeten enligt

22 468 / 60 757 = 0,369
*100 = 36,9 %

Skf har alltså enligt årsredovisningen en soliditet på 36,9 % vilket är en ganska vanlig andel skulder för ett industribolag.

Hur tolkar man detta nyckeltal?

Det finns ett antal olika sätt att använda sig av soliditet vid analys av aktier. Det finns alltid risker vid aktieinvesteringar och aktieägare vill förstås nå den ultimata balansen med låg risk och och höga avkastningsmöjligheter.

Att undersöka hur ett företags soliditet har sett ut under ett flertal år kan vara en viktig del för att förstå riskerna. Som vi nämner ovan så behöver inte en viss mängd skulder vara negativt. Ofta så har företag högre avkastningskrav på de pengar som finns inom bolaget än vad banken kräver att få in i ränta. Det finns alltså en möjlighet att bolaget kan växa snabbare och bli bättre genom att kontinuerligt ligga på en viss skuldnivå.

Några tankar som du kan ta med dig när du analyserar soliditeten kan vara följande:

 • Ett företag kan bara öka sin soliditet genom att göra vinst i bolaget och återinvestera denna i företaget, betala av skulder eller att aktiägare skjuter till mer pengar i tex en nyemmission.
 • Ett företag som delar ut pengar i utdelningar minskar sin soliditet. Det bör alltså finnas en balans mellan hur mycket företaget delar ut till aktieägarna och hur stora dess skulder är.
 • Jämför gärna hur soliditeten minskar eller ökar mellan år. Då ser du att företaget tjänar tillräckligt med pengar i jämförelse med hur deras skuldsättning utvecklas. Det kan vara positivt med en högre skuldsättning om företaget samtidigt är inne i en tillväxtfas.
 • Det är förstås mycket negativt om företaget har en dålig tillväxt och att soliditeten samtidigt minskar.

10 svar på ”Soliditet”

 1. Ni skriver:
  Soliditet är ett nyckeltal för hur stor del av företagets kapital som är dess egna och kommer från lån. Om ett företags soliditet är 50% innebär det att hälften av företagets kapital är dessa egna pengar och inte ”bankens”. Andra sidan på soliditetsmyntet är skuldsättningsgraden. Om soliditeten är 40% innebär det att skuldsättningsgraden är 60%.

  Detta stämmer inte då skuldsättningsgraden vid 40 % soliditet är 150 % (nämligen S/E)

  Svara
  • Hej, det är väldigt svårt att svara på, det kan ju tänkas att bolaget har investerare i ryggen som kan gå in med mer pengar eller ta lån så det behöver inte nödvändigtvis betyda konkurs.

   Svara
 2. Fastighet och bygg-bolag har i regel låg soliditet. Detta beror vad jag förstår på högt värde på tillgångar i t.ex. fastigheter?

  Svara
 3. de flesta nyckeltal är svåra att använda eller måste anpassas när de används för fastighetsbolag eller investmentbolag eftersom de ofta har hög belåning och extremt höga orealiserade tillgångar.

  Svara
 4. Hej!

  Först och främst. Uppskattar verkligen tiden du lagt ner på att förklara soliditet tsm med andra begrepp. Mycket pedagogiskt!

  Hur som helst, min fråga gäller en mening under sista rubriken ”Hur tolkar man detta nyckeltal”. Meningen lyder: ”Ett företag kan bara minska öka sin soliditet genom att göra vinst i bolaget och återinvestera denna i företaget, betala av skulder eller att aktiägare skjuter till mer pengar i tex en nyemmission”.

  Det står alltså både minska och öka på samma ställe. Antar att det endast ska stå ”…minska sin soliditet…” och helt enkelt ta bort öka?

  Tack på förhand!

  Svara

Lämna en kommentar