Sigmastocks omdöme

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Sigmastocks omdöme

Sigmastocks är en tjänst som automatiskt, med hjälp av algoritmer, investerar i aktier utifrån kundens investeringsprofil. Därmed skapas en bred riskspridning samt en aktieportfölj som är mer personligt anpassad än en klassisk aktiefond.

Aktier väljs utifrån dina önskemål gällande exempelvis riskbenägenhet, bransch, och tillväxtpotential. Innehavet i portföljen balanseras om 2 gånger per år.

Tjänsten försöker därmed att kombinera fördelarna med fondhandel och aktiehandel. Detta via en tjänst som bland annat gör det enklare för nybörjare att komma igång med aktier. Men även de med lång erfarenhet av aktiemarknaden bör uppskatta fördelarna med automatisk riskspridning och mycket låga avgifter.

För vem passar Sigmastocks?

 • Du som vill komma igång med aktier

Ett av målen med Sigmastocks är att få fler att månadsspara i aktier. Via en enkel tjänst väljs aktier fram som passar just din unika sparprofil. Kom igång med aktiesparande på 30 minuter.

 • Du sparar i aktier – men vill få bredare riskspridning

En stor fördel med Sigmastocks är den automatiska riskspridningen. Kanske består din aktieportfölj idag av ett par bolag som du har speciellt intresse för. Via denna tjänst kan portföljen breddas – men fortfarande följa ditt sätt att se på investeringar.

 • Du vill automatiskt månadsspara i aktier

Hos Avanza, Nordnet och storbankerna går det inte att ha ett automatiskt månadssparande i aktier, enbart i fonder. Detta löser Sigmastocks via autogiro och fördelning av månadssparandet sker utifrån en förvald aktieportfölj.

Vår åsikt
Vi uppskattar att tjänsten gör det lättare att ”komma igång” med aktier. Detta på ett sätt som innebär bred riskspridning och låga avgifter. Därmed kan även nybörjare ta sina första steg på aktiemarknaden.

Dessutom uppskattar vi möjlighet till månadssparande i aktier – något det bara finns ett fåtal aktörer som erbjuder idag.

Så fungerar Sigmastocks

När ett konto skapas besvaras ett flertal frågor kring den egna ekonomin och synen på investeringarna som ska ske hos Sigmastocks. Utifrån profilen skapas en bred aktieportfölj. Nedan presenteras tydligare hur tjänsten startas upp och fungerar. 

1. Frågor om din ekonomi 

Gå till Sigmastocks.se och besvara frågor om dig själv och din ekonomiska situation.

2. Frågor om din syn på sparande

Efter ett par frågor om den egna ekonomin besvaras frågor om din syn på sparande. Exempelvis kan företag från vissa branscher uteslutas från portföljen.

Sigmastocks välj branscher

Du kommer även få välja om någon marknad ska väga tyngre i portföljen, som exempelvis Sverige, USA eller Europa.

3. Frågor om risk

Därefter ska frågor om risk även besvaras. Här ges en eloge till Sigmastocks som tydligt visar att förväntad ökad avkastning även speglas i högre risk.

Sigmastocks välj risk

4. Portfölj skapas – och uppdateras

Utifrån investeringsprofilen skapas nu en aktieportfölj och investeringar sker sedan löpande i dessa aktier. Sigmastocks bevakar ca 900 bolag, både i Norden, USA och Europa. Via ett flertal olika parametrar beräknas vilka bolag som passar bäst i portföljen. 

Oftast består portföljen av 40 – 50 bolag men det beror till stor del på hur stort belopp som investeras.

Det går däremot inte att välja bort enstaka bolag. Det är en tjänst som Sigmastocks anger att de ”arbetar på” och eventuellt kommer i framtiden.

Uppdatering och ombalansering

Två gånger per år kommer sedan portföljen att automatiskt uppdateras. Det innebär att delar av innehavet kommer att ombalanseras (säljas och köpas) för att följa riskprofilen. Har en aktie ökat mycket kraftigt kommer den väga tungt i portföljen vilket innebär att en del kan säljas för att portföljen hela tiden ska ha en bred riskspridning.

En ombalansering sker även automatiskt om portföljen, av något skäl, fått en mycket kraftig avvikelse från investerarens profil.

sigmastocks portfölj

Vår åsikt
Vår åsikt är att den största fördelen med Sigmastocks är den automatiska riskspridningen. Allt för många aktieägare har en mycket ”smal” portfölj som därmed kan falla kraftigt vid nedgång på en specifik marknad eller en bransch. Statistik visar att riskspridning är en av de allra viktigaste faktorerna för god avkastning över ett längre tidsperspektiv. Här har Stigmastocks lyckas med något fler borde fokusera på.

Vår egna investering hos Sigmastocks – utveckling

Vi startade vårt konto på Sigmastocks.se den 4:e juni 2021 och satte in 1000 kr som investerades. Vi kommer löpande att uppdatera med färsk utveckling och statistik för vår investering.

Uppdaterad 2024-03-19
Uppdaterad 2024-03-19
Uppdaterad 2024-03-19
Uppdaterad 2024-03-19

Fördelar

 • Automatisk riskspridning

Ett av de absolut vanligaste ”felen” inom aktieinvesteringar är att ha en för smal portfölj. Med andra ord blir det mycket liten riskspridning. Även bland de som börjar med en bred portfölj är den förändrade riskspridningen över tid portföljens ”akilleshäl”. Detta exempelvis när vissa aktier går upp väldigt mycket och därmed väger tungt gällande portföljens hela innehav.

Den största styrkan med Sigmastocks är alltså den automatiska riskspridningen och uppdateringen av portföljen två gånger per år.

 • Låg avgift

Med en förvaltningsavgift på ca 0,35 – 0,47 % (beroende på vilka aktier som finns i din portfölj) på innehavet plus 0,22 % på transaktioner är det ett billigt sätt att spara på.

Orsaken att de kan ha så låg kostnad är de genomför köp åt flera investerare samtidigt. Med större, och färre, transaktioner kan Sigmastocks hålla låg avgift. Har man endast svenska aktier i portföljen hamnar förvaltningsavgiften i det lägre intervallet. Har man även utländska aktier hamnar man i det högre.

”Det blir väldigt stor skillnad om du investerar själv kontra om du låter fonder göra jobbet” / I intervju till Unga Aktiespararna

Personligare än fonder

Skapa din egen ”fond” – utifrån din syn på etik, risk och branschfokus.

Nackdelar  

 • Ingen spets

Det går visserligen att välja att portföljen ska väga lite tyngre mot Sverige, USA eller Europa men inte helt och hållet. Det går inte heller att välja inriktning exempelvis mot läkemedel, infrastruktur osv.

 • Svårt med diversifiering vid låga belopp

Om månadssparande väljs på 500 – 1000 kr och USA/Europa valts som fokusmarknad kommer Sigmastocks att ge en varning. Detta utifrån att ”utländska aktier ofta har ett högt styckepris” vilket alltså innebär en betydligt lägre diversifiering.

Vid månadssparande på upp till 1000 kr per månad, mot andra marknader än Sverige, kan det alltså vara bättre med fonder.

 • Ej investmentbolag

Sigmastocks har inte investmentbolag i deras urval av bolag. Detta utifrån att de ”svåra att bedöma efter samma kriterier som vanliga bolag”.

Säkerhet

Sigmastocks är en svensk tjänst med de säkerhetskrav som gäller vid finansiella produkter.

 • Insättningsgaranti
 • Investerarskydd
 • Tillsyn av Finansinspektionen
 • Inloggning med BankID
 • Enbart koppling till konto som ägs av kontoinnehavaren

Vad kostar tjänsten?

Sigmastocks tar ut en förvaltningsavgift på 0,35 – 0,47 %. Den totala avgiften, inklusive courtage, valutaväxlingsavgifter m.m. hamnar lite högre. 

”Därför att dina pengar hör hemma i din egna plånbok, inte fondförvaltarens”/Sigmastocks.se

Skatt & deklaration

Alla investeringar sker inom ett ISK. Det är en stor fördel då skatten oftast blir lägre samt att någon deklaration inte behöver genomföras.

Sammanfattning, omdöme & betyg

Sigmastocks gör det enkelt att komma igång med aktiesparande – oavsett om det är engångsinsättning eller månadssparande.

Efter att ett konto har skapats besvaras ett par frågor kring exempelvis riskbenägenhet och geografiskt fokus varpå en aktieportfölj skapas utifrån denna profil. Två gånger per år kommer portföljen att automatiskt uppdateras och ombalanseras. Detta så att det alltid är en bred riskspridning.

I jämförelse med aktiefonder skapar Sigmastocks ett mer personligt och billigare sätt att investera i aktier. Skapa din egen aktiefond – utifrån dina egna val.

Däremot finns en hel del begränsningar. Med fonder går det att få exponering mot marknaden över hela världen – vid aktiehandel främst Sverige, USA och Europa. Dessutom begränsas portföljen exempelvis av att enstaka bolag inte kan väljas bort.

Vårt slutomdöme & betyg

Sigmastocks gör det som är allra viktigast – pressar ner kostnaden och sprider risken. Deras tjänst har stora likheter med en ”fondrobot” men istället för fonder sker investeringar direkt i aktier.

Med tanke på att AI utvärderar närmare 1000 olika bolag tror vi att tjänsten är ett bra val för att skapa en differentierad portfölj. Dessutom tar inte AI hänsyn till känslor och psykologi…Till stor sannolikhet får de flesta bättre avkastning på lång sikt med AI än genom egna beslut.

Det som drar ner betyget lite grann är begränsningarna. Tjänsten skulle kunna kompletteras med fler val av inriktningar på bolagen. Detta med exempelvis branscher (läkemedel, industri, tech osv). Att det i framtiden kommer bli möjligt att ta bort enstaka bolag ur portföljen är även positivt.

Ett betyg ges på 4/5. Idén och tjänsten är riktigt bra och gör det enkelt för fler att ta steget ut på aktiemarknaden. Det behövs!

Andras omdömen & betyg

HemsidaBetygAntal omdömen
Tustpilot3,0 av 56 st
Börskollen4,6 av 52 473 st
Vårt betyg4,0 av 51 st

Lämna en kommentar