Investera i bitcoin

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Investera i bitcoin

Bitcoin är världens första, största och mest använda kryptovaluta. Valutan skapades 2008 med målet att erbjuda ett alternativ mot det monetära system som bygger upp världens nationella valutor.

Det är en peer-to-peer valuta vilket innebär att ingen nation, bank eller företag styr över den. Transaktioner kan därmed ske mellan personer utan någon interaktion av en tredjepart.

Bitcoin kurs

Syftet med Bitcoin är att erbjuda ett alternativt monetärt system – helt fri från påverkan från stater, politik och banker. Istället bibehålls dess säkerhet och stabilitet genom ett stort nätverk av datorer. Varje dator har en kopia på liggaren (samtliga transaktioner) samt tillför datorkraft för att beräkna kommande block till blockkedjan (kommande transaktioner).  

Med en decentraliserad valuta baserad på digital kod kan transaktioner ske mellan privatpersoner utan att banker, nationer eller institutioner kan påverka värdet, transaktionerna eller tillgången till det egna kapitalet.

Behövs det?

I Sverige, där staten har hög trovärdighet, har Bitcoin inte börjat implementeras som ett betalsystem i någon större utsträckning. Det är däremot betydligt vanligare i nationer med svag stat, hög inflation och svag tilltro till stater/banker. Utöver det är Bitcoin accepterad som betalningsmedel i exempelvis Japan (ligger ofta i teknologins framkant) samt Schweiz.

Bitcoin är ”The Internet of Money”. Med detta menas att valutan kan ge samma stora inflytande över det monetära systemet som internet fick över informationsflödet. Med kryptovalutor kan exempelvis de miljarder människor som inte har tillgång till banksystemen starta en plånbok och ta emot/skicka kryptovalutor inom en minut.

Att investera i Bitcoin innebär att investera i tron på att kryptovalutor kommer att bli en självklar del av världens ekonomiska system och att Bitcoin kvarstår som den största valutan. Det behöver däremot inte nödvändigtvis innebära att Bitcoin blir ett vanligt betalningsmedel. Många tror istället att valutan kommer ta guldets ställning – men i digital form.

Handla Kryptovalutor

✔️ IG.com/se – Ta position i kryptovalutor via CFD:s.
✔️ Coinbase.com – vanlig handel direkt i kryptovalutor.

För CFD-handel & för teknisk analys använder vi IG. Där kan du gå både lång och kort i kryptovalutor, aktier, index, råvaror och mycket mer på ett smidigt sätt och du kan använda app & plattform kostnadsfritt för teknisk analys.

Är du osäker på hur CFD:s fungerar så kan du läsa vår CFD-guide och lära dig allt du behöver veta.

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Vad är Bitcoin?

För att enklare förklara Bitcoin, samt varför valutan används i allt större utsträckning, utgår denna artikel från dessa tre frågor:

Vilka problem löser Bitcoin?

Genom att förstå vad pengar är och hur dagens monetära system fungerar är det även lättare att förstå varför någon/några uppfann Bitcoin och varför valutan växer i popularitet.  

Hur fungerar Bitcoin?

Genom att förstå hur Bitcoin fungerar (främst användarmässigt) ges förståelse för hur valutan är uppbyggd och kan användas.

Hur kan investering ske i Bitcoin?

Genom att förstå vilka alternativ som finns för att investera kan rätt alternativ väljas beroende på vad målet är med investeringen. Är det enbart för att ta del av Bitcoins eventuella värdeökning eller ska dessa coins användas till andra syften (betalning, trading osv)

Vilka problem löser Bitcoin?

Bitcoin kan ses som en produkt av finanskrisen. En kris som visade på tydliga svagheter i dagens monetära system. Stater fick gå in med miljarder för att stödja de banker som haft som uppgift att skapa och upprätthålla det ekonomiska ekosystemet. Samtidigt kan stater ”skapa” pengar och på detta sätt kraftigt öka inflationen i ett land.

Vad är då alternativet mot att förlita sig på att stater och banker kan hantera valutan rätt? Bitcoin.

Först och främst är det viktigt att förstå att alla monetära system bygger på trovärdighet.

Dagens pengar – Bygger på trovärdighet

Alla nationella valutor är centraliserade och bygger på trovärdighet mellan valutans användare och dess utfärdare. Förr användes guldmyntfot vilket betyder att ett mynt hade lika högt värde i ädelmetallen som valören på myntet. Därmed kunde det i teorin smältas ned och säljas. Därmed fanns ett reellt värde oavsett vilken penningpolitik som genomfördes av staten.

Guldmyntfot = Valutan har ett värde i saken/materialet

Idag finns inte denna koppling utan de som har valutan måste helt enkelt förlita sig på den stat som ger ut valutan.

Beroende på hur staten agerar kommer valutan bli mer eller mindre värd. Detta både genom inflation inom landet samt valutans värde i förhållande till andra valutor. Men grunden handlar om att valutans användare förlitar sig en central aktör – valutan är centraliserad.

”When banks have a mandate to create money, or value, they basically control the flow of value in the world – which gives them almost unlimited power”

Idag används nationell valuta (fiat) utan att valutan backas upp av något direkt värde (exempelvis guld). En stat kan därmed skapa hur mycket pengar som helst och fortfarande hävda att det är värt en viss summa. Allt handlar om trovärdigheten och att sedlarrepresenterar ett värde snarare än att ha ett värde.

Nationell valuta = Valutan har ett värde för att staten hävdar det

På samma sätt fungerar Bitcoin. Det representerar ett värde – utan att vara uppbackad av något fysiskt värde.

Bitcoin = Valutan har ett värde för att användarna anser det

Fördelarna med Bitcoin vs dagens banksystem. En intervju av Nordnet med Bitcoinexpert Ludvig Öberg.

Handla Kryptovalutor

✔️ IG.com/se – Ta position i kryptovalutor via CFD:s.
✔️ Coinbase.com – vanlig handel direkt i kryptovalutor.

För CFD-handel & för teknisk analys använder vi IG. Där kan du gå både lång och kort i kryptovalutor, aktier, index, råvaror och mycket mer på ett smidigt sätt och du kan använda app & plattform kostnadsfritt för teknisk analys.

Är du osäker på hur CFD:s fungerar så kan du läsa vår CFD-guide och lära dig allt du behöver veta.

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Lösning 1 – Decentralisering

Det är få personer i Sverige som skulle hävda att den förda penningpolitiken ruinerar svenskarnas ekonomi. Nästan alla ser staten som stabil och trovärdig samt med fungerande administration. Därmed har inte Sverige varit det land där Bitcoin snabbast etablerats.

Istället är det i länder där invånarnas trovärdighet till staten är låg som Bitcoin snabbare börjat användas. Detta inte minst i länder som exempelvis Venezuela som vid ett tillfälle var det land i världen som hade flest transaktioner av kryptovalutor per capita. Där är även invånarnas trovärdighet till staten extremt låg. Om man inte litar på de som ger ut valutan – varför då lita på valutan? En valuta som dessutom hade en hyperinflation.

Genom att decentralisera valutan tas makten bort från stater och banker. Istället är det koden som helt och hållet avgör hur valutan ska agera.

Lösning 2 – Du har makten över ditt kapital

En bank har rätten att frysa en persons kapital om banken anar penningtvätt eller kriminella handlingar. Kapitalet kan alltså frysas innan någon domstol har fastslagit att personen har agerat kriminellt.

Dessutom kan bankerna avgöra till vilka mottagare som pengar inte får skickas från bankkontot.

Med Bitcoin är det användaren som har ansvar över sitt kapital – inte banken. Även detta kan tyckas ”onödigt” i Sverige där många litar på bankerna och rättsväsendet. Men i andra länder kan inte pengar skickas till specifika organisationer (klassade som statsfientliga) osv. Ska du eller staten avgöra var pengar ska skickas?

Lösning 3 – To bank the unbanked

Med miljarder människor utan bankkonto runt om i världen är det en stor andel som står utanför dagens monetära system. Utan bankkonto stoppas dessa från en stor del av arbetsmarknaden och en rad finansiella tjänster. Med kryptovalutor skapas en plånbok på någon minut och därefter kan valutan skickas/tas emot. I vissa länder är detta den största orsaken till att kryptovalutor börjat användas.

Lösning 4 – Transparent

En av de största fördelarna med kryptovalutor är dess transparens. Blockkedjans historik är omöjlig att ändra och samtliga transaktioner kan alltid ses. Det går att se från och till vilken adress som överföring skett – men inte vem som har tillgång till dessa adresser.

En transparant lösning som innebär att risken för korruption och förfalskningar minskar eller försvinner helt. Det är exempelvis möjligt att skicka kryptovaluta direkt till personer i en by i ett U-land utan någon mellanhand. Detta så länge de har tillgång till internet.

(Engelsk förklaring på vad Bitcoin är och dess fördelar)

Lösning 5 – Fast nivå med Bitcoin

Hur många kronor finns det i Sverige? Det kan ingen svara på. Det finns ingen begränsning för hur mycket pengar som kan skapas genom produktion (mynt och sedlar), lån och digitala transaktioner. En stat kan därmed skapa så mycket pengar som de anser sig vara i behov av – även om det långsiktigt kan skapa riktigt dåliga konsekvenser.

Genom det kan stater ge ut stimulanspaket och betala skulder till andra länder – och skapa inflation på marknaden. Det kommer skapas inflation och därmed lägre köpkraft per krona. Utan att invånarna kan göra något åt det.

Med Bitcoin går det att beräkna hur många Bitcoins som finns på marknaden samt när samtliga 21 000 000 är brutna/framtagna. Det är förutbestämt i koden och något som inte kan påverkas av penningpolitiska åtgärder.

Lösning 6 – Open-Source

Eftersom Bitcoin är byggd på öppen källkod är det möjligt att använda koden för att skapa andra funktioner och valutor. Detta i likhet med att en ingenjör kan ta en ritning och göra en ny ritning baserad på den första.

Detta var vad som hände 2017 när Bitcoin Cash skapades. Det genomfördes via en så kallad ”fork” som i korthet innebär att en annan valuta skapas. Därefter är det upp till användarna att avgöra om de tror på den och vill investera i den nya valutan eller originalet, Bitcoin.

Med Open-Source (öppen källkod) skapades även den transparens som är en av de faktorer som kännetecknar Bitcoin.

Bank vs Bitcoin

BANKBITCOIN
Transparens för ökad säkerhetNejJa
Centraliserat (Kräver trovärdighet)JaNej
100 % kontroll över dina tillgångarNej (de kan frysas)Ja
Säkerhet över systemetBankens datorerSamtliga inom nätverket
Risk för IT-attackJaOm 50% av nätverket tas över

Hur fungerar Bitcoin?

Bitcoin är en valuta som ligger på en blockkedja. Med andra ord är blockkedjan tekniken och Bitcoin den första appliceringen av att använda en blockkedja. Det är viktigt att skilja på dessa begrepp då samtliga kryptovalutor idag använder blockkedjor och att denna teknik även kan appliceras inom en rad olika branscher.

I Sverige har bland annat SEB, Telia, Lantmäteriet och Nasdaq undersökt möjligheten att utnyttja blockkedjor i deras verksamhet. I videon nedan visar Telia hur betydligt enklare det kan bli att genomföra fastighetsköp med hjälp av blockkedjor. De ser fördelar och implementeringsmöjligheter av blockkedjan – men inte av Bitcoin.

Ett företag som redan jobbar med blockkedjor är svenska Nasdaq. I intervjun nedan berättar Johan Toll (Nasdaq) hur framtida implementering av blockkedjor inom finansvärlden kan underlätta för att skicka värden.

Blockkedjor är en revolutionerande teknik som kommer att utvecklas allt mer. Det betyder däremot inte per automatik att den första valutan på en blockkedja, Bitcoin, kommer att bli framtidens valuta.

Handla Kryptovalutor

✔️ IG.com/se – Ta position i kryptovalutor via CFD:s.
✔️ Coinbase.com – vanlig handel direkt i kryptovalutor.

För CFD-handel & för teknisk analys använder vi IG. Där kan du gå både lång och kort i kryptovalutor, aktier, index, råvaror och mycket mer på ett smidigt sätt och du kan använda app & plattform kostnadsfritt för teknisk analys.

Är du osäker på hur CFD:s fungerar så kan du läsa vår CFD-guide och lära dig allt du behöver veta.

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Vad är unikt med blockkedjan? – Löser Double-Spend problem

När en transaktion sker mot en centraliserad part (exempelvis en bank) noterar banken vem som ska ha mindre pengar på sitt konto (den som skickar) och vem som ska ha mer (den som tar emot). I och med att det finns en centraliserad aktör kan transaktionerna ske säkert – förutsatt att man litar på denna aktör.

Om något digitalt ska skickas mellan två personer (utan någon bank som mellanhand) uppstår däremot ”Double Spend Problem”. Detta eftersom allt digitalt kan kopieras. Person 1 skulle kunna kopiera alla sina filer och sedan sälja dessa till Person 2 som därmed bara får kopior. Det går därmed att både betala – och behålla betalningen.

Det är lösningen på detta problem som gör blockkedjan så unik. Det har funnits en rad försök till digitala P2P-valutor tidigare men samtliga har fallit på detta problem. Lösningen blev en automatisk uppdaterad liggare (ledger) som samtliga inom nätverket har tillgång till.

 • En bank för bok på alla transaktioner – Ingen dubbelspendering kan ske
 • Bitcoins transaktioner ses på en liggare som alla har tillgång till – Ingen dubbelspendering kan ske

Blockkedja

När en transaktion skapas kommer nätverkets datorer att genomföra matematiska beräkningar varpå transaktionen läggs i ett block som därefter läggs till nuvarande block (blockkedja). De datorer som lyckas lösa beräkningen blir belönad med Bitcoin – vilket kallas för mining.

De datorer som ingår i nätverket har alltså dubbla funktioner. De har både en kopia på den automatiskt uppdaterade liggaren samt tillför datorkraft så att matematiska formler kan räknas ut och block (med transaktioner) kan skapas till blockkedjan. I detta block finns även information från tidigare block för att säkerställa att någon manipulation inte uppstår. Var tionde minut skapas ett nytt block och därmed skapas även nya Bitcoins.

Belöningen var från början 50Btc per block och halveras efter 21 000 block vilket motsvarar ca 4 år. Fram till att alla Bitcoins är tillverkade (via mining) skapas därmed en automatisk inflation. Därefter kommer snarare deflation skapas då utbudet över tid kommer att minska. Detta utifrån att privata nycklar kan tappas bort, personer dör osv.

Enkelt Exempel – Manuell blockkedja

I detta exempel förklaras (mycket förenklat) säkerheten med en decentraliserad liggare (ledger).

Exempel:
I ett rum sitter 10 personer. Alla har penna och papper framför sig. Samtliga skriver ner siffror som representerar konton och därefter ”10 Papercoin” efteråt.

Konto 123 = 10 Papercoin

Konto 256 = 10 Papercoin

Osv.

En person säger att han vill sälja sin mössa för 2 Papercoin och en annan person går med på detta. I detta läge hör alla människor vilken handel som sker – det sker inte anonymt. 

Nu skriver samtliga ner transaktionen på sina papper och att 8 personer har 10 Papercoin, 1 har 8 och en har 12. Eftersom samtliga har exakt samma information kan ingen person ljuga och hitta på en transaktion, skapa fler coins eller hävda ägande till fler. Eftersom alla liggare uppdateras automatiskt och samtidigt skapas säkerhet genom konsensus.

Nu byts personerna ut till datorer som gör exakt samma sak. De skriver alla transaktioner i en bok (uppdaterar liggaren) och vissa får en belöning för att ha utfört detta jobb. I detta läge är det enbart köparen och säljaren som vet vad transaktionen gäller – det sker alltså anonymt. Det enda som övriga kan se är en transaktion mellan två konton. Men de vet inte vem som äger kontot.

Värdet avgörs av säljare/köpare – därmed utifrån trovärdigheten av att Papercoin kommer att fortsätta finnas i framtiden. Detta på samma sätt som att svenska kronans värde vilar på att människor använder den och den trovärdighet som staten ger i att valutan kommer användas i framtiden.

Som exemplet visar finns inte några fysiska mynt – eller pengar. Bara en lista över vem som har tillgång till en viss mängd av en förutbestämd tillgång.

Inte mynt – utan rätten till en adress

Då Bitcoin är helt digital finns varken mynt eller sedlar. Det finns inte heller mynt som skickas mellan olika adresser. Istället äger personen de privata nycklar som krävs för att kunna genomföra en transaktion från en specifik BTC-adress.

På detta sätt kan tillgången nås var och när som helst i världen. Så länge det finns internetuppkoppling kan en wallet laddas hem och nycklarna anges varpå innehavet visas (dvs. innehavet på den adress som nycklarna går till). Många av dessa wallets (digitala plånböcker) är kompatibla med flera olika kryptovalutor. Därmed kan exempelvis Bitcoin Cash, Bitcoin och Dash hanteras av samma wallet.

Investera i Bitcoin – Olika alternativ

Eftersom Bitcoin är den största kryptovalutan är det även den valuta som är enklast att investera i. Något som kan ske via flera olika vägar – beroende på vad målet är.  Det som främst skiljer alternativen åt är om det är riktiga Bitcoins som köps eller om det är certifikat som följer kryptovalutans värde.

1. Köpa riktig bitcoin

Att köpa riktiga Bitcoin innebär att dessa kan skickas till andra plånböcker, handelsplatser eller tjänster. De kan enkelt växlas till hundratals andra kryptovalutor samt ger tillgång till eventuella ”forkar” (delningar av valutan till två valutor).

Via kryptobörs

Det finns flera stora internationella kryptobörser som erbjuder handel i Bitcoin och hundratals andra kryptovalutor. Det som krävs är först att ett konto öppnas och ID verifieras. Därefter kan överföring ske med kort eller banköverföring varpå Bitcoin kan köpas. Pengarna kan förvaras hos dessa börser för framtida köp.

Fördelarna 👍

Främsta fördelen med att köpa Bitcoin genom exempelvis Coinbase är flexibiliteten. De kan enkelt direkt växlas till en mängd andra valutor eller skickas till andra börser och tjänster. Ett smidigt sätt för dig som vill använda dina Bitcoin oavsett om det är till betalningsmedel eller inom De-fi (Decentraliserad finans). 

Nackdelarna 👎

Nackdelen är att det kan ta ett tag att bli verifierad, att handel inte kan ske inom ISK och att det kräver lite mer kunskap i hur kryptovalutor hanteras – i jämförelse mot att köpa certifikat. Har du ett intresse för kryptovalutor, oavsett nivå, så rekommenderas köp via en stor kryptobörs.

2. Ta position i kryptovalutan via certifikat

CFD:s – exempelvis via IG

Via IG kan investering ske i Bitcoin genom CFD. Det är kontrakt som följer underliggande tillgångens värde. Det är möjligt att handla med hävstång och både i köp- och säljpositioner.

Fördelarna 👍

IG.com/se är en av de få CFD-mäklarna som automatiskt rapporterar in handel till Skatteverket. Därmed finns alla underlag för att enkelt räkna ut eventuell kapitalvinstskatt.

Vid handel med CFD är det även mycket lätt att välja mellan att ta köp- eller säljpositioner inom samma certifikat samt öka exponering med hävstång. Med hävstång krävs därmed ett mindre kapital även om en större position önskas.

Nackdelarna 👎

Nackdelen är att handel inte kan ske inom ISK

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Bitcoin XBT/XBTE & Bitcoin Bear/Bull X2 – Exempelvis via Avanza

Via Avanza.se kan börshandlade certifikat köpas som följer Bitcoins kurs.

Exempel:

 • Bitcoin XBT – Certifikat utställt i SEK. Följer kursändringar X1

Fördelarna 👍

Största fördelen är att handel kan ske inom ett ISK varpå skatten blir lägre och deklarationen lättare. Dessutom är det lättare att skapa konto hos Avanza än övriga alternativ som vi nämner.

Nackdelen 👎

Största nackdelen är risken som uppstår när handel sker mot en market marker. Det är exempelvis inte säkert att marknaden alltid är öppen.

market makern ställer inte pris i bitcoin certifikat

Historisk prisutveckling på Bitcoin

Under de första åren var det väldigt få som använde Bitcoin och någon officiell kurs fanns inte. En av de största sidorna som följer värdeutveckling av kryptovalutor visar första kurserna kring 2013. Den fjärde maj 2013 var en Bitcoin värd 108 USD – I november 2020 var priset ca 13 000 USD.

historisk prisutveckling bitcoin
 • 1 Jan 2014  – ca 772 USD
 • 1 Jan 2015 ca 300 USD
 • 2016 ca 430 USD
 • 2017 ca 1 000 USD
 • 2018 ca 14 000 USD
 • 2019 ca 4 000 USD
 • 2020 ca 7 000 USD

Volatiliteten har alltså varit extremt hög. Historiskt sett har valutan haft flera kraftiga nedgångar men alltid återhämtat sig med större styrka.

Vad styr priset på Bitcoin?

Bitcoins värde bygger enbart på trovärdighet. Att förlita sig på att koden, nätverket och att det är ett bättre system än dagens nationella valutasystem. I likhet med samtliga kryptovalutor blir det tillgång och efterfrågan som styr priset.

Pulsådern inom kryptovalutor

Bitcoin är idag inte den billigaste eller snabbaste valutan vid transaktioner. För dessa funktioner finns flera andra kryptovalutor med större användarvänlighet. Bitcoin är ändå den mest accepterade valutan hos de tjänster som tar emot kryptovalutor som betalningsmedel. Det är även den valuta som störst antal andra valutor kan växlas till via kryptobörser.

Många ser valutan som ett digitalt guld och ”pulsådern” inom kryptovalutor. Vilken funktion Bitcoin får i framtiden återstår däremot att se.

Finns det inget värde som ”backar up” Bitcoin?

Nej, i likhet med att det inte finns något värde som backar upp svenska kronan, utöver dess trovärdighet hos användarna och internationella investerare.

Officiella kurser via börser

De kurser som presenteras på Bitcoin kommer från stora internationella kryptobörser. För ett par år sedan var det inte ovanligt att kursen på Bitcoin var olika hos de olika börserna. Idag är det däremot extremt liten skillnad mellan de olika platserna vilket gör det enklare att sätta en exakt kurs.

Ta del av hela marknaden via IG💡

IG.com/se erbjuder en kostnadsfri app & plattform
✅ Följ hela världens marknader dygnet runt i realtid
✅ Följ & handla på börsen även när den är stängd
✅ App & plattform är mycket bra för teknisk analys
✅ Lika smidigt att gå kort som att gå lång (satsa på uppgång eller nedgång)
✅ Följ & handla råvaror, index, valutor, aktier & kryptovalutor.

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

 • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
 • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
 • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Lämna en kommentar