Finansfonder

Finansfonder

Finansfonder är aktiefonder som investerar i företag inom finansbranschen. Finans är ett däremot ett stort begrepp som både innefattar banker, värdepappershandlare, försäkringsbolag och delvis fastighetsbolag.

Marknaden består både av stabila och defensiva företag, i storbankerna, till mindre och innovativa fintech-företag. Med digitalisering, nya lagar och globalisering förändras även finansbranschen i grunden. Företag som än så länge varit stora vinnare på detta är exempelvis Visa och Mastercard samt fintechföretag som Klarna, Paypal osv.  

Investeringar i finansfonder kan alltså både ses som defensiva och offensiva. Detta beroende på fondens inriktning. Det finns fonder med primär inriktning mot traditionell finans men även de med betydligt större fokus på teknik och fintech.

Köp fonden där det är lägst avgift
Fonder handlar du enklast & billigast hos Avanza.se, Nordnet.se och Savr.com/sv. Fondavgifterna skiljer sig åt mellan dessa tre aktörer. Ibland är Nordnet billigast, ibland Avanza och ibland Savr. Det beror helt enkelt på vilken fond det gäller, så kolla upp avgifterna hos alla tre & se vart den fond du vill köpa handlas till lägst avgift innan du köper.

Det är gratis att öppna konto hos alla tre aktörerna.

Vad kännetecknar branschen?

Finansbranschen dominerades länge av storbankerna. Men med digitalisering, teknisk utveckling nya lagar ändras marknaden från grunden. En förändring som eventuellt bara är i sin linda. Några punkter som kännetecknar denna marknad, och finansfonder, är:

Bred marknad

Många förknippar ”finans” enbart med banker, betalningslösningar och investeringar. Men begreppet kan innefatta betydligt fler områden. Ett exempel kan ses i fonden DNB Finans som investerar i bank-, fastighets- och försäkringsbranschen. Även teknikbranschen kan vara representerad i dessa fonder. Detta med allt från tekniska betalningslösningar till nya investeringsplattformar och finansiella tjänster.

Som visas nedan presenteras även Spiltans Investmentbolag inom kategorin Finans. Detta utifrån att investmentbolag ibland ses som finansiell tjänst. Det kan delvis liknas med en fond även om det finns stora skillnader mellan investmentbolag och aktiefonder.

I likhet med hur privatekonomi handlar om sparande, lån, försäkringar, boende, investeringar och möjlighet till konsumtion så speglar finanssektorn dessa områden. 

Defensiv marknad – Banker

Banker ses generellt som defensiva investeringar. Det innebär att risken är lägre än inom övriga branscher och att många väljer att investera i dessa bolag vid inflationsrisk, förväntad höjd ränta och/eller sämre konjunktur.

Det betyder däremot inte att alla finansfonder bör ses som defensiva. Detta eftersom inriktningen är så bred och det varierar hur stor del av fondernas innehav som exponeras mot banker respektive exempelvis fintech-bolag med stor tillväxtpotential.

Teknik springer om finans

I början av 2000-talet var det stora internationella banker som dominerade i toppen på börserna och var de största bolagen i världen. I många länder är fortfarande finans den största, eller en av de största, sektorerna. Men en förändring har skett – där så kallade tech-bolag tar över. Detta inte minst på världens största marknad, USA.

Finanssektorn är bara en av många sektorer som blivit ”disrupade”, alltså utsatta för en process som uppstår när ett företag eller sektor inte kan anpassa sig till ny teknik och nya affärsmodeller för att göra affärer. / Pär Ståhl i analys i Placera

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Nya lagar öppnar upp för nya aktörer

PSD2-lagen innebär att banker måste dela med sig av dess kunders finansiella information. I korthet betyder detta att det är kunden som äger sina uppgifter och inte banken. Lagen antogs 2015 och sedan dess har en rad nya aktörer etablerat sig på finansmarknaden. När kunder använder dessa tjänster kan de ge tillgång till transaktioner, betalningar osv. från sin ordinarie bank. En lagändring som möjliggjorde att fintech-branschen fick helt nya förutsättningar att växa.

Ökat antal digitala betalningar

I Sverige sker de allra flesta betalningar digitalt, via exempelvis kortbetalningar eller Swish. På denna front ligger Sverige långt före stora delar av världen. I många länder är gäller fortfarande att ”Cash is King” men utvecklingen går definitivt mot ett mer digitaliserat samhälle och digitala betalningslösningar. Detta är något som exempelvis kortföretaget Visa har tjänat (och tjänar) på. Företaget har sin huvudsakliga intäkt från kortbetalningar.

Det är inte enbart Visa som tagit marknadsandelar eller på annat sätt lyckats maximera sin vinst. Även Mastercard har haft en liknande utveckling.

Ytterligare ett företag, från USA, som visar att digitala betalningar fortfarande är kraftigt växande är Square. Dess primära verksamhet är att erbjuda mobila betalningslösningar, delvis likt Swish, men även betalningslösningar för butiker.

(Kommer kryptovalutor att påverka?)

En ”Joker” i sammanhanget är kryptovalutor och dess påverkan på betalningsprocesser. En del företag i USA erbjuder exempelvis handel i kryptovalutor (PayPal, Square, Roobinhood). Synen på dessa digitala valutor går däremot kraftigt isär. Vissa anser att kryptovalutor enbart är spekulativa tillgångar som gynnar kriminalitet och skapar instabilitet på finansmarknaden. Andra ser det som en självklar del i utvecklingen av en mer internationell ekonomi där samtliga med internetuppkoppling får tillgång till ett decentraliserat finansiellt system.  Väntar en revolution på finansmarknaden så som Adam Cwejman (ledare på GP) tror?

Mellan att boktryckarkonsten uppfanns och att det blev en massprodukt tog det omkring 600 år. Så länge kommer vi kanske inte behöva vänta på en eventuell decentralisering av våra finansmarknader om så blir fallet.

Läs mer om: Investera i företag inom kryptovalutor

Vad skiljer fonderna åt?

  • SEK / USD / Euro

Det finns finansfonder som handlas i SEK, USD samt Euro. Om handel sker i annan valuta än SEK kan mäklaren ta ut en valutaväxlingsavgift samt att du får en valutarisk i din investering (om inte fonden är valutasäkrad)

  • Geografisk inriktning

Samtliga finansfonder hos Avanza är globala och har en övervikt mot USA. Det är vanligt med en exponering mot USA på ca 60 %. Men den geografiska inriktningen kan förändras över tid och även variera mellan de olika fonderna.

  • Branschinriktning

Som nämnts ovan är finans ett brett begrepp som kan innefatta företag inom flera olika sektorer. Detta återspeglas även i fondinnehaven. Exempelvis hade DNB Finans 100 % investerat inom finanssektorn år 2021 – medan Jupiter Financial Innovt bara hade 45 % inom finans. Denna fond hade istället stora innehav inom framförallt Teknik.

Eventuellt kan de två olika inriktningarna även vara orsaken till den varierande värdeökningen hos dessa två fonder. Med utgångspunkt från 2021 är Jupiter den finansfond som gett bäst avkastning både på 5 års och 3 års sikt bakåt i tiden. Under samma tid dominerade teknikfonder listan på fonder med högst avkastning.

År 2021 backade teknikfonderna och investerarna sökte sig mer mot defensiva marknader – exempelvis banker och råvaror. Det året hade DNB Finans bäst utveckling av samtliga finansfonder hos Avanza.

  • Avgift

På de fonder som handlas i SEK är förvaltningsavgiften och totalavgiften ungefär lika. På övriga fonder tillkommer flera avgifter vilket gör att skillnaden kan bli relativt stor.

Exempel på Finansfonder

År 2021 hade Avanza fem fonder med finansiell inriktning. Dessa presenteras nedan.

(Samtliga exempel är från 2021)

  • DNB Finans A

DNB Finans A investerar globalt och primärt utanför Sverige. Detta inom bank-, försäkrings och fastighetsaktier. År 2021 var det största innehavet i USA (49 %).

Läs mer om DNB Finans A hos Avanza

  • BGF World Financials A2

BGF World Financials A2 investerar minst 70 % i företag vars primära verksamhet är inom olika finansiella tjänster. Det innebär att investeringar inte enbart sker inom kategorin Finans utan även Teknik. År 2021 var det största innehavet USA (60 %). Exponeringen mot Sverige var ca 1 %.

Läs mer om BGF World Financials A2 hos Avanza

  • Jupiter Financial Innovt L USD

Jupiter Financial Innovt L USD investerar globalt inom finanssektorn. Fonden handlas i USD vilket kan skapa en växlingsavgift vid köp/försäljning. Investeringar sker inom exempelvis sektorerna Finans, Teknik, Industri och Kommunikation. År 2021 var USA den dominerande marknaden (60 %) med Storbritannien (9 %) på andra plats.

Läs mer om Jupiter Financial Innovt L USD hos Avanza

  • Fidelity Global Financial

Fidelity Global Financial investerar globalt i företag som erbjuder finansiella tjänster. Med denna inriktning finns företag inom klassiska finanssektorn men även inom sektorer så som Teknik, Konsumentvaror, Industri och Kommunikation. Fonden handlas i Euro. År 2021 var USA den dominerande marknaden (58 %) och Storbritannien (8%) näst störst.

Läs mer om Fidelity Global Financial hos Avanza

  • (Spiltan Aktiefond Investmentbolag)

Spiltan Aktiefond Investmentbolag är egentligen inte en renodlad finansfond, utan en investmentbolagsfond. Orsaken att den ändå nämns i denna text är att Avanza har kategoriserat den som finansfond. Fonden investerar huvudsakligen i en mix av svenska investmentbolag vilket skapar en bred diversifiering – till en låg kostnad. Eftersom detta inte är en traditionell finansfond är den inte med i övriga jämförelser i denna artikel.

Läs mer om Spiltan Aktiefond Investmentbolag på Avanza

Köp fonden där det är lägst avgift
Fonder handlar du enklast & billigast hos Avanza.se, Nordnet.se och Savr.com/sv. Fondavgifterna skiljer sig åt mellan dessa tre aktörer. Ibland är Nordnet billigast, ibland Avanza och ibland Savr. Det beror helt enkelt på vilken fond det gäller, så kolla upp avgifterna hos alla tre & se vart den fond du vill köpa handlas till lägst avgift innan du köper.

Det är gratis att öppna konto hos alla tre aktörerna.

Läs även:

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023