Förvärvsbolag

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Förvärvsbolag

Ett förvärvsbolag är ett bolag vars verksamhet helt, eller delvis, bygger på företagsförvärv. De förvärvade bolagen följer oftast ett tema vilket möjliggör att synergier kan skapas mellan befintliga bolag i koncernen och de nya bolagen som förvärvas. Bolaget är därmed vanligtvis ett moderbolag med en rad fristående dotterbolag. Några kända svenska förvärvsbolag är Addtech, Indutrade, Embracer och Stillfront.

Ibland benämns även SPAC som förvärvsbolag men skillnaden är stor mot traditionella förvärvsbolag. 

Vad kännetecknar förvärvsbolag?

Ett förvärvsbolag har en rad dotterbolag vars verksamhet oftast är kompletterande till varandra. Ett exempel är Embracer Group som består av ett flertal företag inom spelutveckling. Med synergieffekter och skalfördelar inom koncernen kan dotterbolagen gynnas av att finnas ”under samma tak”.

Förvärv av kassaflödespositiva bolag

Förvärvsbolag genomför oftast förvärv i kassaflödespositiva bolag, dvs bolag som tjänar bra med pengar. På detta sätt kan kassaflödet finansiera eventuella skulder som upptas för att kunna genomföra förvärvet och i längden kan de även finansiera nya förvärv. Alla företag som förvärvas är inte kassaflödespositiva men majoriteten är normalt det.

Ger ofta ett multipelarbitage

Hos förvärvsbolag uppstår ofta multipelarbitage. I korthet innebär detta att moderbolagets värde ökar mer än värdet på det bolag som förvärvas.

Multipelarbitraget uppstår när det förvärvande bolaget värderas till högre multiplar (exempelvis P/E-talet, P/S-talet eller EV/EBIT) än bolaget som köps upp. När det nya, lägre värderade bolaget lyfts in i förvärvsbolaget så får det samma multipel-värdering som förvärvsbolaget har.

Börsen värderar alltså vinster, omsättning och kassaflöden högre när de lyfts in i det förvärvsbolaget. 1 + 1 blir mer än 2 helt enkelt.

Fiktivt exempel:
Bennys kaffemaskiner AB gör en vinst på 1 miljon kronor och köps upp av förvärvsbolaget Addtech till en värdering på P/E 5 vilket innebär att köpeskillingen var 5 miljoner kr.

På börsen värderas Addtech till P/E 10. När Bennys kaffemaskiner AB blir en del av Addtech får de nya vinsterna som tillförts samma värdering som Addtechs nuvarande har, dvs P/E 10. Därmed har värde skapats till aktieägarna i Addtech eftersom börsen nu värderar Bennys Kaffemaskiner AB till 10 miljoner kronor nu när det är en del av Addtech.

5 miljoner kronor har alltså skapats i extra börsvärde för Addtech endast genom att köpa Bennys för 5 miljoner kronor och lyfta in det i Addtech-koncernen så att det värderas till 10 miljoner istället.

Gynnas av låg ränta och låg inflation

Förvärv gynnas i regel av en lågräntemiljö då finansieringskostnaden blir låg.

Det är helt gratis att öppna konton hos alla aktörer nedan.

🔗 IG.com/sv – Följ, handla & gör teknisk analys på världens alla marknader.
Plattform & mobil-app som håller världsklass & är helt gratis.
Erbjuder handel i kryptovalutor, råvaror, index, aktier osv i realtid 24/7.

🔗 Etoro.com/sv – Alltid 0 kr i courtage på aktiehandel.
Handla i olika sorters valutor, CFD:s, aktier, index, råvaror osv. ({etoroCFDrisk} % av de som handlar CFD:s förlorar pengar).

🔗 Levler.se – Ny svensk nätmäklare för aktier & fonder med 0 kr i courtage fram till år 2025
Erbjuder ISK-konto.

🔗 Avanza.se & Nordnet.se – Öppna konto hos båda och utnyttja deras erbjudanden.
Bägge två erbjuder 0 kr i courtage & 0 kr i fondavgifter för alla med upp till 50 000 kr på kontot.

🔗 Sigmastocks.se – ISK-konto där du låter deras aktierobot välja ut aktier åt dig.
Väljer ut aktier med hjälp av algoritmer.
Minsta insättning = 1 kr.

Fördelar med att investera

 • Bredare portfölj

Då förvärvsbolag består av flera dotterbolag skapas en viss diversifiering – även om det ofta är inom samma branscher och dotterbolagen har samma moderbolag. Istället för att köpa aktier i ett enda bolag inom exempelvis spelindustrin kan investering ske i Embracer Group för att få en mer diversifierad portfölj.

 • Historisk god avkastning

Som visas i exemplen nedan har flertalet förvärvsbolag haft bättre avkastning än OMX30 under lång tid. Men kom ihåg historisk avkastning inte garanterar liknande avkastning i framtiden.

 • Tillväxt i fokus

Även om alla företag har sikte på tillväxt så sker detta med ett extra fokus hos förvärvsbolag. Detta utifrån att verksamheten åtminstone till viss del bygger på förvärv. De förlitar sig alltså inte enbart på organisk tillväxt.

Förvärvsbolag, investmentbolag eller SPAC?

Ibland förväxlas förvärvsbolag med investmentbolag och SPAC – vilket beror på att vissa likheter finns. Men det finns även fundamentala skillnader.

Förvärvsbolag

Förvärvsbolag ska helt eller delvis ha en verksamhet som bygger på förvärv av andra bolag. Detta sker via ”horisontella förvärv” (även kallad industriella förvärv) vilket innebär att värdet skapas av skalfördelar/synergieffekt. Även om både förvärvsbolag och investmentbolag investerar i bolag så skapas värdet alltså utifrån olika utgångspunkter. 

Förvärven sker vanligtvis inom samma branscher för att nå dessa synergieffekter – något som även innebär att förvärven mycket ofta är tidigare konkurrenter till befintliga portföljbolag.

I media används även ibland begreppet ”förvärvsbolag” när det i artiklar hänvisas till bolag som har förvärvat under den senaste tiden. Om det varit ovanligt många förvärv på börsen kan det anges att ”förvärvsbolagen hittas främst inom….”. I detta fall används alltså begreppet snarare utifrån att ett engångsförvärv och inte alltid gällande bolag vars ”verksamhet helt eller delvis bygger på förvärv”.

Företag kan genomföra flera förvärv – utan att vara ett traditionellt förvärvbolag.

 SPAC

SPAC är ett ”tomt” börsnoterat bolag. Med andra ord har detta bolag ingen verksamhet eller affärsidé. Däremot finns en stor kassa och målet är de som driver denna SPAC, inom en förutbestämd tid, ska köpa upp ett onoterat bolag och på detta sätt snabbt börsnotera detta.

För det onoterade bolaget blir det en snabb väg till börsen och för investerarna en möjlighet att exponera sitt kapital mot onoterade bolag. Vilket bolag som köps avgörs av de som driver denna SPAC.

🔗 Läs mer om SPAC

Är det förvärvsbolag?

Ibland benämns SPAC som förvärvsbolag. Detta utifrån att bolagets enda uppgift är att förvärva ett annat bolag. I detta fall köps ett bolag – vid ett tillfälle. Det kan ställas mot den traditionella beskrivningen på förvärvsbolag där affärsmodellen bygger på att löpande förvärva och utveckla företag. I detta fall består portföljen av ett flertal bolag.

Investmentbolag

Investmentbolag genomför framförallt ”finansiella företagsförvärv” vilket innebär att förvärven generellt sker utifrån ett tidsbegränsat syfte. Mervärde till investmentbolaget kan ske via utveckling och försäljning av målföretagen (förvärven). Ett investmentbolag är mycket ofta enbart delägare via de aktier som de investerar i. Detta till skillnad mot förvärvsbolagen som köper hela bolag.

Är det förvärvsbolag?

Nej, eftersom värdeskapandet består av utveckling och vidareförsäljning av dess innehav. Ett investmentbolag kan ha en bred portfölj över flera branscher vilket inte är fallet med förvärvsbolag.

Exempel på förvärvsbolag

Nedan presenteras några av de större börsnoterade svenska förvärvsbolagen.

 • Addtech

Addtech är en svensk koncern bestående av företag inom tekniksektorn. Koncernen bedriver verksamhet i ett 20-tal länder och fokus ligger på nordiska marknaden.

Addtech lägger stor vikt vid en decentraliserad organisation. Dotterbolagen har därmed stor frihet gällande utveckling och operativ verksamhet. Detta så länge som de följer den affärsmodell som Addtech har.

Inom dess utbud av produkter och tjänster finns exempelvis hydraulik, elsäkerhet och systemlösningar. Dess kunder hittas framförallt inom tillverkningsindustrin samt den offentliga sektorn.

 • Indutrade

Indutrade förvärvar och utvecklar bolag inom industrisektorn. Det är ett stort internationellt förvärvsbolag med ”kännetecknas av högt teknikkunnande och förmågan att bygga långvariga, nära relationer med kunder och leverantörer”.

Främst används dess produkter/tjänster inom produktionsprocesser hos stora industrier. Tillväxten är både organisk och via förvärv.

 • Beijer Electronics Group

Beijer Electronics Group förvärvar och utvecklar industriföretag med ”innovationer inom affärskritisk industriell digital teknologi och IIoT”. De är ett stort globalt företag som har sin största marknad mot Europa.

Främst används dess produkter/tjänster industriell automation samt datakommunikation. Med hård- och mjukvara kan informationsflöden styras, övervakas och kontrolleras.

 • Stillfront

Stillfront består av spelstudios (företag som utvecklar spel) i främst USA, Europa och MENA (Mellanöstern & Nordafrika).

Främst är spelen inriktade mot free-to-play. Med andra ord spel som är gratis att ladda hem och spela och som genererar intäkter via reklam eller ingame-pay. Spelen har ofta långa livscykler och har spelare som är lojala och därmed spelar längre perioder.

 • Embracer Group

Embracer Group består av företag som utvecklar PC- och konsolspel. Företaget grundades 2008 under namnet ”Nordic Games”. År 2016 börsnoterades det på First North.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se & Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: Etoro är en multi-asset investeringsplattform. Värdet på dina investeringar kan gå både upp & ner. Du riskerar därmed att förlora ditt kapital. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar & om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Etoro är en global nätmäklare där man kan handla aktier utan courtage. Man kan även handla CFD:s vilket gör att man både kan gå lång och kort på ett smidigt sätt. Du kan även välja hävstång när du handlar CFD:s.

Disclaimer: Handel med hävstång innebär en hög risk för att du förlorar ditt kapital.

Hos Etoro kan du handla:

 • Råvaror
 • Index
 • Aktier (både vanligt och via CFD)
 • Alla olika sorters Valutor

Fler förvärvsbolag

 • Swedencare – Består av företag med inriktning mot djurhälsa.
 • Addlife – Har inriktning mot life-science. Företag inom exempelvis diagnostik, biomedicinsk forskning och medicinteknik.
 • Instalco –  Verksam inom installation/underhåll/service inom värme- och sanitetsprodukter. Skapades 2014 då flera olika installationsföretag gick samman till Instalco.
 • Vitec Software Group – Programvarubolag som utvecklar program mot en rad olika branscher, exempelvis apotek, bygg- och fastighetsbolag och banker.

Ta del av hela marknaden via IG💡

IG.com/se erbjuder en kostnadsfri app & plattform
✅ Följ hela världens marknader dygnet runt i realtid
✅ Följ & handla på börsen även när den är stängd
✅ App & plattform är mycket bra för teknisk analys
✅ Lika smidigt att gå kort som att gå lång (satsa på uppgång eller nedgång)
✅ Följ & handla råvaror, index, valutor, aktier & kryptovalutor.

 • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
 • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
 • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

Lämna en kommentar