Anomalier på börsen

Anomalier på börsen

Anomalier på börsen är händelser som avviker från den allmänt accepterade effektiva marknadsteorin (EMT). En teori som utgår från att priserna alltid är korrekta utifrån marknadens förhållande mellan tillgång och efterfrågan – som i sin tur påverkas av informationsflöde.

Anomalier

  • Teori/händelse som går emot den effektiva marknadsteorin
  • Händelse som inte går att förklara med ekonomiska modeller

Vad är anomalier på aktiemarknaden? Varför uppkommer de? Går det att investera utifrån dem?

Vad är en anomali?

Wikipedia beskriver en anomali som ”en avvikelse från det normala”. Det kan därmed vara en händelse som motsäger ”allmänt accepterade teorier”.

Det kommer alltid att finnas anomalier som därmed ifrågasätter teorier och mallar i samhället. I de flesta fall ses de förenklat som ”undantaget som bekräftar regeln”. Men skulle det bli tillräckligt många anomalier sker ett så kallat paradigmskifte. Med andra ord att det ”normala” ändras.

Vad är anomalier inom aktiemarknaden?

Tror du att ett börsår som sluter på 9 (2009, 2019 osv) ger bättre avkastning än övriga år? Även om statistiken eventuellt skulle kunna påvisa det så anses det vara en ren tillfällighet. Marknaden kan väl inte ta hänsyn till slutsiffran på ett årtal?

Det kan därmed ses som en anomali på marknaden. En avvikelse från det normala. Den allmänt accepterade teorin är att börsen inte påverkas av vilket årtal det är – även om statistik delvis säger annat. (1989, 30,6 % – 1999, 70,96 % – 2009, 43,69 % – 2019, 25,78 %).

Att börsår som slutar på en 9:a ger högre avkastning är inte en allmänt accepterad anomali. Men det skulle eventuellt kunna bli det om fler började skriva om det, presentera statistik och komma med teorier om varför det är så.

Nedan presenteras några av de vanligaste anomalierna på aktiemarknaden. Ofta finns en rimlig orsak till teorin – men inte alltid.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Exempel på anomalier inom aktiemarknaden

P/E-talseffekten

Teori

Genom att investera i aktier med lågt P/E-tal ska en överavkastning kunna skapas. Detta tack vare att aktierna är ”undervärderade”.

Orsak

I ”Effektivitet på Stockholms Fondbörs (K.Claesson) anges att anomali kan ses i handel som sker med utgångspunkt i vissa nyckeltal. I ”Avvikelser på den svenska börsen” nämns just P/E-talseffekten som en anomali.

Det kan tyckas rimligt att företag med högt P/E-tal anses, av marknaden, ha goda framtidsmöjligheter. Detta eftersom framtida ökade vinster är ”inräknade” i kursen. Detta medan företag med lågt P/E-tal anses, av marknaden, inte ha lika goda framtidsutsikter.

Här uppstår däremot en anomali då studier visar att företagen med lågt P/E-tal ger bättre avkastning i längden. Med hänvisning till tre amerikanska studier från 1977, 1986 och 1998 stärks denna teori. Samtliga studier visade att företag med lågt P/E-tal gav överavkastning.

Beror det på en övervärdering av ”framtidsaktierna”? Undervärdering av ”tråkiga” aktier? Eller en kombination…

Månadsskiftet

Teori

Den största delen av årets avkastning kan ses på de fem första dagarna i en månad. Med andra ord kring månadsskiftet. Genom att köpa fem dagar innan månadsskiftet och sedan sälja 10 dagar senare skulle en större vinst skapas än genomsnittlig årlig avkastning på börsen.

I en intervju till Privata Affärer anger Carnegie att köp kan ske fem dagar innan månadsskiftet och försäljning fyra dagar in på nya månaden. Enligt företaget skulle denna taktik gett 12,58 % per år 1987 – 2013 vilket kan jämföras med 9,06 % under samma period på storbolagsindex.

Orsak

En teori är att ett större kapital strömmar in på marknaden precis vid månadsskiftet. Detta både via privat månadssparande och pensionssparande. Dessutom kan det finnas en orsak i att vissa kapitalförvaltare fokuserar på just månadsskiftet för att kunna presentera uppdaterad statistik till kunder.

Januarieffekten

Teori

Januarieffekten är en av de mest kända anomalierna på börsen. Statistik visar att avkastningen under januarimånad ofta är betydligt större än genomsnittliga avkastningen över ett år. I en undersökning från 1995 visade det sig att avkastningen i januari mellan 1975 – 1995 var 3,25 % – i jämförelse mot börsens månadssnitt på 0,79%.

Orsak

Vid fördjupad granskning av Januarieffekten har det visat sig att det är en viss sorts aktier som framförallt ökat i värde under årets första månad. Det har varit mindre bolag samt de som sålts under december för att skapa en stor realisationsförlust.

Försäljningen i december har därmed skett utifrån ett skattetekniskt perspektiv och har inget med synen på företaget att göra. Detta har därmed pressat ner kursen – något som återhämtas i januari.

Köpa aktier som stiger på rapportdagen

Teori

Följ rapporterna och hur marknaden reagerar på dem. Köp de aktier som stiger på rapportdagen då dessa kommer att ge bättre avkastning.

Orsak

Johnny Torsell (Carnegie) har undersökt storbolagsaktier och hur dessa utvecklats i upp till 60 dagar efter rapportdagen. Hans slutsats var att utvecklingen som sker på rapportdagen sedan återspeglas i kommande utveckling. Det är som att rapportdagen avgör grundinställningen till företaget.

Undersökningen visade att de aktier som steg på rapportdagen i genomsnitt hade ökat 5 – 6 % mer efter 60 dagar. Med andra ord 5 – 6 % mer än den ursprungliga värdeökningen (inte 5 – 6 procentenheter). Det fanns även ett samband gällande hur stark utvecklingen var på rapportdagen. Ju starkare utveckling den dagen desto starkare utveckling kommande månader.

– Det är otroligt svårt att köpa en aktie som stigit 9 procent i samband med rapporten. Men det här visar verkligen att det är så vi ska agera, säger Torsell.

För handel på kort och medellång sikt och teknisk analys använder vi oss av plattformen IG.com/sv. Där kan du gå både lång och kort i aktier, index, råvaror, kryptovalutor osv via CFD:s på ett smidigt sätt och du kan använda plattformen kostnadsfritt för teknisk analys. Är du osäker på hur CFD:s fungerar så kan du läsa vår CFD-guide och lära dig allt du behöver veta.

Reversals

Teori

Genom att välja de mest underpresterande aktierna köps de på mycket låga nivåer. Kommande år kommer därmed en portfölj av dessa att öka mer än index.

Orsak

Analytikerföretaget Axier anger, i en artikeln från 2017, att det finns statistik som bevisar denna teori. De påpekar det rimliga i detta utifrån att aktier som befinner sig på topp inte har mer att ge – medan de lågt värderade bolagen har en stor uppsida.

Även här finns ”självuppfyllande profetian”. Om många personer tror att de högst presterande aktierna inte kommer gå upp och att de aktier som presenterat sämst kommer gå betydligt bättre – så kommer dessa även köpas. Ju fler som köper desto mer påverkas kursen uppåt, vilket bevisar deras teori.                        

Spliteffekten

Teori

Köp företag som genomför en split av dess aktier. Eftersom varje aktie får ett lägre värde kommer fler investera och kursen pressas uppåt.

Orsak

Att en split genomförs påverkar inte företagets värde. Ett företag kan ha 1 000 aktier med ett värde på 50 000 kr/st likväl som 10 000 aktier med ett värde på 5000 kr/st. Totala marknadsvärdet är detsamma.

Trots detta är det förhållandevis ofta som kursen går uppåt efter en split. En orsak kan vara att aktien blir tillgänglig för fler. En aktie i Amazon kostar i skrivandets stund ca 3000 USD. Det är därmed svårt för småsparare att köpa aktier i företaget.

Dessutom spelar psykologin in. Allt för många tycker att en aktie som kostar 100 kr är billigare än en aktie som kostar 1000 kr. Detta utan att ens veta hur stor andel det är av företaget.

September är sämsta månaden

Teori

Sälj aktierna i augusti och köp tillbaka dem i oktober/november. För det första är september den månad som historiskt sett gett sämst avkastning. För det andra väntar, statistiskt, den bästa avkastningen mellan november och maj (Se ”Sell i May – Stay Away” längre ner i texten)

Orsak

Mellan 1896 och 2007 gav september en negativ avkastning på New York börsen i 59,1 % av fallen. Det kan ställas mot december med 28,4 % negativa månader.  Statistik som Svd presenterat och hänvisat till CNBC.

Även Sverige har en pessimistisk september. Mellan 2000 och 2009 var det 6 av 9 år som hade en negativ septembermånad. Tillfällighet eller går det att koppla till att handeln kommit igång efter alla semestrar?

Köp till sillen – Sälj till kräftorna

Teori:

Eftersom börsen i regel går bra under sommarmånaderna kan köp ske i början av sommaren (till sillen på midsommar) och säljas i slutet av sommaren (inför kräftskivan).

Orsak – stämmer inte…

Unga Aktiespararna har genomfört en studie på aktiemarknaden år 2000 till 2018. Skulle denna teori följts hade till och med en negativ avkastning uppnåtts.

Även E24 har presenterat en liknande studie med liknande resultat. Däremot finns det alltid skillnader mellan olika år. Under vissa år kan det absolut vara det bästa alternativet – men det är omöjligt att veta i förväg.

Sell i May and stay away

Teori:

Aktier bör säljas i maj och därefter bör investeraren hålla sig borta från börsen till november då köp återigen sker. Detta utifrån att börsen ger bäst avkastning under tiden november till maj.

Orsak

Det finns ett historiskt belägg för denna teori. Avkastningen maj till november har i genomsnitt varit sämre än avkastningen november till maj.

Har man då bara varit investerad i index under perioden November- maj har man alltså slagit helårsindexet under denna period (1999-2017). / UA

Däremot har Maj – November historiskt sett varit mer stabil och även stått emot börskriser bättre än November till Maj.

Veckodagseffekten

Ger olika veckodagar olika hög avkastning? Ja, statistik visar att måndagar ger sämst avkastning.   

I en undersökning, gällande avkastning olika dagar mellan 1953 – 1977, gav måndagar en negativ avkastning medan övriga dagar en positiv. Detta på New York-börsen . En svensk, mindre undersökning, visade ett liknande resultat. K. Claesson undersökte avkastningen på samtliga bolag på Stockholmsbörsen mellan 1985 – 1987 varpå måndagen slutade på -0,13% medan övriga låg på plus.

 Orsak

Kan investerarna funderat över helgen och bestämt sig för att sälja vissa innehav? Skulle måndagar fortfarande ha negativ avkastning om handel var öppen alla dagar i veckan?

Går det att investera efter anomalier?

Nej, det rekommenderas inte.

  • Anomalierna kan ändras
  • Flera anomalier har visat sig ge sämre avkastning
  • För att det är ”omöjligt” att tajma marknaden

Eller? – Det finns minst en orsak till att investeringar kan ske utifrån vissa anomalier. Men det bygger på att många andra agerar lika.

Anomalier kan ändras

En av de mest kända anomalierna är ”köp till sillen och sälj till kräftorna”. Det betyder att investeringar bör ske inför midsommar (tillsammans med sill och färskpotatis). Men vad händer om marknaden vet att ett större köptryck kommer att uppstå? Allt fler kommer köpa i förväg för att därmed ta del av det köptryck som skapas kring midsommar.

På lång sikt skulle denna anomali ändras till ”köp en månad före sillen och sälj lite före kräftsäsongen” osv. Marknaden reagerar på den information som finns – därmed förändras förutsättningarna.

Självuppfyllande profetia (delvis som TA)

Anomalier kan även ses som självuppfyllande profetior. Detta i likhet med vissa allmänt vedertagna teorier inom teknisk analys.

Om många tror att måndag är bästa dagen att köpa aktier skapas ett köptryck av efterfrågan vilket därmed innebär att måndagar blir den dag som statistiskt sett gett bäst avkastning. Men detta beror enbart på att människor har agerat i tron på att det ska vara så. En självuppfyllande profetia.

Läs mer:

Djupanalys av tre anomalier på svenska börsen. En studie av tre anomalier: P/E-talseffekten och Januarieffekten, Julieffekten

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Aktiehandel

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023