ETF

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
ETF

ETF (Exchange Traded Fund) är en börshandlad fond som handlas på samma sätt som aktier. Fonden följer värdeutvecklingen på underliggande tillgångar så som råvaror, valutor, aktier och andra värdepapper.

Största fördelarna med ETF är att köp- och säljorder kan läggas på valfri kurs, att avgifterna är lägre samt att ETF öppnar upp för handel på en bredare internationell marknad.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Skillnad mellan ETF och vanlig fond

 • Handelstider

Då ETF handlas likt aktier kan handel genomföras valfritt antal gånger per dag under börsens öppettider. Därmed finns även möjlighet till daytrading. Detta innebär även att du har pengarna direkt vid försäljning av en ETF.

Vid handel med en aktiefond avgörs istället köp- och säljkursen utifrån dagens stängningskurs. Det tar sedan några dagar innan pengarna sitter på kontot.  

 • Välja köp- och säljkurs

Vid handel med ETF kan stop-loss användas och även ordrar läggas till valbar kurs.

 • Billigare än aktivt förvaltade fonder

En aktivt förvaltad fond har alltid en förvaltningsavgift som räknas in i kursen. Även en ETF har en förvaltningsavgift men den är generellt betydligt lägre.

Ett exempel kan visa detta där en ETF med låg avgift hos Nordea kostar 0,07 % per år medan en aktiv förvaltad USA-fond kostar ca 1,5 %.

Orsaken är att ETF är systematiska. Det finns ingen aktiv förvaltare. Deras enda uppdrag är att förvaltas så att det följer index. Det kan därmed liknas med en passiv indexfond.

 • Kan handla på upp eller nedgång

ETF är ett enkelt värdepapper att handla med för att ta positioner inför en förväntad börsnedgång. Flera utgivare erbjuder nämligen fonder som har innehav som ökar i värde i proportion till nedgång på underliggande tillgångar.

 • Kan enkelt handlas med hävstång

Önskas hävstång mot en marknad kan ETF vara ett smidigt alternativ. I Sverige kan exempelvis Xact Bear och Xact Bull nämnas.

 • Finns begränsat antal andelar

ETF består av ett begränsat antal andelar. Detta i motsats mot en ”vanlig” fond som ökar sitt innehav utifrån hur många fondandelar som säljs på marknaden.

 • Ofta passiv fondkaraktär

ETF brukar vara uppbyggd av passiv karaktär. Den skapas genom att fonden ”byggs ihop” av innehav av aktier, råvaror eller andra tillgångar. Därefter sker ingen förvaltning. Detta till skillnad mot rena aktiefonder som har mer eller mindre aktiv förvaltning.

Med eller utan hävstång

ETF kan handlas både med och utan hävstång. En del handelsplatser erbjuder hävstång på nästan samtliga ETF:er medan andra har betydligt mer begränsat utbud.

Två av de mer kända ETF:erna med hävstång som följer OMX30 är:

XACT BULL handlas med hävstång 1,5 eller 2 och ger därmed 50 % eller 100 % mer än kursuppgången på index. Men det innebär även att nedgången är 1,5 till 2 gånger större.

XACT Bear handlas med hävstång på 1,5 eller 2 och ger 50 % eller 100 % i avkastning i förhållande till kursnedgången. Går kursen däremot upp kommer värdet minsta 1,5 eller 2 gånger mer än index förändring.

Fysisk eller syntetisk ETF

Med fysisk ETF menas att företaget som är utställare verkligen äger innehavet som fonden består av. Då de har en fysisk tillgång heter detta fysisk ETF.

Med syntetisk ETF menas att innehavet kan exempelvis bestå av derivat som ger samma avkastning som ett specifikt index. I detta fall köps en andel i utvecklingen av fonden snarare än en del av det fysiska innehavet.

Vad skiljer mellan fonderna?

Tillgång / Index

ETF kan vara uppbyggd av aktier, råvaror, valutor eller andra värdepapper. Innehållet avgör både förväntad avkastning, risknivå och differentiering.

Fysisk eller syntetisk tillgång?

Äger fonden de fysiska tillgångarna eller derivat som ska följa värdeutvecklingen? Läs mer ovan vid rubriken ”Fysisk eller syntetisk ETF”

Kostnad

Generellt är ETF billigare än klassiska aktiefonder. Detta eftersom någon aktiv förvaltning inte sker. Men samtidigt är det ändå skillnad på courtage och administrationsavgift. De brukar överlag vara mycket låga.

Utbetalning eller återinvestering vid utdelning

Om fonden innehåller aktier kan aktieutdelningen antingen återinvesteras eller betalas ut direkt till det bankkonto som ägarna av dessa ETF:er angett.

Valuta som fonden handlas i

Handel sker i den nationella valuta i det land där fonden är registrerad. Det innebär därmed en valutarisk om utländska ETF:er köps.

(Nordnets ”längre” förklaring på vad ETF är och hur de fungerar)

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Handelsplatser för ETF

 • IG Markets

CFD-trading på 1000-tals börshandlade fonder över hela världen. Handel sker nästan uteslutande med hävstång.
– Gå till IG.com/sv

 • Avanza

Erbjuder ETF-handel från bland annat marknader i Asien, Sydafrika, Europa och Latinamerika. Ett mycket stort utbud. Erbjuder hävstång på vissa upp till 2ggr.
– Gå till Avanza.se

 • Nordnet

Har tusentals fonder i utbudet. Erbjuder även månadssparande i ETF vilket inte alla handelsplatser erbjuder.
– Gå till Nordnet.se

 • Etoro

Om du inte hittar de ETF:er du vill handla i på Nordnet och Avanza så finns de ofta hos Etoro.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Hitta de bästa ETF-fonderna

Vill du hitta dom bästa ETF fonderna på marknaden? Att veta vilka fonder som är framtidens vinnare är dock omöjligt att svara på. Du kan läsa mer om ETF fonder på Buffert.se. Här kan du hitta mer djupgående information om ämnet och hitta mer förslag på ETF fonder.

Skatt vid ETF-handel

ETF deklarerar på exakt samma sätt som aktiefonder eller andra fonder. Sker handel hos en svensk aktiemäklare kommer dessa att skicka in uppgifter till Skatteverket och all information presenteras på deklarationen. De kan även handlas inom ett ISK vilket innebär att någon deklarering av handeln inte behöver ske.

Sker däremot handeln på utländska plattformar varierar det om information automatiskt skickas in eller om det behöver ske manuellt av kontoägaren.

Kostnader

Courtage – I likhet med aktiehandel betalas ett courtage vid varje köp/försäljning.

Valutaväxling – I det fall som utländska ETF:er köps behöver växling ske till annan valuta. Denna växling sker automatiskt av aktiedepån och för denna växling betalas en minimal procentuell avgift.

Administrationsavgift – Administrationsavgift betalas till emittenten (utgivaren). Avgiften ingår i kursen på samma sätt som en förvaltningsavgift gör på en aktiefond.

Spread – Spread är ingen direkt kostnad men eftersom det skiljer mellan köp- och säljkurs blir det indirekt en kostnad.

Risker

Emittenten hamnar i obestånd

En ETF ges ut av en emittent och kan handlas via flera olika handelsplatser. Det innebär att det via Avanza exempelvis går att handla i ETF som är utgivna av Morgan Stanley.

Skulle emittenten hamna i obestånd (exempelvis konkurs) kan hela innehavet bli värdelöst. Det är därmed viktigt att enbart handla ETF från stora och etablerade utgivare. För att minska denna kreditrisk kan investeringarna vara placerad på ett skyddat konto. Skulle företaget gå i konkurs kan fortfarande dessa tillgångar betalas till investerarna.

Valutakursen

Även om en ETF handlas i SEK så kan emittenten handla i deras lokala valuta. Detta innebär att om SEK går upp, eller ner, påverkar detta även värdet på ETF:en utan att underliggande tillgång behöver ha ändrats i värde.

Hävstången

Hävstångsfunktionen kan locka till större risk än vad som investeraren kan hantera.

Fondens riskspridning

I likhet med alla fonder avgörs risknivån av fondens innehav och riskspridning.

(Hitta din egen risknivå Nordnet bland deras över 1500 ETF:er)

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Så tolkas namnet på fonden

DB X-trackers Msci Europe index Ucits Etf

Ovan är namnet på en av de ETF:er som erbjuds av Deutsche Bank. Men vad betyder det?

DB X-trackers  – Förvaltaren är Deutsche Bank. Tracker står för att den följer ett index.

Msci Europe index – Visar vilken marknad som fonder exponerar mot. I detta fall ett Europa index som presenteras av Msci. (Finns alltid olika sätt att räkna ut index)

Ucits Etf – Visar vilket regelverk som de gäller under.

Utöver detta kan även följande förekomma:

Tickerkod – En kod som är förkortning för fonden.

TRN – Utdelningar är återinvesterande

Fördelar med en ETF fond

 • Aktiens likviditet

Genom att fonderna handlas likt aktier går det snabbt att sälja och därmed öka på likviditeten. Det skapas helt enkelt större flexibilitet än med vanliga fonder.

 • Fondens riskspridning

En ETF har fondens fördel gällande riskspridning eftersom det är flera tillgångar som fonden består av. Dessutom kan investering ske på flera olika marknader vilket ytterligare sprider risken.

 • Låg avgift

Avgifter är avgörande vid långsiktigt sparande. Det är även en av orsakerna till att ETF:er blir allt populärare.

 • Säker kurs

Du vet vad du får och till vilken kurs. Några negativa, eller positiva, överraskningar kan inte uppstå efter att orderna har lagts.

 • Lättare att nå vissa marknader

Köp aktier i Indonesien eller investera i råvaruföretag i Latinamerika. Utbudet är otroligt stort för de som vill investera i index runt om i världen.

 • Daytrading

Eftersom handel sker på samma sätt som med aktier kan daytrading ske.

Skillnad mellan ETF, ETN och ETC

ETF – Börshandlad fond som följer värdeutvecklingen för ett par finansiella tillgångar. Det blir därmed ett slags index över innehavet av dessa tillgångar. En fond som exempelvis kan bestå av råvaror, valutor och aktier.

ETN – Börshandlade noter, dvs. räntebärande papper. Till skillnad mot andra räntebärande papper omfattas dessa av mycket få regleringar. Bör enbart handlas av de som är väl insatta i riskberäkning.

ETC – Börshandlade råvaror via en fond. Det finns därmed likheter med ETF men skillnaden är att ETC alltid följer råvaruindex eller ett par råvaror.

ETP – Börshandlade produkter. Inom ETP hittas därmed bland annat ETF, ETN och ETC.

Lämna en kommentar