Terminer / Futures vs CFD:s – Skillnader

Skillnader mellan terminer/futures och CFD:S

I grunden finns det flera likheter mellan terminer och CFD. Detta utifrån att det är prisskillnaden mellan priset i kontraktet och underliggande tillgång som avgör dess värde. Dessutom sker handel med hävstång. Men samtidigt finns tydliga skillnader mellan dessa investeringsformer.

Gå lång eller kort
Både CFD:s och terminer fungerar på samma sätt när du skall gå lån eller gå kort. Du trycker helt enkelt bara på köp om du vill gå lång och du trycker på sälj om du vill gå kort.

Om terminer & CFD:

Termin – Ett kontrakt mellan köpare och säljare där de kommit överens om vilken tillgång som ska säljas, vilket datum och till vilket pris. Kan exempelvis användas vid valutasäkring för företag. Priset avgörs på slutdatumet av förhållandet mellan överenskommet pris och marknadens pris. Avtalet innebär att termins-köparen blir ägare av tillgången när kontraktet löper ut. Terminssäljaren måste sälja den underliggande tillgången till köparen på lösendagen.

Kontantlöst termin – Indexterminer är i princip alltid kontantlösta. Det innebär att vinst/förlust regleras automatiskt genom en kontanttransaktion på ditt konto en gång per dag. Detta innebär i praktiken att om du ligger med 100 kronors förlust när handelsdagen är slut så dras 100 kr från ditt konto och vice versa om du ligger med vinst när dagen är slut.

CFD – Ett kontrakt mellan investerare och utfärdare av CFD-kontrakt. Här finns inget slutdatum vilket innebär att kontraktet är öppet till att innehavaren väljer att stänga det. Används främst för trading och spekulation. I likhet med terminer avgörs värdet av värdeskillnaden mellan kursen i kontraktet och marknadens pris vid stängning.  Avtalet innebär att värdeförändringen avgör hur stor vinst/förlust som sker. Någon underliggande tillgång byter aldrig ägare.

Indextermin = kontantlöses via en kontant reglering en gång per dag.
Aktietermin = den underliggande aktien levereras på lösendagen till terminsköparen.
Råvarutermin = den underliggande råvaran levereras fysiskt på lösendagen till terminsköparen.

Funktioner Termin CFD
Hävstång Oftast 5 – 10 ggr Varierar mellan handelsplatser
Slutdatum Anges i avtalet Nej
Handel med tillgång Vid slutdatum – Ja förutom på
kontantlösta terminer (bl a indexterminer)
Nej
Kursen påverkas av Rörelser i underliggande tillgångRörelser i underliggande tillgång

Videoklipp som förklarar terminer (Nordnet)

För handel på kort och medellång sikt och teknisk analys använder vi oss av plattformen IG.com/sv. Där kan du gå både lång och kort i aktier, index, råvaror, kryptovalutor osv via CFD:s på ett smidigt sätt och du kan använda plattformen kostnadsfritt för teknisk analys. Är du osäker på hur CFD:s fungerar så kan du läsa vår CFD-guide och lära dig allt du behöver veta.

Videoklipp som förklarar CFD handel (IG)

Är terminer eller CFD bäst?

Vid spekulation/trading – Båda, så länge som handel sker före terminens slutdatum om du handlar med terminer som inte är kontantlösta.

Som säkerhet, ex valutasäkring – Terminer.

Vid hög hävstång – Det beror på vilket säkerhetskrav som din nätmäklare kräver.

Långsiktig investering – Egentligen ingen av dom men CFD är bättre då Terminer har slutdatum.

Likheter

 • Båda är kontrakt – Betalning sker i framtiden

Med terminer och CFD tecknas ett avtal om handel som kommer att ske i framtiden. Det är därmed ett kontrakt som förbinder köpare/säljare att genomföra handel med en specifik egendom när kontraktet stängs.

 • Båda två ger exponering utan att man äger underliggande tillgång

Investering kan ske i råvaror, aktier, valuta och andra tillgångar utan att den reella tillgången måste ägas. Detta i likhet med hur optioner och warranter fungerar. Det är därmed en tydlig skillnad mot att köpa aktier där ägandeskapet är knutet till aktien. På så vis öppnar både handel i CFD och terminer marknader som annars kan vara svåra att nå.

Om du behåller en köpt aktie eller råvaru-termin till exempel till lösendagen så måste du köpa det antalet aktier som terminspositionen representerar på lösendagen.

Gå kort eller lång

Investering i CFD och terminer kan ske oavsett om marknaden förväntas gå upp eller ner. Det är alltså möjligt att både gå kort och lång.

Vinst/Förlust är skillnaden på bestämt pris och underliggande tillgångens pris

Olle köper 10 st terminer som innebär att han får köpa 1 000 stycken Volvo A. Kursen vid det tillfället är 30 kr vilket innebär att priset på terminen är 30 000 kr. Terminens slutdatum är tre månader senare. Eftersom säkerhetsmarginalen är 10 % behöver han ha 3000 kr på kontot när avtalet tecknas.

Tre dagar senare står aktien i 33 kr. Det innebär att hans kontrakt nu är värt 33 000 kr. Vinsten är därmed skillnaden mellan förutbestämda priset (30 000 kr) och priset på underliggande tillgång (33 000 kr).

Hade Olle istället köpt en CFD, med samma hävstång, hade samma vinst/förlust uppstått. Det är alltså inte för att få högre avkastning som den en eller andra investeringsvägen väljs.

Handel med hävstång

Både terminer och CFD handlas med hävstång. Hur mycket hävstång du får beror på vilket säkerhetskrav din mäklare kräver.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Olikheter

Priset påverkas av…

 • Termin

Priset på en termin styrs av värdeförändring på den underliggande tillgången. Om det är en råvarutermin med fysisk leverans kan även tiden som är kvar till lösendatum påverka priset. Det gör att det kan bli vissa skillnader i pris på olika terminer med olika lösendatum och även den underliggande tillgången.

 • CFD

CFD följer exakt underliggande tillgångens värde. Går tillgången upp 10 %, och handel sker med x5 i hävstång, kommer värdet på CFD öka 50 %.

Mellan olika parter

 • Termin

Terminshandel sker mellan två investerande parter, en köpare och en säljare. En viss avigft betalas till den bank eller mäklare som tillhandahåller marknaden. Standardcourtage brukar vara 99 kr för terminshandel så det är ganska högt om man handlar med mindre belopp.

 • CFD

CFD ges ut av en utfärdare, exempelvis IG.com/sv (tidigare IG Markets). Det finns en del skillnader mellan terminer och CFD:s och har du inte järnkoll på hur terminer fungerar så rekommenderar vi att du använder CFD:s.

Marknad

 • Termin

Terminer handlas mellan en köpare och en säljare på den öppna marknaden och har ingen fast motpart på samma sätt som en CFD.

 • CFD

CFD handlas direkt mot en utfärdare. Den som inte vill hålla en CFD kan alltid stänga den under marknadsplatsens öppettider. Med CFD går det att spekulera i värdeutveckling på terminer – men inte tvärtom.

Handel med eller utan tillgång

 • Termin

Spekulation i terminer sker fram till slutdagen. På slutdagen måste säljaren leverera tillgången till köparen om det inte handlar om en kontantlöst termin, till exempel en indextermin.

 • CFD

Med CFD sker enbart spekulation på underliggande tillgång. Någon leverans av denna tillgång sker aldrig.

 Avräkning på mellanskillnaden

 • Termin

De två olika terminskontrakt som finns är Forward och Future.

Futures innebär att daglig avräkning sker utifrån mellanskillnaden från gårdagens kurs. Varje dag kommer därmed kapital att tillföras eller dras från kontot. Forward innebär att avräkning sker på terminens slutdag.

 • CFD

Med CFD sker avräkningen när kontraktet stängs. Det finns inget specifikt datum då kontraktet förfaller.

Slutpris och Slutdatum

 • Termin

På ett terminskontrakt framgår till vilket pris som handel kommer att ske och när slutdatum är för terminen, dvs. när denna handel ska ske. Det gör att terminer bland annat används av företag för att valutasäkra vid export och import.

 • CFD

CFD har inget slutdatum eller förutbestämt slutpris.

Hävstång

 • Termin

Terminskontrakt handlas ofta med 10x i hävstång. Ett kontrakt innebär därmed 100 enheter av den underliggande tillgången.

 • CFD

Även CFD handlas, generellt, med hävstång men hur stor hävstången är beror på utgivaren av dessa kontrakt.

Både CFD:s och terminer handlas med hävstång som uppstår tack vare säkerhetskravet. Hur stort säkerhetskrav som krävs beror på vilket mäklare du använder.

Kostnader

 • Termin

Vid terminsavtal betalas ingen premie då bägge parter anser att det är ett fördelaktigt avtal. Den avgift som uppstår är därmed enbart handelsplatsens avgift för att förmedla handeln. standardpriset för detta brukar vara 99 kr.

 • CFD

Med CFD betalas spread och/eller courtage.

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023