Investmentbolagsfonder

Investmentbolagsfonder

Investmentbolagsfonder är fonder som investerar i investmentbolag, förvärvsbolag och konglomerat. Det dessa har gemensamt är att de investerar i andra bolag och att dess värde därmed primärt avgörs av värdet på innehavet.

Utbudet av investmentbolagsfonder i Sverige är relativt litet. Hos Avanza finns fem fonder att välja på varav de flesta presenteras längre ner i denna artikel. Ett alternativ till att köpa dessa fonder är att köpa ett par investmentbolag. Det skapar däremot inte samma diversifiering.

Köp fonden där det är lägst avgift
Fonder handlar du enklast & billigast hos Avanza.se, Nordnet.se och Savr.com/sv. Fondavgifterna skiljer sig åt mellan dessa tre aktörer. Ibland är Nordnet billigast, ibland Avanza och ibland Savr. Det beror helt enkelt på vilken fond det gäller, så kolla upp avgifterna hos alla tre & se vart den fond du vill köpa handlas till lägst avgift innan du köper.

Det är gratis att öppna konto hos alla tre aktörerna.

Vad är en investmentbolagsfond? Varför investera?

En investmentbolagsfond består av aktier i både investmentbolag samt bolag med ”investmentbolagskaraktär”. Det innebär exempelvis att innehav kan finnas i förvärvsbolag och konglomerat (bolag vars innehav består av 100 % onoterade bolag)

Även om finns skillnader mellan investmentsbolag och förvärvsbolag så finns likheten att dess värde grundas i ägandet av delar av, eller hela, bolag. Det är därmed primärt dess innehav som avgör dess värde.

Genom att se på innehavet hos de investmentbolagsfonder som presenteras nedan visas även att synen på vad som ska klassas som bolag med ”investmentbolagskaraktär” kan tolkas något olika. Ett exempel är Tellus Global Investmentbolag vars största innehav bland annat är Facebook, Alphabet och Microsoft. Företag som många inte primärt skulle anse ha investmentbolagskaraktär.

Diversifiering – på diversifiering

Investmentbolag kan ha olika inriktningar både gällande geografi och bransch samt storlek på de företag de investerar i. Att köpa aktier i ett investmentbolag innebär därmed en automatisk diversifiering. Däremot varierar självklart diversifieringen beroende på storlek och inriktning hos bolaget. Ett exempel kan tas från Investor A vars fem största innehav, under 2021, var följande:

investors innehav

Att köpa investmentbolagsfonder skapar ytterligare diversifiering eftersom fondens innehav består av ett flertal investmentbolag.

En fördel är därmed den riskspridning som dessa fonder skapar – ofta till en mycket låg förvaltningsavgift. Flera av dessa fonder presenteras även som ”alternativ till indexfond men med lägre avgift”. Ett exempel är Spiltan Aktiefond Investmentbolag vars fem största innehav under 2021 var:

Största innehav investor

Önskas däremot mindre diversifiering och mer fokus på en viss marknad bör istället en portfölj skapas av investmentbolag främst inriktade mot denna marknad.

Nå unika marknader

En fördel att investera i investmentbolag är att kapitalet både investeras i börsnoterade och onoterade bolag. Därmed skapas en ”mix” av trygghet och möjlighet. För privatpersoner finns ytterst få vägar för att kunna investera i onoterade företag och detta är alltså en av dessa.

Historiskt bättre avkastning än index

År 2019 genomförde Alexander Gustafsson (Nordnet) en jämförelse mellan index, aktiefonder och investmentbolag gällande dess historiska avkastning. Resultatet visade tydligt att investmentbolag gett betydligt högre avkastning mellan 2011 och 2018. Det finns dessutom väldigt lite som pekar på att utvecklingen skulle ändras över tid.

Investeringsmålet för många investmentbolagsfonder är att skapa högre avkastning än index – till ett lägre pris än indexfonder. Denna jämförelse visar att fonderna har goda förutsättningar att lyckas.

investmentbolag vs aktiefond

Vad skiljer fonderna åt?

  • Geografi

Spiltan Aktiefond Investmentbolag investerar enbart i svenska bolag medan exempelvis Tellus fond investerar globalt. För svenska investerare kan det vara mer intressant att ha större vikt av svenska aktier. Samtidigt ökar risken genom en mindre geografisk diversifiering.

  • Vad klassas som ” investmentbolagskaraktär”?

Innehavet i en investmentbolagsfond består framförallt av investmentbolag, konglomerat och förvärvsbolag. Med andra ord bolag vars värde primärt avgörs av dess ägandedel i andra bolag. Men Tellus investmentbolagsfond investerar även i internationella företag så som Microsoft och Facebook.

  • Avgiften

Avgiften på de fonder som presenteras nedan skiljer sig mellan från 0,2% upp till 0,9%. Det är relativt stor skillnad med tanken på att dessa fonder kan jämföras med en bred indexfond gällande innehavet.

Bästa investmentbolagsfonden

Med litet utbud (5 st) och flera fonder som lanserats efter 2020 är det svårt att jämföra investmentsbolagsfondernas historiska avkastning och risk på ett rättvist sätt. Trots detta finns det en fond som ”sticker ut” i mängden. Det är Spiltan Aktiefond Investmentbolag.

Fonden har 5/5 i fondbetyg av Morningstar (i likhet med Tellus och SEF) och har överlägset flest ägare hos Avanza. Av de ca 650 000 som investerat i någon av dessa fonder har 600 000 valt Spiltans fond. Det är dessutom en av de fonderna med lägst avgift.

Sett till avkastning är det bara två fonder som funnits i minst fem år. Tellus har under denna tid gett avkastning på 164 % och Spiltan 156 %. Men Tellus har avgift på 0,9 % vilket ska jämföras med Spiltan på 0,2 %. Räknas avgiften bort kommer Spiltan att ha gett högst avkastning under denna tidsperiod.

Fonden handlar du enklast via Avanza.se

Exempel på investmentbolagsfonder

(De siffror som nämns kring dessa fonder är från 2021)

Spiltan Aktiefond Investmentbolag

Spiltan Aktiefond Investmentbolag investerar i en portfölj av primärt svenska investmentbolag samt bolag av investmentbolagskaraktär. Ett par procent investeras även i utländska bolag. Största innehaven är Investor, Industrivärlden, Kinnevik och Lundbergföretagen.

Det är en passiv fond vilket ses i den låga förvaltningsavgiften. Fonden presenteras ofta som ett ”billigare alternativ till indexfond”.

Risk 6/7 – Morningstar Rating 5/5 – Förvaltningsavgift 0,2 % – Ägare på Avanza ca 600 000

Spiltan Globalfond Investmentbolag

Spiltan Globalfond Investmentbolag är en passiv investmentbolagsfond som består av ca 30 bolag över hela världen. På detta sätt skapas både en riskspridning gällande geografi och bransch vilket innebär att fonden delvis kan liknas med en global indexfond. Främst sker investeringar i USA och Kanada. Största innehav är bland annat Berkshire Hathaway, Danaher Corp och Fairfax Financial Holdings.

Risk 6/7 – Morningstar Rating 3/5 – Förvaltningsavgift 0,5 % – Ägare på Avanza ca 36 000

Tellus Globala Investmentbolag

Tellus Globala Investmentbolag investerar i ”bolag som har flera investeringar, helst i olika kompletterande verksamheter”. Deras tematiska inriktning är att bolagen ska ”påverka vår framtid” och har alltid minst 90 % av kapitalet investerat.

Bland de största innehaven finns Alphabet (Google), Apple, Investor och Microsoft. Sett till innehav har alltså fonden inte enbart investmentbolag utan även stora internationella bolag som även delvis har investmentsliknande struktur.

Risk 5/7 – Morningstar Rating 5/5 – Förvaltningsavgift 0,9 % – Ägare på Avanza ca 3 000

SEF – Kavaljer Investmentbolagsfond A

SEF-Kavaljer Investmentbolagsfond A investerar globalt i 20 – 30 investmentbolag. Dess fokus är investmentbolag, konglomerat och serieförvärvare.

Konglomerat är företag som till 100 % äger onoterade företag medan serieförvärvare kan liknas med förvärvsbolag, dvs. att löpande förvärv sker. År 2021 var innehavet till ca 60 % i Sverige och 20 % i USA. Bland de största innehaven fanns Investor, Ratos och Industrivärlden.

Risk 6/7 – Morningstar Rating 3/5 – Förvaltningsavgift 0,3 % – Ägare på Avanza ca 28 000

(Samtliga siffror som nämns ovan är från 2021 och kan handlas via Avanza.se)

Köp fonden där det är lägst avgift
Fonder handlar du enklast & billigast hos Avanza.se, Nordnet.se och Savr.com/sv. Fondavgifterna skiljer sig åt mellan dessa tre aktörer. Ibland är Nordnet billigast, ibland Avanza och ibland Savr. Det beror helt enkelt på vilken fond det gäller, så kolla upp avgifterna hos alla tre & se vart den fond du vill köpa handlas till lägst avgift innan du köper.

Det är gratis att öppna konto hos alla tre aktörerna.

Läs även:

Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier, fonder & mycket mer
Avanza.se – gratis courtage-erbjudande.
(Gäller konton med max 50 000 kr på)
Nordnet.se – gratis courtage-erbjudande.
(Gäller nya konton med max 80 000 kr på)
Etoro.com/sv – alltid 0 kr i courtage på aktier, oavsett kontots storlek. Etoro erbjuder dessutom ”copytrading” samt handel i CFD:s, valutor, index, råvaror och mycket mer både med och utan hävstång.

”Alternativa” investeringar
Savelend.se – låna ut pengar till privatpersoner mot en fin ränta. Minsta insättning = 500 kr.
Sigmastocks.se – ISK-konto där du låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig & förvalta aktieportföljen med hjälp av algoritmer. Minsta insättning = 1 kr.
– Kameo.se – Investera i fastighetsprojekt & företagslån. Välj själv vilka projekt & företag du vill investera i på deras plattform. Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar
Vi på Aktiekunskap har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik/

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2022