R40 – värdera tillväxtbolag

R40 Rule of 40 - värdera tillväxtbolag

R40 är en formel som används för att bedöma investeringar i företag som växer kraftigt. Formeln beräknas genom att man plussar ihop företagets intäktstillväxt och vinstmarginal. Summan av dessa två skall då helst överstiga 40.

R40 = Rule of 40

R40 = intäktstillväxt + vinstmarginal

Om företaget har en negativ vinstmarginal, dvs de gör förlust, så subtraherar man istället vinstmarginalen från intäktstillväxten.

Man kan välja om man vill räkna med den vanliga vinstmarginalen eller EBITDA-marginalen. När man värderar mjukvarubolag använder man oftast EBITDA eftersom den lämpar sig bättre för den typen av bolag.
Detta beror på att EBITDA även tar hänsyn till investeringar i anläggningstillgångar.

Räkneexempel 1:
Företaget Fortnox har gått som tåget på börsen de senaste åren.
2019 såg deras siffror ut såhär:
Intäktstillväxt 42,1 %
Vinstmarginal 23,7 %
42,1 + 23,7 = 65,8
R40 = 65,8
Detta innebär att Fortnox med råge klarar R40 testet.

Räkneexempel 2:
Företaget Sportamore har fått se sin aktiekurs rasa på börsen sedan noteringen. 2019 såg deras siffror ut såhär:
Intäktstillväxt 9,5 %
Vinstmarginal -1,4 %
9,5 – 1,4 = 8,1
R40 = 8,1
Sportamore är alltså långt ifrån att klara R40 testet.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Nordnet.se så kan du handla courtagefritt (gratis) hos båda nätmäklarna upp till ett maxbelopp. Överstiger du maxbeloppet för courtagefri handel hos en av aktörerna kan du dela upp dina pengar mellan Avanza och Nordnet och därmed handla courtagefritt för en nästan dubbelt så stor summa

Varför R40?

Denna multipel används för att värdera företag som växer. Man vill helt enkelt se hur mycket tillväxt ett företag har och hur vinstmarginalen påverkas av tillväxten. Många företag satsar väldigt mycket på tillväxt och får därför en usel vinstmarginal. R40 hjälper dig att sortera bort bolag som inte växer med tillräcklig lönsamhet.

När företag är i ett tidigt skede så är de ofta beredda att offra sin vinstmarginal för att skapa så mycket tillväxt som möjligt, men hur mycket tillväxt skall man som investerare få för den försämrade marginalen? Där kommer R40 in och hjälper dig att bedöma om den tillväxt man får är tillräcklig i förhållande till den vinstmarginal man offrar.

Helst vill man ju att de bolag som man investerar i skall växa kraftigt och samtidigt har en hög vinstmarginal. Företag som har den kombinationen under flera års tid går i princip alltid spikrakt uppåt på börsen.

Balansen mellan lönsamhet och tillväxt är väldigt viktig. Många styrelser och företagare använder R40 för att bedöma hur mycket de skall gasa på med investeringar för att öka tillväxten.

R40 som komplement till PEG

Superförvaltaren Peter Lynch förespråkade alltid GARP (Growth at a Reasonable Price). Han ville alltså ha tillväxt och vinsttillväxt till ett rimligt pris. Det gör då inget om värderingen var hög (till exempel P/E 40) så länge företaget han investerade i växte kraftigt och lönsamt. Företaget växer då in i värderingen snabbt.

För att få tillväxt till ett rimligt pris använde han PEG-talet, men om företaget inte gör någon vinst så fungerar inte PEG-talet och man får istället använda R40 för att bedöma företaget.

Hur många företag får över 40 poäng över tid?

En studie visar att ca 40% av bolagen i S&P 500 fick över 40 poäng enligt R40 under år 2017. En studie av perioden 2013-2017 visade att 25% av bolagen fick över 40 poäng under 3 eller fler år och enbart 16% av bolagen klarade av att hålla sig över 40 poäng under fem år.

De flesta experter bedömer att R40 är ett bra första filter vid bedömning av snabbväxande bolag.

Sprid alltid dina risker och investeringar

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) på ett större belopp.

Alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en fin avkastning på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Savelend.se investerar du i lån till företag, privatpersoner, inkassoportföljer och fakturaköp. Du får en fin avkastning & en bra riskspridning.
Minsta insättning = 500 kr.

Följ utvecklingen på våra egna investeringar
Vi på Aktiekunskap (vi äger även sajten Ekonomifokus.se) har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Före detta fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet av yrket och branschen. Besitter även djupgående kunskaper inom börs, aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Fundamental analys

Kommentera eller Fråga

Diversifiera alltid dina investeringar!

Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över lång tid. I princip alla rika människor diversifierar sina investeringar. Du kan kostnadsfritt öppna konton hos Nordnet.se och
Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Vi kan även rekommendera plattformarna Lendify.se och Savelend.se där man agerar bank och lånar ut sina pengar till andra privatpersoner mot att man får en fin avkastning på pengarna. På Savelend kan du dessutom investera i företagslån, inkassoportföljer och fakturaköp.

Vi på Aktiekunskap (vi äger även sajten Ekonomifokus.se) har egna portföljer hos alla de aktörer vi nämner ovan och du kan följa våra investeringar + deras utveckling på denna sida:
https://www.ekonomifokus.se/ekonomi/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Tips:


Vi rekommenderar alltid att man sprider sina investeringar (diversifierar) på olika tillgångar för att skapa en långsiktig och stabil avkastning över tid.

Investera i aktier och fonder
Öppna konton helt kostnadsfritt hos Nordnet.se och Avanza.se för att kunna handla aktier och fonder. Utnyttja deras erbjudanden genom att skapa konto hos bägge två och handla avgiftsfritt (utan courtage) för ett dubbelt så stort belopp.

För trading och teknisk analys rekommenderar vi även den kostnadsfria plattformen & appen som IG.com/se erbjuder.

Tips på alternativa investeringar
Lendify.se agerar du bank och lånar ut dina pengar till andra privatpersoner mot att du får en hög ränta på pengarna.
Minsta insättning = 500 kr.

Savelend.se investerar du i lån till företag, privatpersoner, inkassoportföljer & fakturaköp. Där får du en hög avkastning & en bra riskspridning
Minsta insättning = 500 kr.

Copyright Aktiekunskap.nu 2021