ROIC – avkastning på investerat kapital

ROIC – avkastning på investerat kapital

ROIC (Return on invested capital) är ett nyckeltal som visar på företagets avkastning på dess investerade kapital. Därmed visar ROIC /ROC hur effektiv företaget är att skapa avkastning på sina investeringar och tillgångar. Nivån på ROIC varierar stort mellan olika branscher.

Om ett företag har väldigt hög ROIC så kan det ofta vara bättre att företaget återinvesterar sin vinst istället för att dela ut pengar till aktieägarna.

Formel för uträkningen

ROIC räknas ut genom att nettovinst divideras med investerat kapital.

ROIC = (Vinst efter skatt – ev. utdelning) / investerat kapital

Investerat kapital – Långfristiga skulder samt eget kapital.

Vinst efter skatt – Rörelseresultat som kan ses i resultatrapporten

Exempel:
Åkes Åkeri har en nettovinst på 1 miljon och investerat kapital på 10 miljoner. Det skapar ROIC på 10%. Det visar därmed på hur stor avkastningen är i förhållande till företagets investerade kapital.  

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier & fonder courtagefritt (gratis). Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla med & utan hävstång i digitala & vanliga valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. 67% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Vad säger ROIC?

ROIC påvisar hur lönsamma företagets investeringar är. För investerare kan det exempelvis vara ett nyckeltal att titta på för att bilda sig en uppfattning om hur stor vinst och aktieutdelning som kan förväntas i framtiden.

Framförallt gäller detta branscher där stora investeringar sker för att skapa avkastning. Här kan exempelvis industri, tillverkning och energi nämnas. Inom vissa tjänstebranscher, där investeringar främst sker i personal, är ROIC inte alls lika relevant.

För att skapa en tydlig bild av företagets lönsamhet bör ROIC användas tillsammans med bland annat P/E-tal och WACC.

ROIC och P/E

Lågt P/E-tal visar på att företag är lågt värderat i förhållande till dess vinst per aktie, vilket kan vara en köpsignal. Men är ROIC samtidigt lågt innebär det att företaget skapar låg avkastning. Ett lågt P/E-tal är därmed befogat.

P/E = Aktiens pris/Vinst per aktie

ROIC och WACC

Wacc anger lägsta avkastningen som företaget behöver ha för att kunna hantera räntekrav och avkastningskrav. Om detta är högre än ROIC innebär det alltså en negativ avkastning.

ROIC visar visserligen företagets avkastning på investerat kapital men bör i flera tillfällen ses tillsammans med andra nyckeltal.

Hög eller låg ROIC?

Vad som anses vara hög ROIC är mycket beroende på vilken bransch som företaget är verksam inom. Det är exempelvis mycket stor skillnad på hur stora investeringar som olika branscher behöver genomföra för att kunna nå avkastning. Det varierar även stort mellan företag inom samma bransch beroende på inriktning, storlek m.m.

När en jämförelse sker är det alltså viktigt att detta sker mot liknande företag. Däremot kan nyckeltalet alltid användas för att se avkastning över tid och hur detta har förändrats.

Tre frågor att ställa sig när man analyserar företag med hjälp av detta nyckeltal

  1. Hur står sig företaget i förhållande till företag inom samma bransch och inriktning?
  2. Är nuvarande ROIC i nivå med tidigare år?
  3. Har företaget en stabil ROIC över flera år eller kraftigt varierande?

Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier, fonder & mycket mer
Avanza.se – gratis courtage-erbjudande.
(Gäller konton med max 50 000 kr på)
Nordnet.se – gratis courtage-erbjudande.
(Gäller nya konton med max 80 000 kr på)
Etoro.com/sv – alltid 0 kr i courtage på aktier, oavsett kontots storlek. Etoro erbjuder dessutom ”copytrading” samt handel i CFD:s, digitala & vanliga valutor, index, råvaror och mycket mer både med och utan hävstång.

”Alternativa” investeringar
Lendify.se – låna ut pengar till privatpersoner mot en fin ränta. Minsta insättning = 500 kr.
Sigmastocks.se – ISK-konto där du låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig & förvalta aktieportföljen med hjälp av algoritmer. Minsta insättning = 1 kr.
– Kameo.se – Investera i fastighetsprojekt & företagslån. Välj själv vilka projekt & företag du vill investera i på deras plattform. Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar
Vi på Aktiekunskap har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik/

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Fundamental analys

Kommentera eller Fråga

Senaste på Aktiekunskap

Tips:


Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Etoro.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder utan courtage.

För trading och teknisk analys rekommenderar vi även den kostnadsfria plattformen & appen som IG.com/se erbjuder.

Tips på alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en hög ränta på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Savelend.se investerar du i lån till företag, privatpersoner, inkassoportföljer & fakturaköp. Där får du en hög avkastning & en bra riskspridning
Minsta insättning = 500 kr.

Copyright Aktiekunskap.nu 2021