Spara eller investera?

Spara eller investera

Sparkonto passar som buffert och om pengarna förväntas användas inom 1 – 2 år. I de flesta andra fall är det bättre att investera pengarna och därmed få betydligt bättre avkastning. Att spara långsiktigt på ett sparkonto innebär nämligen en ren förlust…

Definition:

Spara – Att spara på bankkonto/sparkonto. Summan kan aldrig minska. 

Investera – Investera i aktier, fonder, obligationer osv. Risk beroende på investering. Tillgången kan gå upp/ner i värde.

Det är viktigt att både spara och investera – och förstå skillnaden!

När passar det att spara?

  • Ha alltid en buffert

Sparkonto är bästa alternativet för en buffert. Pengar som enbart används vid oväntade stora utgifter och som då snabbt behöver vara tillgängliga.

  • Vid Kortsiktigt mål

Sker sparande till körkort, en resa eller en dator? Förväntas inköpet ske inom 1 – 2 år? Även i detta fall kan sparkonto vara bästa alternativet.

När passar det att investera?

  • Långsiktigt sparande

Vid ett långsiktigt sparande är investeringar ett betydligt bättre alternativ. Vad investeringen ska ske i för tillgångar beror både på intresse, sparhorisont och riskvilja.

Det långsiktiga sparandet kan även delas upp i olika ”hinkar”. Detta med ett kortsiktigt sparande (2-3 år), långsiktigt (minst 5 – 10 år) och pensionssparandet. Dessa olika investeringar kan därmed även få olika risknivå utifrån att pengarna eventuellt behövs inom ett kort eller långt tidsperspektiv.

Hur långsiktigt sparandet behöver vara beror främst på vad investeringar sker i. Exempelvis har P2P-lån liknande avkastning år efter år medan avkastningen på aktier är betydligt mer ”svängig”.

  • Vid månadssparande

Att månadsspara är generellt det bästa sättet att investera. Detta framförallt om en automatisk överföring kan ske och exempelvis andelar i en indexfond köps. Fördelen med månadssparande presenteras tydligare längre ner i artikeln.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Nordnet förklarar varför månadssparande är så bra

Spara pengar – kan innebära att sparkapitalet blir mindre värt

Sparkonto passar för pengar som förväntas användas inom ett kortare tidsperspektiv. I annat fall bör kapitalet istället investeras. Detta utifrån två perspektiv:

Inflation minskar värdet på pengarna

Inflation innebär att pengars köpkraft minskar över tid. Det som går att köpa för 100 kr idag kommer sannolikt att kosta någon eller några kronor mer om ett drygt år. Priserna går sakta men säkert uppåt (inflation) vilket innebär att köpkraften i denna hundring minskas.

Sedan början av 1900-talet har inflationen i Sverige varit mellan 3 – 5 % även om det funnits tider med betydligt högre och lägre inflationsnivåer. Under 2010-talet har inflationen varit så låg att Riksbanken vidtagit åtgärder för att nå målet på ca 2 %.

Inflation 2020 och bakåt SCB
(Källa: Inflation i Sverige, SCB)

”Inflationen äter upp drygt 27 miljarder kronor av svenskarnas sparpengar varje år” / Emma Persson, Länsförsäkringar (2019)

För att du inte skall förlora pengar krävs det att din sparränta är högre än inflationen.

Förlorad avkastning

Framförallt ”förloras” avkastning om kapitalet sitter på ett sparkonto. År 2020 exempelvis, gav ett sparkonto som bäst ca 1% i ränta, dvs lägre än inflationen. Samma år gick börsen upp 13,12 % och den genomsnittliga avkastningen på aktier över de senaste 100 åren var 8 – 10 % (beroende lite på hur det räknas ut)

Även de som inte vill investera i aktier kunde få betydligt bättre avkastning än 1 %. Detta utan att ta speciellt hög risk. Så länge som inflationen är högre än avkastningen ”förloras” värde år efter år.

Spara/investera ett större belopp

Efter arv, försäljning av bostad eller mycket en lyckad investering? Har du ett större belopp att spara/investera kan det vara smart att dela upp beloppet på olika investeringsalternativ – och framförallt inte köpa för hela summan på en gång.

Det kan självklart vara lockande att investera 1 miljon kronor i fonder/aktier när börsen går starkt uppåt – men att investera handlar till stor del om att minimera riskerna.

Ett exempel kan vara att sätta in pengarna på ett sparkonto och därefter investera 20 000 kr varje månad i 4 år. 

Nedan visas ett exempel på hur investeringar i aktier/fonder kan ske över ett år och att värdet, på lång sikt, därmed gynnas av tillfälliga nedgångar. Samma funktion har månadssparande över en längre tidsperiod.

Sprida ut investeringarna över tid 7 månadsspara
(Källa: Avanza.se ”Månadssparande”)

Investera beroende på tidsperspektiv / risk

Framförallt är det tidsperspektivet som avgör om sparande eller investering bör väljas. Men även riskbenägenheten. Om du spar till ett körkort om fem år kan det kännas extremt jobbigt om kapitalet minskat så mycket att körkortet behöver skjutas upp…

1 – 2 år

Sparkonto med insättningsgaranti. För lite högre ränta kan sparkonton på vissa kreditkort användas. På så kort investeringsperspektiv bör inte någon risk tas.

2 – 5 år

Sparandet kan delas upp på sparkonto, aktiefonder, blandfonder och/eller P2P-lån. Genom att fördela investeringen på olika risknivåer kan högre avkastning nås än på sparkonto. Detta samtidigt som risken hålls låg.

Det finns lite olika plattformar som man kan sprida pengarna på och få en stabil avkastning till begränsad risk. Oftast brukar man få 5 – 15 % i årlig avkastning eller ränta på denna typ av placeringar.

Ett exempel som vi själva investerar via:

  • Savelend.se – Få avkastning genom att investera i lån till företag, privatpersoner, fakturaköp och inkassoportföljer. Minsta insättning = 500 kr.

5 + år

Historisk har aktier gett bäst avkastning vid en investering med ett längre tidsperspektiv. För bredare riskspridning kan aktiefonder väljas. Ju bredare fondens inriktning är desto mindre risk.

skala risk
(Källa: Avanza.se)

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Liten skillnad – Gör stor skillnad i längden

Hur viktigt är det att skilja på att spara och investera?

Även om avkastningen bara skiljer några procentenheter så innebär det långsiktigt mycket stor skillnad.

Räkneexempel – Ränta på ränta

MånadssparandeÅrsavkastning i %Antal årAvkastning
1 000 kr0 %5 år0 kr
1 000 kr5 %5 år6 308 kr
1 000 kr7 %5 år9 009 kr
1 000 kr10 %5 år13 261 kr

Använd gärna vår ränta-på-ränta kalkylator om du vill testa dig fram och se hur mycket avkastning du kan få på investerade pengar.

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023