Aktiefond

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Aktiefond

Aktiefonder är fonder vars innehav primärt består av aktier. I regel är minst 85 % av fondens kapital investerat i aktier. Investering i en aktiefond innebär att du investerar dina pengar i fonden som i sin tur investerar pengarna i aktier. Värdet på fonden styrs av värdeförändringar i de aktier som fonden äger.

Det som skiljer mellan olika aktiefonder är framförallt dess inriktning. Primärt har de en geografisk inriktning (land, världsdel, region) eller branschinriktning (exempelvis Finans, Teknik, Konsumtion).

Aktiefonder passar vid långsiktigt sparande. Detta utifrån att aktier/aktiefonder historisk haft en genomsnittlig värdeökning på 8 – 9 % per år men att värdet samtidigt kan variera kraftigt över ett par enstaka år. Flera fonder anger även att minsta rekommenderade tiden att spara i dessa fonder är 5 år.

🔗 Se alla aktiefonder hos Avanza

Erbjudande:
Hos både Avanza.se & Nordnet.se behöver du inte betala några fondavgifter överhuvudtaget så länge du har under 50 000 kr i samlat sparande på kontot. För att utnyttja deras erbjudanden till max kan du öppna konto hos båda aktörerna. Då slipper du fondavgifterna för ett dubbelt så stort investerat belopp.

Det är gratis att öppna konto hos både Avanza och Nordnet

Erbjudandet gäller för alla kunder med maximalt 50 000 kr på kontot. Har du 100 000 kr kan du alltså sätta in 50 000 kr hos Avanza och 50 000 kr hos Nordnet och därmed investera totalt 100 000 kr i fonder och inte behöva en enda krona i fondavgifter.

Så här skriver Nordnet:
0 kr i courtage och fondavgifter. Ge ditt sparande en flygande start. Nordnet bjuder på courtaget och återbetalar alla dina fondavgifter upp till att du nått 50 000 kr i samlat kapital.

Så här skriver Avanza:
Vi vet hur viktigt det är att få en bra start på sitt sparande. Därför får du som ännu inte kommit över 50 000 kr i sparande hos oss tillbaka alla (ja, alla!) fondavgifter. Det sker helt automatiskt, oavsett vilka fonder du väljer. Dessutom handlar du aktier från 0 kr.* En bättre start på ditt sparande kan du inte få.


Vad är en aktiefond?

En aktiefond kan liknas med en ”korg” av aktier. Fonden investerar i ett stort antal aktier – allt från sexton till flera hundra – och att investera i aktiefonder blir därmed att äga en del av denna korg. Aktiefonder förväntas ha minst 85 % av kapitalet i aktier även om flera fonder har egna regler som anger att högre andel.

Fonden förvaltas av en, eller flera, fondförvaltare vilka har som uppgift att skapa så hög avkastning som möjligt utifrån fondens investeringsregler. Det kan exempelvis vara regler som anger att minst 90 % av fondens kapital alltid måste vara investerat och att investeringar enbart får ske i svenska industriföretag.

En aktiefond måste, enligt lag, bestå av investeringar i minst 16 bolag utifrån de regleringar som finns i Lagen om värdepappersfonder. Där anges även exempelvis att innehavet i ett bolag maximalt får vara 10 % av fondens totala värde samt att maximalt 4 innehav får ha denna storlek. Därefter gäller regeln att värdet maximalt får vara 5% av fondens totala värde. 

(Vad är en fond? – Nordnet)

Varför spara i aktiefonder?

Aktiefonder är en av de vanligaste sparformerna i Sverige. Detta utifrån att det är ett mycket enkelt och lönsamt sätt att spara långsiktigt.

Riskspridning

Att investera i en aktiefond skapar betydligt större riskspridning än om investering sker i enbart ett par olika aktier. Skulle enstaka bolag få mycket dålig ekonomisk utveckling kan detta alltså kompenseras av fondens övriga innehav.

Månadssparande

Aktiefond passar utmärkt för månadssparande. Detta både rent tekniskt (det är lätt att starta upp) samt att lägsta summa att handla för ofta är 100 kr.

Förvaltning av andra

Aktiefonder passar även utmärkt för personer som inte är speciellt intresserade av börsen. Istället för att själv analysera och skapa en portfölj av olika aktier läggs denna förvaltning över på en fondförvaltare. Detta till en låg procentuell förvaltningsavgift.

Aktiefond riskspridning

Vad avgör aktiefondens värde?

Värdet på en aktiefond avgörs av värdet på fondens totala tillgångar. När investeringar sker i en aktiefond köps alltså ett valfritt antal andelar i denna fond. Går aktierna, som fonden äger, upp i värde kommer därmed även fondandelarnas värde att öka.

Det är helt gratis att öppna konton hos alla aktörer nedan.

🔗 IG.com/sv – Följ, handla & gör teknisk analys på världens alla marknader.
Plattform & mobil-app som håller världsklass & är helt gratis.
Erbjuder handel i kryptovalutor, råvaror, index, aktier osv i realtid 24/7.

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

🔗 Etoro.com/sv – Alltid 0 kr i courtage på aktiehandel.
Handla i olika sorters valutor, CFD:s, aktier, index, råvaror osv. ({etoroCFDrisk} % av de som handlar CFD:s förlorar pengar).

🔗 Levler.se – Ny svensk nätmäklare för aktier & fonder med 0 kr i courtage fram till år 2025
Erbjuder ISK-konto.

🔗 Avanza.se & Nordnet.se – Öppna konto hos båda och utnyttja deras erbjudanden.
Bägge två erbjuder 0 kr i courtage & 0 kr i fondavgifter för alla med upp till 50 000 kr på kontot.

🔗 Sigmastocks.se – ISK-konto där du låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig.
Väljer ut aktier med hjälp av algoritmer.
Minsta insättning = 1 kr.

Hur länge bör jag spara?

Aktiefonder har hög risk – på kort sikt. Värdet på fonderna kan alltså både gå upp och ned kraftigt vilket innebär att det är en sparform som framförallt passar om investerat kapital inte förväntas röras inom minst 5 år. Detta för att eventuella ras eller ”dippar” på aktiemarknaden ska hinna kompenseras med ökat värde över längre tid. Vid kortare tidsperspektiv kan blandfonder eller räntefonder vara ett tryggare alternativ. 

Vid nedgångar är det viktigt att ”zooma” ut och se på värdeutvecklingen över längre tid. Bilden nedan visar utvecklingen av en Sverige Indexnära-fond från 2009 och 2021. På lång sikt har utvecklingen varit mycket god men under ”resans gång” har fonden, vid flera tillfällen gått ner 20 % på bara några veckor. Den som köpte 1 dec 2017 och sålde 1 dec 2018 gjorde en förlust – men de som behöll sina fonder ett år till hade gått över 20 % plus.

utvecklingen av en Sverige Indexnära-fond

(Bildkälla: Avanza.se – SEB Indexnära A)

Hur stor risk har aktiefonder?

Aktiefonder har högre risk än räntefonder och blandfonder samtidigt som risken är mycket varierande beroende på vilken marknad som fonden investerar inom. Exempelvis är det högre risk att investera på små tillväxtmarknader så som Indonesien, Egypten och Pakistan än att investera i en global indexfond med inriktning mot stora internationella bolag.

Generellt gäller att ju smalare inriktning en aktiefond har desto högre risk. Dessutom blir risken högre om inriktningen är mot en instabil ekonomisk marknad eller mycket konjunkturkänslig bransch.  

aktiefond risk

För de som vill investera i teknikfonder finns exempelvis mycket smalt inriktade eSports Fund, som enbart investerar inom e-sport, samt TIN Ny Teknik som investerar brett i nordiska bolag med hög teknologisk utveckling.

Att välja hög risk innebär däremot även möjlighet till högre avkastning. Skulle företag gynnas ekonomiskt inom en specifik bransch kommer aktiefonder som investerar på denna marknad öka i värde i större grad än övriga fonder. Ett exempel kan tas från 2020 då Coronapandemin lamslog den fysiska handeln – och gynnade kraftigt både E-handel och försäljning av digitala lösningar.

Vilka avgifter kan förekomma?

De avgifter som förekommer på aktiefonder är:

Förvaltningsavgift

Förvaltningsavgift är en avgift som betalas till fondbolag för att de ska förvalta kapitalet, dvs. investera i olika aktier utifrån fondens regler. Avgiften är inräknad i kursen vilket innebär att någon fast summa inte betalas per år. Förvaltningsavgiften brukar vara mellan 0 – 3 %.

Transaktionsavgift

Transaktionsavgift förekommer framförallt hos utländska fondbolag och är ovanlig hos svenska fondbolag. Det är en avgift som tas ut vid köp eller försäljning av fondandelar.

Valutaväxlingsavgift

Sker handel i aktiefonder som värderas i annan valuta än SEK betalas en valutaväxlingsavgift. Den kan vara på några tiondelsprocent av totala beloppet.

(Varför spara i fonder? – Nordea)

Erbjudande:
Hos både Avanza.se & Nordnet.se behöver du inte betala några fondavgifter överhuvudtaget så länge du har under 50 000 kr i samlat sparande på kontot. För att utnyttja deras erbjudanden till max kan du öppna konto hos båda aktörerna. Då slipper du fondavgifterna för ett dubbelt så stort investerat belopp.

Det är gratis att öppna konto hos både Avanza och Nordnet

Erbjudandet gäller för alla kunder med maximalt 50 000 kr på kontot. Har du 100 000 kr kan du alltså sätta in 50 000 kr hos Avanza och 50 000 kr hos Nordnet och därmed investera totalt 100 000 kr i fonder och inte behöva en enda krona i fondavgifter.

Så här skriver Nordnet:
0 kr i courtage och fondavgifter. Ge ditt sparande en flygande start. Nordnet bjuder på courtaget och återbetalar alla dina fondavgifter upp till att du nått 50 000 kr i samlat kapital.

Så här skriver Avanza:
Vi vet hur viktigt det är att få en bra start på sitt sparande. Därför får du som ännu inte kommit över 50 000 kr i sparande hos oss tillbaka alla (ja, alla!) fondavgifter. Det sker helt automatiskt, oavsett vilka fonder du väljer. Dessutom handlar du aktier från 0 kr.* En bättre start på ditt sparande kan du inte få.


Olika inriktningar på aktiefonder

Det som primärt skiljer sig mellan olika aktiefonder är dess inriktning och därmed innehav. De kan exempelvis ha geografisk- eller branschmässig inriktning. Fonderna kan även kategoriseras utifrån andra faktorer. Se exempel på detta under kommande rubriker.

Geografisk inriktning

Aktiefonder med geografisk inriktning investerar inom enskilda länder, grupp av länder eller världsdelar. Dess namn anger fondens primära marknad även om det inte alltid speglar hela innehavet. Flera Rysslandsfonder investerar exempelvis både i Ryssland samt grannländer som tidigare innefattades av Sovjetunionen.

Vilka geografiska inriktningar som erbjuds varierar något över tid. Detta beroende på investerarnas intresse för specifika länder samt fondförvaltarnas möjlighet att erbjuda fonder med dess inriktningar.

Branschmässig inriktning

Med branschmässig inriktning menas att aktiefonden har aktier i företag inom en eller ett par branscher. Det kan exempelvis vara Finans, Råvaror, Teknik eller Konsumtionsvaror. Investeringarna styrs även av vilken geografisk inriktning fonden har. Det finns exempelvis teknikfonder som enbart investerar i nordiska bolag samt teknikfonder som investerar globalt.

I likhet med geografiska inriktningarna ändras utbudet över tid, främst beroende på ekonomisk utveckling, makroekonomiska trender och vilka marknader som fondförvaltarna har möjlighet att nå.

Bolagens storlek & utdelning

Det går även att kategorisera aktiefonder utifrån hur stora bolag de investerar i. Det vanligaste är ”Flexibel storlek” vilket innebär att förvaltarna både kan investera i stora, medelstora och små bolag. Hos Avanza finns går det att filtrera aktiefonderna utifrån följande bolagsstorlek:

 • Onoterat – Fonderna investerar i riskkapitalbolag som i sin tur investerar i onoterade bolag.
 • Småbolag – Småbolag är bolag vars värde inte överstiger 1% av börsens totala värde
 • Medelstora bolag – Medelstora bolag har ett börsvärde på 150 miljoner och 1 miljard euro.
 • Små- och medelstora bolag – En mix av små- och medelstora bolag
 • Tillväxtbolag – Bolag som förväntas växa i omsättning mer än medel på börsen.
 • Värdebolag – Stabila bolag med förutsägbara vinster och mindre kursrörelser än i medel.
 • Stor utdelning – Fonderna investerar primärt i bolag med hög aktieutdelning.

Indexfonder

En indexfond investerar med målet att värdeutvecklingen ska följa ett specifikt index. Det vanligaste är att de följer breda börsindex men de kan även följa specifika branschindex. Exempel på index, och indexfonder, är:

 • SIX Sweden Dividend 21 Index

SIX Sweden Dividend följer de 21 bolag med högst direktavkastning bland de 40 bolagen med högst omsättning på Stockholmsbörsen. Exempel på fond är Aktiespararnas Direktavkastning A.

 • MSCI USA Index

MSCI USA Index följer stora och medelstora bolag på amerikanska börsen. Detta index täcker därmed 85 % av den amerikanska aktiemarknaden. Exempel på fond är Öhman Marknad USA A

 • SIX Siri Norden

SIX Siri Norden speglar samtliga bolag på börserna i Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors. Exempel på fond är Handelsbanken Norden Ind. Crit.

🔗 Läs vår djupgående artikel om: Indexfonder

Fond-i-fond

En fond-i-fond är en aktiefond som enbart investerar i andra aktiefonder. Istället för att analysera aktiemarknaden och välja bolag att investera i har fondförvaltaren i uppgift att följa utvecklingen på olika aktiefonder och investera i flera av dessa. Fondalternativet passar främst för personer som söker en mycket bred riskspridning (diversifiering)

🔗 Läs vår djupgående artikel om: fond-i-fond

Generationsfond

En generationsfond ändrar den procentuella exponeringen mot aktier och räntor beroende på kundgruppens ålder. En generationsfond med namnet ”70-tal” vänder sig alltså till personer som är födda på 70-talet och kommer att öka andelen räntor i portföljen ju närmare dessa personer förväntas gå i pension.

🔗 Läs vår djupgående artikel om: Generationsfonder

(ETF)

En ETF är en börshandlad fond. Fonden kan bestå av allt från aktier och räntor till guld, Kryptovalutor och index. ETF kan vara ett sätt att investera i aktier som i övrigt inte nås från den svenska marknaden. En ETF kan vara en aktiefond (består enbart av aktier) men behöver alltså inte vara det. Traditionellt brukar däremot inte ETF klassas som aktiefonder.

🔗 Läs vår djupgående artikel om: ETF

Erbjudande:
Hos både Avanza.se & Nordnet.se behöver du inte betala några fondavgifter överhuvudtaget så länge du har under 50 000 kr i samlat sparande på kontot. För att utnyttja deras erbjudanden till max kan du öppna konto hos båda aktörerna. Då slipper du fondavgifterna för ett dubbelt så stort investerat belopp.

Det är gratis att öppna konto hos både Avanza och Nordnet

Erbjudandet gäller för alla kunder med maximalt 50 000 kr på kontot. Har du 100 000 kr kan du alltså sätta in 50 000 kr hos Avanza och 50 000 kr hos Nordnet och därmed investera totalt 100 000 kr i fonder och inte behöva en enda krona i fondavgifter.

Så här skriver Nordnet:
0 kr i courtage och fondavgifter. Ge ditt sparande en flygande start. Nordnet bjuder på courtaget och återbetalar alla dina fondavgifter upp till att du nått 50 000 kr i samlat kapital.

Så här skriver Avanza:
Vi vet hur viktigt det är att få en bra start på sitt sparande. Därför får du som ännu inte kommit över 50 000 kr i sparande hos oss tillbaka alla (ja, alla!) fondavgifter. Det sker helt automatiskt, oavsett vilka fonder du väljer. Dessutom handlar du aktier från 0 kr.* En bättre start på ditt sparande kan du inte få.


Passiv eller Aktiv förvaltad

En passivt förvaltad aktiefond har ett aktieinnehav som exempelvis ska spegla ett specifikt index. Köp och försäljningar sker därmed enbart utifrån hur detta index förändras och inte utifrån en förvaltares analyser och prognoser över en specifik marknad. Ett exempel är Avanza Zero som förväntas följa SIX30RX-index i Sverige. Detta index följer utvecklingen av de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen.

Fördelen med passivt förvaltade fonder är att förvaltningskostnaden kan hållas nere. Flera av dessa fonder har en avgift på 0 – 0,2 %. Dessutom ger indexfonder en bred riskspridning.

En aktivt förvaltad aktiefond har ett aktieinnehav som avgörs av förvaltarnas analyser samt de regler som aktiefonden förväntas följa. Är det exempelvis en Småbolagsfond förväntas investeringar primärt ske i småbolag osv.

Fördelen med aktivt förvaltade fonder är att förvaltarnas mål alltid är att försöka nå bättre avkastning än fondens jämförbara index. Förvaltningsavgiften är däremot betydligt högre än hos passivt förvaltade indexfonder. Det är vanligt med förvaltningsavgift på 1,0 – 2,5 %.

Läs mer:

Ta del av hela marknaden via IG💡

IG.com/se erbjuder en kostnadsfri app & plattform
✅ Följ hela världens marknader dygnet runt i realtid
✅ Följ & handla på börsen även när den är stängd
✅ App & plattform är mycket bra för teknisk analys
✅ Lika smidigt att gå kort som att gå lång (satsa på uppgång eller nedgång)
✅ Följ & handla råvaror, index, valutor, aktier & kryptovalutor.

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

 • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
 • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
 • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Lämna en kommentar