Förvärvsbolag

Förvärvsbolag

Ett förvärvsbolag är ett bolag vars verksamhet helt, eller delvis, bygger på företagsförvärv. De förvärvade bolagen följer oftast ett tema vilket möjliggör att synergier kan skapas mellan befintliga bolag i koncernen och de nya bolagen som förvärvas. Bolaget är därmed vanligtvis ett moderbolag med en rad fristående dotterbolag. Några kända svenska förvärvsbolag är Addtech, Indutrade, Embracer och Stillfront.

Ibland benämns även SPAC som förvärvsbolag men skillnaden är stor mot traditionella förvärvsbolag. 

Vad kännetecknar förvärvsbolag?

Ett förvärvsbolag har en rad dotterbolag vars verksamhet oftast är kompletterande till varandra. Ett exempel är ”framgångssagan” Embracer Group som består av ett flertal företag inom spelutveckling. Med synergieffekter och skalfördelar inom koncernen kan dotterbolagen gynnas av att finnas ”under samma tak”.

Förvärv av kassaflödespositiva bolag

Förvärvsbolag genomför oftast förvärv i kassaflödespositiva bolag, dvs bolag som tjänar bra med pengar. På detta sätt kan kassaflödet finansiera eventuella skulder som uppstår vid förvärvet och i längden kan de även finansiera nya förvärv. Alla företag som förvärvas är inte kassaflödespositiva men majoriteten är normalt det.

Ger ofta ett multipelarbitage

Hos förvärvsbolag uppstår ofta multipelarbitage. I korthet innebär detta att moderbolagets värde ökar mer än värdet på det bolag som förvärvas.

Multipelarbitraget uppstår när det förvärvande bolaget värderas till högre multiplar (exempelvis P/E-talet, P/S-talet eller EV/EBIT) än bolaget som köps upp. När det nya, lägre värderade bolaget lyfts in i förvärvsbolaget så får det samma multipel-värdering som det förvärvade bolaget har.

Börsen värderar alltså vinster, omsättning och kassaflöden högre när de lyfts in i det förvärvade bolaget. 1 + 1 blir mer än 2 helt enkelt.

Fiktivt exempel:
Bennys kaffemaskiner AB köps upp av förvärvsbolaget Addtech till en värdering på P/E 5 vilket innebär att köpeskillingen var 5 miljoner kr.

På börsen värderas Addtech till P/E 10. När Bennys kaffemaskiner AB blir en del av Addtech får det samma värdering som Addtech har, dvs P/E 10. Därmed har värde skapats till aktieägarna i Addtech eftersom börsen nu värderar Bennys Kaffemaskiner AB till 10 miljoner kronor nu när det är en del av Addtech.

10 miljoner kronor har alltså skapats i extra börsvärde för Addtech endast genom att köpa Bennys för 5 miljoner kronor och lyfta in det i Addtech-koncernen.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier & fonder courtagefritt (gratis). Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla med & utan hävstång i digitala & vanliga valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: Etoro erbjuder bland annat CFD-handel. 67% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Gynnas av låg ränta och låg inflation

Förvärv gynnas i regel av en lågräntemiljö då finansieringskostnaden blir låg. Samtidigt gynnas förvärvsbolagen av en allmänt låg tillväxt vilket gör att förvärv kan vara mer effektivt än att växa organisk tillväxt.

I en omvärld med låg inflation, låga räntor och låg tillväxt är ju bolagsförvärv ett bra sätt att skapa tillväxt / Viktor Henriksson (Carnegie Micro Cap) i intervju till Affärsvärlden

Fördelar med att investera

  • Bredare portfölj

Då förvärvsbolag består av flera dotterbolag skapas en viss diversifiering – även om det ofta är inom samma branscher och dotterbolagen har samma moderbolag. Istället för att köpa aktier i ett enda bolag inom exempelvis spelindustrin kan investering ske i Embracer Group för att få en mer diversifierad portfölj.

  • Historisk god avkastning

Som visas i exemplen nedan har flertalet förvärvsbolag haft bättre avkastning än OMX30 under lång tid. Men kom ihåg historisk avkastning inte garanterar liknande avkastning i framtiden. Förutsättningarna för förvärvsbolagen har varit optimala under en längre tid.

  • Tillväxt i fokus

Även om alla företag har sikte på tillväxt så sker detta med ett extra fokus hos förvärvsbolag. Detta utifrån att verksamheten åtminstone till viss del bygger på förvärv. De förlitar sig alltså inte enbart på organisk tillväxt.

Förvärvsbolag, investmentbolag eller SPAC?

Ibland förväxlas förvärvsbolag med investmentbolag och SPAC – vilket beror på att vissa likheter finns. Men det finns även fundamentala skillnader.

Förvärvsbolag

Förvärvsbolag ska helt eller delvis ha en verksamhet som bygger på förvärv av andra bolag. Detta sker via ”horisontella förvärv” (även kallad industriella förvärv) vilket innebär att värdet skapas av skalfördelar/synergieffekt. Även om både förvärvsbolag och investmentbolag investerar i bolag så skapas värdet alltså utifrån olika utgångspunkter. 

Förvärven sker vanligtvis inom samma branscher för att nå dessa synergieffekter – något som även innebär att förvärven mycket ofta är tidigare konkurrenter till befintliga portföljbolag.

I media används även ibland begreppet ”förvärvsbolag” när det i artiklar hänvisas till bolag som har förvärvat under den senaste tiden. Om det varit ovanligt många förvärv på börsen kan det anges att ”förvärvsbolagen hittas främst inom….”. I detta fall används alltså begreppet snarare utifrån att ett engångsförvärv och inte alltid gällande bolag vars ”verksamhet helt eller delvis bygger på förvärv”.

Företag kan genomföra flera förvärv – utan att vara ett traditionellt förvärvbolag.

 SPAC

SPAC är ett ”tomt” börsnoterat bolag. Med andra ord har detta bolag ingen verksamhet eller affärsidé. Däremot finns en stor kassa och målet är de som driver denna SPAC, inom en förutbestämd tid, ska köpa upp ett onoterat bolag och på detta sätt snabbt börsnotera detta.

För det onoterade bolaget blir det en snabb väg till börsen och för investerarna en möjlighet att exponera sitt kapital mot onoterade bolag. Vilket bolag som köps avgörs av de som driver denna SPAC.

Är det förvärvsbolag?

Ibland benämns SPAC som förvärvsbolag. Detta utifrån att bolagets enda uppgift är att förvärva ett annat bolag. I detta fall köps ett bolag – vid ett tillfälle. Det kan ställas mot den traditionella beskrivningen på förvärvsbolag där affärsmodellen bygger på att löpande förvärva och utveckla företag. I detta fall består portföljen av ett flertal bolag.

Investmentbolag

Investmentbolag genomför framförallt ”finansiella företagsförvärv” vilket innebär att förvärven generellt sker utifrån ett tidsbegränsat syfte. Mervärde till investmentbolaget kan ske via utveckling och försäljning av målföretagen (förvärven). Ett investmentbolag är mycket ofta enbart delägare via de aktier som de investerar i. Detta till skillnad mot förvärvsbolagen som köper hela bolag.

Är det förvärvsbolag?

Nej, eftersom värdeskapandet består av utveckling och vidareförsäljning av dess innehav. Ett investmentbolag kan ha en bred portfölj över flera branscher vilket inte är fallet med förvärvsbolag.

Exempel på förvärvsbolag

Nedan presenteras några av de större börsnoterade svenska förvärvsbolagen.

Addtech

Addtech är en svensk koncern bestående av företag inom tekniksektorn. Totalt är det ca ”140 självständiga bolag som säljer högteknologiska produkter och lösningar till kunder inom framförallt tillverkande industri och infrastruktur…”. Koncernen bedriver verksamhet i ett 20-tal länder och fokus ligger på nordiska marknaden.

Addtech lägger stor vikt vid en decentraliserad organisation. Dotterbolagen har därmed stor frihet gällande utveckling och operativ verksamhet. Detta så länge som de följer den affärsmodell som Addtech har.

Inom dess utbud av produkter och tjänster finns exempelvis hydraulik, elsäkerhet och systemlösningar. Dess kunder hittas framförallt inom tillverkningsindustrin samt den offentliga sektorn. Affärsområdena är Automation, Components, Energy, Industrial Process och Power solutions.

Addtech förvärvsbolag
Addtech vs OMX30 från 2002 till 2021

Indutrade

Indutrade förvärvar och utvecklar bolag inom industrisektorn. Det är ett stort internationellt förvärvsbolag med ”kännetecknas av högt teknikkunnande och förmågan att bygga långvariga, nära relationer med kunder och leverantörer”. År 2021 hade Indutrade över 200 dotterbolag och verksamhet i sex världsdelar och i över 30 länder.

Främst används dess produkter/tjänster inom produktionsprocesser hos stora industrier. Tillväxten är både organisk och via förvärv. År 2021 var det främst företag inom ”infrastruktur och anläggning”. Samma år var Sverige den största marknaden utifrån nettoomsättning (24%).

indutrade förvärvsbolag
Indutrade vs OMX30 – Från 2006 till 2021

Beijer Electronics Group

Beijer Electronics Group förvärvar och utvecklar industriföretag med ”innovationer inom affärskritisk industriell digital teknologi och IIoT”. De är ett stort globalt företag som har sin största marknad mot Europa.

Främst används dess produkter/tjänster industriell automation samt datakommunikation. Med hård- och mjukvara kan informationsflöden styras, övervakas och kontrolleras.

Beijer Electronics förvärvsbolag

Beijer Electronic Group (grön) vs OMX30 (gul)

Stillfront

Stillfront består av spelstudios (företag som utvecklar spel) i främst USA, Europa och MENA (Mellanöstern & Nordafrika). Exempelvis består portföljen av Goodgame Studios, Storm8 och Kixeye.

Främst är spelen inriktade mot free-to-play. Med andra ord spel som är gratis att ladda hem och spela och som genererar intäkter via reklam eller ingame-pay. Spelen har ofta långa livscykler och har spelare som är lojala och därmed spelar längre perioder.

Stillfront förvärvsbolag

Stillfront (grön) i förhållande till OMX30 (gul)

Embracer Group

Embracer Group består av företag som utvecklar PC- och konsolspel. År 2021 bestod de av 80 spelstudios i över 40 länder däribland exempelvis DECA, Gearbox, Easybrain, Saber och Koch Media. Totalt har de över 240 titlar. Företaget grundades 2008 under namnet ”Nordic Games”. År 2016 börsnoterades det på First North.

Embracer förvärvsbolag

Embracer Group (grön) i förhållande till OMX30 (gul)

Fler förvärvsbolag

SwedencareBestår av företag med inriktning mot djurhälsa, exempelvis dotterbolagen SwedenCare Nordic, Biovet, Holden och Biodistra.

AddlifeHar inriktning mot life-science. Företag inom exempelvis diagnostik, biomedicinsk forskning och medicinteknik.

Instalco –  Verksam inom installation/underhåll/service inom värme- och sanitetsprodukter. Skapades 2014 då flera olika installationsföretag gick samman till Instalco.

Vitec Software Group – Programvarubolag som utvecklar program mot en rad olika branscher, exempelvis apotek, bygg- och fastighetsbolag och banker.

Sprid alltid dina investeringar och risker

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier, fonder & mycket mer
Avanza.se – gratis courtage-erbjudande.
(Gäller konton med max 50 000 kr på)
Nordnet.se – gratis courtage-erbjudande.
(Gäller nya konton med max 80 000 kr på)
Etoro.com/sv – alltid 0 kr i courtage på aktier, oavsett kontots storlek. Etoro erbjuder dessutom ”copytrading” samt handel i CFD:s, digitala & vanliga valutor, index, råvaror och mycket mer både med och utan hävstång.

”Alternativa” investeringar
Lendify.se – låna ut pengar till privatpersoner mot en fin ränta. Minsta insättning = 500 kr.
Sigmastocks.se – ISK-konto där du låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig & förvalta aktieportföljen med hjälp av algoritmer. Minsta insättning = 1 kr.
– Kameo.se – Investera i fastighetsprojekt & företagslån. Välj själv vilka projekt & företag du vill investera i på deras plattform. Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar
Vi på Aktiekunskap har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik/

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Kommentera eller Fråga

Senaste på Aktiekunskap

Tips:


Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Etoro.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder utan courtage.

För trading och teknisk analys rekommenderar vi även den kostnadsfria plattformen & appen som IG.com/se erbjuder.

Tips på alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en hög ränta på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Savelend.se investerar du i lån till företag, privatpersoner, inkassoportföljer & fakturaköp. Där får du en hög avkastning & en bra riskspridning
Minsta insättning = 500 kr.

Copyright Aktiekunskap.nu 2021