Terminer / Futures vs CFD:s – Skillnader

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Terminer vs CFD

I grunden finns det flera likheter mellan terminer och CFD. Detta utifrån att det är prisskillnaden mellan priset i kontraktet och underliggande tillgång som avgör dess värde. Dessutom sker handel med hävstång. Men samtidigt finns tydliga skillnader mellan dessa investeringsformer.

Gå lång eller kort
Både CFD:s och terminer fungerar på samma sätt när du skall gå lån eller gå kort. Du trycker helt enkelt bara på köp om du vill gå lång och du trycker på sälj om du vill gå kort.

Om terminer & CFD:

Termin – Ett kontrakt mellan köpare och säljare där de kommit överens om vilken tillgång som ska säljas, vilket datum och till vilket pris. Kan exempelvis användas vid valutasäkring för företag. Priset avgörs på slutdatumet av förhållandet mellan överenskommet pris och marknadens pris. Avtalet innebär att termins-köparen blir ägare av tillgången när kontraktet löper ut. Terminssäljaren måste sälja den underliggande tillgången till köparen på lösendagen.

Kontantlöst termin – Indexterminer är i princip alltid kontantlösta. Det innebär att vinst/förlust regleras automatiskt genom en kontanttransaktion på ditt konto en gång per dag. Detta innebär i praktiken att om du ligger med 100 kronors förlust när handelsdagen är slut så dras 100 kr från ditt konto och vice versa om du ligger med vinst när dagen är slut.

 • Indextermin = kontantlöses via en kontant reglering en gång per dag.
 • Aktietermin = den underliggande aktien levereras på lösendagen till terminsköparen.
 • Råvarutermin = den underliggande råvaran levereras fysiskt på lösendagen till terminsköparen.

CFD – Ett kontrakt mellan investerare och utfärdare av CFD-kontrakt. Här finns inget slutdatum vilket innebär att kontraktet är öppet till att innehavaren väljer att stänga det. Används främst för trading och spekulation. I likhet med terminer avgörs värdet av värdeskillnaden mellan kursen i kontraktet och marknadens pris vid stängning.  Avtalet innebär att värdeförändringen avgör hur stor vinst/förlust som sker. Någon underliggande tillgång byter aldrig ägare.

Funktioner Termin CFD
Hävstång Oftast 5 – 10 ggr Varierar mellan handelsplatser
Slutdatum Anges i avtalet Nej
Handel med tillgång Vid slutdatum – Ja förutom på
kontantlösta terminer (bl a indexterminer)
Nej
Kursen påverkas av Rörelser i underliggande tillgångRörelser i underliggande tillgång

Handla CFD:s och terminer

Terminer kan du handla via Avanza.se eller Nordnet.se

CFD:s kan du handla via Etoro.com/sv eller IG.com/sv

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Videoklipp som förklarar terminer (Nordnet)

Videoklipp som förklarar CFD handel (IG)

För CFD-handel använder vi IG och Etoro. Vi har testat de flesta CFD-mäklare och kommit fram till att dessa två är de bästa för oss svenskar. Läs mer i vår jämförelse av CFD-mäklare.

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

IG och Etoro är populära CFD-mäklare bland svenskar. Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Är terminer eller CFD bäst?

Vid spekulation/trading – Båda, så länge som handel sker före terminens slutdatum om du handlar med terminer som inte är kontantlösta.

Som säkerhet, ex valutasäkring – Terminer.

Vid hög hävstång – Det beror på vilket säkerhetskrav som din nätmäklare kräver.

Långsiktig investering – Egentligen ingen av dom men CFD är bättre då Terminer har slutdatum.

Likheter

 • Båda är kontrakt – Betalning sker i framtiden

Med terminer och CFD tecknas ett avtal om handel som kommer att ske i framtiden. Det är därmed ett kontrakt som förbinder köpare/säljare att genomföra handel med en specifik egendom när kontraktet stängs.

 • Båda två ger exponering utan att man äger underliggande tillgång

Investering kan ske i råvaror, aktier, valuta och andra tillgångar utan att den reella tillgången måste ägas. Detta i likhet med hur optioner och warranter fungerar. Det är därmed en tydlig skillnad mot att köpa aktier där ägandeskapet är knutet till aktien. På så vis öppnar både handel i CFD och terminer marknader som annars kan vara svåra att nå.

Om du behåller en köpt aktie eller råvaru-termin till exempel till lösendagen så måste du köpa det antalet aktier som terminspositionen representerar på lösendagen.

Gå kort eller lång

Investering i CFD och terminer kan ske oavsett om marknaden förväntas gå upp eller ner. Det är alltså möjligt att både gå kort och lång.

Vinst/Förlust är skillnaden på bestämt pris och underliggande tillgångens pris

Olle köper 10 st terminer som innebär att han får köpa 1 000 stycken Volvo A. Kursen vid det tillfället är 30 kr vilket innebär att priset på terminen är 30 000 kr. Terminens slutdatum är tre månader senare. Eftersom säkerhetsmarginalen är 10 % behöver han ha 3000 kr på kontot när avtalet tecknas.

Tre dagar senare står aktien i 33 kr. Det innebär att hans kontrakt nu är värt 33 000 kr. Vinsten är därmed skillnaden mellan förutbestämda priset (30 000 kr) och priset på underliggande tillgång (33 000 kr).

Hade Olle istället köpt en CFD, med samma hävstång, hade samma vinst/förlust uppstått. Det är alltså inte för att få högre avkastning som den en eller andra investeringsvägen väljs.

Handel med hävstång

Både terminer och CFD handlas med hävstång. Hur mycket hävstång du får beror på vilket säkerhetskrav din mäklare kräver.

För CFD-handel använder vi IG och Etoro. Vi har testat de flesta CFD-mäklare och kommit fram till att dessa två är de bästa för oss svenskar. Läs mer i vår jämförelse av CFD-mäklare.

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

IG och Etoro är populära CFD-mäklare bland svenskar. Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Olikheter

Priset påverkas av…

 • Termin

Priset på en termin styrs av värdeförändring på den underliggande tillgången. Om det är en råvarutermin med fysisk leverans kan även tiden som är kvar till lösendatum påverka priset. Det gör att det kan bli vissa skillnader i pris på olika terminer med olika lösendatum och även den underliggande tillgången.

 • CFD

CFD följer exakt underliggande tillgångens värde. Går tillgången upp 10 %, och handel sker med x5 i hävstång, kommer värdet på CFD öka 50 %.

Mellan olika parter

 • Termin

Terminshandel sker mellan två investerande parter, en köpare och en säljare. En viss avigft betalas till den bank eller mäklare som tillhandahåller marknaden. Standardcourtage brukar vara 99 kr för terminshandel så det är ganska högt om man handlar med mindre belopp.

 • CFD

CFD ges ut av en utfärdare, exempelvis IG. Det finns en del skillnader mellan terminer och CFD:s och har du inte järnkoll på hur terminer fungerar så rekommenderar vi att du använder CFD:s.

Marknad

 • Termin

Terminer handlas mellan en köpare och en säljare på den öppna marknaden och har ingen fast motpart på samma sätt som en CFD.

 • CFD

CFD handlas direkt mot en utfärdare. Den som inte vill hålla en CFD kan alltid stänga den under marknadsplatsens öppettider. Med CFD går det att spekulera i värdeutveckling på terminer – men inte tvärtom.

Handel med eller utan tillgång

 • Termin

Spekulation i terminer sker fram till slutdagen. På slutdagen måste säljaren leverera tillgången till köparen om det inte handlar om en kontantlöst termin, till exempel en indextermin.

 • CFD

Med CFD sker enbart spekulation på underliggande tillgång. Någon leverans av denna tillgång sker aldrig.

Terminer kan du handla via Avanza.se eller Nordnet.se

CFD:s kan du handla via Etoro.com/sv eller IG.com/sv

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

 Avräkning på mellanskillnaden

 • Termin

De två olika terminskontrakt som finns är Forward och Future.

Futures innebär att daglig avräkning sker utifrån mellanskillnaden från gårdagens kurs. Varje dag kommer därmed kapital att tillföras eller dras från kontot. Forward innebär att avräkning sker på terminens slutdag.

 • CFD

Med CFD sker avräkningen när kontraktet stängs. Det finns inget specifikt datum då kontraktet förfaller.

Slutpris och Slutdatum

 • Termin

På ett terminskontrakt framgår till vilket pris som handel kommer att ske och när slutdatum är för terminen, dvs. när denna handel ska ske. Det gör att terminer bland annat används av företag för att valutasäkra vid export och import.

 • CFD

CFD har inget slutdatum eller förutbestämt slutpris.

Hävstång

 • Termin

Terminskontrakt handlas ofta med 10x i hävstång. Ett kontrakt innebär därmed 100 enheter av den underliggande tillgången.

 • CFD

Även CFD handlas, generellt, med hävstång men hur stor hävstången är beror på utgivaren av dessa kontrakt.

Både CFD:s och terminer handlas med hävstång som uppstår tack vare säkerhetskravet. Hur stort säkerhetskrav som krävs beror på vilket mäklare du använder.

Kostnader

 • Termin

Vid terminsavtal betalas ingen premie då bägge parter anser att det är ett fördelaktigt avtal. Den avgift som uppstår är därmed enbart handelsplatsens avgift för att förmedla handeln. standardpriset för detta brukar vara 99 kr.

 • CFD

Med CFD betalas spread och/eller courtage.

Ta del av hela marknaden via IG💡

IG.com/se erbjuder en kostnadsfri app & plattform
✅ Följ hela världens marknader dygnet runt i realtid
✅ Följ & handla på börsen även när den är stängd
✅ App & plattform är mycket bra för teknisk analys
✅ Lika smidigt att gå kort som att gå lång (satsa på uppgång eller nedgång)
✅ Följ & handla råvaror, index, valutor, aktier & kryptovalutor.

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

 • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
 • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
 • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Disclaimer: CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos IG. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s hos Etoro. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Lämna en kommentar