R40 – värdera tillväxtbolag

R40 Rule of 40 - värdera tillväxtbolag

Artikelns innehåll - Klicka för att gå direkt ner till önskad rubrik

R40 är en formel som används för att bedöma investeringar i företag som växer kraftigt. Formeln beräknas genom att man plussar ihop företagets intäktstillväxt och vinstmarginal. Summan av dessa två skall då helst överstiga 40.

R40 = Rule of 40

R40 = intäktstillväxt + vinstmarginal

Om företaget har en negativ vinstmarginal, dvs de gör förlust, så subtraherar man istället vinstmarginalen från intäktstillväxten.

Man kan välja om man vill räkna med den vanliga vinstmarginalen eller EBITDA-marginalen. När man värderar mjukvarubolag använder man oftast EBITDA eftersom den lämpar sig bättre för den typen av bolag.
Detta beror på att EBITDA även tar hänsyn till investeringar i anläggningstillgångar.

Räkneexempel 1:
Företaget Fortnox har gått som tåget på börsen de senaste åren.
2019 såg deras siffror ut såhär:
Intäktstillväxt 42,1 %
Vinstmarginal 23,7 %
42,1 + 23,7 = 65,8
R40 = 65,8
Detta innebär att Fortnox med råge klarar R40 testet.

Räkneexempel 2:
Företaget Sportamore har fått se sin aktiekurs rasa på börsen sedan noteringen. 2019 såg deras siffror ut såhär:
Intäktstillväxt 9,5 %
Vinstmarginal -1,4 %
9,5 – 1,4 = 8,1
R40 = 8,1
Sportamore är alltså långt ifrån att klara R40 testet.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Varför R40?

Denna multipel används för att värdera företag som växer. Man vill helt enkelt se hur mycket tillväxt ett företag har och hur vinstmarginalen påverkas av tillväxten. Många företag satsar väldigt mycket på tillväxt och får därför en usel vinstmarginal. R40 hjälper dig att sortera bort bolag som inte växer med tillräcklig lönsamhet.

När företag är i ett tidigt skede så är de ofta beredda att offra sin vinstmarginal för att skapa så mycket tillväxt som möjligt, men hur mycket tillväxt skall man som investerare få för den försämrade marginalen? Där kommer R40 in och hjälper dig att bedöma om den tillväxt man får är tillräcklig i förhållande till den vinstmarginal man offrar.

Helst vill man ju att de bolag som man investerar i skall växa kraftigt och samtidigt har en hög vinstmarginal. Företag som har den kombinationen under flera års tid går i princip alltid spikrakt uppåt på börsen.

Balansen mellan lönsamhet och tillväxt är väldigt viktig. Många styrelser och företagare använder R40 för att bedöma hur mycket de skall gasa på med investeringar för att öka tillväxten.

R40 som komplement till PEG

Superförvaltaren Peter Lynch förespråkade alltid GARP (Growth at a Reasonable Price). Han ville alltså ha tillväxt och vinsttillväxt till ett rimligt pris. Det gör då inget om värderingen var hög (till exempel P/E 40) så länge företaget han investerade i växte kraftigt och lönsamt. Företaget växer då in i värderingen snabbt.

För att få tillväxt till ett rimligt pris använde han PEG-talet, men om företaget inte gör någon vinst så fungerar inte PEG-talet och man får istället använda R40 för att bedöma företaget.

Hur många företag får över 40 poäng över tid?

En studie visar att ca 40% av bolagen i S&P 500 fick över 40 poäng enligt R40 under år 2017. En studie av perioden 2013-2017 visade att 25% av bolagen fick över 40 poäng under 3 eller fler år och enbart 16% av bolagen klarade av att hålla sig över 40 poäng under fem år.

De flesta experter bedömer att R40 är ett bra första filter vid bedömning av snabbväxande bolag.

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av:
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.
Aktiekunskap.nu på Facebook Aktiekunskap.nu på Twitter

Läs mer om ämnet

Fundamental analys

Kommentera eller Fråga

Copyright Aktiekunskap.nu 2023