Anomalier på börsen

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Anomalier på börsen
Anomalier på börsen

Anomalier på börsen är händelser som avviker från den allmänt accepterade effektiva marknadsteorin (EMT). En teori som utgår från att priserna alltid är korrekta utifrån marknadens förhållande mellan tillgång och efterfrågan – som i sin tur påverkas av informationsflöde.

Anomalier

 • Teori/händelse som går emot den effektiva marknadsteorin
 • Händelse som inte går att förklara med ekonomiska modeller

Vad är anomalier på aktiemarknaden? Varför uppkommer de? Går det att investera utifrån dem?

Vad är en anomali?

Wikipedia beskriver en anomali som ”en avvikelse från det normala”. Det kan därmed vara en händelse som motsäger ”allmänt accepterade teorier”.

Det kommer alltid att finnas anomalier som därmed ifrågasätter teorier och mallar i samhället. I de flesta fall ses de förenklat som ”undantaget som bekräftar regeln”. Men skulle det bli tillräckligt många anomalier sker ett så kallat paradigmskifte. Med andra ord att det ”normala” ändras.

Det är helt gratis att öppna konton hos alla aktörer nedan.

🔗 IG.com/sv – Följ, handla & gör teknisk analys på världens alla marknader.
Plattform & mobil-app som håller världsklass & är helt gratis.
Erbjuder handel i kryptovalutor, råvaror, index, aktier osv i realtid 24/7.

🔗 Etoro.com/sv – Alltid 0 kr i courtage på aktiehandel.
Handla i olika sorters valutor, CFD:s, aktier, index, råvaror osv. ({etoroCFDrisk} % av de som handlar CFD:s förlorar pengar).

🔗 Levler.se – Ny svensk nätmäklare för aktier & fonder med 0 kr i courtage fram till år 2025
Erbjuder ISK-konto.

🔗 Avanza.se & Nordnet.se – Öppna konto hos båda och utnyttja deras erbjudanden.
Bägge två erbjuder 0 kr i courtage & 0 kr i fondavgifter för alla med upp till 50 000 kr på kontot.

🔗 Sigmastocks.se – ISK-konto där du låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig.
Väljer ut aktier med hjälp av algoritmer.
Minsta insättning = 1 kr.

Vad är anomalier inom aktiemarknaden?

Tror du att ett börsår som sluter på 9 (2009, 2019 osv) ger bättre avkastning än övriga år? Även om statistiken eventuellt skulle kunna påvisa det så anses det vara en ren tillfällighet. Marknaden kan väl inte ta hänsyn till slutsiffran på ett årtal?

Det kan därmed ses som en anomali på marknaden. En avvikelse från det normala. Den allmänt accepterade teorin är att börsen inte påverkas av vilket årtal det är – även om statistik delvis säger annat. (1989, 30,6 % – 1999, 70,96 % – 2009, 43,69 % – 2019, 25,78 %).

Att börsår som slutar på en 9:a ger högre avkastning är inte en allmänt accepterad anomali. Men det skulle eventuellt kunna bli det om fler började skriva om det, presentera statistik och komma med teorier om varför det är så.

Nedan presenteras några av de vanligaste anomalierna på aktiemarknaden. Ofta finns en rimlig orsak till teorin – men inte alltid.

Exempel på anomalier inom aktiemarknaden

P/E-talseffekten

Teori

Genom att investera i aktier med lågt P/E-tal ska en överavkastning kunna skapas. Detta tack vare att aktierna är ”undervärderade”.

Orsak

I ”Effektivitet på Stockholms Fondbörs (K.Claesson) anges att anomali kan ses i handel som sker med utgångspunkt i vissa nyckeltal. I ”Avvikelser på den svenska börsen” nämns just P/E-talseffekten som en anomali.

Det kan tyckas rimligt att företag med högt P/E-tal anses, av marknaden, ha goda framtidsmöjligheter. Detta eftersom framtida ökade vinster är ”inräknade” i kursen. Detta medan företag med lågt P/E-tal anses, av marknaden, inte ha lika goda framtidsutsikter.

Här uppstår däremot en anomali då studier visar att företagen med lågt P/E-tal ger bättre avkastning i längden. Med hänvisning till tre amerikanska studier från 1977, 1986 och 1998 stärks denna teori. Samtliga studier visade att företag med lågt P/E-tal gav överavkastning.

Beror det på en övervärdering av ”framtidsaktierna”? Undervärdering av ”tråkiga” aktier? Eller en kombination…

Månadsskiftet

Teori

Den största delen av årets avkastning kan ses på de fem första dagarna i en månad. Med andra ord kring månadsskiftet. Genom att köpa fem dagar innan månadsskiftet och sedan sälja 10 dagar senare skulle en större vinst skapas än genomsnittlig årlig avkastning på börsen.

I en intervju till Privata Affärer anger Carnegie att köp kan ske fem dagar innan månadsskiftet och försäljning fyra dagar in på nya månaden. Enligt företaget skulle denna taktik gett 12,58 % per år 1987 – 2013 vilket kan jämföras med 9,06 % under samma period på storbolagsindex.

Orsak

En teori är att ett större kapital strömmar in på marknaden precis vid månadsskiftet. Detta både via privat månadssparande och pensionssparande. Dessutom kan det finnas en orsak i att vissa kapitalförvaltare fokuserar på just månadsskiftet för att kunna presentera uppdaterad statistik till kunder.

Januarieffekten

Teori

Januarieffekten är en av de mest kända anomalierna på börsen. Statistik visar att avkastningen under januarimånad ofta är betydligt större än genomsnittliga avkastningen över ett år. I en undersökning från 1995 visade det sig att avkastningen i januari mellan 1975 – 1995 var 3,25 % – i jämförelse mot börsens månadssnitt på 0,79%.

Orsak

Vid fördjupad granskning av Januarieffekten har det visat sig att det är en viss sorts aktier som framförallt ökat i värde under årets första månad. Det har varit mindre bolag samt de som sålts under december för att skapa en stor realisationsförlust.

Försäljningen i december har därmed skett utifrån ett skattetekniskt perspektiv och har inget med synen på företaget att göra. Detta har därmed pressat ner kursen – något som återhämtas i januari.

Köpa aktier som stiger på rapportdagen

Teori

Följ rapporterna och hur marknaden reagerar på dem. Köp de aktier som stiger på rapportdagen då dessa kommer att ge bättre avkastning.

Orsak

Johnny Torsell (Carnegie) har undersökt storbolagsaktier och hur dessa utvecklats i upp till 60 dagar efter rapportdagen. Hans slutsats var att utvecklingen som sker på rapportdagen sedan återspeglas i kommande utveckling. Det är som att rapportdagen avgör grundinställningen till företaget.

Undersökningen visade att de aktier som steg på rapportdagen i genomsnitt hade ökat 5 – 6 % mer efter 60 dagar. Med andra ord 5 – 6 % mer än den ursprungliga värdeökningen (inte 5 – 6 procentenheter). Det fanns även ett samband gällande hur stark utvecklingen var på rapportdagen. Ju starkare utveckling den dagen desto starkare utveckling kommande månader.

– Det är otroligt svårt att köpa en aktie som stigit 9 procent i samband med rapporten. Men det här visar verkligen att det är så vi ska agera, säger Torsell.

Reversals

Teori

Genom att välja de mest underpresterande aktierna köps de på mycket låga nivåer. Kommande år kommer därmed en portfölj av dessa att öka mer än index.

Orsak

Analytikerföretaget Axier anger, i en artikeln från 2017, att det finns statistik som bevisar denna teori. De påpekar det rimliga i detta utifrån att aktier som befinner sig på topp inte har mer att ge – medan de lågt värderade bolagen har en stor uppsida.

Även här finns ”självuppfyllande profetian”. Om många personer tror att de högst presterande aktierna inte kommer gå upp och att de aktier som presenterat sämst kommer gå betydligt bättre – så kommer dessa även köpas. Ju fler som köper desto mer påverkas kursen uppåt, vilket bevisar deras teori.                        

Spliteffekten

Teori

Köp företag som genomför en split av dess aktier. Eftersom varje aktie får ett lägre värde kommer fler investera och kursen pressas uppåt.

Orsak

Att en split genomförs påverkar inte företagets värde. Ett företag kan ha 1 000 aktier med ett värde på 50 000 kr/st likväl som 10 000 aktier med ett värde på 5000 kr/st. Totala marknadsvärdet är detsamma.

Trots detta är det förhållandevis ofta som kursen går uppåt efter en split. En orsak kan vara att aktien blir tillgänglig för fler. En aktie i Amazon kostar i skrivandets stund ca 3000 USD. Det är därmed svårt för småsparare att köpa aktier i företaget.

Dessutom spelar psykologin in. Allt för många tycker att en aktie som kostar 100 kr är billigare än en aktie som kostar 1000 kr. Detta utan att ens veta hur stor andel det är av företaget.

September är sämsta månaden

Teori

Sälj aktierna i augusti och köp tillbaka dem i oktober/november. För det första är september den månad som historiskt sett gett sämst avkastning. För det andra väntar, statistiskt, den bästa avkastningen mellan november och maj (Se ”Sell i May – Stay Away” längre ner i texten)

Orsak

Mellan 1896 och 2007 gav september en negativ avkastning på New York börsen i 59,1 % av fallen. Det kan ställas mot december med 28,4 % negativa månader.  Statistik som Svd presenterat och hänvisat till CNBC.

Även Sverige har en pessimistisk september. Mellan 2000 och 2009 var det 6 av 9 år som hade en negativ septembermånad. Tillfällighet eller går det att koppla till att handeln kommit igång efter alla semestrar?

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se & Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: Etoro är en multi-asset investeringsplattform. Värdet på dina investeringar kan gå både upp & ner. Du riskerar därmed att förlora ditt kapital. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar & om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Etoro är en global nätmäklare där man kan handla aktier utan courtage. Man kan även handla CFD:s vilket gör att man både kan gå lång och kort på ett smidigt sätt. Du kan även välja hävstång när du handlar CFD:s.

Disclaimer: Handel med hävstång innebär en hög risk för att du förlorar ditt kapital.

Hos Etoro kan du handla:

 • Råvaror
 • Index
 • Aktier (både vanligt och via CFD)
 • Alla olika sorters Valutor

Köp till sillen – Sälj till kräftorna

Teori:

Eftersom börsen i regel går bra under sommarmånaderna kan köp ske i början av sommaren (till sillen på midsommar) och säljas i slutet av sommaren (inför kräftskivan).

Orsak – stämmer inte…

Unga Aktiespararna har genomfört en studie på aktiemarknaden år 2000 till 2018. Skulle denna teori följts hade till och med en negativ avkastning uppnåtts.

Även E24 har presenterat en liknande studie med liknande resultat. Däremot finns det alltid skillnader mellan olika år. Under vissa år kan det absolut vara det bästa alternativet – men det är omöjligt att veta i förväg.

Sell i May and stay away

Teori:

Aktier bör säljas i maj och därefter bör investeraren hålla sig borta från börsen till november då köp återigen sker. Detta utifrån att börsen ger bäst avkastning under tiden november till maj.

Orsak

Det finns ett historiskt belägg för denna teori. Avkastningen maj till november har i genomsnitt varit sämre än avkastningen november till maj.

Har man då bara varit investerad i index under perioden November- maj har man alltså slagit helårsindexet under denna period (1999-2017). / UA

Däremot har Maj – November historiskt sett varit mer stabil och även stått emot börskriser bättre än November till Maj.

Veckodagseffekten

Ger olika veckodagar olika hög avkastning? Ja, statistik visar att måndagar ger sämst avkastning.   

I en undersökning, gällande avkastning olika dagar mellan 1953 – 1977, gav måndagar en negativ avkastning medan övriga dagar en positiv. Detta på New York-börsen . En svensk, mindre undersökning, visade ett liknande resultat. K. Claesson undersökte avkastningen på samtliga bolag på Stockholmsbörsen mellan 1985 – 1987 varpå måndagen slutade på -0,13% medan övriga låg på plus.

 Orsak

Kan investerarna funderat över helgen och bestämt sig för att sälja vissa innehav? Skulle måndagar fortfarande ha negativ avkastning om handel var öppen alla dagar i veckan?

Går det att investera efter anomalier?

Nej, det rekommenderas inte.

 • Anomalierna kan ändras
 • Flera anomalier har visat sig ge sämre avkastning
 • För att det är ”omöjligt” att tajma marknaden

Eller? – Det finns minst en orsak till att investeringar kan ske utifrån vissa anomalier. Men det bygger på att många andra agerar lika.

Anomalier kan ändras

En av de mest kända anomalierna är ”köp till sillen och sälj till kräftorna”. Det betyder att investeringar bör ske inför midsommar (tillsammans med sill och färskpotatis). Men vad händer om marknaden vet att ett större köptryck kommer att uppstå? Allt fler kommer köpa i förväg för att därmed ta del av det köptryck som skapas kring midsommar.

På lång sikt skulle denna anomali ändras till ”köp en månad före sillen och sälj lite före kräftsäsongen” osv. Marknaden reagerar på den information som finns – därmed förändras förutsättningarna.

Självuppfyllande profetia (delvis som TA)

Anomalier kan även ses som självuppfyllande profetior. Detta i likhet med vissa allmänt vedertagna teorier inom teknisk analys.

Om många tror att måndag är bästa dagen att köpa aktier skapas ett köptryck av efterfrågan vilket därmed innebär att måndagar blir den dag som statistiskt sett gett bäst avkastning. Men detta beror enbart på att människor har agerat i tron på att det ska vara så. En självuppfyllande profetia.

Läs mer:

Djupanalys av tre anomalier på svenska börsen. En studie av tre anomalier: P/E-talseffekten och Januarieffekten, Julieffekten

Ta del av hela marknaden via IG💡

IG.com/se erbjuder en kostnadsfri app & plattform
✅ Följ hela världens marknader dygnet runt i realtid
✅ Följ & handla på börsen även när den är stängd
✅ App & plattform är mycket bra för teknisk analys
✅ Lika smidigt att gå kort som att gå lång (satsa på uppgång eller nedgång)
✅ Följ & handla råvaror, index, valutor, aktier & kryptovalutor.

 • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
 • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
 • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Läs även våra artiklar:

Lämna en kommentar