ROIC – avkastning på investerat kapital

ROIC – avkastning på investerat kapital

ROIC (Return on invested capital) är ett nyckeltal som visar på företagets avkastning på dess investerade kapital. Därmed visar ROIC /ROC hur effektiv företaget är att skapa avkastning på sina investeringar och tillgångar. Nivån på ROIC varierar stort mellan olika branscher.

Om ett företag har väldigt hög ROIC så kan det ofta vara bättre att företaget återinvesterar sin vinst istället för att dela ut pengar till aktieägarna.

Formel för uträkningen

ROIC räknas ut genom att nettovinst divideras med investerat kapital.

ROIC = (Vinst efter skatt – ev. utdelning) / investerat kapital

Investerat kapital – Långfristiga skulder samt eget kapital.

Vinst efter skatt – Rörelseresultat som kan ses i resultatrapporten

Exempel:
Åkes Åkeri har en nettovinst på 1 miljon och investerat kapital på 10 miljoner. Det skapar ROIC på 10%. Det visar därmed på hur stor avkastningen är i förhållande till företagets investerade kapital.  

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Vad säger ROIC?

ROIC påvisar hur lönsamma företagets investeringar är. För investerare kan det exempelvis vara ett nyckeltal att titta på för att bilda sig en uppfattning om hur stor vinst och aktieutdelning som kan förväntas i framtiden.

Framförallt gäller detta branscher där stora investeringar sker för att skapa avkastning. Här kan exempelvis industri, tillverkning och energi nämnas. Inom vissa tjänstebranscher, där investeringar främst sker i personal, är ROIC inte alls lika relevant.

För att skapa en tydlig bild av företagets lönsamhet bör ROIC användas tillsammans med bland annat P/E-tal och WACC.

ROIC och P/E

Lågt P/E-tal visar på att företag är lågt värderat i förhållande till dess vinst per aktie, vilket kan vara en köpsignal. Men är ROIC samtidigt lågt innebär det att företaget skapar låg avkastning. Ett lågt P/E-tal är därmed befogat.

P/E = Aktiens pris/Vinst per aktie

ROIC och WACC

Wacc anger lägsta avkastningen som företaget behöver ha för att kunna hantera räntekrav och avkastningskrav. Om detta är högre än ROIC innebär det alltså en negativ avkastning.

ROIC visar visserligen företagets avkastning på investerat kapital men bör i flera tillfällen ses tillsammans med andra nyckeltal.

Hög eller låg ROIC?

Vad som anses vara hög ROIC är mycket beroende på vilken bransch som företaget är verksam inom. Det är exempelvis mycket stor skillnad på hur stora investeringar som olika branscher behöver genomföra för att kunna nå avkastning. Det varierar även stort mellan företag inom samma bransch beroende på inriktning, storlek m.m.

När en jämförelse sker är det alltså viktigt att detta sker mot liknande företag. Däremot kan nyckeltalet alltid användas för att se avkastning över tid och hur detta har förändrats.

Tre frågor att ställa sig när man analyserar företag med hjälp av detta nyckeltal

  1. Hur står sig företaget i förhållande till företag inom samma bransch och inriktning?
  2. Är nuvarande ROIC i nivå med tidigare år?
  3. Har företaget en stabil ROIC över flera år eller kraftigt varierande?

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Fundamental analys

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023