Elliots vågteori

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Elliots vågteori

Elliots vågteori bygger på att alla priser (aktie, råvaror osv) rör sig i vågor. Först kommer fem vågrörelser i trendens riktning och sedan tre vågor i en korrigerande rörelse. Därefter börjar det om med fem vågor i trendens riktning osv.

Teorin menar därmed att framtida rörelser på marknaden går att förutspå genom att analysera och avgöra i vilken våg som marknaden befinner sig i.

 • Gäller alla sorters priser på öppna marknader
 • Vågorna blir tydligast på marknader med stor volym och omsättning

När det är stora volymer kan inte en enskild aktör påverka kursens utveckling. Det är även en förutsättning för att Elliots vågteori ska kunna användas då den bygger på ett ”flockbeteende” hos investerarna.

Elliots vågteori – Förklaring och exempel

Rörelser på aktiemarknaden beror till stor del på psykologi, flockbeteende och impulsivitet hos investerarna. Det visar inte minst börsutvecklingen vid bubblor och krascher.

Ralph Nelson Elliot menade att dessa faktorer skapar de vågmönster som kan hittas på index-marknader. Genom att följa vågornas mönster går det därmed att förutspå dess framtida utveckling (enligt teorin).  

Grundregler:

På en uppåtgående marknad finns först 5 vågrörelser uppåt och sedan 3 nedåt (rekylfas). Inom varje våg finns sedan exakt samma uppbyggnad, dvs 5 vågrörelser uppåt och 3 nedåt.

Elliot vågor / elliot waves

Ett exempel – OMX30 Stockholm 

Nedan presenteras utveckling av OMX30 från 2011 till 2020. De fem första gula markeringarna uppfyller kriterierna för Elliots vågteori för en uppåtgående marknad. (Se siffrorna 1 – 5 ). Därefter följer tre vågor på en nedåtgående marknad (A-B-C)

Exempel på elliots vågteori

Teorin menar att vågrörelserna både kan hittas i ett makroperspektiv och ett microperspektiv. En inzoomning på OMX30 mellan september 2019 och maj 2020 visar samma mönster. De första gula markörerna skulle kunna tolkas som de fem första vågorna. Detta med en kraftigare uppgång på slutet. Därefter rekylvågorna A och B (C förväntas komma sedan).

exempel på elliots wave theory / vågteori

Vill du ha fördjupad kunskap om Elliots vågteori och hur den kan appliceras på olika marknader rekommenderas videon av Per Stolt på
IG.com/sv (tidigare IG Markets).Lär dig grunderna för teorin först. Därefter kan denna 80 min video användas för fördjupad kunskap.

Trading med Elliots vågteori

Genom att definiera vilken våg som marknaden befinner sig i kan köp- eller säljsignaler hittas. Att definiera första och andra vågen är generellt inte lätt men ju fler vågar som tydligt visas desto tydligare blir det att förutse framtida utveckling.

Det är i alla fall vad de som följer och använder Elliots vågteori menar. Men håller det i längden? För att förstå det behövs fördjupad kunskap om de olika faserna och en förståelse för varför teorin används av vissa – och förkastas av andra. (Se kommande rubriker)

Teorin har ett par grundregler som alltid måste följas för att korrekt våg ska kunna definieras.

Grundregler (Ska alltid följas)

Våg 2 – Måste hålla sig över botten på våg 1

Våg 3 – Får inte vara kortaste vågen. Är oftast den längsta

Våg 4 – Får inte gå under toppen på våg 1

Tumregler (Måste inte alltid följas)

Tumregler måste inte alltid följas men gör det oftast inom varje cykel.

Våg 1 & 5 – Ofta ungefär lika långa

Våg 3 – Oftast den längsta vågen för aktier

Våg 5 – Euforifasen då kursen ökar tydligt snabbare än under våg 3. Skapar en ”spik” och dras uppåt av euforiska investerare. Kännetecknas av en kort och kraftigt uppåtgående spets. Kan ses som ”Fomo”-fas (Fomo = Fear of missing out) då investerare är rädd för att stå utanför en ”exploderande kurs”.    

Rekylfasen

A – Första delen av en rekyl bestående av en trevågssekvens. A-vågen är fallande.

B – Andra delen av rekylen, som tar upp något av den nedgång som skett under vågen A

C – Sista delen som innebär en ytterligare nedgång.

Därefter ansåg Elliot att allt startar om på nytt, dvs. med våg 1,2,3,4,5 och därefter A,B och C.

Följs inte reglerna är det alltså inte den aktuella vågen som följs. Skulle våg 2 gå under nivån för våg 1 kan den alltså inte längre definieras som våg 2.

Bygger på psykologi och impulsiv handel

Elliots vågteori bygger uteslutande på mänsklig psykologi och hur impulsiv handel styr kursen.

Är det trovärdigt?

Att psykologi styr aktiemarknaden är uppenbart. Att mönster kan ses utifrån det mänskliga agerandet är även mycket tydligt. Detta inte minst på makronivå. Exempelvis finns tydliga mönster när ”bubblor” sprickor och krascher uppstår.

Elliot menade själv att det ALLTID gick att se detta mönster. Det är också fullt möjligt – eftersom många tekniska analyser kan appliceras i efterhand och bevisa en specifik tes. Det handlar kortfattat om att ”du ser vad du vill se”.

Den som testar att handla efter Elliots vågteori kommer i vissa fall göra perfekta köp – men vid andra tillfällen usla köp. Men då går det alltid att hävda att tolkningen av vågorna var fel. Det är därmed inget fel på teorin – bara tolkningen.

 • Om teorin stämde…

Om teorin stämde, och tydligt kunde följas, skulle samtliga investeringsbolag investera uteslutande efter vågteorin. Detta med en garanterad hög avkastning över tid – men så är inte fallet.

 • Men vissa investerare lyckas bra…

Det finns investerare som följer Elliots vågteori och har god avkastning. Men de flesta använder teorin som en faktor, av många, för att avgöra hur handeln ska ske.

Som visats ovan är teorin även väldigt flexibelt applicerbar vilket innebär att investerare kan uppfatta vågor som understödjer deras investeringsstrategier. Detta medan andra uppfattar helt andra vågor som ligger till grund för andra beslut.

Så varför överlever den…

En orsak till att Elliots vågteori lever vidare är människans behov av att förklara allt som händer. Man söker förklaringar på allt från svältkatastrofer och naturfenomen till börskrascher och mänskligt beteende. Grundtanken är att det går att hitta mönster och logik i allt. Till och med på marknader som är långt från logiska.

Dessutom är teorin så ”flexibel” att den är svår att motbevisa. Om inte marknaden går som förväntat kan våg 3 anses vara våg 4 eller våg 5 osv. Den är helt enkelt inte tillräckligt mätbart.

2 svar på ”Elliots vågteori”

 1. Utmärkt förklaring av Elliots vågteori, enkel och lärorik. Jag fick en större förståelse för teorins olika sidor. Det jag saknar är en sida där man kan utbyta åsikter om teknisk analys med hjälp av denna indikator.

  Svara
  • Hej Omar.

   Tack för din feedback.
   Jag känner tyvärr inte till någon sådan specifik sajt.

   Mvh admin på aktiekunskap

   Svara

Lämna en kommentar