Förvärvsbolag

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Förvärvsbolag

Ett förvärvsbolag är ett bolag vars verksamhet helt, eller delvis, bygger på företagsförvärv. De förvärvade bolagen följer oftast ett tema vilket möjliggör att synergier kan skapas mellan befintliga bolag i koncernen och de nya bolagen som förvärvas. Bolaget är därmed vanligtvis ett moderbolag med en rad fristående dotterbolag. Några kända svenska förvärvsbolag är Addtech, Indutrade, Embracer och Stillfront.

Ibland benämns även SPAC som förvärvsbolag men skillnaden är stor mot traditionella förvärvsbolag. 

Vad kännetecknar förvärvsbolag?

Ett förvärvsbolag har en rad dotterbolag vars verksamhet oftast är kompletterande till varandra. Ett exempel är Embracer Group som består av ett flertal företag inom spelutveckling. Med synergieffekter och skalfördelar inom koncernen kan dotterbolagen gynnas av att finnas ”under samma tak”.

Förvärv av kassaflödespositiva bolag

Förvärvsbolag genomför oftast förvärv i kassaflödespositiva bolag, dvs bolag som tjänar bra med pengar. På detta sätt kan kassaflödet finansiera eventuella skulder som upptas för att kunna genomföra förvärvet och i längden kan de även finansiera nya förvärv. Alla företag som förvärvas är inte kassaflödespositiva men majoriteten är normalt det.

Ger ofta ett multipelarbitage

Hos förvärvsbolag uppstår ofta multipelarbitage. I korthet innebär detta att moderbolagets värde ökar mer än värdet på det bolag som förvärvas.

Multipelarbitraget uppstår när det förvärvande bolaget värderas till högre multiplar (exempelvis P/E-talet, P/S-talet eller EV/EBIT) än bolaget som köps upp. När det nya, lägre värderade bolaget lyfts in i förvärvsbolaget så får det samma multipel-värdering som förvärvsbolaget har.

Börsen värderar alltså vinster, omsättning och kassaflöden högre när de lyfts in i det förvärvsbolaget. 1 + 1 blir mer än 2 helt enkelt.

Fiktivt exempel:
Bennys kaffemaskiner AB gör en vinst på 1 miljon kronor och köps upp av förvärvsbolaget Addtech till en värdering på P/E 5 vilket innebär att köpeskillingen var 5 miljoner kr.

På börsen värderas Addtech till P/E 10. När Bennys kaffemaskiner AB blir en del av Addtech får de nya vinsterna som tillförts samma värdering som Addtechs nuvarande har, dvs P/E 10. Därmed har värde skapats till aktieägarna i Addtech eftersom börsen nu värderar Bennys Kaffemaskiner AB till 10 miljoner kronor nu när det är en del av Addtech.

5 miljoner kronor har alltså skapats i extra börsvärde för Addtech endast genom att köpa Bennys för 5 miljoner kronor och lyfta in det i Addtech-koncernen så att det värderas till 10 miljoner istället.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Gynnas av låg ränta och låg inflation

Förvärv gynnas i regel av en lågräntemiljö då finansieringskostnaden blir låg.

I en omvärld med låg inflation, låga räntor och låg tillväxt är ju bolagsförvärv ett bra sätt att skapa tillväxt / Viktor Henriksson (Carnegie Micro Cap) i intervju till Affärsvärlden

Fördelar med att investera

 • Bredare portfölj

Då förvärvsbolag består av flera dotterbolag skapas en viss diversifiering – även om det ofta är inom samma branscher och dotterbolagen har samma moderbolag. Istället för att köpa aktier i ett enda bolag inom exempelvis spelindustrin kan investering ske i Embracer Group för att få en mer diversifierad portfölj.

 • Historisk god avkastning

Som visas i exemplen nedan har flertalet förvärvsbolag haft bättre avkastning än OMX30 under lång tid. Men kom ihåg historisk avkastning inte garanterar liknande avkastning i framtiden. Förutsättningarna för förvärvsbolagen har varit optimala under en längre tid.

 • Tillväxt i fokus

Även om alla företag har sikte på tillväxt så sker detta med ett extra fokus hos förvärvsbolag. Detta utifrån att verksamheten åtminstone till viss del bygger på förvärv. De förlitar sig alltså inte enbart på organisk tillväxt.

Förvärvsbolag, investmentbolag eller SPAC?

Ibland förväxlas förvärvsbolag med investmentbolag och SPAC – vilket beror på att vissa likheter finns. Men det finns även fundamentala skillnader.

Förvärvsbolag

Förvärvsbolag ska helt eller delvis ha en verksamhet som bygger på förvärv av andra bolag. Detta sker via ”horisontella förvärv” (även kallad industriella förvärv) vilket innebär att värdet skapas av skalfördelar/synergieffekt. Även om både förvärvsbolag och investmentbolag investerar i bolag så skapas värdet alltså utifrån olika utgångspunkter. 

Förvärven sker vanligtvis inom samma branscher för att nå dessa synergieffekter – något som även innebär att förvärven mycket ofta är tidigare konkurrenter till befintliga portföljbolag.

I media används även ibland begreppet ”förvärvsbolag” när det i artiklar hänvisas till bolag som har förvärvat under den senaste tiden. Om det varit ovanligt många förvärv på börsen kan det anges att ”förvärvsbolagen hittas främst inom….”. I detta fall används alltså begreppet snarare utifrån att ett engångsförvärv och inte alltid gällande bolag vars ”verksamhet helt eller delvis bygger på förvärv”.

Företag kan genomföra flera förvärv – utan att vara ett traditionellt förvärvbolag.

 SPAC

SPAC är ett ”tomt” börsnoterat bolag. Med andra ord har detta bolag ingen verksamhet eller affärsidé. Däremot finns en stor kassa och målet är de som driver denna SPAC, inom en förutbestämd tid, ska köpa upp ett onoterat bolag och på detta sätt snabbt börsnotera detta.

För det onoterade bolaget blir det en snabb väg till börsen och för investerarna en möjlighet att exponera sitt kapital mot onoterade bolag. Vilket bolag som köps avgörs av de som driver denna SPAC.

Är det förvärvsbolag?

Ibland benämns SPAC som förvärvsbolag. Detta utifrån att bolagets enda uppgift är att förvärva ett annat bolag. I detta fall köps ett bolag – vid ett tillfälle. Det kan ställas mot den traditionella beskrivningen på förvärvsbolag där affärsmodellen bygger på att löpande förvärva och utveckla företag. I detta fall består portföljen av ett flertal bolag.

Investmentbolag

Investmentbolag genomför framförallt ”finansiella företagsförvärv” vilket innebär att förvärven generellt sker utifrån ett tidsbegränsat syfte. Mervärde till investmentbolaget kan ske via utveckling och försäljning av målföretagen (förvärven). Ett investmentbolag är mycket ofta enbart delägare via de aktier som de investerar i. Detta till skillnad mot förvärvsbolagen som köper hela bolag.

Är det förvärvsbolag?

Nej, eftersom värdeskapandet består av utveckling och vidareförsäljning av dess innehav. Ett investmentbolag kan ha en bred portfölj över flera branscher vilket inte är fallet med förvärvsbolag.

Exempel på förvärvsbolag

Nedan presenteras några av de större börsnoterade svenska förvärvsbolagen.

 • Addtech

Addtech är en svensk koncern bestående av företag inom tekniksektorn. Koncernen bedriver verksamhet i ett 20-tal länder och fokus ligger på nordiska marknaden.

Addtech lägger stor vikt vid en decentraliserad organisation. Dotterbolagen har därmed stor frihet gällande utveckling och operativ verksamhet. Detta så länge som de följer den affärsmodell som Addtech har.

Inom dess utbud av produkter och tjänster finns exempelvis hydraulik, elsäkerhet och systemlösningar. Dess kunder hittas framförallt inom tillverkningsindustrin samt den offentliga sektorn.

 • Indutrade

Indutrade förvärvar och utvecklar bolag inom industrisektorn. Det är ett stort internationellt förvärvsbolag med ”kännetecknas av högt teknikkunnande och förmågan att bygga långvariga, nära relationer med kunder och leverantörer”.

Främst används dess produkter/tjänster inom produktionsprocesser hos stora industrier. Tillväxten är både organisk och via förvärv.

 • Beijer Electronics Group

Beijer Electronics Group förvärvar och utvecklar industriföretag med ”innovationer inom affärskritisk industriell digital teknologi och IIoT”. De är ett stort globalt företag som har sin största marknad mot Europa.

Främst används dess produkter/tjänster industriell automation samt datakommunikation. Med hård- och mjukvara kan informationsflöden styras, övervakas och kontrolleras.

 • Stillfront

Stillfront består av spelstudios (företag som utvecklar spel) i främst USA, Europa och MENA (Mellanöstern & Nordafrika).

Främst är spelen inriktade mot free-to-play. Med andra ord spel som är gratis att ladda hem och spela och som genererar intäkter via reklam eller ingame-pay. Spelen har ofta långa livscykler och har spelare som är lojala och därmed spelar längre perioder.

 • Embracer Group

Embracer Group består av företag som utvecklar PC- och konsolspel. Företaget grundades 2008 under namnet ”Nordic Games”. År 2016 börsnoterades det på First North.

Fler förvärvsbolag

 • Swedencare – Består av företag med inriktning mot djurhälsa.
 • Addlife – Har inriktning mot life-science. Företag inom exempelvis diagnostik, biomedicinsk forskning och medicinteknik.
 • Instalco –  Verksam inom installation/underhåll/service inom värme- och sanitetsprodukter. Skapades 2014 då flera olika installationsföretag gick samman till Instalco.
 • Vitec Software Group – Programvarubolag som utvecklar program mot en rad olika branscher, exempelvis apotek, bygg- och fastighetsbolag och banker.

Lämna en kommentar